O novembrovom čísle Kalvínskych hlasov

2013. November 22., piatok

V úvodníku kľúčovecký duchovný György Szuhay píše o súžení, a to v dvojakom zmysle: či je to kliatba alebo požehnanie.

András Szabó vo svojom článku s názvom Zdanie klamalo sa zmieni o tom, že akí sme náchylní šíriť nepravdivé veci o svojom blížnom.

Na základe definitívnych údajov sčítania ľudu z roku 2011 Béla A. Kis spracoval denominačnú štatistiku podľa počtu reformovaných v jednotlivých obciach patriacich do Bratislavského reformovaného seniorátu a Komárňanského reformovaného seniorátu. (Ostatné senioráty prídu na rad v ďalších číslach.)

Aktuálne číslo Kalvínskych hlasov uverejňuje uznesenia zo 44. zasadnutia Synodnej rady a vo forme krátkych správ a spravodajstiev informuje o dianí v našej cirkvi. Ako príloha sa v novembrovom čísle nachádza – ako je to zabehnuté – Sprievodca čitateľa na rok 2014. Redakcia oznamuje predplatiteľom, že predlatné na rok 2014 sa nemení, teda naďalej činí 3,60 eur; zároveň s radosťou očakáva nových predplatiteľov.

–akb–