Zomrel Dániel Kostsánszky reformovaný duchovný

2020. December 21., pondelok

Dňa 19. decembra 2020 v nedožitých 92. rokov zomrel reformovaný duchovný Dániel Kostsánszky. Rozlúčka s nebohým bude 22. decembra o 13.00 hodine 2020 v reformovanom kostole v Bysteri.

Smútiaca rodina prosí, aby namiesto kvetinových darov peňažné milodary boli vložené do kostolnej pokladničky, ktoré budú použité na dostavbu zborového domu Slovenského reformovaného církevného zboru v Košiciach na Bardejovskej ulici.

Sčítanie obyvateľov 2021