Időközi választás a komáromi egyházmegyei közgyűlésen és presbiteri konferencia

Kép: Időközi választás a komáromi egyházmegyei közgyűlésen és presbiteri konferencia

Dunamocson tartotta meg 2017. november 5-én presbiteri konferenciával egybekötött őszi egyházmegyei közgyűlését a Komáromi Református Egyházmegye, amelyen 59 alkotó tag és az egyházközségek presbiterei vettek részt. valamint több mint 200 presbiter.

Felújították a templom tornyát Bódvavendégin - A fogyatkozó, de nagy múltú egyházközségre még mindig a tenniakarás a jellemző

Az Abaúj-Tornai Református Egyházmegyében található gyülekezet Isten kegyelméből a templomtorony deszkázatának és bádogfödémének teljes cseréjét végezte el a 2017-es esztendőben, köszönhetően a Bethlen Gábor Alap támogatásának, a hívek adakozásának és az önkormányzati hozzájárulásnak.

Szepsiben is terveznek egyházi bölcsődét

A Szepsi Református Egyházközség is csatlakozik a magyar kormány által meghirdetett óvodai és bölcsődei programhoz. A presbitérium döntése alapján bölcsődét működtetnének, amely legkésőbb 2019-ben nyitná meg kapuját.

„A Te világosságod által látunk világosságot!” – A hálaadások sorozatai voltak átélhetőek Sáróban

Kép: „A Te világosságod által látunk világosságot!” – A hálaadások sorozatai voltak átélhetőek Sáróban

2017. október 30-án Sáróban tartotta meg a barsi egyházmegye jubileumi reformációi istentiszteletét. A felemelő alkalmat gazdagította, hogy a helyi gyülekezet hálát adott a megújult épületeiért, és két emléktábla leleplezésére is sor került, valamint bemutatták az egyházmegyei prédikációs könyvet.

Isten szeretete nélkül elveszünk – Új lelkipásztort iktattak be Kamocsára

Kép: Isten szeretete nélkül elveszünk – Új lelkipásztort iktattak be Kamocsára

Ünnepi istentisztelet keretében iktatták be 2017. október 29-én a kamocsai egyházközség lelkészi állásába Pogányné Géczi Krisztinát, aki szószékfoglaló igehirdetésében Isten szeretetét hangsúlyozta. Igét hirdetett Fazekas László püspök, a beiktatási szolgálatot Dr. Szénási Szilárd esperes végezte.

Címtár

Keresi valamelyik egyházközségünk elérhetőségeit? A fejléc „gyülekezetet keresek” mezőjébe írja be a település nevét, vagy nyissa meg az egyházközségek címtárát.

Templomaink

Kép: Csolto.JPG

Csoltó

Gyülekezeti szálláshelyek

Az alábbi oldalon azokat az egyházközségek által fenntartott szálláshelyeket tesszük közzé, amelyek alkalmasak családok, ifjúsági és gyülekezeti csoportok fogadására.  

 

Szálláshelyek

Nyomtatványok

A következő pontok alatt az egyházközség adminisztrálásával kapcsolatos nyomtatványok és útmutatók tölthetők le.

 

Zárójelentés az egyházközség életéről

Statisztikai adatlap

Költségvetés – zárszámadás

Közalap

Jogalanyisági igazolás

Választói névjegyzék

 

események továbbiak →

Reformáció 500

Sola Rádió

Szola Rádió honlapja

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház hanganyagokat tartalmazó honlapja. Célunk az evangélium hirdetése, hitmélyítés és közéleti híradás a református keresztyének szolgálatáról a világhálón keresztül. A honlapra felkerülő hanganyagokat az egyházmegyék lelkészeiből álló önkéntes csapat készíti.