Vyhlásenie najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví a židovskej komunity k voľbe ústavných sudcov

2018. November 15., štvrtok

Na Sekretariáte Konferencie biskupov Slovenska (KBS) v Bratislave 14. novembra sa stretli najvyšší predstavitelia kresťanských cirkví a Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v SR. Prijali vyhlásenie k voľbe ústavných sudcov. Prinášame ho v plnom znení.

Ústavný súd Slovenskej republiky je nezávislým súdnym orgánom ochrany ústavnosti. Každý ústavný sudca stelesňuje vo svojej osobe garanta hodnôt, ktoré sú zakotvené v ústave. Ústavný sudca po svojom zvolení skladá sľub, že bude chrániť neporušiteľnosť prirodzených práv človeka a práv občana a chrániť princípy právneho štátu.

Ústavní sudcovia by mali rešpektovať kultúrne a duchovné tradície Slovenskej republiky, rešpektovať právny štát a prirodzené ľudské práva, obhajovať náboženskú slobodu, mali by odmietať rasizmus, xenofóbiu a antisemitizmus.

Ústava Slovenskej republiky odzrkadľuje hodnoty slovenských občanov a je možné zmeniť ju jedine prostredníctvom demokraticky zvoleného parlamentu. Ak má byť Slovenská republika právnym štátom, kde občania vo voľbách vyjadrujú svoju vôľu a hodnoty, tak každý zvolený reprezentant musí tieto občanmi vyžadované hodnoty verejne obhajovať.

Z týchto dôvodov chceme povzbudiť osoby, ktoré sú mravne bezúhonné a odborne kompetentné, aby napriek ťažkostiam, ktoré ich rozhodnutie kandidovať môže priniesť, s odvahou a dôverou v Božiu  pomoc prijali kandidatúru na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky.

Máme nádej a prosíme všemohúceho Boha, aby tieto hodnoty boli pri výbere a voľbe ústavných sudcov Slovenskej republiky rešpektované.

V Bratislave, 14. novembra 2018

Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita a predseda KBS, Rímskokatolícka cirkev v SR

Miloš Klátik, predseda ERC v SR

Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup metropolita, predseda Rady chierarchov, Gréckokatolícka cirkev v SR

László Fazekas, biskup Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku, podpredseda  ERC v SR

Rastislav, arcibiskup prešovský, metropolita českých krajín a Slovenska, Pravoslávna cirkev a Slovensku            

Igor Rintel, predseda Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v SR

Jan Hradil, biskup Cirkvi československej husitskej