Seniorátne valné zhromaždenie Ondavsko – hornádskeho seniorátu

Kép: Seniorátne valné zhromaždenie Ondavsko – hornádskeho seniorátu

Bysterský zbor prijal delegátov mimoriadného valného zhromaždenia, ktoré sa konalo 10. marca 2019 v kostole.

Seniorátny deň Ondavsko–hornádskeho seniorátu

„NEODBOČUJ ANI NAPRAVO, ANI NAĽAVO, ODVRACAJ NOHU OD ZLÉHO!“ Tieto slová /Pr.4.27/ boli sprievodom pre priebeh seniorátneho dňa konaného v sobotu 24. novembra 2018 v Sečovciach. Hlavnou témou dňa bolo Duchovný odkaz posledných 100 rokov.

Konferencia presbyterov

25. novembra 2018 sa v Čani konala presbyterska konferencia Ondavsko-hornádskeho seniorátu.

Konferencia o modlitbe

V nedeľu 11. novembra 2018 sa v reformovanom kostole vo Vysokej nad Uhom uskutočnila Konferencia o modlitbe. Michalovský seniorát každým rokom organizuje takéto podujatie, kde je priblížený význam každodennej modlitby.

Seniorátne stretnutie presbyterov v Bežovciach

Misijný referát Michalovského reformovaného seniorátu zorganizoval Seniorátne stretnutie presbyterov, ktoré sa uskutočnilo dňa 14. Októbra 2018 v reformovanom kostole v Bežovciach. Stretnutie poslúžilo na vzájomné zdieľanie a odovzdávanie skúsenosti, prehĺbilo ochotu na spoluprácu.

Adresár

Hľadáte kontakt na niektorý náš cirkevný zbor? V záhlaví do políčka „Hľadám zbor“ zapíšte názov obce, alebo otvorte adresár cirkevných zborov.

Naše kostoly

Kép: Rimaszombat 2.JPG

Rimavská Sobota

Ubytovanie v cirkevných zboroch

V nasledujúcom článku zverejňujeme ubytovacie kapacity cirkevných zborov vhodné pre rodiny, mládežnícke alebo zborové skupiny.

 

Ubytovanie

Tlačivá

Pod nasledujúcimi bodmi si môžete stiahnuť tlačivá a pokyny súvisiace s administratívnymi prácami v cirkevnom zbore.  

 

Koncoročná správa o živote cirkevného zboru
Štatistický výkaz
Rozpočet – účtová závierka
Všeobecný fond
Potvrdenie o právnej subjektivite
Voličský zoznam 

Udalosti ďalšie →