Mlynčania už po piatykrát za mrežami

2019. December 30., pondelok

Veľké Ludince na Slovensku a Mlynky v Maďarsku spájajú nielen dlhoročné úradné kontakty sesterských osád, ba sú spriatelené aj ich civilné organizácie a sú si navzájom schopní podať pomocnú ruku.

Keď sa pred pár rokmi Mlynčania dozvedeli, že Veľkoludinčania pod vedením ich reformovanej farárky sa aktívne zapájajú aj do tzv. väzeňskej misie a pomáhajú aj rodiny uväznených, aby sa Božou pomocou mohli vrátiť  do kolobehu spoločnosti a normálneho života, ponúkli si svoju pomoc. A tak sa stalo, že cez adventné obdobie Mlynčania vo forme rôznych koncertov prichádzajú s pokladmi svojich slovenských predkov nielen do Velkých Ludiniec, ba aj do nápravnovýchovného ústavu.

15-ho decembra 2019 do Nápravnovýchovného ústavu v  Želiezovciach – Veľký dvor – prichádzali opäť hostia z Maďarska, a to 5 členný spevácky zbor z Mlynkov, predstavitelia Občianskeho zudruženia pre Mlynky pod vedením Leventeho Galdu.

 Na 90 minútovom koncerte  zazneli maďarské, slovenské, staroslovanské a latinské vianočné piesne. Boli medzi nimi gregoriánske skladby takisto, ako stredoveké, ba aj ľudové pesničky. A tieto melódie a citáty z Biblie naplnili nehou a láskou adventné obecenstvo, nielen uväznaných, ba aj pracovníkov nápravnovýchovného ústavu.

O adventnú náladu sa tentokrát postaral aj cimbal a zvončeky. Do veľkej telocvične prišlo 50 uväznených. Adventné popoludnie zorganizovala Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku spolu so Slovenskou bratskou spoločnosťou väzeňskej misie. Adventný koncert otvorila a prítomných pozdravila reformovaná farárka vo Velkých Ľudinciach a vo Farnej ThDr. Eva Antalová, výkonná riaditeľka Slovenskej bratskej spoločnosti väzeňskej misie.Citovala z Biblie, potom predstavila aj spevácku skupinu. Pracovníci a uväznení nápravnovýchovného ústavu mohli prežiť výnimočné chvíle, ktoré zavďačili dlho znejúcim potleskom. Spevácka skupina Mlynčanov zdôrazňovala odkaz Biblie, že Pán Boh každému národu ponúka možnosť vzkriesenia, bez ohľadu na jazyk a vierovyznanie. Najdôležitejšie je, aby sme sa pridržiavali odkazom kríža Ježiša Krista, a v adventnom období sa chystali spolu na jeho príchod.

A zdá sa, že svojim spôsobom Mlynky a Veľké Ludince môžu byť prikladom. Ako aj miera Božej lásky je nekonečná, tak aj naše kolektívy sú si istý, že musíme si navzájom pomáhať a konkrétne skutky slúžia, aby sme si naplnili odkaz lásky Ježiša Krista.

Eva Antalová

Sčítanie obyvateľov 2021