Seniorátne stretnutie spevokolov v Michalovciach

2018. apríl 20., piatok

Michalovský reformovaný kostol sa v slnečnú jasnú nedeľu 15. apríla 2018 stal požehnaným miestom pre Stretnutie spevokolov z Michalovského reformovaného seniorátu.

Stretnutie zodpovedne pripravil za Misijný referát nášho seniorátu, duchovný Peter Korpa. Celé podujatie pohotovo moderovala členka michalovského zboru a spevokolu Viera Šoltesová. Spoločné piesne viedol michalovský kantor Stanislav Kasinec. Oddelenie cirkevnej hudby na stretnutí zastupovala sestra Noemi Bodnár.

Krásny úvod celého podujatia nám pripravili svojim spevom deti a mládež z Trhovíšť, následne vystúpil zborový spevokol z Trhovíšť, viedol ich farár Pavol Kačkoš.

Pod vedením kantorky Emílie Pasterákovej spieval spevokol zo Svätuša.

Spevokol z Palina dirigoval kantor Marek Janovčík.

Farárka Mária Meňkyová viedla spevokol z Lastomíra,  v tomto spevokole spieval i brat kantor Juraj Kačmár. Zaznela aj spoločná mohutná pieseň zborov z Palina a Lastomíra.

Spevokol - Soli Deo glória z Michaloviec dirigovala sestra Veronika Savková.

Na záver nádhernej chvíle boli spevokolom, deťom a mládeži rozdané pamätné listy a vecné darčeky. Nasledovalo občerstvenie a spoločné zdieľanie bohatých zážitkov viery, ktorá sa vyjadruje aj vrúcnym kresťanským spevom.

Reformata, Juraj Gajdošoci  

Foto: Blažej Knežo