Spevokoly v Milhostove

2019. máj 13., pondelok

Tohoročné stretnutie spevokolov Ondavsko-Hornadského seniorátu sa konalo 5. mája 2019 v Milhostove.Tohoročné stretnutie spevokolov Ondavsko-hornadského seniorátu sa konalo 5. mája 2019 v Milhostove.

Žije tu zhruba stočlenný zbor, ktorý spravuje duchovný Miroslav Kovaľ, kurátorkou zboru je Alena Hapštáková.  Nápis na zvone kostola nasvedčuje tomu, že zbor už existoval v roku 1664. Súčasný kostol bol vystavený z materiálu zbúraného trebišovského kostola a vysvätený bol v roku 1784.

Dôvodom stretnutia spevokolov v Milhostove  bola pred časom vykonaná oprava organu. Je to píšťalový jednomanuálový organ, ktorý okolo roku 1880 vyrobil István Kerékgyartó z Debrecína. Po rekonštrukcii prvýkrát zaznel  na zborových Bohoslužbách na Kvetnú nedeľu.

Duchovný Miroslav Kovaľ úvodným slovom privítal hostí a taktiež spevokoly zo zboroch: vajkovského, tušického a združený spevokol Čaňa- Ždaňa- Skároš.

Tóny zrekonštruovaného organu predviedol doprevádzaním piesne č. 225 seniorátny kurátor a kántor Ján Janovčík, ktorý osvedčil pekné, čisté tóny organu, ako sme to počuli aj my, ako poslucháči.    

Po tejto piesni sa ujala konferovaním programu Edita Kočišková, ktorá uvádzala jednotlivé spevokoly. Každá skupina predviedla svoje kvality spevu, čo je výsledkom pravidelného a oddaného nacvičovania každého člena.

Spev, ktorý je kontaktom s naším Pánom a taktiež oslavou Jeho mocnosti vystriedalo Slovo, ktorým prispela prítomným duchovná zboru v Trebišove Janette Kňežová.

Na záver stretnutia sa ešte prihovoril senior Juraj Brecko, ktorý kladne hodnotil priebeh stretnutia pri príležitosti prehliadky spevokolov a zdôraznil, že kde sa dvaja či traja stretnú v mene Pána, On je tam prítomný.

Modlitbou a záverečnou piesňou sa stretnutie ukončilo a nechýbalo ani pozvanie na pohostenie a občerstvenie pripravené domácimi zboru.

O Hospodinovej milosti chcem spievať naveky, ...     Ž. 89., 2.

Tibor Bajus