Vyznanie viery a priznanie

2021. január 20., streda

Sčítanie obyvateľov je dôležitým medzníkom v živote našej cirkvi. Pri sčítaní dostávame možnosť vyznať našu vieru, priznať sa k Hospodinovi a k jeho spoločenstvu tu na zemi, k našej cirkvi.

Je úplne zvláštne, že rámec vianočného príbehu tvorí sčítanie obyvateľov. Starý zákon hľadí na sčítanie ľudu kritickým pohľadom, ale to má svoje prvotné dôvody v prežívaní viery. Hospodin je taký mocný, že počet Jeho ľudu je bezvýznamný aj pri odchode do boja, lebo Všemohúci obdaruje svojich víťazstvom.

V dnešnej spoločnosti má táto otázka inú perspektívu. Musíme oveľa jasnejšie vidieť, že sčítanie obyvateľov sa nám ponúka ako možnosť vyznania našej kresťanskej viery.

Mnohokrát počujeme, že v sekulárnom svete priznanie sa k viere nie je moderné, v istých prípadoch môže byť dokonca až nevýhodné.

Naša viera sa však šíri vyznaním. Prenasledovaní kresťania novozákonnej doby, život v čase dlhotrvajúceho útlaku po reformácii, alebo nám časovo najbližšia komunistická diktatúra bola obdobím, v ktorom naše svedectvo o Kristovi prežilo a zotrváva vďaka tomu, že sme mali vyznavačov viery. Boli takí, ktorí prijali prenasledovanie, boli aj takí, ktorí naučili svoje vnúčatá Modlitbu Pánovu.

V sčítaní obyvateľov v roku 2021 objavme možnosť priznať sa k Hospodinovi a k Jeho spoločenstvu tu na zemi, k Reformovanej kresťanskej cirkvi!

Byť reformovaným je privilégium!

Róbert Géresi, biskup

Sčítanie obyvateľov 2021