Voľné miesta pre mimoriadny projekt zameraný na rómsku inklúziu

2018. október 27., sobota

Hľadáme kolegu kvôli rozsiahle implementácie  ktorý pomáha pokračovanie projektu a podporuje spoluprácu a komunikáciu medzi rómami a cirkvy. Nový kolega je pod dohľadom osoby menovanej koordinátor ciganskej misie a HEKS/EPER.

Organizácia protestantských cirkví švajčiarskej pomoci (HEKS/EPER) podporil Reformovanú Kresťanskú Cirkev na Slovensku (RKC) diakonickú a misijnú prácu. Jedným z cieľov organizácie je podporovať rómsku preskupenie vnútri RKC. HEKS/EPER a RKC od roku 2015 úspešne spolupracujú v rámci projektu na posilnenie začleňovania rómov a integráciu rómskych mládež do cirkvi. Hľadáme kolegu kvôli rozsiahle implementácie  ktorý pomáha pokračovanie projektu a podporuje spoluprácu a komunikáciu medzi rómami a cirkvy. Nový kolega je pod dohľadom osoby menovanej koordinátor ciganskej misie a HEKS/EPER.

 Úlohy:

-          Podporovať cigánskú misijnú prácu vo vnútri RKC na úrovni spoločenstva, návšteva cirkevných zborov, spolupráca s koordinátorkou cigánskej misie.

-          podporovať miestnych projektov, vývoj integrácie existujúcich integrovaných vetvu projektov, a podporiť rozvoj nových projektov , 

-          pomôcť koordinátorky ciganskej misie zorganizovať špeciálne školenia, organizovanie konferencií v rámci rôznych pracovných oblastí reformovanej misie v diakonickych službách a poznať reformovaný školský systém, ako aj ďalšie kontaktné osoby v rámci  RKC.

-          zaručené sledovanie projektu, -spoločne pozbierať dát pozorovania, písať a podporovať svojich finančných správ do siete a ústnej  pri spojených organizacnyci projekty, správy spoluprac ovať s účtovným modelom Missio Reformata pre rozpočet projektu a fakturácia, účty

-          Aktívna účasť ponúkanú existujúce kontaktné SETI regionálne a medzinárodné udalosti, najmä pokiaľ ide o maďarský reformovaná cirkev cigánskej misionárskej akcie

Financovanie:

môže byť v závislosti na profesionálne zázemie osoby spolocne spustiť cirkevný platobný systém

 Dátum nástupu:

15. novembra 2018.  alebo podľa dohody

Pracovný čas:

 50% až 100% (v závislosti  možností )

Miesto práce, pracovisko:

Rimavská Sobota, alebo iné miesto v okrese, rovnako ako služobné  cesty, v celom Južnom Slovensku,

Kľúčové kompetencie:

- Akademická kvalifikácia : Univerzitný kandidáti - štúdium teológie, sociálnej práce, diakonie, misiologie, pedagogika, sociálna veda

- znalosti vo vzdelávacích problémoch a osvedčených postupov rómskej integrácie 

- kultúrna otvorenosť, záujem o cigánskej kultúre

 - informovaný v RKC štruktúre a znalosti služby

- riadenie skúseností projektu (plánovanie, aplikácia písanie, monitorovania, podávania správ návrhu)

- rozsiahla komunikácia, moderátori, a prezentačné zručnosti

- plynule na maďarskom, slovenskom a anglickom jazyku slovne  a písomné (v nemčine vedomostí užitočné)

 - MS Office - využitie vedomostí –

kategória B licenč n&eacute ;

Podmienky žiadostí:

Ziadosť (životopis, motivačný list, dva listy akreditív), pošlite v angličtine pre:

Sándor Molnár reformata@reformata.sk a Angela Elmiger angela.elmiger@heks.ch adresu. 

Uzávierka prihlášok je 5. novembra 2018, 12:00 hodín

Osobný rozhovor s vybratými kandidátmi 8. novembra 2018.