Megújultak a madi református templom és parókia nyílászárói

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma hathatós támogatásának köszönhetően újultak meg a templom nyílászárói, de saját forrás felhasználásával a parókia ablakainak egy részét is sikerült kicserélni.

Három év alatt épült fel a zétényiek temploma

A szórványban lévő zétényi reformátusok sem akartak lemaradni a leányegyházközséggé váló Boly és Szinyér mellett. A saját szükségletüknek megfelelő templomot álmodtak meg maguknak, amely a 2016-os évben vált teljessé köszönhetően az építést elősegítő, különböző forrásokból érkező jelentős anyagi támogatásoknak.

A gályarabok emléke Gömörben és Abaúj-tornában

A protestáns gályarab mártírok lelki-szellemi örökségére emlékeztek 2017. február 11-én Rozsnyón, a Gyászévtized – a reformáció eszméiért című egyháztörténeti konferencián.

Adományok Kárpátaljára és Gömörbe a pozsonyi egyházmegyéből

A pozsonyi egyházmegye nyolc gyülekezete adományának – gyermekruháknak, cipőknek és játékoknak – örülhetett 2017. februárjának elején a kárpátaljai guti református gyülekezet. Decemberben szintén érkezett egy szállítmány Kárpátaljára, de a Gömörben élő hátrányos helyzetűek is részesültek az adományokból.

Új tetőt kapott a nagytoronyai parókia, de fokozatosan újulnak meg a belső terek is

A magyarországi Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásának segítségével a 2016. esztendőben kicserélték a több mint száz éves nagytoronyai parókia tetőzetét.

Címtár

Keresi valamelyik egyházközségünk elérhetőségeit? A fejléc „gyülekezetet keresek” mezőjébe írja be a település nevét, vagy nyissa meg az egyházközségek címtárát.

Templomaink

Kép: Gice 1.JPG

Gice

Gyülekezeti szálláshelyek

Az alábbi oldalon azokat az egyházközségek által fenntartott szálláshelyeket tesszük közzé, amelyek alkalmasak családok, ifjúsági és gyülekezeti csoportok fogadására.  

 

Szálláshelyek

Nyomtatványok

A következő pontok alatt az egyházközség adminisztrálásával kapcsolatos nyomtatványok és útmutatók tölthetők le.

 

Zárójelentés az egyházközség életéről

Statisztikai adatlap

Költségvetés – zárszámadás

Közalap

Jogalanyisági igazolás

Választói névjegyzék

 

események továbbiak →

Reformáció 500

Sola Rádió

Szola Rádió honlapja

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház hanganyagokat tartalmazó honlapja. Célunk az evangélium hirdetése, hitmélyítés és közéleti híradás a református keresztyének szolgálatáról a világhálón keresztül. A honlapra felkerülő hanganyagokat az egyházmegyék lelkészeiből álló önkéntes csapat készíti.