Slávnostné bohoslužby - Záhor

Kép: Slávnostné bohoslužby  -  Záhor

Pamätajte na tých, čo vás viedli a hlásali vám Božie slovo. Dobre si všímajte, aký bol ich odchod zo života a spôsob žitia a napodobňujte ich vieru. Určite aj tieto slová viedli presbyterstvo v Záhore na výročnej presbyterskej schôdzi k tomu, aby si do plánu práce na tento rok dali aj úlohu - usporiadať slávnostné bohoslužby pri príležitosti 200. výročia postavenia reformovaného kostola.

Januárové číslo Klavínskych hlasov

V prvom čísle nášho časopisu sme sa zaoberali novoročnými predsavzatiami a z rôzneho hľadiska sme približovali nový rok, ktorý aj pre náš časopis znamená nový začiatok s novými plánmi, veď pribudli plus 4 strany, a to znamená že vás čakajú aj nové rubriky.

Božie svetlo

„Ľud, čo kráča v tmách, uvidí veľké svetlo“. /Izaiáš 9,1/ – Vianočný pozdrav biskupa Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku Róberta Géresiho.

Vianočné číslo Kalvínskych hlasov

Čo iné by ste mohli očakávať v decembrovom vydaní Kalvínskych hlasov, ak nie články, ktoré sa venujú prevažne Vianociam.

Upútavka

Okrem toho, že v prvých dňoch tohto mesiaca spomíname na tých našich milých, ktorí už vstúpili na cestu večnosti, sa v našich článkoch zaoberáme aj aktuálnymi témami v novembrovom čísle.

Adresár

Hľadáte kontakt na niektorý náš cirkevný zbor? V záhlaví do políčka „Hľadám zbor“ zapíšte názov obce, alebo otvorte adresár cirkevných zborov.

Naše kostoly

Kép: Serke 2.JPG

Širkovce

Ubytovanie v cirkevných zboroch

V nasledujúcom článku zverejňujeme ubytovacie kapacity cirkevných zborov vhodné pre rodiny, mládežnícke alebo zborové skupiny.

 

Ubytovanie

Tlačivá

Pod nasledujúcimi bodmi si môžete stiahnuť tlačivá a pokyny súvisiace s administratívnymi prácami v cirkevnom zbore.  

 

Koncoročná správa o živote cirkevného zboru
Štatistický výkaz
Rozpočet – účtová závierka
Všeobecný fond
Potvrdenie o právnej subjektivite
Voličský zoznam 

Udalosti ďalšie →