V novom roku s novým designom

2020. December 21., pondelok

Kalvínske hlasy, ústredný časopis našej cirkvi, od januára 2021 vychádza s novým designom, v podobe magazínu, v rozsahu 16 strán. Túto zmenu môžeme konštatovať už v decembrovom čísle 2020.

Zároveň to znamená aj zvýšenie nákladov. Ročné predplatné bude 8,80 EUR. Preto Vás žiadame, aby ste do 31. januára signalizovali redakcii počet objednaných exemplárov a predplatné uhradili do 31. mája.

Sčítanie obyvateľov 2021