Huszonnyolc csoport mérte össze tudását a jókai bibliai versenyen

A jókai székhelyű Emmaus polgári társulás az idén is megszervezte az alapiskolások bibliaismereti versenyét, amelynek a Betlehem missziós központ adott otthont. A megmérettetésre a pozsonyi és a komáromi egyházmegye gyülekezeteiből érkeztek résztvevők, de a versenybe két egyházi alapiskola tanulói is bekapcsolódtak.

Jézus példázataiban mélyültek el a bibliaismereti vetélkedőre készülők

A Zempléni Református Egyházmegyében 2018. március 10-én és 11-én Királyhelmecen került sor a gyermekek és a felnőttek egyházmegyei bibliaismereti vetélkedőjére.

Tanítványképző Akadémia - Ahol tanítványokat képeznek

A Fiatal Reformátusok Szövetségének Abaúj-Zempléni Területi Egysége Tanítványképző Akadémiát szervezett Kassán, a Magyar Református Központban. A februári volt a második képzés, az elsőre még az elmúlt év novemberében került sor. A Tanítványképző Akadémia céljáról, a képzés fontosságáról Kiss Miklóssal, a Fiatal Reformátusok Szövetségének elnökével beszélgetünk.

Luther Márton után Martin Luther járt Kisgéresben

Az elmúlt éven a reformáció 500 éves jubileuma alkalmából a kisgéresi ifjak a két neves reformátor, Kálvin János és Luther Márton életével és munkásságával ismertették meg mindazokat, akik ellátogattak a 3in1 elnevezésű alkalomra. Az idén – a reformáció 501. évében – egy újabb hitvalló személyiséggel, az időben hozzánk közelebb álló amerikai prédikátorral, Martin Luther Kinggel ismerkedhettek meg.

Megújult a garamsallói református templom tornya

Kép: Megújult a garamsallói református templom tornya

Egy évekkel ezelőtti vihar derített fényt arra, hogy a 120 éves garamsallói templom tornyának faszerkezete már eléggé elkorhadt és sürgős beavatkozásra lenne szükség. A Bethlen Gábor Alap 12 ezer eurós támogatásának köszönhetően sikerült a hibát kijavítani, sőt még a torony csillaga is megújult.

Címtár

Keresi valamelyik egyházközségünk elérhetőségeit? A fejléc „gyülekezetet keresek” mezőjébe írja be a település nevét, vagy nyissa meg az egyházközségek címtárát.

Templomaink

Kép: Csolto.JPG

Csoltó

Gyülekezeti szálláshelyek

Az alábbi oldalon azokat az egyházközségek által fenntartott szálláshelyeket tesszük közzé, amelyek alkalmasak családok, ifjúsági és gyülekezeti csoportok fogadására.  

 

Szálláshelyek

Nyomtatványok

A következő pontok alatt az egyházközség adminisztrálásával kapcsolatos nyomtatványok és útmutatók tölthetők le.

 

Zárójelentés az egyházközség életéről

Statisztikai adatlap

Költségvetés – zárszámadás

Közalap

Jogalanyisági igazolás

Választói névjegyzék

 

események továbbiak →

Reformáció 500

Sola Rádió

Szola Rádió honlapja

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház hanganyagokat tartalmazó honlapja. Célunk az evangélium hirdetése, hitmélyítés és közéleti híradás a református keresztyének szolgálatáról a világhálón keresztül. A honlapra felkerülő hanganyagokat az egyházmegyék lelkészeiből álló önkéntes csapat készíti.