Nyolcvan év

80 év hosszú idő. Ha visszaszámolunk, 1938-hoz jutunk. Egy nép történetében is mennyi minden zajlott ennyi idő alatt, különösen a mi megtépázott népünk életében. Meg a gyülekezetek életében is. Nem sorolom a dátumokat, nem sorolom a fájdalmakat, mert ez az írás nem a nemzet, sem nem a gyülekezet 80 évéről szól, hanem egy drága asszonytestvérünk életéről.

750 éves a lakszakállasi református templom

A Lakszakállasi Református Egyházközség ünnepi istentisztelet keretében az októberi hónap folyamán adott hálát Istennek a 750 éves templomáért.

Amikor a csillag ragyog és a kő beszél

Kép: Amikor a csillag ragyog és a kő beszél

A reformáció ünnepén, október 31-én a szepsi gyülekezet a köztemetőben a prédikátorainak síremlékénél emlékezett meg Sidérius János református esperes-lelkipásztorról, egyházi íróról.

Száz évre üzenet az utókornak!

Kép: Száz évre üzenet az utókornak!

2018. október 28-án ünnepi alkalmat tartottak Újlóton. Az utókor számára Tikva néven egy időkapszulát helyeztek el a templomban.

"Itt vagyok! Küldj el engem” – Megtartotta őszi közgyűlését a pozsonyi egyházmegye

Kép: "Itt vagyok! Küldj el engem” – Megtartotta őszi közgyűlését a pozsonyi egyházmegye

Ézsaiás próféta elhívásának a történetét vette igehirdetésének alapjául az idén nyugalomba vonuló Szabó András nagymegyeri lelkipásztor, hogy visszaemlékezzen a Pozsonyi Református Egyházmegye őszi közgyűlésén a mögötte lévő 45 évre. A dunaszerdahelyi református templomban október 27-én megtartott alkalmon szó volt a Közalaphoz benyújtott kérelmekről, egyházközségi felterjesztésekről is.

Címtár

Keresi valamelyik egyházközségünk elérhetőségeit? A fejléc „gyülekezetet keresek” mezőjébe írja be a település nevét, vagy nyissa meg az egyházközségek címtárát.

Templomaink

Kép: Jene 1.JPG

Jéne

Gyülekezeti szálláshelyek

Az alábbi oldalon azokat az egyházközségek által fenntartott szálláshelyeket tesszük közzé, amelyek alkalmasak családok, ifjúsági és gyülekezeti csoportok fogadására.  

 

Szálláshelyek

Nyomtatványok

A következő pontok alatt az egyházközség adminisztrálásával kapcsolatos nyomtatványok és útmutatók tölthetők le.

 

Zárójelentés az egyházközség életéről

Statisztikai adatlap

Költségvetés – zárszámadás

Közalap

Jogalanyisági igazolás

Választói névjegyzék

 

események továbbiak →

Reformáció 500

Sola Rádió

Szola Rádió honlapja

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház hanganyagokat tartalmazó honlapja. Célunk az evangélium hirdetése, hitmélyítés és közéleti híradás a református keresztyének szolgálatáról a világhálón keresztül. A honlapra felkerülő hanganyagokat az egyházmegyék lelkészeiből álló önkéntes csapat készíti.