Legyünk sóvá és világossággá

Kép: Legyünk sóvá és világossággá

Sáró adott otthont a Barsi Egyházmegyei Csendesnapnak. Ahogyan a házigazda, Révész Csilla, a Zselíz-Sárói Református Társegyházközség lelkésze megfogalmazta: „Mivel a koronavírus és a háború egy kicsit megölte az emberek lelkét, úgy éreztük, hogy ezúttal talán nem is majálisra van szükség, hanem inkább elcsendesedésre és az Istenhez való visszatérésre. Ezért választottuk a csendesnap kifejezést.”

RendezŐ – Vakációs Bibliahét

Kép: RendezŐ – Vakációs Bibliahét

A pozsonyi egyházmegyében 2022. április 29-én Apácaszakállason került bemutatásra a lelkészek, katechéták és a gyermekek közti munkatársak számára az idei KOEN Vakációs Bibliahét programja, amelyet idén a felvidéki munkatársak készítettek el (Blanár Gabriella, Böszörményi Tamás, Czinke Tímea, Kiss Miklós, Molnár Éva, Szénási Lilla).

Ti ne féljetek!

Kép: Ti ne féljetek!

„Ki vagyunk szolgáltatva a rajtunk kívül álló rémisztő, apokaliptikus színezetű eseményeknek. De húsvét üzenete, az élő Úr üzenete számunkra az, hogy NE FÉLJÜNK! Ne csak ezeket a rémisztő körülményeket lássuk, hanem lássunk meg Őt is, aki halott volt, de íme, él örökkön-örökké“ – fogalmazza meg húsvétvasárnapi üzenetében Molnár Árpád szepsi lelkipásztor.

Hogy értsük meg a megmagyarázhatatlant?

Kép: Hogy értsük meg a megmagyarázhatatlant?

Az ember mindig is arra törekedett, hogy megértse a maga körül történő jelenségeket, történéseket, és épp ez szolgálta és szolgálja a fejlődést a tudomány és a technika terén. Jó, ha van bennünk tudásvágy, tudásszomj. Az a természetes, ha igenis feltesszük a kérdéseket: miért, hogyan, mi célból? Ha valamit meg szeretnénk érteni, akkor arra törekszünk, kutatjuk és talán előbbre is jutunk.

Virágvasárnap Jézus úton van Jeruzsálembe

Kép: Virágvasárnap Jézus úton van Jeruzsálembe

„Virágvasárnap kérdése ez: Ki az, aki jő az Úr nevében … NEKED? Kinek tartod, minek nevezed? Mit vársz tőle? A zsidó ácsfiúban felismered-e az Isten Fiát, a megalázott emberben a megdicsőült Istent, az átokká lett átkozottban az áldást, a halálban az életet? Jézusban a sarokkőben mindennek az alapját?“ – tette fel a kérdést a Világosságban Bernáth Holop Krisztina szentpéteri lelkipásztor.

Címtár

Keresi valamelyik egyházközségünk elérhetőségeit? A fejléc „gyülekezetet keresek” mezőjébe írja be a település nevét, vagy nyissa meg az egyházközségek címtárát.

Templomaink

Kép: Gomorhorka.JPG

Gömörhorka

Gyülekezeti szálláshelyek

Az alábbi oldalon azokat az egyházközségek által fenntartott szálláshelyeket tesszük közzé, amelyek alkalmasak családok, ifjúsági és gyülekezeti csoportok fogadására.  

 

Szálláshelyek

Nyomtatványok

A következő pontok alatt az egyházközség adminisztrálásával kapcsolatos nyomtatványok és útmutatók tölthetők le.

 

Zárójelentés az egyházközség életéről

Statisztikai adatlap

Költségvetés – zárszámadás

Közalap

Jogalanyisági igazolás

Választói névjegyzék

 

események továbbiak →