Katalin Pólya: Náuka o Bohu v teológii Elisabeth Moltmann–Wendelovej

2016. august 24., streda

Teologický inštitút Jána Calvina vydal v roku 2016 vedeckú prácu Katalin Pólya pod názvom Náuka o Bohu v teológii Elisabeth Moltmann–Wendelovej.

Kniha sa zaoberá feministickou teológiou 20. storočia, v rámci nej náukou o Bohu podľa Elisabeth Moltmann–Wendelovej. Na základe Božej osoby, charakterových čŕt a Jeho práce systematizuje Moltmann–Wendelovej obraz Boha, porovnávajúc ho s radikálnymi feministickými názormi a klasickými kresťanskými učeniami. Imanentné zmýšľanie feministickej teológie skúma transcendentného Boha z pozemského hľadiska. Tohto hľadiska sa nezbavila ani teologička Moltmann–Wendelová, a preto v rámci Božieho obrazu má Boh, ako Stvoriteľ tela a materiálneho sveta, ako Vykupiteľ a ako priateľ človeka, zvláštny význam. Avšak či môže feministické odvetvie kresťanskej teológie priniesť niečo nové? Dosahuje Elisabeth Moltmann–Wendelová svoj cieľ, aby svojou náukou o Bohu prispela ku komplexnejšiemu vytvoreniu obrazu Boha? Na túto otázku chce dať odpoveď táto kniha, pričom skúma prácu Moltmann–Wendelovej skrze jej vyhlásení o Bohu.

Sčítanie obyvateľov 2021