Már. 31. péntek

Felnőttképző hétvége

A Gömöri Református Egyházmegye 2017. március 31-én és április 1-én felnőttképző hétvégét szervez Mályiban. Az alkalom pénteken 17.00 órakor kezdődik. Téma: " Napjaink reformációja". Előadók ifj. Csomós József Miskolc-perecesi lelkipásztor és Géresi Róbert püspökhelyettes.

Ápr. 01. szombat

Felvidéki Református Szavalóverseny országos döntője

"És zeng apáink drága nyelve!" címmel hirdette meg a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház a reformáció 500. évfordulója alkalmából a Felvidéki Református Szavalóversenyt. Az elődöntők - Alistál, Hanva - után az országos döntőjére 2017. április 1-én Rimaszombatban kerül sor, a Tompa Mihály Református Gimnáziumban.

Ápr. 02. vasárnap

Reformátusok nagygyűlése

Lakszakállas-Szilasi Református Egyházközség szervezésében a két településen élő református családok nagygyűlésére kerül sor 2017. április 2-án a lakszakállasi templomban.

Ápr. 02. vasárnap

Egyházmegyei közgyűlés

A Komáromi Református Egyházmegye 2017. április 2-án, 15.00 órakor a kisújfalui református templomban tartja meg egyházmegyei közgyűlését. Igét hirdet Bernáth Holop Krisztina szentpéteri lelkipásztor.

Ápr. 02. vasárnap

Böjti zenés áhítat

A kassai református egyházközségek szervezésében 2017. április 2-án, 17.00 órakor a református templomban böjti zenés áhítatra kerül sor. Isten igéje mellett barokk és romantikus zeneszerzők művei hangzanak el /Bach, Schumann, Shopin, Reinecke. Közreműködik Natália Kötelesová és növendékei, Járosi Sztella fuvola, Nyéki Miklós zongora és Michal Hoza gitár.

Ápr. 03. hétfő

Mit csinálsz itt? - Lélekmentő konferencia Madon

A Református Mentő Misszió 2017. április 3. és 7. között Mit csinálsz itt? címmel Lélekmentő konferenciát szervez Madon. Az alkalom hétfőn 17.00 órakor kezdődik.

Ápr. 04. kedd

Egyházmegyei böjti bibliaóra

A böjti időszakban a barsi egyházmegye közös bibliaórájára kerül sor 2017. április 4-én, kedden 17.00 órakor a hontfüzesgyarmati parókia iroda helyiségében. Igeszolgálatot végez Révészné Bellai Csilla zselízi-sárói lelkipásztor.

Ápr. 08. szombat

Egyházmegyei bibliaismereti és egyháztörténet-ismereti verseny

A Gömöri Református Egyházmegye 2017. április 8-án, 9.00 órai kezdéssel Kövecsesen szervezi meg egyházmegyei bibliaismereti és egyháztörténet-ismereti versenyét.

Ápr. 08. szombat

Bibliaismereti verseny

Az Emmaus p.t. bibliaismereti versenyt szervez 2017. április 8-án, szombaton Jókán, a Betlehem Missziós Központban a 15 éven felüliek számára 1 Sámuel 17-24 alapján. Az alkalom 10.00 órakor kezdődik rövid áhítattal a református templomban.

Ápr. 08. szombat

Ifjúsági találkozó

Ki vagyok én címmel ifjúsági találkozót szerveznek 2017. április 8-án, szombaton 14.00 órai kezdéssel az ipolysági református templomban.

Ápr. 09. vasárnap

Hálaadó istentisztelet

A Vágfarkasdi Református Egyházközség 2017. április 9-én, virágvasárnap, 15.00 órakor hálaadó istentiszteletet tart a gyülekezeti ház felújításáért a református templomban.

Ápr. 09. vasárnap

VI. Egyházmegyei kórustalálkozó

A Zempléni Református Egyházmegye 2017. április 9-én, virágvasárnap 15.00 órakor hatodik alkalommal szervezi meg kórustalálkozóját, amelynek ezúttal a kistárkányi református templom ad otthont.

Ápr. 09. vasárnap

Szolgálatcsere

A Gömöri Református Egyházmegyében 2017. április 9-én, virágvasárnap ismét sor kerül a lelkipásztorok között az ún. "szolgálatcsere" programra.

Ápr. 09. vasárnap

Egyházközségi jelképek avatása

2017. április 9-én, virágvasárnap a 10.00 órakor kezdődő ünnepi istentisztelet keretében avatják fel a Bátorkeszi Református Egyházközség presbitériuma által jóváhagyott jelképeket.

Ápr. 11. kedd

Egyházmegyei böjti bibliaóra

A böjti időszakban a barsi egyházmegye közös bibliaórájára kerül sor 2017. április 11-én, kedden 17.00 órakor a hontfüzesgyarmati parókia iroda helyiségében. Igeszolgálatot végez Tóth Zoltán garamlöki lelkipásztor.

Ápr. 14. péntek

Nagypénteki egyházmegyei istentisztelet

A reformáció 500 évfordulója alkalmából a Komáromi Református Egyházmegye 2017. április 14-én, 10.00 órakor közös, nagypénteki istentiszteletet szervez a komáromi református templomban. Igét hirdet Fazekas László püspök. Az Úrvacsorai liturgiai szolgálatot Szénási Szilárd esperes és Czinke Zsolt egyházmegyei főjegyző végzi, az úrvacsorát az egyházmegye lelkészi tagjai osztják ki.

Ápr. 15. szombat

Mentő Misszió havi találkozója

A Református Mentő Misszió 2017. április 15-én, szombaton 14.00 órai kezdettel szervezi meg következő találkozóját a madi gyülekezeti házban.

Ápr. 16. vasárnap

Rádiós istentisztelet

A Pátria rádió húsvétvasárnap 10.00 órakor élő istentiszteletet közvetít a rétei református templomból. Igét hirdet Bohony Beáta lelkipásztor. Szolgál a gyülekezet énekkara. Orgonán kísér Szabó Kálmán és Szabó Zsuzsanna.

Ápr. 19. szerda

felnőttképző est

A gömöri egyházmegye felnőttképző estet szervez 2017. április 19-én, szerdán 17.00 órakor Hanván.

Ápr. 22. szombat

Egyházmegyei bibliaismereti vetélkedő

Az abaúj-tornai egyházmegye 2017. április 22-én, szombaton 9.30 órai kezdéssel Jézus példázatai témakörben bibliaismereti vetélkedőt szervez a 7 és 15 éves korosztályúak számára az alsólánci kastélyban.

Ápr. 22. szombat

Műhely-konferencia

A Buda Béla Mentálhigiénés Forrásközpont és a Szlovákiai Magyar Mentálhigiénés Központ 2017. április 22-én 9.00 órakor második alkalommal szervezi meg műhely-konferenciáját Léván.

Ápr. 24. hétfő

Reformáció 500 – Tanulmányi kirándulás

A Reformáció 500 évfordulójának keretében a Szlovákiai Magyar Református Lelkészegyesület 2017. április 24. és 28. között tanulmányi kirándulást szervez, amelyen a református Luther Márton életének fontos állomásait keresik fel /Wörlitz, Wittenberg, Wartburg, Erfurt, Eisleben, Lipcse/. Jelentkezési határidő: 2017. február 10.

Ápr. 30. vasárnap

Erős vár a nyelv – Jakab István-díj

Jakab István Alapítvány kuratóriuma a 2016/2017-es tanévre pályázatot hirdet a komáromi Selye János Egyetem Református Teológia Karának teológus szakos, illetve a Sárospataki Református Teológiai Akadémia teológus és lelkész szakos hallgatói számára. A pályázat leadási határideje: 2017. április 30.

Ápr. 30. vasárnap

Lelkészbeiktatás

Ünnepi istentisztelet keretében iktatják be 2017. április 30-án, 15.00 órai kezdéssel az érsekújvári református templomban az egyházközség lelkészi állásába megválasztott lelkipásztorát Sasák Attilát.

Máj. 01. hétfő

Barsi Egyházmegyei Majális

Zselíz ad otthont 2017. május 1-én, hétfőn a Barsi Református Egyházmegye majálisának.

Máj. 01. hétfő

Prédikációs könyv bemutatása

A barsi egyházmegye „Mert mi az élő Isten temploma vagyunk” című prédikációs könyvét 2017. május 1-én, hétfőn mutatják be Zselízen, az egyházmegyei majálison.

Máj. 06. szombat

Ünnepi egyházmegyei közgyűlés

A Pozsonyi Református Egyházmegye 2017. május 6-án Dunaszerdahelyen tartja meg az egyházmegye évi rendes közgyűlését, amely egyben a reformáció 500. évfordulójának az egyházmegyei nyitó alkalma is.

Máj. 06. szombat

Timótheus-ház átadása

Ünnepélyes keretek között adják át 2017. május 6-án, szombaton a felújított egykori Timótheus-házat.

Máj. 07. vasárnap

Konfirmandus találkozó

2017. május 7-én, vasárnap a csilizradványi református templomban konfirmandus találkozóra kerül sor.

Máj. 07. vasárnap

Konfirmandusok kirándulása a reformáció útján

A Királyhelmeci Református Egyházközség 2017. május 7-én kirándulást szervez a konfirmandusok számára a reformáció emlékhelyeire.