Vianočný obežník

2020. December 23., streda

„Počas týchto Vianočných sviatkov skúsme konať trochu inak. Našu pozornosť upriamme na prichádzajúceho Ježiša, ktorý prisľúbil svoj príchod. Využijúc možnosti rodinných spoločenských vzťahov, ktoré sa nám ponúkajú, prežívajme Božiu starostlivosť o ľudské životy, vážme si Božiu starostlivosť a Jeho milosť, ktorá sa usiluje preformovať svet“ – hoci, aj v tomto úzkom kruhu – píše v liste adresovaných pre cirkevných zborov László Fazekas biskup a Vince Fekete generálny kurátor.

Tieto Viannoce sú iné, než na aké si pamätáme. Mohli by sme povedať, že z roka na rok si musíme zvykať na okolnosti, ktoré sme v ostatných časoch nevytvorili my, ale sa to na nás navalilo prostredníctvom konzumnej spoločnosti. Všetci sme si boli vedomí toho, že to nie je dobré. Vieme, že by to malo byť inak. Inak by sme sa mali pripravovať na Vianoce, inak by sme mali oslavovať!

Teraz sme ochudobnení o mnoho vecí. Sme obmedzení v možnostiach pohybu. Oveľa menej si môžeme využiť svoje „nakupujúce túžby“. Naše bohoslužby môžeme mať iba v obmedzenom počte, alebo sú aj také regióny, kde sa bohoslužby vôbec nemôžu konať.

Možno, že takto budeme môcť prežiť skutočnú podstatu Vianoc, ktorá nám nikdy nebude môcť byť odňatá?

Ani v minulosti to nebolo od nás odstránené, len sme sviatky zatienili svojimi vlastnými plánmi, nepredsttaviteľnými túžbami.

 Počas týchto Vianočných sviatkov skúsme konať trochu inak. Našu pozornosť upriamme na prichádzajúceho Ježiša, ktorý prisľúbil svoj príchod. Využijúc možnosti rodinných spoločenských vzťahov, ktoré sa nám ponúkajú, prežívajme Božiu starostlivosť o ľudské životy, vážme si Božiu starostlivosť a Jeho milosť, ktorá sa usiluje preformovať svet – hoci, aj v tomto úzkom kruhu. Nech  znie Vianočné evanjelium aj v našich domovoch, nech na našich perách znie Boží chválospev, myslime v príhovorných modlitbách na všetkých.

Nech nás neodstraší pandémia a jej sprievodné javy. Zabezpečme to, čo povedal Pán Ježiš o tom všetkom: „…Lebo toto všetko sa musí stať.“ (Mt 24,6) Popri všetkom veríme, že On je verný svojim prisľúbeniam a nedopustí na nás skúšky, ktoré by sme nezvládli. Je s nami po všetky dni do konca sveta.

Nech je vianočné evanjelium aj našou radosťou a pevným základom, aby sme ho v čase všetkých skúšok mohli v pokoji prežiť. Zverme svoju nádej Tomu, ktorý v pevnej ruke drží tento svet, a tak aj naše nastávajúce dni a aj náš nastávajúci nový rok.

Ako duchovní a svetskí predstavitelia Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku vám všetkým týmito myšlienkami prajeme požehnané Vianoce a šťastný nový rok, a zároveň ďakujeme nášmu Pánovi a všetkým členom Cirkvi za možnosť spoločnej služby v uplynulom období.

       Vince Fekete                                                            László Fazekas

       generálny kurátor                                                           biskup

Sčítanie obyvateľov 2021