A keresztyén egyházak legfelsőbb képviselőinek és a Zsidó Hitközségek Központi Szövetségének közös állásfoglalása

2019. október 18., címkék:

A keresztyén egyházak vezetői és a Zsidó Hitközségek Központi Szervezetének képviselői 2019. október 17-ei, Eperjesen megtartott találkozójukon a következő nyilatkozatot adták ki az egyházfinanszírozási törvény jóváhagyásával kapcsolatban.

Szólj Uram, hallja a Te szolgád - Milen Marcell lelkipásztor beiktatása

2019. október 18., címkék:

2019. október 6-án, a rimaszécsi református templomban iktatták be az egyházközség lelkészi állásába Milen Marcell megválasztott lelkipásztort. A beiktatási szolgálatot Nagy Ákos Róbert végezte. Az igehirdetéssel Géresi Róbert püspökhelyettes szolgált.

A Világosság református egyházi műsor 2019. október 20-ai ajánlata

2019. október 18., címkék:

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor fő témái: Dániel látomása egy kos és egy bak küzdelméről. Szepsiben átadták a református bölcsődét. Ötven évig volt Zólyomban református missziói gyülekezet.

Kulcsok a boldog házassághoz

2019. október 16., címkék:

A párkapcsolatok, a házasságok megerősítése céljából „Kulcsok a párom szívéhez” címmel tartott előadást Királyhelmecen Mihalec Gábor lelkész, pár- és családterapeuta. A Zempléni Református Egyházmegye őszi programsorozatának keretében megtartott alkalomra 2019. október 9-én került sor.  

„Jobban boldogul kettő…” (Préd 4,9) - Konferencia Szarajevóban

2019. október 15., címkék:

Európai Roma Missziós Konferenciát tartottak 2019. október 9-12-én „Egészséges Partnerség” központi témában, Szarajevóban. A találkozón részt vett a Holland Missziói Alapítvány jóvoltából a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház cigánymissziós referense Tóth Zsuzsanna közösen Tabitha Schurink missziói munkatárssal.

A boldogsághoz vezető út: Isten igéjének megismerése - Lelkészbeiktatás Gelléren

2019. október 13., címkék:

Ünnepi istentisztelet keretében iktatták be október 12-én a Gelléri és Bogyai Református Egyházközség lelkészi állásába Lőrincz Gábor megválasztott lelkipásztort. A gyülekezetben huszonkilenc évig szolgáló Tóth Mihály ez elmúlt év januárjában, hetvenedik életévének a betöltése után vonult nyugalomba. Az 1786-ban klasszicista stílusban, három község – Alsógellér, Felsőgellér és Bogya – összefogásával épült bogyai református templomban megtartott eseményen közel száznyolcvanan vettek részt.

Nagy összefogással épül a gyülekezeti komplexum Kövecsesen

2019. október 11., címkék:

Négy település reformátusságának az összefogása és a magyar kormány támogatásával mintegy 400 ezer eurós költségvetéssel lelkészlakással egybekötött gyülekezeti központ épül a nemzetközi útvonalon elhelyezkedő Kövecsesen.

Szikrából lobban a láng

2019. október 11., címkék:

2019. szeptember 14-én Körmenden, a Batthyány kastély színháztermében az Őrségi és a Pápai Egyházmegyék közös Presbiteri Konferenciát tartottak „Szikrából lobban a láng“ címmel. Az alkalomra meghívást kapott a Nagyölved-Farnadi Református Társegyházközség presbitériuma is.

Elkészült a gyülekezeti központ Szepsiben

2019. október 10., címkék:

Nyolcvan ezer eurós költséggel fejezték be Szepsiben a gyülekezeti központot. A projektet nagyobb részben saját forrásból fedezte az egyházközség, de a Bethlen Gábor Alaptól is jelentős támogatás érkezett.

Presbiterek bibliaismereti versenye

2019. október 08., címkék:

A Komáromi Református Egyházmegye 2019. december 14-én, szombaton 9.00 órakor ötödik alkalommal szervezi meg a presbiterek bibliaversenyét a Fireszke Gyermek-, Ifjúsági és Konferencia-központban.

„Börtönben voltam és eljöttetek hozzám...“

2019. október 08., címkék:

A Nemzetközi Testvéri Börtöntársaság 2019. október 1-3 között Albániában, Durresben tartotta európai regionális fórumát. A konferencián az európai és közép-ázsiai országokból több mint 50 résztvevő vett rész, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyházat Antala Éva lelkipásztor képviselte. A konferencia témája a címként megjelenő Máté evangéliumából vett igevers: „Börtönben voltam és eljöttetek hozzám!“ volt.   

Jó az Úr! - Felszentelték az oroszkai templomot

2019. október 06., címkék:

A nyolc évvel ezelőtt újjáalakult oroszkai református közösség négy éve kezdett hozzá mintegy két ezer euróval saját templomának megépítéséhez. Tervük megvalósításához több helyről is érkezett támogatás, de sokan kétkezi munkájukkal segítettek ott, ahol éppen szükség volt. A százezer eurós költséggel felépült templomot 2019. október 6-án szentelték fel. A hálaadó istentiszteleten több mint háromszázan vettek részt.

Az idei év regionális beruházásai és felújításai

2019. október 04., címkék:

A magyar kormánytól a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-n keresztül a Szlovákiai Református Keresztyén Egyházhoz érkezett pénzcsomagból – a 152 egyházközségi projekten kívül – még 12 regionális szintű, kiemelt beruházás is támogatást kapott. Erre a célra egy 684 ezer eurós keretet különítettek el. A legnagyobb összegben a Kistárkányban megvalósuló református konferencia-központ részesült.

Megújul az egykori iskolaépület Királyhelmecen

2019. október 03., címkék:

A Királyhelmeci Református Egyházközségnek a XIX. század második felében emelt iskolaépületének felújítása kezdődhetett el az idén Magyarország Kormánya egyházunknak nyújtott támogatásával. A 2017-es év támogatott projektjeinek sorában a Zempléni Református Egyházmegye regionális beruházása közé sorolták. Az épületének felújítására és tetőtéri bővítésének első fázisára  93 ezer eurót különítettek el.

A Világosság református egyházi műsor 2019. október 6-ai ajánlata

2019. október 03., címkék:

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor fő témái: Dániel látomása a világbirodalmakról. Zselízen átadták az egykori gimnázium épületében a Mózeskosár református bölcsődét. Zenés istentiszteletek a Sacra Folk ökumenikus népi dicsőítő zenekar.

Az egyházközségekben folytatódnak a felújítások és fejlesztések

2019. október 02., címkék:

A magyar kormány harmadik alkalommal hagyott jóvá jelentős összegű támogatást a Szlovákiai Református Keresztyén Egyháznak. A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-n keresztül érkezett pénzcsomag egy részéből, 1 961 000 euróból a hét magyar egyházmegye 152 egyházközsége újítja meg vagy fejleszti ingatlanját, illetve valósítja meg új beruházását. A munkálatok több helyen már befejeződtek, másutt folyamatban vannak, illetve még el sem kezdődtek. 

Viribus Unitis - Egyesült erőkkel!

2019. szeptember 26., címkék:

2019. szeptember 13-án került sor a Selye János Egyetem aulájában a 2019/2020-as akadémiai év megnyitójára, és egyben az egyetem megalakulásának 15. évfordulója alkalmából rendezett díszünnepségre.

Fáradozásunk nem volt hiábavaló! - Lelkészbeiktatás és gyülekezeti ház szentelése Gútán

2019. szeptember 23., címkék:

Mérföldkőnek számított a Gútai Református Egyházközség életében 2019. szeptember 22., amikor a gyülekezeti ház szentelésére és lelkipásztoruk, Simon Ilona beiktatására került sor.

Legyen jövője a magyarságnak - Szepsiben átadták a református bölcsődét

2019. szeptember 16., címkék:

Ünnepi alkalom keretében adták át szeptember 15-én rendeltetésének Szepsiben, az egyházközség által alapított, mintegy tizenöt gyermek számára kialakított református bölcsődét. A Szlovákiai Református Keresztyén Egyháznak ez már a hatodik olyan intézménye, amely a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési program keretében valósult meg.

Felüdítő szavak és finomságok a Családi Pikniken

2019. szeptember 10., címkék:

Kemény padok, fehérre festett templomfalak, orgonaszó, ájtatos csönd, vagy puha pokróc, millió színben pompázó természet,  gitárzene, zsibongás? A felsoroltak közül minden bizonnyal többen az utóbbiakat választanák, és sokan ezt a választást meg is tették, amikor 2019. szeptember 8-án ellátogattak a Nagykövesden megszervezésre kerülő Családi Piknikre, azaz a Zempléni Református Egyházmegye családi délutánjára. A kövesdi vár lábánál lévő szabadtéri színpad előtt gyerekek és felnőttek, fiatalok és idősek, több esetben egész családok foglaltak helyet, vagy éppen a piknikhangulatot idézve heveredtek le a pokrócokon.