Spevokoly v Milhostove

Kép: Spevokoly v Milhostove

Tohoročné stretnutie spevokolov Ondavsko-Hornadského seniorátu sa konalo 5. mája 2019 v Milhostove.

Pastoračná starostlivosť v košických nemocniciach aj v roku 2019

Od 1.1.2018 vykonáva Mgr. Dušan Brna ako pridelený duchovný Ondavsko – hornádskeho seniorátu pastoračnú starostlivosť v košických nemocniciach zo súhlasom duchovných oboch košických reformovaných cirkevných zborov. Táto služba sa realizuje aj v roku 2019.

Seniorátne valné zhromaždenie Ondavsko – hornádskeho seniorátu

Bysterský zbor prijal delegátov mimoriadného valného zhromaždenia, ktoré sa konalo 10. marca 2019 v kostole.

Seniorátny deň Ondavsko–hornádskeho seniorátu

„NEODBOČUJ ANI NAPRAVO, ANI NAĽAVO, ODVRACAJ NOHU OD ZLÉHO!“ Tieto slová /Pr.4.27/ boli sprievodom pre priebeh seniorátneho dňa konaného v sobotu 24. novembra 2018 v Sečovciach. Hlavnou témou dňa bolo Duchovný odkaz posledných 100 rokov.

Konferencia presbyterov

25. novembra 2018 sa v Čani konala presbyterska konferencia Ondavsko-hornádskeho seniorátu.

Adresár

Hľadáte kontakt na niektorý náš cirkevný zbor? V záhlaví do políčka „Hľadám zbor“ zapíšte názov obce, alebo otvorte adresár cirkevných zborov.

Naše kostoly

Kép: Zsíp

Žíp

Ubytovanie v cirkevných zboroch

V nasledujúcom článku zverejňujeme ubytovacie kapacity cirkevných zborov vhodné pre rodiny, mládežnícke alebo zborové skupiny.

 

Ubytovanie

Tlačivá

Pod nasledujúcimi bodmi si môžete stiahnuť tlačivá a pokyny súvisiace s administratívnymi prácami v cirkevnom zbore.  

 

Koncoročná správa o živote cirkevného zboru
Štatistický výkaz
Rozpočet – účtová závierka
Všeobecný fond
Potvrdenie o právnej subjektivite
Voličský zoznam 

Udalosti ďalšie →