Prijímacie skúšky na získanie titulu ThDr.

2018. február 22., štvrtok

Reformovaná teologická fakulta Univerzity J. Selyeho vyhlasuje prijímacie skúšky ma získanie titulu ThDr. Prihlášky možno podávať do 30. júna 2018.

Témy na získanie titulu ThDr. na rok 2018/2019

Stará zmluva

-          Cudzia bohoslužba v Deutoronomických knihách

Nová zmluva

-          Ježišov vzťah k zákonom

Systematická teológia

-          Etický dopad práce, pracovnej sily, peňazí a finančnej stability

-          Vedecká teológia a kresťanská viera – protiklad alebo kompatibilita? Výskum v štúdiu perspektívy v jednej interesantnej teologickej témy

Religionistika a dejiny filozofie

-          Človek a náboženstvo (homo religiosus)

Cirkevné dejiny

-          Reformovaní farári zachraňujúce Židov počas druhej svetovej vojny

-          Dejiny reformovaného školstva 1918 – 1938

Praktická teológia

-Priestor stretnutia Boha a človeka

-Kontextuálna pastierska starostlivosť

-Teória a prax budovania zboru v reformovanom cirkevnom kontexte

-Osobnosť a identita duchovného

-Možnosti a výzvy na homliletickej palete

Termín prijímacích skúšok: 23. augusta 2018

bližšie informcie na adrese levaia@ujs.sk  akebo tel. čísle 00421-35-3260657