A tudást tovább kell gyarapítani

Kép: A tudást tovább kell gyarapítani

A Református Teológiai Kar diplomaátadó ünnepségén, 2021. június 20-án vehették át oklevelüket a doktori fokozatot szerzett hallgatók is a komáromi református templomban. A hat doktorrá avatott között többen még 2019-ben védték meg sikeresen a munkájukat, de mivel az elmúlt évben a koronavírus-járvány miatt nem lehetett ünnepséget tartani, így megvárták, amíg méltó körülmények között erre sor kerü

Megerősített hivatástudat

Kép: Megerősített hivatástudat

A Református Teológiai Kar ötéves teológiai szakán az elmúlt akadémiai évben heten, az idén hárman végeztek. A komáromi református templomban a végzősök hozzátartozóinak a részvételével megtartott diplomaosztó ünnepi lezárása a tanulmányi éveknek, de egyben magába foglalja egy új úton való elindulásnak a lehetőségét is. Ezekről vall Bódi Krisztina és Hornyák Enikő.

Kitörni a reménytelen helyzetből

Kép: Kitörni a reménytelen helyzetből

Június végén vehették át diplomájukat a Református Teológiai Kar végzősei a komáromi református templomban. Nemcsak azok, akik az idén sikeresen tették le az egyetemi záróvizsgájukat, hanem az elmúlt évben végzettek is. A két év alatt tizennégyen szereztek képesítést a missziológia, diakónia, szociális gondoskodás alap- vagy mesterszakon, közéjük tartozik Csonka Ilona és Rigó Scarlett.

A tudomány művelése területén kell bizonyítanunk - Tanévzáró a Református Teológiai Karon

Kép: A tudomány művelése területén kell bizonyítanunk - Tanévzáró a Református Teológiai Karon

Június 20-án, vasárnap a komáromi református templomban tartotta meg tanévzáró ünnepségét a Református Teológiai Kar. Az előző és az idei akadémiai év harminc végzőséből huszonketten személyesen vették át a tanulmányaik befejezését igazoló diplomát, valamint átadták a Jakab István-díjat is. Aranyokleveles teológus díjban részesült Molnár László nyugalmazott református lelkipásztor.

Egyre több református óvoda várja a gyermekeket II.

Kép: Egyre több református óvoda várja a gyermekeket II.

Az előző részben kilenc – már működő, vagy szeptemberben induló – református óvoda beíratásának eredményéről adtunk számot. Folytatjuk a sort Vágfarkasddal, Érsekkéttyel, Heténnyel és Kassával. Amennyiben minden az elvárások szerint alakul, akkor szeptemberben már tizennégy református óvoda fogadhatja a gyermekeket.

Beíratási körkép

Kép: Beíratási körkép

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház területén jelenleg hat református alapiskola működik, egy kisiskola az alsó tagozatosok számára, öt pedig teljes szervezettségű. Az elmúlt év szeptemberében két elsős, egy második és egy ötödik osztállyal megnyitotta kapuját Rimaszombatban a Református Alapiskola is. A beíratási eredmények alapján 78 első osztályos kezdheti meg szeptemberben az 2021/22-es

Átlépés a rimaszombati Református Alapiskola 5. osztályába

Kép: Átlépés a rimaszombati Református Alapiskola 5. osztályába

A rimaszombati Református Alapiskolában a 2021/2022-es tanévben is nyílik 5. osztály. Ez úton is szeretnénk tájékoztatni az érdeklődő szülőket és törvényes képviselőket a gyermekeknek az 5. osztályba való beíratásának módjáról.

Beiratkozás a rimaszombati Református Óvodába

Kép: Beiratkozás a rimaszombati Református Óvodába

Téged is vár a Gólyavár! címmel hirdette meg beiratkozási kampányát a Református Óvoda. A 2021/2022-es tanévre a beiratkozás 2021. május 1-jétől 2021. május 31-ig tart.

Alapiskoláink

Alistáli Református Egyházi Alapiskola

Egyházunk 1992-ben Alistálon hívta életre a Felvidék első református oktatási intézményét, melynek alapító-fenntartói jogkörét 2011-től az alistáli gyülekezet gyakorolja. Az iskola egyik fő célkitűzése, hogy a diákjaiban meglévő tehetséget megtalálja és kitartó oktatói-nevelői munkával fejlessze, erősítse.  

További információ  

 

Martosi Református Alapiskola

A Martosi Református Egyházközség által alapított alsó tagozatos kisiskola 1999-ben nyitotta meg kapuit. Martos gazdag népi hagyományának ápolását az iskola felvállalta, és minden évben megrendezi a nagy sikerű Gyermekek Kistérségi Folklórtalálkozóját. 

További információ  

 

Érsekkétyi Egyházi Alapiskola és Óvoda

Felvidékünkön az egyetlen olyan református iskola, melynek óvodája is van. A helyi gyülekezet 1999-ben indította el az iskolát, majd 2002-ben óvodával bővítette, és kínál már három éves kortól a környék református magyarságának keresztyén oktatást. 

További információ  

 

Rozsnyói Református Alapiskola

A Rozsnyói Református Egyházközség 1997-ben alapította meg iskoláját, mely ma a Felvidék legnagyobb létszámú református alapiskolája. Az intézményben iskolaotthonos foglalkozás működik, ahol az elsősök a tanulás, a felzárkóztatás, a másnapra való felkészülés, a játék és a szabadidő ötvözésével töltik el az idejüket. 

További információ  

 

Vajáni Református Egyházi Alapiskola

Az Ungi Egyházmegye iskolája 2001-ben alakult. Az ország keleti térségében a magyarság peremvidékén azzal a céllal jött létre, hogy alternatívát kínáljon a környék lakóinak: lehetőséget az anyanyelvi oktatásra és a hitbeli gyarapodásra. 2007-től saját autóbusszal szállítják a környék gyerekeit az iskolába. 

További információ  

Középiskoláink

Czeglédi Péter Református Gimnázium, Léva

Négy osztályos gimnáziumként már egy erősen asszimilált területen vállalta fel azt a nemes feladatot, hogy a környék még meglévő magyar ifjúságát anyanyelvén minőségi oktatásban és keresztyén nevelésben részesíti. A gimnáziumot a lévai gyülekezet 2001-ben alapította. 

További információ  

 

Tompa Mihály Református Gimnázium, Rimaszombat

1999-ben kezdte meg működését Egyetemes Egyházunk alapításában a nyolcosztályos gimnázium, mely megalakulásától kezdődően az Egyesült Protestáns gimnázium szellemi örökségét kívánja továbbvinni. Az iskola komoly hangsúlyt fektet a hagyományok ápolása mellett a legmodernebb tanulási-tanítási stratégiák meghonosítására. 

További információ  

 

események továbbiak →