Iskolabeíratási körkép 2022

Kép: Iskolabeíratási körkép 2022

Az áprilisban megtartott beíratási eredmények alapján mintegy nyolcvan első osztályos kezdheti meg szeptemberben az 2022/23-es tanévet református alapiskolákban. A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház területén jelenleg hat református alapiskola működik, egy az alsó tagozatosok számára, öt pedig teljes szervezettségű.

Állásajánlat

Kép: Állásajánlat

A rozsnyói egyházközség pályázatot hirdet a Rozsnyói Református Egyházközség Alapiskolája igazgatói állásának betöltésére 2022. augusztus 1-jétől.

Állásajánlat

Kép: Állásajánlat

Szakképzett, keresztyén értékrendet képviselő, elhivatott óvodapedagógust keresnek a 2022. szeptemberében nyíló rozsnyói Bárányka Református Óvodába. Jelentkezési határidő: 2022. május 15.

Pályázat

Kép: Pályázat

Az Ungi Református Egyházmegye, az 596/2003 törvény 4§ és az 552/2003 törvény 5§ alapján pályázatot ír ki a Vajáni Magyar Tanítási Nyelvű Református Egyházi Alapiskola igazgatói tisztének betöltésére. A pályázatokat az esperesi hivatalba kell benyújtani nyomtatott formában 2022. május 30-ig.

Álláshirdetés

Kép: Álláshirdetés

A rimaszombati Református Oktatási Központba 2022. szeptember 1-i belépéssel keresztyén értékeket valló, munkavégzésükben igényes pedagógus munkatársakat keresnek a következő munkakörökbe:

A Református Teológiai Kar várja a fiatalok jelentkezését

Kép: A  Református Teológiai Kar várja a fiatalok jelentkezését

A teológiai tanulmányok népszerűsítését célzó felhívást tett közzé Somogyi Alfréd, a Selye János Egyetem Református Teológiaia Karának dékánja és Géresi Róbert püspök azzal a céllal, hogy aki elhívást érez a lelkészi szolgálat iránt, illetve a szeretetszolgálatban dolgozó szakemberként szeretné szolgálni az Urat, az jelentkezzen teológiára. A felhívás teljes szövege alább olvasható.

Erős vár a nyelv – Jakab István-díj

Az „Erős vár a nyelv - Jakab István-díj” elnevezéssel a 2015-ben létrejött alapítvány kuratóriuma meghirdeti a 2021/2022-es évre vonatkozó felhívását, melyre a komáromi Selye János Egyetem Református Teológiai Karának teológus szakos, illetve a Sárospataki Református Teológiai Akadémia teológus és lelkész szakos hallgatói jelentkezhetnek.

Egyházi intézményeink pedagógusainak szakmai találkozói

Egyházunk talaján a rendszerváltás után újra alakultak református iskolák, majd Magyarország Kormányának köszönhetően az utóbbi években sorra épülnek református óvodák. Az egyházi oktatási rendszer fejlődéséhez szükséges az itt oktató-nevelő munkát végző pedagógusok szakmai képzése.

Alapiskoláink

Alistáli Református Egyházi Alapiskola

Egyházunk 1992-ben Alistálon hívta életre a Felvidék első református oktatási intézményét, melynek alapító-fenntartói jogkörét 2011-től az alistáli gyülekezet gyakorolja. Az iskola egyik fő célkitűzése, hogy a diákjaiban meglévő tehetséget megtalálja és kitartó oktatói-nevelői munkával fejlessze, erősítse.  

További információ  

 

Martosi Református Alapiskola

A Martosi Református Egyházközség által alapított alsó tagozatos kisiskola 1999-ben nyitotta meg kapuit. Martos gazdag népi hagyományának ápolását az iskola felvállalta, és minden évben megrendezi a nagy sikerű Gyermekek Kistérségi Folklórtalálkozóját. 

További információ  

 

Érsekkétyi Egyházi Alapiskola és Óvoda

Felvidékünkön az egyetlen olyan református iskola, melynek óvodája is van. A helyi gyülekezet 1999-ben indította el az iskolát, majd 2002-ben óvodával bővítette, és kínál már három éves kortól a környék református magyarságának keresztyén oktatást. 

További információ  

 

Rozsnyói Református Alapiskola

A Rozsnyói Református Egyházközség 1997-ben alapította meg iskoláját, mely ma a Felvidék legnagyobb létszámú református alapiskolája. Az intézményben iskolaotthonos foglalkozás működik, ahol az elsősök a tanulás, a felzárkóztatás, a másnapra való felkészülés, a játék és a szabadidő ötvözésével töltik el az idejüket. 

További információ  

 

Vajáni Református Egyházi Alapiskola

Az Ungi Egyházmegye iskolája 2001-ben alakult. Az ország keleti térségében a magyarság peremvidékén azzal a céllal jött létre, hogy alternatívát kínáljon a környék lakóinak: lehetőséget az anyanyelvi oktatásra és a hitbeli gyarapodásra. 2007-től saját autóbusszal szállítják a környék gyerekeit az iskolába. 

További információ  

Középiskoláink

Czeglédi Péter Református Gimnázium, Léva

Négy osztályos gimnáziumként már egy erősen asszimilált területen vállalta fel azt a nemes feladatot, hogy a környék még meglévő magyar ifjúságát anyanyelvén minőségi oktatásban és keresztyén nevelésben részesíti. A gimnáziumot a lévai gyülekezet 2001-ben alapította. 

További információ  

 

Tompa Mihály Református Gimnázium, Rimaszombat

1999-ben kezdte meg működését Egyetemes Egyházunk alapításában a nyolcosztályos gimnázium, mely megalakulásától kezdődően az Egyesült Protestáns gimnázium szellemi örökségét kívánja továbbvinni. Az iskola komoly hangsúlyt fektet a hagyományok ápolása mellett a legmodernebb tanulási-tanítási stratégiák meghonosítására. 

További információ  

 

események továbbiak →