Cipőüzletből lett templom

Cipőüzletből lett templom

Gyülekezet nélkül a templom mindössze csak falak pusztasága. A gyülekezet formálja templommá az épületet.

Egyházunk

A Pető-módszer Kassán

A kassai Magyar Református Központban 2021. szeptember 27-től a budapesti Semmelweis Egyetem munkatársai a Pető-módszer alkalmazásával foglalkoznak a sérült gyermekekkel és személyekkel.

Kálvinista Szemle szeptemberi számának tartalmából

Kép: Kálvinista Szemle szeptemberi számának tartalmából

A Kálvinista Szemle szeptemberi számának tartalmát Fritz Beke Éva szerkesztő ajánlja.

Engedelmesség, hűség, alázat

Kép:  Engedelmesség, hűség, alázat

2021. szeptember 12-én, vasárnap Rákos Loránt, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház egyetemes lelkészi főjegyzője ünnepi istentiszteleten hivatalába iktatta a Barsi Református Egyházmegye egyházi és világi vezetőjét, Révész Tibor esperest és Oros Zoltán egyházmegyei gondnokot. A zselízi református templomban tartott ünnepi alkalmon számos egyházi elöljáró vett részt.

Szerető családi támogató háttér nélkül semmilyen egyházi szolgálatot nem lehet végezni

Kép: Szerető családi támogató háttér nélkül semmilyen egyházi szolgálatot nem lehet végezni

A Komáromi Református Egyházmegyében a megválasztott új tisztségviselők beiktatására és eskütételére a komáromszentpéteri református templomban került sor 2021. szeptember 11-én. Az ünnepi közgyűlésen tette le hivatali esküjét Szénási Szilárd esperes és Csonthó Csaba egyházmegyei gondnok.

ÉlesztŐ 2021

Én voltam, én vagyok

Kép: Én voltam, én vagyok

Csak személyesen, önmagunk felől indulva hirdethetjük az evangéliumot – vallja Hozák Viktor. A szőlőskei lelkipásztor az idei ÉlesztŐ esti áhítatain is ennek jegyében szolgált, a találkozó után pedig tapasztalatairól és a témáról kérdeztük.

„Isten visszahódította szívemet”

Kép: „Isten visszahódította szívemet”

Kérdésre válaszok, mosolyra mosolyok, közeledésre közeledés, bűnre kegyelem – ezek voltak az idei ÉlesztŐ legfontosabb, megerősítő tapasztalatai. Alig öt nap alatt is nagyon hosszú utat jártak be a találkozó résztvevői, hogy aztán mindezt továbbadhassák saját közösségeikben. Így válhat valósággá a záróistentisztelet üzenete: eljött a szavak nélküli igehirdetés ideje.

Nincs más választás

Kép: Nincs más választás

„Vigyázzunk, ne legyünk olyanok, mint azok, akik ettek a kenyérből, hallották az igét és mégsem tudták megragadni a lehetőséget” – figyelmeztetett az idei ÉlesztŐ utolsó főelőadásán Szanyi György lelkipásztor.

Tekints a tükörbe!

Kép: Tekints a tükörbe!

„Ha csak önmagunkig jutunk az nem megoldás, megérthetünk dolgokat múltunkból és jelenünkből, de egyedül nem ismerjük meg önmagunk valóságát” – a csütörtök délelőtti főelőadással folytatódott az ÉlesztŐ Várhosszúréten.

Kinek mondod őt?

Kép: Kinek mondod őt?

Miért kérdez rá Jézus arra, amire ismeri a választ? Mit mond ma a világ róla? Mihez kötik, hogyan általánosítják? És mi a saját válaszunk? Ilyen és ezekhez hasonló kérdéseket vetett fel Szanyi György hajdúsámsoni lelkipásztor az idei ÉlesztŐ első főelőadásán.

A legmeghatározóbb távolság

Kép: A legmeghatározóbb távolság

A viszontlátás örömével, a megtett út emlékeivel és a megpihenésre hívással vette kezdetét augusztus 10-én a 2020-as ÉlesztŐ, amit a futball Európa-bajnoksághoz és az olimpiához hasonlóan idén nyáron tartanak meg.

Oktatás

A tudást tovább kell gyarapítani

Kép: A tudást tovább kell gyarapítani

A Református Teológiai Kar diplomaátadó ünnepségén, 2021. június 20-án vehették át oklevelüket a doktori fokozatot szerzett hallgatók is a komáromi református templomban. A hat doktorrá avatott között többen még 2019-ben védték meg sikeresen a munkájukat, de mivel az elmúlt évben a koronavírus-járvány miatt nem lehetett ünnepséget tartani, így megvárták, amíg méltó körülmények között erre sor kerü

Megerősített hivatástudat

Kép: Megerősített hivatástudat

A Református Teológiai Kar ötéves teológiai szakán az elmúlt akadémiai évben heten, az idén hárman végeztek. A komáromi református templomban a végzősök hozzátartozóinak a részvételével megtartott diplomaosztó ünnepi lezárása a tanulmányi éveknek, de egyben magába foglalja egy új úton való elindulásnak a lehetőségét is. Ezekről vall Bódi Krisztina és Hornyák Enikő.

Sajtó

A Világosság református egyházi műsor 2021. szeptember 19-ei ajánlata

Kép: A Világosság református egyházi műsor 2021. szeptember 19-ei ajánlata

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor témái: tovább folytatódik Dávid bújdosása, Zsigárdon átadták az egyházközség 12 férőhelyes bölcsődéjét, doktorrá avatták Pospišíl Miklós kaposkelecsényi segédlelkészt, Lőrinc Gábor vall arról, hogy miért döntött a lelkészi pálya mellett.

A Világosság református egyházi műsor 2021. szeptember 5-ei ajánlata

Kép: A Világosság református egyházi műsor 2021. szeptember 5-ei ajánlata

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor témái: Dávid elmenekül Saul elől, Hetényen átadták az egyházközség Gólyavár óvodáját és bölcsődéjét, doktorrá avatták Csík György tanyi lelkipásztort, Mártha Géza nyugalmazott lelkipásztor.

Tisztújítás 2020

Az általános tisztújítás második fordulójának további eredményei

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Egyetemes Választási Bizottsága 2021. február 19-én tartott ülésén összeszámolta a Nagymihályi és Ondava-hernádi Református Egyházmegye egyházmegyei választások második fordulójának szavazatait, és a következő eredményt állapította meg:

Az általános tisztújítás második fordulójának eredményei

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Egyetemes Választási Bizottsága 2021. január 12-én tartott ülésén összeszámolta a Komáromi és Gömöri Egyházmegye egyházmegyei választások második fordulójának szavazatait, és a következő eredményt állapította meg:

Videó

Beiktatták egyházunk elnökségét

 

Élő közvetítésünk a X. Zsinat nyitó istentiszteletéről.

Iskolánk, iskoláink...

 

Gyülekezeteink

Az Úr azonban másként gondolta

Kép: Az Úr azonban másként gondolta

„Az ige azt üzente nekem: Ne te hozz el onnan egy magyar reformátust, hanem te menj oda. Senki nem értette meg a döntésemet. Hiába mondtam, nekem az Úr azt mutatta meg, hogy oda kell mennem” – emlékszik vissza a kezdetekre a Magyarországról /Szentesről/ származó Sebők János madi lelkipásztor, aki nem hagyta, hogy bárki is megkérdőjelezze döntését. Harmacon elindította a szenvedélybetegek megmentés

Teljes az örömünk és hálás a szívünk

Kép: Teljes az örömünk és hálás a szívünk

2021. július 6-9 között tartották meg Kistárkányban a gyülekezeti napközis tábort az 5-12 éves korosztály részére „Újratervezés“ címmmel, a KOEN Alapítvány programja mentén. Az állandó helyszínek közé tartozott a kistárkányi templom tágas udvara, a templom belső tere és az imaház. Hagyományosan a kis- és nagytárkány anya-, az ág-és tiszacsernyői leányegyházak közös táborozására került sor.

Népzenés istentisztelet

A Sacra Folk ökumenikus népi dicsőítő zenekar népzenés istentiszteletet tart 2021. augusztus 29-én, vasárnap 18.00 órakor a somorjai református templomban.

Ha odaérkezünk Jézushoz, akkor jó úton haladtunk

Kép: Ha odaérkezünk Jézushoz, akkor jó úton haladtunk

Egy év kihagyás után szervezte meg három napos napközi táborát a zsigárdi gyülekezet, az idei KOEN programot alapul véve Újratervezés címmel. A táborban, amelynek a Kulturális és Közösségi Tájékoztatási Központ adott otthont, huszonöt gyermek vett részt, főleg óvodások és alsó tagozatosok.

Visszautaztunk az időben – Ismét megszervezték a gyülekezeti kézműves-napközi tábort Dunaszerdahelyen

Kép: Visszautaztunk az időben – Ismét megszervezték a gyülekezeti kézműves-napközi tábort Dunaszerdahelyen

Az elmúlt évben a járvány miatt elmaradt a dunaszerdahelyi gyülekezet hagyományos, bibliai-kézműves nyári napiközi gyermektábora, az idén azonban már felvállalták annak megszervezését. Az augusztus 2. és 5. között zajló táborban Jónás próféta, Zákeus és a gonosz szolga, valamint Jézus feltámadásának a történetével ismerkedtek meg behatóbban az alapiskolás korosztályúak.

Élménygazdag volt a nyári óvoda a Kiskakasban

Kép: Élménygazdag volt a nyári óvoda a Kiskakasban

Nagy volt az érdeklődés júliusban a Somorjai Református Egyházközség Kiskakas óvodájának tematikus hetei iránt. A 47 óvodásból 36 jelentkezett be a tábori üzemmódban működő nyári oviba. A mesterségek hetével kezdődött a nyári program, majd folytatódott a hagyományokkal, amelyet a vizes témájú hét követett. A negyedik héten az indiánok életével ismerkedhettek meg a gyerekek.

Kapcsolataink

Átfogó missziói stratégia kidolgozásáról döntött a Generális Konvent elnöksége

Kép: Átfogó missziói stratégia kidolgozásáról döntött a Generális Konvent elnöksége

A Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház meghívására Kopácson ült össze a Generális Konvent elnöksége. A szokásos beszámolók mellett a testület elfogadta a Kárpát-medencei Református Oktatási Alap idei támogatásainak felosztásáról szóló javaslatot és döntést hozott egy átfogó Kárpát-medencei missziói stratégia kidolgozásáról.

Fekete március

Kép: Fekete március

Lehetne amiatt is fekete, hogy még mindig hideg van, sok-sok borús óra egymásutánja. Lehetne amiatt is fekete, mert még mindig be vannak zárva templomaink. Lehetne amiatt is fekete, hogy már második éven vette el tőlünk a járvány és a vele kapcsolatos intézkedések Nemzeti Ünnepünk közösségben való megünneplésének lehetőségét. Nem ezektől fekete.

Nem csak kenyérrel él az ember...

Igemagyarázat – ApCsel 17, 30

„A tudatlanság időszakait ugyan elnézte Isten, de most azt hirdeti az embereknek, hogy mindenki mindenütt térjen meg.”

Igemagyarázat – ApCsel 2,1

„... mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen.”

Igemagyarázat – Jak 5,13

„Szenved-e valaki közöttetek? Imádkozzék! Öröme van-e valakinek? Énekeljen dicséretet!”

Igemagyarázat – Mt 11,28

„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek.”

Igemagyarázat – Jn 11,21–22

„Márta ekkor így szólt Jézushoz: Uram, ha itt lettél volna, nem hal meg a testvérem. De most is tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől megadja neked az Isten.”

Népszámlálás 2021

Láncszemek

Reformátusságunk érték. Értékességének egyik láncszeme a megújulás. Talán sokak számára ismerős a Karl Barth által népszerűvé vált gondolat, elv az állandóan megújuló egyházról: „Ecclesia semper reformanda”.   

Reformátusságunk maradandó érték

Más felekezetű testvéreink, és talán néhányan a saját berkeinkből is, félreértelmezve az eleve elrendelés tanát, a református embert felelőtlennek és fennhéjázónak gondolják, mondván, ha Isten mindent előre eldöntött, akkor nekem semmit sem kell tennem. Az isteni elhívás és kiválasztás, valamint a Tőle kapott küldetés valóban fontos fogalmak a református bibliaértelmezésben.

IGEN a jövőre

2021 tavasza a számbavétel ideje Szlovákiában, hiszen népszámlálásra kerül sor (előbb az online térben, majd igénybe lehet venni az asszisztált szolgáltatást is).

Miért éppen magyar református?

Kép: Miért éppen magyar református?

Sokféle szemszögből tevődhet fel bennünk a címben szereplő kérdés.

Reformátusságunk érték!

Kép: Reformátusságunk érték!

2021 a népszámlálás éve Szlovákiában, amikor a digitális kérdőív kitöltésével számot adunk önmagunkról, helyzetünkről, társadalomban betöltött szerepünkről. A megválaszolandó kérdések sorában vannak azonban olyanok, amelyek mind múltunk, mind jövőnk tekintetében messzebbre mutatnak, amely kérdések között ott van a vallási hovatartozásunk, a nemzetiségünk és az anyanyelvünk vállalásának, megvallásának lehetősége.

Nem csak kenyérrel él az ember...

Igemagyarázat – ApCsel 17, 30

„A tudatlanság időszakait ugyan elnézte Isten, de most azt hirdeti az embereknek, hogy mindenki mindenütt térjen meg.”

Az Úr harcol értetek

Egyházunk a kialakult helyzetben is szeretné Isten Igéjét közvetíteni. Ezért Az Úr harcol értetek című sorozatunkban minden vasárnap új videóval jelentkezünk.

 

Népszámlálás 2021

Támogatóink

Honlapunk szöveges, hang, kép és mozgókép tartalmának előállítását a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Kulturális és Közművelődési Központja támogatja. 

Fiatal Reformátusok Szövetsége

Úgy szeretni, mint önmagad (I.rész)

Mielőtt belevágunk, kérlek nyisd ki a Bibliádat Sámuel első könyvének a 18. részénél, és kérlek olvasd el az első öt igeverset! Talán még emlékszel arra ... ...

A csend

…avagy egy belső szoba, külső kerttel… (részlet) A minap megengedtem magamnak egy kis tétlenséget. Ültem, és csak hallgattam a csendet. Az elmúlóban lévő levelek felemelkedtek ... ...

Isten és a szabályok

Életünk során talán nem is találkozunk nagyobb lázongással, mint amit a szabályok gondolata ellen tanúsítunk. Rendelkezések, amelyek korlátozzák szabadságunkat, leigáznak bennünket és büntetnek is. Nem ... ...

Elengedni a tartozást

Az elmúlt napokban elég sokat foglalkoztatott a harag és a bosszúvágy. Így leírva még sokkal rosszabbnak tűnik, mint a gondolataimban, de Isten előtt nincs értelme ... ...

Vezetőségi hírek 2021/II.

Az év második negyedében sem tétlenkedett a Firesz – Duna Mente vezetősége és munkatársi csapata. A vezetőség továbbra is hétfő esténként tartott online megbeszéléseket és havonta ... ...

Diakóniai Központ

PARTICIPÁCIA NA PROJEKTOCH z EŠIF a INÝCH aj mimo EŠIF

PARTICIPÁCIA NA PROJEKTOCH z EŠIF a INÝCH aj mimo EŠIF Por. číslo Operačný program a špecifický cieľ Poskytovateľ príspevku Názov/kód výzvy Názov projektu Identifikácia ... ...

Élő Reménység Konferencia

A gondozás lelki oldaláról és a veszteségek feldolgozásáról tartott konferenciát a Diakóniai Központ A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központja. november 21-23. között Élő reménység ... ...

Gondozói képzés indul!

Tisztelt Érdeklődők! Ezúton értesítjük Önöket, hogy a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központja gondozói képzést indít, elsősorban azok számára, akik november 1.-étől a Diakóniai ... ...

Diakóniai Érzékenyítő Nap Nagykeszin

Szolgálni, lehetőségeink szerint Istennek hála, megvalósult az első Diakóniai Érzékenyítő Nap, melynek a Nagykeszi Gyülekezet adott otthont. A Diakóniai Központ ezen új programjának a célja ... ...

Tanszergyűjtés 2018

A komáromi DK irodába 9:00-15:00 lehet az adományokat behozni hétköznaponként. A lelkészi hivatalokba az ottani nyitvatartási rend szerint. A gyűjtés augusztus végéig tart. ...

Legújabb képeink

Kép: 210710-1962.jpg