Kísérni a gyógyulás felé vezető úton

Kép: Kísérni a gyógyulás felé vezető úton

Vámos Béla felsőpatonyi lelkipásztor 2017-ben végezte el a Károli Gáspár Református Egyetem mentálhigiénés segítő szakirányú továbbképzési szakot, ezzel „mentálhigiénés segítő szakember” lett, majd a képzés elindítóinak felkérésére ugyanitt először ún. tanuló, majd két év elteltével külső óraadó tanár. Vele beszélgetünk.

Életünk Isten kezében van

Kép: Életünk Isten kezében van

Az egyre több halálos áldozatot követelő járvány miatt a találkozások minimalizálása, a hitélet online térbe való szorítása nem kis kihívást jelent a lelkipásztorok számára. Hogyan tudják a lelkipásztorok elviselni ezt az időszakot, hogyan látják ők? A témában először Czinke Tímea bátorkeszi beosztott lelkész osztja meg gondolatait.

Bízunk Isten megtartó kegyelmében

Kép: Bízunk Isten megtartó kegyelmében

Gömör déli részén, a magyar határhoz közel fekvő település egyrészt a mellette hömpölygő folyóról, a Rimáról, másrészt pedig a Széchy családról kapta nevét: így lett Rimaszécs. A település lakosainak többsége is viszonylag korán csatlakozott a reformáció kálvini ágához. Az azóta eltelt évszázadok eseményei következtében mára csökkent a számuk, de bíznak Isten gondviselő kegyelmében.

A megújult templom az Úr dicsőségét hirdeti Nagybáriban

Kép: A megújult templom az Úr dicsőségét hirdeti  Nagybáriban

Külsőleg és belsőleg is teljesen megújult a nagybári református templom köszönhetően a Bethlen Gábor Alap 22 ezer euró támogatásának és a gyülekezeti tagok, valamint az egykor a szülőfalujukból elszármazottak adakozásának köszönhetően.

Igék a karanténban

Kép: Igék a karanténban

Isten velünk! a címe annak a kiadványnak, amely Somogyi Alfréd apácaszakállasi lelkipásztor, a Selye János Egyetem Református Teológiai Karának tanára 2020 tavaszán a karantén időszakban a facebookon elhangzott igemagyarázatainak írásos változatát tartalmazza. A könyv a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Kulturális és Közművelődési Központ kiadásában jelent meg háromszáz példányban.

Címtár

Keresi valamelyik egyházközségünk elérhetőségeit? A fejléc „gyülekezetet keresek” mezőjébe írja be a település nevét, vagy nyissa meg az egyházközségek címtárát.

Templomaink

Kép: Jene 2.JPG

Jéne

Gyülekezeti szálláshelyek

Az alábbi oldalon azokat az egyházközségek által fenntartott szálláshelyeket tesszük közzé, amelyek alkalmasak családok, ifjúsági és gyülekezeti csoportok fogadására.  

 

Szálláshelyek

Nyomtatványok

A következő pontok alatt az egyházközség adminisztrálásával kapcsolatos nyomtatványok és útmutatók tölthetők le.

 

Zárójelentés az egyházközség életéről

Statisztikai adatlap

Költségvetés – zárszámadás

Közalap

Jogalanyisági igazolás

Választói névjegyzék

 

események továbbiak →