Reformációs faültetés Kulcsodon

2017 március 19 -én került sor a kulcsodi gyülekezetben arra a megemlékezésre, amelyen hálát adtak azért, hogy 500 évvel ezelőtt Isten a reformáció által megújította az Ő Egyházát. Emlékeztek, mert időről-időre szükséges felidézni Isten nagyságos dolgait, hogy ezzel is magasba emeljék az Ő történelmen átívelő jelenlétét és gondviselését Igéjéről, Egyházáról és mindenkori népéről.

Bormustra volt Perbetén

Kép: Bormustra volt Perbetén

Második alkalommal szervezte 2017. március 17-én a Komáromi Református Egyházmegye a borversenyét. A rendezvényen százhúszan vettek részt. Az idei év különlegessége volt, hogy a reformáció 500. évfordulója alkalmából kiválasztott egyházmegyei bor lesz az egyházmegye közös nagypénteki hálaadó istentiszteletének úrvacsorai bora is.

Istenetek, az ÚR, aki előttetek jár, harcolni fog értetek – Lelkészbeiktatás Sókszelőcén

Kép: Istenetek, az ÚR, aki előttetek jár, harcolni fog értetek – Lelkészbeiktatás Sókszelőcén

Ünnepi istentisztelet keretében iktatták be 2017. március 19-én a sókszelőcei egyházközség megüresedett lelkészi állásába Dobai Egyeg Kamilla megválasztott lelkipásztort.

Újabb része újult meg a zempléni református templomnak

A tíz éve tartó felújítási munkálatok újabb szakasza fejeződött be a zempléni református templomon. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 19 600 eurós támogatásának köszönhetően ezúttal a külső falak szépültek meg újravakolással és festéssel.

Szigetelték a padányi templomfalakat

Tíz ezer euró támogatást kapott a Padány-Bögellői Társult Egyházközség a templom falainak szigetelésére és a nedvesség megakadályozására.

Címtár

Keresi valamelyik egyházközségünk elérhetőségeit? A fejléc „gyülekezetet keresek” mezőjébe írja be a település nevét, vagy nyissa meg az egyházközségek címtárát.

Templomaink

Kép: Lenartfala 2.JPG

Lénártfala

Gyülekezeti szálláshelyek

Az alábbi oldalon azokat az egyházközségek által fenntartott szálláshelyeket tesszük közzé, amelyek alkalmasak családok, ifjúsági és gyülekezeti csoportok fogadására.  

 

Szálláshelyek

Nyomtatványok

A következő pontok alatt az egyházközség adminisztrálásával kapcsolatos nyomtatványok és útmutatók tölthetők le.

 

Zárójelentés az egyházközség életéről

Statisztikai adatlap

Költségvetés – zárszámadás

Közalap

Jogalanyisági igazolás

Választói névjegyzék

 

események továbbiak →

Reformáció 500

Sola Rádió

Szola Rádió honlapja

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház hanganyagokat tartalmazó honlapja. Célunk az evangélium hirdetése, hitmélyítés és közéleti híradás a református keresztyének szolgálatáról a világhálón keresztül. A honlapra felkerülő hanganyagokat az egyházmegyék lelkészeiből álló önkéntes csapat készíti.