Prijímacie skúšky na doktorandské (PhD.) štúdium

2018. február 22., štvrtok

Reformovaná teologická fakulta Univerzity J. Selyeho vypisuje prijímacie skúšky na doktorandské  (PhD.) štúdium. Prihlasovať sa možno do 30. júna 2018 na nasledovné témy:

Témy dizertačných prác na akademický rok 2018/2019

 Stará zmluva

-          Vyvolenie v Starom zákone

Nová zmluva

-          Pavlove učenia o ospravedlnení

Systematická teológia

-          Napredovanie – Čo je to a či je to vždy dobré?

-          Úloha logiky v systematickej teológie

Religionistika a dejiny filozofie

-          Hans Küng – religionistický teológ

Cirkevné dejiny

-          Výchova duchovných Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku v Prahe od roku 1945 až do dnes

-          Peregrinácia duchovných v Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku a ich vplyv na cirkevný život v rokoch 1881 – 1938

Praktická teológia

-          Paliatívna starostlivosť /paliative care/ a cirkevné ustanovizne

-          Zvestovateľská cirkev v súvislosti „čo a ako?“

Termín prijímacích skúšok: 23. augusta 2018

Bližšie informácie na adrese levaia@ujs.sk  alebo tel.čísle 00421-35-3260657