Martosi Református Alapiskola

A Martosi Református Egyházközség által alapított alsó tagozatos kisiskola 1999-ben nyitotta meg kapuit. Martos gazdag népi hagyományának ápolását az iskola felvállalta, és minden évben megrendezi a nagy sikerű Gyermekek Kistérségi Folklórtalálkozóját.

Fenntartó:  Martosi Református Egyházközség
Vezető lelkész:  ThDr. Szénási Szilárd, PhD.
Igazgató:  Mgr. Sárai Mónika
Cím:  Kostolný rad 144, 947 01 Martovce
Telefon:  +421-918-629-460
E-mail:  reamartos@pnet.sk
Honlap:  

„...légy példája a hívőknek beszédben, magaviseletben, szeretetben, hitben, tisztaságban." (1Tim 4,12)

Egy igehirdetésben hallottam a nyáron, hogy a református iskola olyan, mint a fügefa Zákeus történetében. Felemeli az embert, hogy megláthassa és meghallhassa Jézust. A mi pici iskolánk is ilyen. Ezen felül pedig küldetésünknek tartjuk, a gyermekeken keresztül, Isten üzenetét eljuttatni a szülőknek.

Régi közegben, új módszerekkel adjuk meg azt a többletet, amit a református iskola jelent az oktatáson és nevelésen felül.

   

Iskolánk programja elfogadja, természetesnek tartja, hogy minden gyerek más és más, egy önálló személyiség. Teret biztosítunk a tevékenységek széles lehetőségeinek, a játéknak, munkának is, amelyben bárki lehet eredményes és a közösség hasznos tagja.

Célunk, hogy a kisiskolások saját lehetőségeiknek megfelelő, minél optimálisabb szintre juthassanak egyéni fejlődési ütemüknek figyelembevételével.

   

Témaheteket tartunk, interaktív táblát használunk és lapbookokat készítünk. A lapbook olyan könyvet jelent, amit a gyermek maga készít el egy adott témakörben. Miközben elkészül a lapbook, már meg is tanulja a témakör legfontosabb részeit.

A közösségfejlesztés kiemelt nevelési feladat, hiszen a gyerekek mindig valamilyen közösség (család, iskola, gyülekezet stb.) tagjai. A közösségek alakítását szolgálják az évnyitó projekthetek, az évzáró rendezvények, a kirándulások, színház- és múzeumlátogatások, nyári táborok, fellépések és a néptánc.

   

Fontos számunkra a hagyományok őrzése és ápolása. Aktívan bekapcsolódunk a falu életébe.

   

A gyülekezet minden évben az iskola támogatására jótékonysági bált is szervez.

Isten szeretetét és gondviselését naponta tapasztaljuk, mindezekért pedig nagyon hálásak vagyunk.

események továbbiak →