Vajáni Református Egyházi Alapiskola

Az Ungi Egyházmegye iskolája 2001-ben alakult. Az ország keleti térségében a magyarság peremvidékén azzal a céllal jött létre, hogy alternatívát kínáljon a környék lakóinak: lehetőséget az anyanyelvi oktatásra és a hitbeli gyarapodásra. 2007-től saját autóbusszal szállítják a környék gyerekeit az iskolába.

Fenntartó:  Ungi Református Egyházmegye
Vezető lelkész:  Mgr. Tirpák István
Igazgató:  Mgr. Krajnyík Sándor
Igazgatóhely.:  Mgr. Krausné Rebres Sarolta
Cím:  Elektrárenská 50, 076 72 Vojany
Telefon:  +421-56-6395225
E-mail:  czsvojany@gmail.com
Honlap:  http://czsvojany.edupage.org/

„Nem éheznek és nem szomjaznak többé...
Mert a bárány, aki középen van, legelteti őket,
és elvezeti őket az élet vizének forrásaihoz.”
Jel 7,16–17 

A Vajáni Református Egyházi Alapiskola Kelet-Szlovákiában a magyar – szlovák nyelvhatáron helyezkedik el, így végvári szerepet töltött és tölt be az itt élő magyarság életében. Már az  alapításától kezdve különös a helyzete, mivel a Nagymihályi járásban csupán három teljes szervezettségű magyar tanítási nyelvű iskola van, melyek közül a mi iskolánk sínylette meg a leginkább a környék elszlovákosodását. Ugyanakkor a nagykaposi központi iskola is nagy vonzerővel bírt a környező falvak gyermekeit illetően. Egyre kevesebb szülő választotta gyermeke számára az intézményünket. 2001-ben lehetőség nyílt arra, hogy az iskola az egyház kezébe kerüljön. Nt. Fülöp Sándor esperesnek és Nt. Csoma László püspök helyettesnek áldozatos munkával, sok-sok utánajárással sikerült az államtól átvenni az iskolát, és így alakulhatott meg a Vajáni Református Egyházi Alapiskola, mely az Ungi Református Egyházmegye fenntartása alá került. Mivel az iskola épülete a község tulajdona volt, ezért az akkori önkormányzattal is meg kellett egyezni.

 

Akkor sikerült megkötni egy mindenki számára előnyös megállapodást, mely lehetővé tette az egyházmegye számára az iskola beindítását. 2001. szeptember 4-én tartották az első ünnepélyes tanévnyitót, melyen 144 diák kezdte meg tanulmányait a Kassától keletre lévő területek egyetlen református iskolájában. Ekkor 12 pedagógus, valamint három lelkipásztor végzett nagyon fontos szolgálatot az intézményben. Ebben az évben kezdte el munkáját az iskolában Dr. Hudák Bálint is, aki vállalta az igazgatói feladatokat, és azóta is az iskola élén áll. Az iskola alapítóinak az volt a nem titkolt célja, hogy a hanyatlásra ítélt iskolából egy működő, hagyományosan magas színvonalú református oktatási intézményt hozzanak létre, mely többet nyújt oktatásban és lélekben is, mint a térség többi iskolája. Az azóta eltelt több, mint 10 évben nagyon sok minden változott és javult. Egyre több tehetséges gyermek tanul itt, és évről évre javul az oktatás minősége. A tanárok egyre több és egyre modernebb segédeszközöket használhatnak, a diákok pedig egyre könnyebben juthatnak egyre több tudáshoz. Mindez az iskolához kötődő emberek - legyenek azok akár az alapító-fenntartó képviselői, tanárok vagy szülők - áldozatos munkájának köszönhető. 

    

A kezdeti időben komoly gonddal kellett az iskola vezetésének szembenéznie. Az akkori jogszabályok értelmében, az egyházi és alapítványi – magán iskolák diákjai nem kaptak utazási hozzájárulást az államtól. Így egyetlen lehetőség állt fenn, iskolabuszt kellett működtetni. Ebben nagy szerepe volt Nt. Csoma Lászlónak, aki külföldi kapcsolatain keresztül támogatást szerzett, melyből autóbuszt tudtak bérelni, így a diákok gond nélkül eljuthattak az iskolába és tanítás után haza. Az iskolabusz működése komoly vonzerővel bírt a környező falvakban lakó szülők számára, és nagy mértékben hozzájárult az iskola fejlődéséhez, növekedéséhez. Egyre több szülő íratta hozzánk gyermekét. Néhány évvel ezelőtt lehetőség nyílt egy saját busz vásárlására, melyet adományokból és pályázati pénzből sikerült megvásárolni. Az iskolabusz nagy szolgálatot tesz az iskolának, de hála Istennek annyira megnőtt a gyereklétszám, hogy a jelenleg meglévő busz már kicsinek bizonyul. Több községbe többször is el kell mennie reggel is és délután is. Reméljük, hogy nemsokára lehetőségünk lesz a meglévő buszt nagyobbra cserélni.

A Vajáni Református Egyházi Alapiskola fennállásának tizedik évfordulójára az iskola új köntöst kapott. Egy pályázaton nyert komoly összegből sikerült felújítani épületét, leszigetelni falait, kicserélni nyílászáróit. Ezzel is sikerült vonzóvá tenni az iskolát a gyermekek, szülők számára.

    

Komoly és gyümölcsöző kapcsolatot tartunk fenn a Dombrádi Bereczky Zsigmond Református Általános Iskolával, melynek tanáraival és gyermekeivel már számos közös alkalmon vettek részt az iskola diákjai és tanárai. Ezt a kapcsolatot az Isten segítségével tovább szeretnénk mélyíteni néhány közös tanulmányi úttal és egymás egyre jobb megismerésével.

Tanulóink komoly eredményeket érnek el a különböző tanulmányi- és sport versenyeken. Mindez az iskola pedagógusainak rátermettségét tükrözi, hiszen ők készítik fel a a diákokat a versenyekre. Ugyanakkor nem csak versenyekben jeleskednek tanulóink és pedagógusaink, hanem a gyülekezeteinkben való szolgálat terén is. Már évek óta egyik legfontosabb szolgálatunk az adventi-karácsonyi szolgálat, melyek során gyermekeink ellátogatnak saját gyülekezeteikbe, ahová elviszik az evangélium üzenetét. Évről-évre nagyon komoly mondanivalóval érkeznek, így teszik még teljesebbé az adventi várakozás időszakát.

   

Jelenleg 160 tanulója van iskolánknak, és ami külön öröm számunkra, a 2013/2014-es tanévben 19 kis elsős kezdte meg nálunk iskolai tanulmányait. 17 pedagógus és 2 óraadó tanár, valamint 5 nem pedagógusi alkalmazott szolgálja a gyermekek javát.

Az iskola rövidtávú tervei között mindenképpen a talpon maradás az egyik legfontosabb cél, hiszen a jelenlegi bizonytalan iskolaügyi helyzetben nem könnyű eligazodni, és bármi előfordulhat. De Istenbe vetett bizodalmunk szerint távolabbra is tekintünk. Szeretnénk, ha iskolánk meghatározó oktatási intézménye lenne a szűkebb és tágabb környékünknek. Szeretnénk, ha tanulóink egyre több tudással a birtokukban távoznának az iskolából, és egyre modernebb eszközökkel ismerkednének meg. Ezt szolgálja az új számítástechnikai terem, valamint a már több osztályteremben elhelyezett interaktív tábla is. Az iskolának mindenképpen szüksége lenne egy nagyobb buszra, és ami egyáltalán nem elhanyagolható – egy tornateremre is. A legfontosabb mégis az, hogy az itt tanuló diákok Istenünk hű katonái, a jövendő lelkipásztorai, gyülekezeti gondnokai, presbiterei és egyházunk hűséges tagjai legyenek. Ha ezeket a célokat sikerül véghezvinni, elérni, mindnyájan nagyon elégedettek lehetünk. Isten adjon ehhez erőt, kitartást és hitet.   

események továbbiak →