Egyházunk

Pályázat

Kép: Pályázat

A Rozsnyói Református Egyházközség pályázatot hirdet a Rozsnyói Református Egyházközség Iskolaközpontja igazgatói állásának betöltésére 2023. március 1-jétől.

Mit kínál a halál és az eljövendő élet?

Kép: Mit kínál a halál és az eljövendő élet?

Novemberben többet gondolunk az elmúlásra. Vágyunk a megbékélésre, a csöndre. Sok sebet hordozunk magunkban, és a halál a legnagyobb űrt okozza lelkünkben. Nem egy tárgy, egy eszköz elvesztése miatt szenvedünk, amely pótolható. A temetőkben szeretteink elvesztésének fájdalmával nézünk szembe újra és újra.

Tolle, lege!

Kép: Tolle, lege!

Az V. század nagy keresztyén gondolkodója, Augustinus fiatal korában nem kereste Istent. Egyszer csak gyermekek játszottak a szomszédságában, és azt kiabálták: „Tolle, lege!” (Vedd és olvasd!). Augustinus ezt Istentől jövő biztatásnak vette, és elkezdte olvasni a Szentírást. Nem csupán az ő élete változott meg, hanem a keresztyénségé is, hiszen egyik legnagyobb tanítóját vezette így hitre Isten Le

Új törvények és módosítások a Zsinat őszi ülésén

Kép: Új törvények és módosítások a Zsinat őszi ülésén

Október 27-én és 28-án ülésezett Rimaszombatban az Egyetemes Egyházunk Zsinata, ahol a X. ülésszak 6. ülésén elfogadták az új köznevelési törvényt és a Diakóniai Központ Szabályzatát. Módosították a Közalapról és a Szeretetszolgálatról szóló törvényt és szó volt az alkotmány lehetséges módosításáról. Új elnököt neveztek ki a Szlovákiai Magyar Református Presbiteri Szövetség élére.

Oktatás

„Hitelképes beszéd a társadalomban – Az eskü fogalmának vizsgálata egyházban és társadalomban”

Kép: „Hitelképes beszéd a társadalomban – Az eskü fogalmának vizsgálata egyházban és társadalomban”

A komáromi Selye János Egyetem Református Teológiai Karán október 19-én második alkalommal valósult meg a „Hitelképes beszéd a társadalomban – Az eskü fogalmának vizsgálata egyházban és társadalomban” című nemzetközi tudományos konferencia, melyet a vendéglátók közösen szerveztek meg a budapesti Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karával és a komáromi Calvin János Teológiai Akadémiával.

Újra találkoztak a református pedagógusok

Kép: Újra találkoztak a református pedagógusok

Október második hétvégéjén Rimaszombatban tartották az egyházunk területén levő református iskolák pedagógusainak 13. országos konferenciáját.

Kapcsolataink

„Krisztus a jövő, együtt követjük Őt!” – Felvidéken is! Rimaszombatban ülésezett a Generális Konvent Elnöksége

Kép: „Krisztus a jövő, együtt követjük Őt!” – Felvidéken is!  Rimaszombatban ülésezett a Generális Konvent Elnöksége

A rimaszombati Csillagházban tartotta rendes őszi ülését a Generális Konvent Elnöksége 2023. november 14-15-én. A Magyar Református Egyház közös képviseleti testületének ügyvivő szerve csaknem másfél napon keresztül tanácskozott a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Rimaszombati Egyházközségének konferencia-központjában.

Száz év megpróbáltatásai és áldásai Kárpátalján

Kép: Száz év megpróbáltatásai és áldásai Kárpátalján

„Az előző nemzedéken és rajtunk keresztül is Isten sok áldást hozott Kárpátaljára. Az elmúlt harminc év az áldások ideje volt. Az elvett templomok nagy része visszakerült az egyházhoz, a parókiákat 75 százalékban kaptuk vissza. A földek viszont maradtak, de mégis egy csodálatos korszaknak vagyunk a tanúi” – mondta Zán Fábián Sándor a Kárpátaljai Református Egyház püspöke Berekfürdőn.

ÉlesztŐ 2022

Önkéntesség és jelenlét nem zárják ki egymást

Kép: Önkéntesség és jelenlét nem zárják ki egymást

Kis Lázár Bence idén koordinátori jobbkézként vett részt az Élesztőn, de azzal a szándékkal, hogy a programokon is megélje a találkozót. Egy mozgalmas napján vele tartottunk, hogy jobban megértsük, mennyi mindent tesznek az önkéntesek a találkozó hátterében, és azt is, honnan van ehhez elegendő motiváció. Képriport.

„Merjünk helyet adni az új generációnak!”

Kép: „Merjünk helyet adni az új generációnak!”

Harminc évvel ezelőtt, 1992 novemberében alapították a Fiatal Reformátusok Szövetségét (Firesz), majd öt évvel később megalakult a szervezet Cantate Domino kórusa. A jeles évfordulókat az Élesztő találkozó résztvevői is megünnepelték, mi pedig alapító tagokat és jelenlegi vezetőket kérdeztünk az elmúlt három évtizedről, valamint arról, hogy látják a mai fiatalokat.

A harmadik irány

Kép: A harmadik irány

Szükségünk van arra, hogy szeressük önmagunkat, amelynek forrása Isten felénk irányuló szeretete – Fóris Tamás, a Vekker Keresztény Közösség lelkipásztora az ember önmagával való kapcsolatával folytatta péntek délelőtt a főelőadások sorát.

Az orvos csak kezel, Isten gyógyít

Kép: Az orvos csak kezel, Isten gyógyít

„Korunk háborújában a legfontosabb feladat, hogy pontosan tudjuk, mit kér tőlünk Jézus, hogy megváltoztassuk a világ menetét” – vallja Csókay András idegsebész. Az idei Élesztőn „Istennel a műtőben” címmel tartott előadást, amely után saját Istenkapcsolatáról és elhívásáról kérdeztük.

Az Istennel való kapcsolatunk tulajdonjogi kérdés

Kép: Az Istennel való kapcsolatunk tulajdonjogi kérdés

„Akkor érthetjük meg a kegyelmet, ha elfogadjuk a saját tökéletlenségünket – akkor érkezik el hozzánk a menny kapuja” – Bolyki László igehirdető folytatta tegnap elkezdett gondolatait, ezen a délelőttön az ember Istennel való kapcsolatát helyezve célkeresztbe.

Gyülekezeteink

A Világosság református egyházi műsor 2023. december 10-ei ajánlata

Kép: A Világosság református egyházi műsor 2023. december 10-ei ajánlata

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor témái: várakozás és szabadítás, új igazgató a Diakóniai Központ élén, ügyvédnek készült, de lelkipásztor lett.

Érzékenyítő nap és konferencia az inklúzió jegyében I. rész

Kép: Érzékenyítő nap és konferencia az inklúzió jegyében I. rész

2023. november 30-án került sor a Selye János Egyetem (SJE) konferenciaközpontjában arra a gyakorlati foglalkozással összekötött konferenciára, melyet a rendezvénynek helyet adó egyetem Református Teológiai Kara (RTK) valamint az Inklúzió és Sport Alapítvány közösen szervezett meg. Mivel a konferencia két részben zajlott, így a beszámolót is két részre osztjuk fel.

A barsi egyházmegye értékei, avagy Töhölön ablak nyílt a múltba

Kép: A barsi egyházmegye értékei, avagy Töhölön ablak nyílt a múltba

Barsi egyházmegyénket járva egyháztörténeti kutatásaim során jutottam el a töhöli gyülekezetbe is. Bár a környék magyarsága és reformátussága szebb időket is megélt már, a környék szépsége, az erdő mellett csendben megbújó kis falucska nyugalma feledtetni próbálja velünk az elmúlt korszakok megpróbáltatásait.

Változás és harmónia – A férfi és a női szerepek alakulása a családban

Kép: Változás és harmónia – A férfi és a női szerepek alakulása a családban

Paraj Zsolt és Paraj Salma Erzsébet több mint tíz évig élt Prágában. Az első kislányuk megszületése után hazaköltöztek. Annak ellenére, hogy Erzsébet Bősről, Zsolt pedig Párkányból származik, Dunaszerdahelyen telepedtek le. Második lányuk, Julika már itt született. Velük beszélgettünk arról, hogy miként élik meg a családjukban a férfi és a női szerepköröket.

Kárpát-medencei imanap

A Kárpát-medencei református nőszövetségek kezdeményezésére 2006 óta december első vasárnapján rendezik meg a Kárpát-medencei imanapot.

Hitmélyítő esték Szepsiben

Kép: Hitmélyítő esték Szepsiben

Az ötödik Szepsi Laczkó Máté Gyülekezeti Napok keretében Palást és kötény, Biblia és fakanál címmel 2023. november 14. és 16. között hitmélyítő napokra került sor a református templomban.

Sajtó

A Világosság református egyházi műsor 2023. december 3-ai ajánlata

Kép: A Világosság református egyházi műsor 2023. december 3-ai ajánlata

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor témái: lélekben is felkészülni Jézus születésének az ünnepére, az elmúlt harminc év az áldások éve volt Kárpátalján, elfogadni Isten kezéből az értelmileg akadályozott gyermekeket is.

A Világosság református egyházi műsor 2023. november 19-ei ajánlata

Kép: A Világosság református egyházi műsor 2023. november 19-ei ajánlata

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor témái: Jézus imádkozni tanítja az őt követő sokaságot, 100 éves a Kárpátaljai Református Egyház, a lakás és a lélek kitakarítása.

Bibliaolvasó kalauz

2023. december 9., szombat

Jer 15 és Gal 5,16–26(ÚSZ) „A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás" (22-23). A Biblia sokat beszél gyümölcsökről, az Istennek tetsző, hiteles és értelmes hívő élet szemléltetésére. Ha hitről van szó, a mai ember viszont szívesen emleget leveleket: keresztelési, konfirmációi, vagy házasságkötési emléklapot, az egyházadó befizetését igazoló számlát. Pedig ezek nincsenek felsorolva az igében. Ezek ugyanis csak levelek, nem gyümölcsök. Lélek nélkül is megszerezhetők. Isten azonban nem a levelekre kíváncsi, hanem a gyümölcsökre. A gyümölcsöt nem lehet megjátszani, de tagadni sem! A gyümölcs látható, vonzó, ízletes. Ilyen-e a hitéleted, Testvérem? Jézus mondja: „aki énbennem marad, és én őbenne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni" (Jn 15,5).Fohász: Úr Jézus, hiszem, hogy Te velem és bennem is meg tudod cselekedni, hogy én is teremhessem a „szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás" jó gyümölcseit. Kérlek, ne hagyj gyümölcstelenül! Ámen.

Legújabb képeink

Kép: 230617-3485.jpg

Támogatóink

Honlapunk szöveges, hang, kép és mozgókép tartalmának előállítását a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Kulturális és Közművelődési Központja támogatja. 

Fiatal Reformátusok Szövetsége

Koppanások

Kimentem sétálni. Jólesett, hogy szemergett az eső. Tapasztalt kísérő módjára nagyon tapintatosan, nagyon diszkréten tette ezt. Érezhető volt, nem akarja, hogy miatta […] ...

Hétköznap

Rámsötétedett. Újra. Már üresek a termek. Körülöttem papírlapokon betűk, számok, …életek. Esetté zsugorított hideg ismeret. Hirtelen én is fázni kezdek. Aztán, ahogy […] ...

Életképek – avagy történetek, melyekből az életet tanultam

Találkozásom Istennel Bevezetésként annyit szeretnék elmondani, hogy apukám katolikus, anyukám református. Mikor megszülettem, nem kereszteltek meg, mert nem tudták eldönteni, mire kereszteljenek. […] ...

Életképek – avagy történetek, melyekből az életet tanultam

„Te azért, fiam, erősödjél meg a kegyelemben, amely Krisztus Jézusban van.” (2Tim 2,1) „Látom, a gitár felkeltette az érdeklődésedet” – mondta mosolyogva […] ...

A mennyei torta

Ki ne szeretné a tortákat? A szülinapok elengedhetetlen kellékei, de nem valószínű, hogy az év bármely más szakaszában is találkoznánk velük. Az […] ...