Tenisový turnaj vo štvorhre mužov

2019. November 14., štvrtok

Historicky prvý tenisový turnaj v našej cirkvi sa uskutočnil v sobotu 7. Septembra 2019 v areáli Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach. Zúčastnili sa ho členovia ondavsko - hornádskeho a michalovského seniorátu.

Náš domáci zbor reprezentovali: Július Sabo, Juraj Sabov, Zdeno Virčík, Juraj Štunda, Radoslav Soták, Branislav Bánoci, Jaroslav Bánoci.

Po evidencii a rozdelení hráčov nasledovalo oficiálne otvorenie tenisového turnaja. Na dvoch tenisových dvorcoch prebiehalo vzájomné zápolenie medzi hráčmi z Bánoviec nad Ondavou, z Tušíc a z Michaloviec. V priateľskom meraní tenisových síl sa tak stretlo šesť zmiešaných dvojíc. Prvý turnaj sa úspešne skončil a vyhodnotil. Brat senior ondavsko-hornádskeho seniorátu, Juraj Brecko, predniesol záverečnú modlitbu. Rozchádzali sme sa po dobrom guľáši a po ešte lepšom priateľskom spoločnom dopoludní.

Veľké poďakovanie patrí zanieteným bratom pri organizácii turnaja, zúčastneným výborným tenistom a fanúšikom, najväčšia vďaka je adresovaná hlavnému organizátorovi tam hore. Máme nádej, že nám milosť Božia umožní budúcoročné pokračovanie vydareného tenisového zápolenia.

Juraj Gajdošoci

Sčítanie obyvateľov 2021