Tenisový turnaj vo štvorhre mužov

Kép: Tenisový turnaj vo štvorhre mužov

Historicky prvý tenisový turnaj v našej cirkvi sa uskutočnil v sobotu 7. Septembra 2019 v areáli Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach. Zúčastnili sa ho členovia ondavsko-hornádskeho a michalovského seniorátu.

Voľné pracovné miesto

Informácia o voľnom pracovnom mieste v Centre pre deti a rodiny v Jelke Dobrý Pastier n.o.

Seniorátne valné zhromaždenie Ondavsko-hornádskeho seniorátu

Dňa 25. mája 2019 sa zástupcovia seniorátu a zástupcovia zborov stretli v Horovciach na výročnom valnom zhromaždení.

Spevokoly v Milhostove

Tohoročné stretnutie spevokolov Ondavsko-Hornadského seniorátu sa konalo 5. mája 2019 v Milhostove.

Pastoračná starostlivosť v košických nemocniciach aj v roku 2019

Od 1.1.2018 vykonáva Mgr. Dušan Brna ako pridelený duchovný Ondavsko – hornádskeho seniorátu pastoračnú starostlivosť v košických nemocniciach zo súhlasom duchovných oboch košických reformovaných cirkevných zborov. Táto služba sa realizuje aj v roku 2019.

Adresár

Hľadáte kontakt na niektorý náš cirkevný zbor? V záhlaví do políčka „Hľadám zbor“ zapíšte názov obce, alebo otvorte adresár cirkevných zborov.

Naše kostoly

Kép: Oldalfala.JPG

Stránska

Ubytovanie v cirkevných zboroch

V nasledujúcom článku zverejňujeme ubytovacie kapacity cirkevných zborov vhodné pre rodiny, mládežnícke alebo zborové skupiny.

 

Ubytovanie

Tlačivá

Pod nasledujúcimi bodmi si môžete stiahnuť tlačivá a pokyny súvisiace s administratívnymi prácami v cirkevnom zbore.  

 

Koncoročná správa o živote cirkevného zboru
Štatistický výkaz
Rozpočet – účtová závierka
Všeobecný fond
Potvrdenie o právnej subjektivite
Voličský zoznam 

Udalosti ďalšie →