A Világosság református egyházi műsor 2023. június 4-ei ajánlata

Kép: A Világosság református egyházi műsor 2023. június 4-ei ajánlata

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor témái: Keresztelő János, a a júdeai pusztában prédikál, az 1806-os reform énekeskönyv fogadtatása, gyémántsávos lett a Pásztorajtó bábjáték.

Éreztem, hogy ez az én utam

Kép: Éreztem, hogy ez az én utam

Siposné Várady Klára 45 éves lelkipásztori szolgálata után vonult nyugalomba 2019-ben. Jablonca volt a második, s egyben az utolsó szolgálati helye, ahol 25 évet töltött el, előtte pedig húsz évig Mokcsa-Mogyoróson volt lelkipásztor. Nyugdíjba vonulása után nem sokkal Jabloncáról a szülőfalujába, Bolyba költözött a már súlyos betegségben lévő férjével, aki az elmúlt évben hunyt el.

Kaptár-ruhatár – Megjelent a KOEN 2023-as Vakációs Bibliahetének tábori programja

Kép: Kaptár-ruhatár – Megjelent a KOEN 2023-as Vakációs Bibliahetének tábori programja

A Keresztyén Oktatásért és Nevelésért Alapítvány (KOEN) ötnapos inspiráló tábori programot állított össze 2023 nyarára is. Két korcsoportnak gyermeknyelven szeretnének segítséget és eligazodást adni az élet nagy kérdéseinek a megválaszolására.

„Választott eszközöm”

Kép: „Választott eszközöm”

Az abaúj-tornai egyházmegye 2023. április 22-én bibliaismereti versenyt szervezett a hittanosok számára, melynek témáját Pál apostol életének izgalmas történetei adták. Nagy Gábor alsólánci lelkipásztor írása.

Az élő igének és az Istent dicsőítő hangnak egymás mellett a helye

Kép: Az élő igének és az Istent dicsőítő hangnak egymás mellett a helye

A Canticum Novum nemzetközi tudományos egyházzenei konferencia keretében május 5-én adták át Komáromban a Református Teológiai Kar Pálóczi-Czinke István termében elhelyezett Németországból adományként érkezett Walcker-orgonát. A nap folyamán tíz előadás hangzott el, amelyen szó volt az 1806-os református énekeskönyv bevezetéséről, de a gyülekezeti éneklésből is ízelítőt kaphattak a résztvevők.

Címtár

Keresi valamelyik egyházközségünk elérhetőségeit? A fejléc „gyülekezetet keresek” mezőjébe írja be a település nevét, vagy nyissa meg az egyházközségek címtárát.

Templomaink

Kép: Feled 2.JPG

Feled

Gyülekezeti szálláshelyek

Az alábbi oldalon azokat az egyházközségek által fenntartott szálláshelyeket tesszük közzé, amelyek alkalmasak családok, ifjúsági és gyülekezeti csoportok fogadására.  

 

Szálláshelyek

Nyomtatványok

A következő pontok alatt az egyházközség adminisztrálásával kapcsolatos nyomtatványok és útmutatók tölthetők le.

 

Zárójelentés az egyházközség életéről

Statisztikai adatlap

Költségvetés – zárszámadás

Közalap

Jogalanyisági igazolás

Választói névjegyzék

 

események továbbiak →