Reformáció 500 - zenei játék II. forduló

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Egyházzenei Osztálya zenei játékot indított a reformáció 500. évfordulója alkalmából azzal a céllal, hogy minél több olvasóban felkeltsék a kíváncsiságot a református énekkönyv énekei iránt. A második forduló szintén érdekes kérdéseket tartogat, amelyeknek megfejtését az egyhazzeneijatek@reformata.sk címre kell küldeni 2017. március 10-ig.

Erős vár a mi Istenünk! (I.) - A rend bontó Luther

Luther Márton bátor tettével 1517-ben indította el a tisztulást hozó változást. Rend bontó, de nem rendbontó volt. Vallomásai, gondolatai alapján állította össze Virág Jenő az 1937-ben megjelent Dr. Luther Márton önmagáról című művét. Ennek alapján kívánjuk megismertetni az olvasóval a reformátor életét, hogy a kor- és életrajzi adatok is bizonyítsák: Istennek volt terve vele.

Erős vár a nyelv – Jakab István-díj

Jakab István Alapítvány kuratóriuma a 2016/2017-es tanévre pályázatot hirdet a komáromi Selye János Egyetem Református Teológia Karának teológus szakos, illetve a Sárospataki Református Teológiai Akadémia teológus és lelkész szakos hallgatói számára. A pályázat leadási határideje: 2017. április 30.

Továbbtanulási lehetőségek a SJE Református Teológiai Karán

A Selye János Egyetem Református Teológiai Kara felvételt hirdet a missziólógia, diakónia szociális gondoskodás, református teológia tanulmányi programokra, valamint doktorandusz képzésre. Jelentkezési határidő a három éves alapképzésre 2017. március 31, a magiszteri képzésre 2017. június 30.

Reformáció 500 - zenei játék I. forduló

A reformáció 500. évfordulójának évében az Egyházzenei Osztály egy játékot indít azzal a céllal, hogy minél több olvasóban felkeltsék a kíváncsiságot a református énekkönyv énekei iránt. Az első forduló kérdéseinek megfejtését a casovia@gmail.com címre kell elküldeni 2017. február 10-ig.

„Legyen, Uram, a te kegyelmed rajtunk!”

2016. szeptember 18-án Nagyenyeden volt a Kárpát-medencei református oktatási intézmények tanévnyitója. Felvidék, Kárpátalja, Erdély, Partium, Vajdaság és Magyarország 36 református iskolájából érkezett tanárok, diákok és lelkészek töltötték meg a nagyenyedi vártemplomot.

Erős vár a nyelv – kiosztották a Jakab István-díjat

A komáromi Selye János Egyetem Református Teológiai Karának a diplomaosztó és tanévzáró istentisztelettel egybekötött ünnepi alkalmán adták át a Jakab István-díjat. Az év elején meghirdetett pályázatra öten jelentkeztek prédikációval. Az első helyezett Takács Klaudia doktorandusz hallgató, komáromi segédlelkész lett.

Tanévzáró a Selye János Egyetem Református Teológiai Karon

A 2015/16-os tanévben tizenkilencen végeztek a komáromi Selye János Egyetem Református Teológiai Karon. Öten az alapképzést nyújtó levelező tagozatos missziológia-diakónia-szociális munka szakon fejezték be tanulmányaikat, nyolcan pedig mesterfokozatú diplomát szereztek a református teológiai szakon. A teológia doktora címet egy hallgató kapta meg, a teológiai tudományok doktorává öt hallgatót a

Alapiskoláink

Alistáli Református Egyházi Alapiskola

Egyházunk 1992-ben Alistálon hívta életre a Felvidék első református oktatási intézményét, melynek alapító-fenntartói jogkörét 2011-től az alistáli gyülekezet gyakorolja. Az iskola egyik fő célkitűzése, hogy a diákjaiban meglévő tehetséget megtalálja és kitartó oktatói-nevelői munkával fejlessze, erősítse.  

További információ  

 

Martosi Református Alapiskola

A Martosi Református Egyházközség által alapított alsó tagozatos kisiskola 1999-ben nyitotta meg kapuit. Martos gazdag népi hagyományának ápolását az iskola felvállalta, és minden évben megrendezi a nagy sikerű Gyermekek Kistérségi Folklórtalálkozóját. 

További információ  

 

Érsekkétyi Egyházi Alapiskola és Óvoda

Felvidékünkön az egyetlen olyan református iskola, melynek óvodája is van. A helyi gyülekezet 1999-ben indította el az iskolát, majd 2002-ben óvodával bővítette, és kínál már három éves kortól a környék református magyarságának keresztyén oktatást. 

További információ  

 

Rozsnyói Református Alapiskola

A Rozsnyói Református Egyházközség 1997-ben alapította meg iskoláját, mely ma a Felvidék legnagyobb létszámú református alapiskolája. Az intézményben iskolaotthonos foglalkozás működik, ahol az elsősök a tanulás, a felzárkóztatás, a másnapra való felkészülés, a játék és a szabadidő ötvözésével töltik el az idejüket. 

További információ  

 

Vajáni Református Egyházi Alapiskola

Az Ungi Egyházmegye iskolája 2001-ben alakult. Az ország keleti térségében a magyarság peremvidékén azzal a céllal jött létre, hogy alternatívát kínáljon a környék lakóinak: lehetőséget az anyanyelvi oktatásra és a hitbeli gyarapodásra. 2007-től saját autóbusszal szállítják a környék gyerekeit az iskolába. 

További információ  

Középiskoláink

Czeglédi Péter Református Gimnázium, Léva

Négy osztályos gimnáziumként már egy erősen asszimilált területen vállalta fel azt a nemes feladatot, hogy a környék még meglévő magyar ifjúságát anyanyelvén minőségi oktatásban és keresztyén nevelésben részesíti. A gimnáziumot a lévai gyülekezet 2001-ben alapította. 

További információ  

 

Tompa Mihály Református Gimnázium, Rimaszombat

1999-ben kezdte meg működését Egyetemes Egyházunk alapításában a nyolcosztályos gimnázium, mely megalakulásától kezdődően az Egyesült Protestáns gimnázium szellemi örökségét kívánja továbbvinni. Az iskola komoly hangsúlyt fektet a hagyományok ápolása mellett a legmodernebb tanulási-tanítási stratégiák meghonosítására. 

További információ  

 

események továbbiak →

Sola Rádió

Szola Rádió honlapja

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház hanganyagokat tartalmazó honlapja. Célunk az evangélium hirdetése, hitmélyítés és közéleti híradás a református keresztyének szolgálatáról a világhálón keresztül. A honlapra felkerülő hanganyagokat az egyházmegyék lelkészeiből álló önkéntes csapat készíti.