Nem tudunk az élő ige nélkül élni

Nem tudunk az élő ige nélkül élni

Anyaországi és felvidéki lelkésztalálkozó Budapesten

Egyházunk

A Generális Konvent pünkösdi körlevele

„Azok pedig elmentek, hirdették az Igét mindenütt, az Úr pedig együtt munkálkodott velük, megerősítette az igehirdetést a nyomában járó jelekkel.” (Mk 16,20)

Nyilatkozat

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház vezetősége és tagjai megdöbbenve fogadták a hírt, miszerint Robert Fico miniszterelnököt fegyveres támadás érte. Egyházunk elfogadhatatlannak tartja a történteket. Az erőszak minden formája ellen fellépünk, a békesség és a párbeszéd mellett vagyunk. Elítéljük ezt a támadást, mely az egész társadalmunk ellen történt. A miniszterelnök úr gyógyulásáért imádkozunk, és bízunk abban, hogy Isten meghallgatja imánkat. Rimaszombat, 2024. május 15. Géresi Róbert püspök és Porubán Ferenc főgondnok

Szeretethíd 2024

Kép: Szeretethíd 2024

„Ne szóval szeressünk, se nyelvvel, hanem cselekedettel és valósággal.” /1 Jn 3,18/ Ez a mottója az idei Kárpát-medencei Református Önkéntes Napoknak, a Szeretethídnak, amelyet 2023. május 24–25-én rendezik meg. A felvidéki megnyitónak a Pozbai Református Egyházközség ad helyet május 24-én, pénteken 14 órai kezdettel.

Pozitív eredmények, egyházfinanszírozási kérdések – Ülésezett a Zsinat

Kép: Pozitív eredmények, egyházfinanszírozási kérdések – Ülésezett a Zsinat

Egyházunk püspöke és főgondnoka, illetve egyes szolgálati területek vezetői számoltak be az elmúlt év munkájáról április 13-án Rimaszombatban, a Csillagházban ülésező Egyetemes Egyházunk Zsinata X. ülésszakának 7. ülésén. A zsinati képviselők jóváhagyták, hogy idén a Pálóczi Czinke István-díjat Bogárdi Szabó István, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának volt lelkészi elnöke kapja meg.

Oktatás

A bolyongó ember rendkívüli életpályája

Kép: A bolyongó ember rendkívüli életpályája

A Selye János Egyetem Református Teológiai Kara 2024. április 25-én emlékkonferenciát tartott Szenczi Molnár Albert születésének 450. és halálának 390. évfordulója alkalmából, megemlékezve a magyar református lelkész, nyelvtudós, filozófus, zsoltárköltő, műfordító, egyházi író rendkívüli életpályájáról.

„Bábel utáni önazonosságunk”

Kép: „Bábel utáni önazonosságunk”

A komáromi egyetemi napok megrendezése idén április 21-26 közötti napokra esett. A hét során számos programon, rendezvényen, különböző előadásokon vehetnek részt a hallgatók, amely által által csodás értékekkel, tudással, tapasztalattal lehetnek gazdagabbak.

Kapcsolataink

Ingyenes programokkal hívogat a XIX. Református Zenei Fesztivál

Kép: Ingyenes programokkal hívogat a XIX. Református Zenei Fesztivál

Három nap alatt hat helyszínen, negyven ingyenes programmal érkezik pünkösd hétvégéjén Budapest egyik legnagyobb zenei eseménye. Ezúttal is több ezer résztvevőre számítanak a szervezők, akik nemcsak szórakoztatni szeretnének, hanem azt is, hogy minél többen megismerjék a páratlanul gazdag református zenei hagyományokat.

Elhunyt Huszár Pál

Kép: Elhunyt Huszár Pál

Huszár Pál, a Dunántúli Református Egyházkerület két cikluson át szolgáló főgondnoka és a Magyarországi Református Egyház ugyancsak két cikluson át szolgáló zsinati presbiteri elnöke, a Veszprémi Református Egyházmegye korábbi főgondnoka, a Várpalotai Református Egyházközség presbitere, gimnáziumi és egyetemi tanár 2024. április 28-án hazatért megváltó Urához.

ÉlesztŐ 2022

Önkéntesség és jelenlét nem zárják ki egymást

Kép: Önkéntesség és jelenlét nem zárják ki egymást

Kis Lázár Bence idén koordinátori jobbkézként vett részt az Élesztőn, de azzal a szándékkal, hogy a programokon is megélje a találkozót. Egy mozgalmas napján vele tartottunk, hogy jobban megértsük, mennyi mindent tesznek az önkéntesek a találkozó hátterében, és azt is, honnan van ehhez elegendő motiváció. Képriport.

„Merjünk helyet adni az új generációnak!”

Kép: „Merjünk helyet adni az új generációnak!”

Harminc évvel ezelőtt, 1992 novemberében alapították a Fiatal Reformátusok Szövetségét (Firesz), majd öt évvel később megalakult a szervezet Cantate Domino kórusa. A jeles évfordulókat az Élesztő találkozó résztvevői is megünnepelték, mi pedig alapító tagokat és jelenlegi vezetőket kérdeztünk az elmúlt három évtizedről, valamint arról, hogy látják a mai fiatalokat.

A harmadik irány

Kép: A harmadik irány

Szükségünk van arra, hogy szeressük önmagunkat, amelynek forrása Isten felénk irányuló szeretete – Fóris Tamás, a Vekker Keresztény Közösség lelkipásztora az ember önmagával való kapcsolatával folytatta péntek délelőtt a főelőadások sorát.

Az orvos csak kezel, Isten gyógyít

Kép: Az orvos csak kezel, Isten gyógyít

„Korunk háborújában a legfontosabb feladat, hogy pontosan tudjuk, mit kér tőlünk Jézus, hogy megváltoztassuk a világ menetét” – vallja Csókay András idegsebész. Az idei Élesztőn „Istennel a műtőben” címmel tartott előadást, amely után saját Istenkapcsolatáról és elhívásáról kérdeztük.

Az Istennel való kapcsolatunk tulajdonjogi kérdés

Kép: Az Istennel való kapcsolatunk tulajdonjogi kérdés

„Akkor érthetjük meg a kegyelmet, ha elfogadjuk a saját tökéletlenségünket – akkor érkezik el hozzánk a menny kapuja” – Bolyki László igehirdető folytatta tegnap elkezdett gondolatait, ezen a délelőttön az ember Istennel való kapcsolatát helyezve célkeresztbe.

Gyülekezeteink

A Kálvinista Szemle májusi számából

Kép: A Kálvinista Szemle májusi számából

A béke óhaja napjainkban különösen fontos. Amíg békében élünk, természetesnek vesszük ezt az állapotot, pedig nem az. A körülöttünk dúló háborúk felerősítik az emberben a békevágyat. Mi is a béke, békesség? A társadalmi és belső lelki békesség? Aktuális számunkban ezt a témát vesszük górcső alá.

Együtt, egyként, ugyanott

Kép: Együtt, egyként, ugyanott

„Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek.” (ApCsel 2,1–2)

Éden a kertben – Ahol csúszdázással mennek aludni

Kép: Éden a kertben – Ahol csúszdázással mennek aludni

„Ezzel is úgy voltunk, mint minden más lehetőséggel, amit az Úristen elénk ad: ha tennünk kell, akkor tesszük, elsősorban azért, hogy a szolgálatunk kibővüljön és egy újabb célcsoporthoz tudjunk szólni és bizonyságot tenni” – eleveníti fel a kezdeteket Molnár István lelkipásztor. Három évvel ezelőtt nyitotta meg kapuját Királyhelmecen az Édenkert református bölcsőde és óvoda.

Az élő Ige éve – Ünnepi délután Ladmócon

Kép: Az élő Ige éve – Ünnepi délután Ladmócon

2024 az élő Ige évében ünnepi délutánt tartanak 2024. május 26-án 14.00 órai kezdéssel a ladmóci református templomban.

Jézus az Atyához ment, hogy nekünk szállást készítsen

Kép: Jézus az Atyához ment, hogy nekünk szállást készítsen

A hetek ünnepe a húsvét folytatása volt. Ekkor az Egyiptomból kivonult és szolgaságból megszabadult nép a Tóra kinyilatkoztatását várta. A páskát követően hét teljes héten keresztül, tehát 49 napig számlálta a napokat.

Isten csodája Zselízen

Kép: Isten csodája Zselízen

A Tízparancsolatból és Jézus főpapi imájából vett igék – Ne lopj! Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg a gonosztól! – voltak az idei Barsi Egyházmegyei Majális vezérgondolatai, mely az idén, május 1-jén Zselízen került megrendezésre.

Sajtó

Pünkösdkor élő istentiszteletet közvetít a Pátria rádió

Kép: Pünkösdkor élő istentiszteletet közvetít a Pátria rádió

A Pátria rádió 2024. május 19-én, 11.00 órakor élő pünkösdi istentiszteletet közvetít a zselízi református templomból.

A Világosság református egyházi műsor 2024. május 5-ei ajánlata

Kép: A Világosság református egyházi műsor 2024. május 5-ei ajánlata

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor témái: az aranyszabály, egy bolyongó ember rendkívüli életpályája – 450 évvel ezelőtt született Szenczi Molnár Albert, Frankfurtban találkoznak a közép-európai keresztyének.

Bibliaolvasó kalauz

2024. május 22., szerda

1Kir 21 és Jel 6,9–17(ÓSZ) „Aháb elkeseredve és haragosan ment haza a válasz miatt, amelyet a jezréeli Nábót adott neki, amikor ezt mondta: Nem adom neked atyai örökségemet. Lefeküdt az ágyára, a falnak fordult, és nem evett semmit" (4). Aháb király úgy viselkedik, mint egy toporzékoló kisgyerek, akinek a szülei nemet mondtak egy drága játékra. Előbb haragra gerjed, majd tüntetőleg a fal felé fordul ágyában és nem eszik semmit. Krisztus követőjeként nekünk nem szabad ilyen hibába esni. Meg kell tanulnunk a megelégedettséget! Ez nem azt jelenti, hogy nem törekedhetünk a szebbre, a jobbra, hanem azt, hogy mindenekelőtt az Isten országát keressük. Ha ugyanis ez az elsődleges cél, akkor nemet mondhatunk arra, hogy istentelen módon és eszközökkel akarjuk betölteni e világi szükségleteinket. Hiszen ezeket is az Úrtól kapjuk.Fohász: Istenem! Kérlek, munkáld ki bennem a megelégedettség erényét, hogy a világi vágyak ne gördíthessenek elém akadályokat az üdvösség felé vezető úton. Ámen.

Legújabb képeink

Kép: 230617-3485.jpg

Támogatóink

Honlapunk szöveges, hang, kép és mozgókép tartalmának előállítását a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Kulturális és Közművelődési Központja támogatja.