Erős vár a nyelv - Jakab István-díj

A 2015-ben létrejött Jakab István Alapítvány kuratóriuma a 2020/2021-es tanévre Erős vár a nyelv címmel pályázatot hirdet a komáromi Selye János Egyetem Református Teológia Kara teológus szakos, illetve a Sárospataki Református Teológiai Akadémia teológus és lelkész szakos hallgatói számára. A pályázat leadási határideje: 2021. május 31.

A keresztyén értékek mellett szeretet és odafigyelés is kell

Kép: A keresztyén értékek mellett szeretet és odafigyelés is kell

Rimaszombatban az Egyetemes Egyház fenntartásában a három csoportszobás Gólyavár református óvoda 2019 szeptember 1-én, egy évvel később pedig két első és egy második osztállyal a református alapiskola nyitotta meg kapuját a gyermekek előtt. A több mint húsz éve működő Tompa Mihály Református Gimnáziummal közösen, az idén már három intézmény várja a 2021/22-es tanévre a jelentkezőket.

Nincs értéksemleges nevelés - A református gimnázium várja a jelentkezőket

Kép: Nincs értéksemleges nevelés - A református gimnázium várja a jelentkezőket

Rimaszombatban az Egyetemes Egyház fenntartásában három magyar tanítási nyelvű oktatási intézmény is működik: a Gólyavár óvoda, egy alapiskola és a Tompa Mihály Református Gimnázium. Ez utóbbi két intézmény igazgatója Molnárné Pelle Beáta. Vele beszélgetünk a szülők és a gyermekek számára is hamarosan aktuálissá váló beiratkozási tudnivalókról, illetve az egyházi intézmények céljáról és küldetésér

Nyitott nap az egyetemen egy kicsit másképp

Kép: Nyitott nap az egyetemen egy kicsit másképp

A korábbi évekhez hasonlóan, – s így volt ez még az elmúlt év februárjában is – az idén is nyitott napot tart a komáromi Selye János Egyetem, amelynek keretében az érdeklődők megismerkedhetnek az egyes karok tanulmányi programjaival. A még mindig tartó koronavírus-járvány miatt azonban ezúttal másfajta formában valósul meg ez a rendezvény. Ennek menetéről kérdezzük a Református Teológiai Kar dékán

Hagyományőrzés néptánccal

Kép: Hagyományőrzés néptánccal

A Vajáni Református Egyházi Alapiskola célkitűzései között mindig is kiemelkedő helyen szerepelt a hagyomány ápolása és továbbadása a gyermekeknek. Fontosnak tartják, hogy a tanulók már egészen fiatal korban elkezdjenek megismerkedni a magyar nemzet kulturális kincseivel. Ezzel a céllal indították el a 2018/2019-es tanévben a néptáncoktatást az iskolájukban,

Pályázat

A Somorjai Református Egyházközség pályázatot ír ki a Kiskakas Református Óvoda igazgatói állásának betöltésére.

Makkai Sándor-díjban részesült Édes Enikő iskolaigazgató

Kép: Makkai Sándor-díjban részesült Édes Enikő iskolaigazgató

229 református intézmény kapott meghívót a Kárpát-medencei református oktatási intézmények tanévnyitójára, amelynek a nyírbátori református templom adott otthont. Az ünnepi istentiszteleten átadták a Magyar Református Szeretetszolgálat tanszeradományát és a Makkai Sándor-díjakat is. Ez utóbbiban részesült Édes Enikő, az Egyetemes Egyház közoktatási tanácsosa, az Alistáli Református Egyházi Alapisk

Álláshirdetés

A Tompa Mihály Református Gimnázium Diákotthonába keres nevelőt két műszakos munkarendbe 2020. szeptember 1-i belépéssel határozott időre, egy tanévre.

Alapiskoláink

Alistáli Református Egyházi Alapiskola

Egyházunk 1992-ben Alistálon hívta életre a Felvidék első református oktatási intézményét, melynek alapító-fenntartói jogkörét 2011-től az alistáli gyülekezet gyakorolja. Az iskola egyik fő célkitűzése, hogy a diákjaiban meglévő tehetséget megtalálja és kitartó oktatói-nevelői munkával fejlessze, erősítse.  

További információ  

 

Martosi Református Alapiskola

A Martosi Református Egyházközség által alapított alsó tagozatos kisiskola 1999-ben nyitotta meg kapuit. Martos gazdag népi hagyományának ápolását az iskola felvállalta, és minden évben megrendezi a nagy sikerű Gyermekek Kistérségi Folklórtalálkozóját. 

További információ  

 

Érsekkétyi Egyházi Alapiskola és Óvoda

Felvidékünkön az egyetlen olyan református iskola, melynek óvodája is van. A helyi gyülekezet 1999-ben indította el az iskolát, majd 2002-ben óvodával bővítette, és kínál már három éves kortól a környék református magyarságának keresztyén oktatást. 

További információ  

 

Rozsnyói Református Alapiskola

A Rozsnyói Református Egyházközség 1997-ben alapította meg iskoláját, mely ma a Felvidék legnagyobb létszámú református alapiskolája. Az intézményben iskolaotthonos foglalkozás működik, ahol az elsősök a tanulás, a felzárkóztatás, a másnapra való felkészülés, a játék és a szabadidő ötvözésével töltik el az idejüket. 

További információ  

 

Vajáni Református Egyházi Alapiskola

Az Ungi Egyházmegye iskolája 2001-ben alakult. Az ország keleti térségében a magyarság peremvidékén azzal a céllal jött létre, hogy alternatívát kínáljon a környék lakóinak: lehetőséget az anyanyelvi oktatásra és a hitbeli gyarapodásra. 2007-től saját autóbusszal szállítják a környék gyerekeit az iskolába. 

További információ  

Középiskoláink

Czeglédi Péter Református Gimnázium, Léva

Négy osztályos gimnáziumként már egy erősen asszimilált területen vállalta fel azt a nemes feladatot, hogy a környék még meglévő magyar ifjúságát anyanyelvén minőségi oktatásban és keresztyén nevelésben részesíti. A gimnáziumot a lévai gyülekezet 2001-ben alapította. 

További információ  

 

Tompa Mihály Református Gimnázium, Rimaszombat

1999-ben kezdte meg működését Egyetemes Egyházunk alapításában a nyolcosztályos gimnázium, mely megalakulásától kezdődően az Egyesült Protestáns gimnázium szellemi örökségét kívánja továbbvinni. Az iskola komoly hangsúlyt fektet a hagyományok ápolása mellett a legmodernebb tanulási-tanítási stratégiák meghonosítására. 

További információ  

 

események továbbiak →