Pályázat

2024. július 01., hétfő

Szlovákiai Református Keresztyén Egyház - Perbetei Egyházközség 946 55 Perbete, Kálvin János tér 6, az oktatásügy állami igazgatásáról és az iskolai önigazgatásról szóló 596/2003. sz. törvény, valamint az egyes törvények módosításáról szóló, valamint a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház közoktatásáról szóló 1/2023. sz. törvénye alapján pályázatot hirdet a Materská škola Reformovanej kresťanskej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským – Református Óvoda, Hlavná ul. 1245/215, Pribeta – Perbete igazgatói állásának betöltésére a 2024. szeptember 1-jétől kezdődően.

Pályázati feltételek:

-           szakmai képesítés a pedagógiai tevékenység végzéséhez és a vonatkozó iskolatípushoz a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának a 138/2019. sz., a pedagógiai alkalmazottakról és a hivatásos alkalmazottakról szóló törvénye, valamint egyes törvények módosításáról, kiegészítéséről szóló törvények alapján

-       minimum 5 év pedagógiai gyakorlat

-       szlovák nyelv használata a hivatalos ügyintézésben

-       az állami és az egyházi oktatási törvények ismerete

-       református vallású, konfirmált egyháztagság

-       erkölcsi feddhetetlenség

-       szervezői és kommunikációs készség

-       a funkció betöltésének személyiségi és erkölcsi feltételei a keresztyén tanítás és erkölcs alapján

-       a keresztény szellemi nevelés és a lelki közösségteremtés képessége

-        pozitív hozzáállás a gyerekekhez

       

Benyújtáshoz szükséges dokumentumok:

-       írásbeli jelentkezés a meghirdetett pályázatra

-       iskolai végzettséget igazoló dokumentumok hiteles másolata

-       egészségügyi alkalmassági igazolás - eredeti

-       igazolás a pedagógiai gyakorlatról

-       erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi)

-       szakmai önéletrajz – telefonszámmal és e-mail címmel

-       az óvoda irányítására, fejlesztésére vonatkozó elképzelés (max. 1 oldal) és az iskola lelki és nevelési programja (max. 1 oldal)

-       a pályázó beleegyezése személyi adatainak felhasználására a személyi adatokról szóló 18/2018. sz. törvény alapján

A pályázatot kérjük 2024. július 31-ig postával vagy személyesen az alábbi címre eljuttatni: Szlovákiai Református Keresztyén Egyház – Perbetei Egyházközség, 946 55 Perbete, Nám. Jána Kalvína 6. A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat – Óvoda” Ne nyissa fel! A dátum nem a postai bélyegzőt jelenti, hanem a pályázat beérkezésének időpontját!

A pályázók írásban lesznek értesítve a pályázat elfogadásáról, a meghallgatás helyéről és időpontjáról a meghallgatás előtt 7 nappal.

Komárom, 2024. július 1.

  Kecskés Imre s.k.                      ThDr. Erdélyi Zoltán s.k.

        gondnok                                           lelkipásztor

események továbbiak →