%2016.%12.%10.

Egyházunk

Gondozói tanfolyam

Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központja ismét házi gondozói tanfolyamot indít, melynek első alkalmára 2017. január 17-én kerül sor. A képzés helyszíne Királyhelmec.

Felhívás – „És zeng apáink drága nyelve!” – felvidéki református szavalóverseny

A reformáció hatására Magyarországon megnövekedett a nyelv szerepe és virágba borult az anyanyelvi kultúra. Ezt az örökséget ápolva, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház a reformáció 500. évfordulója alkalmából szavalóversenyt hirdet a felvidéki magyar református gyülekezetek, református alap- és középiskolák diákjai számára.

Gyászhír

Életének 86. évében elhunyt Borza Zoltán nyugalmazott hetényi lelkipásztor, a komáromi egyházmegye volt főjegyzője. A gyászistentiszteletre 2016. december 6-án került sor a komáromi református temetőben.

Pályázat

TIMOTEUS n.o. 2. fordulóját hirdeti meg a komáromi Idősek Otthona és az egész évi bentlakásos Specializált Intézmény igazgatói posztjának betöltésére kiirt pályázatának. A feltételeknek eleget tévő érdeklődők 2016. december 23-ig jelentkezhetnek.

Oktatás

„Legyen, Uram, a te kegyelmed rajtunk!”

2016. szeptember 18-án Nagyenyeden volt a Kárpát-medencei református oktatási intézmények tanévnyitója. Felvidék, Kárpátalja, Erdély, Partium, Vajdaság és Magyarország 36 református iskolájából érkezett tanárok, diákok és lelkészek töltötték meg a nagyenyedi vártemplomot.

Erős vár a nyelv – kiosztották a Jakab István-díjat

A komáromi Selye János Egyetem Református Teológiai Karának a diplomaosztó és tanévzáró istentisztelettel egybekötött ünnepi alkalmán adták át a Jakab István-díjat. Az év elején meghirdetett pályázatra öten jelentkeztek prédikációval. Az első helyezett Takács Klaudia doktorandusz hallgató, komáromi segédlelkész lett.

Sajtó

Megjelent az esztendő utolsó Kálvinista Szemléje

Kép: Megjelent az esztendő utolsó Kálvinista Szemléje

Fekete Vince, Gasparecz Tihamér, Szenczi László, Szakál Gábor, Ambrus Erika, Fecsó Yvett, Kis Lucia, Buza Zsolt, Drenkó Zoltán, Brouwer Pálhegyi Krisztina, Janette Knežová, Süll Mária, Bodnár Noémi, Tóth László, Mixtaj Johanna, Nagy Gábor, Sándor Veronika, Baják Margit, Borzy Bálint, Somogyi Alfréd gondolatai is olvashatóak a Kálvinista Szemle ünnepi számában.

A Világosság református műsor 2016. december 4-ei műsorának ajánlata

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor fő témája az advent. Szó lesz az Apácaszakállason megtartott hálaadó istentiszteletről és az evangelizációs alkalmak küldetéséről is.

A Világosság református egyházi műsor 2016. november 27-ei ajánlata

A Pátria rádióban 2016. november 27-én, advent első vasárnapján 10.30 órakor élő istentiszteletet közvetítünk a perbenyiki református templomból. Igét hirdet Szabóné Kozár Éva lelkipásztor.

Megjelent a Kálvinista Szemle novemberi száma

Kép: Megjelent a Kálvinista Szemle novemberi száma

A vezércikk Bihari Richárd tollából született. A 2. és a 3. oldalon egy érdekes elmélkedés olvasható Pavol Gurbaľtól, aki egy szlovák gyülekezet presbitere és azon töpreng, miképp lehetne a csupán karácsonykor temploma járó embereket elérni.

Gyülekezeteink

Orando et cantando – Imádkozva és énekelve

Marczi Ernő a Tiszántúli Református Egyházkerület zenei titkára, és a Debreceni Kántus szervező karnagya, emellett országos kántorképző tanfolyamok állandó tanára Debrecenben és Nagyváradon. Rimaszombatban a X. Országos énekverseny zsűrielnöke volt. Bodnár Noémi beszélgetett vele.

Hálaadó istentisztelet Királyhelmecen a megvalósult beruházásokért

Kép: Hálaadó istentisztelet Királyhelmecen a megvalósult beruházásokért

A Zempléni Református Egyházmegye 2016. november 27-én, advent első vasárnapján tartotta meg hálaadó istentiszteletét az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásából megvalósult tizenhárom beruházásért. A 115 100 eurós keretösszegből templomok külseje és belseje, parókiák, gyülekezeti termek kaptak résztámogatást.

Adventi koncert gyülekezetben és börtönben

A nagyölvedi gyülekezet meghivására a pilisszentkereszti Galda kórus adott adventi koncertet a református templomban, majd a nagypusztai börtönben nyolcvan fogvatartottnak. Az alkalmat a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház és a Szlovák Testvéri Börtöntársaság közösen szervezte.

Ismét konfirmandus nap volt Szádalmáson

Az Abaúj-tornai Református Egyházmegye konfirmandusai számára immár hagyománnyá vált, hogy az őszi konfirmandus napot a szádalmási Magyar Tannyelvű Alapiskola és Óvoda tornatermében kerül megszervezésre. A 2016. november 26-án megrendezett alkalmon hatvanegy konfirmandus és tizennégy lelkipásztor, két szülő és tizennégy segítő vett részt.

Közel negyvenezer eurót költöttek a hetényiek a templomuk felújítására

Három évvel ezelőtt kezdődtek el a felújítási munkálatok a hetényi református templomon. A 2016-os évben a tetőzet és a torony szépült meg. Az Egyetemes Egyház Közalapjából háromezer-négyszáz eurós támogatást kaptak a munkálatok elvégzéséhez. A költségek fedezésének legjelentősebb részét azonban a hívek adományai és az egyházközség saját költségvetése biztosította.

Elég neked az én kegyelmem! Egyházmegyei presbiteri konferencia Alistálon

2016. november 19-én, szombaton tartotta presbiteri konferenciáját a Pozsonyi Református Egyházmegye. Mivel az eddigi közös egyházmegyei alkalmak során általában nem jutott idő a kötetlen beszélgetésre, a konferencia egyetlen célja az volt, hogy lehetőséget teremtsen a közös dolgok megbeszélésére. Az alkalom nyitó áhítattal kezdődött az alistáli református templomban.

Kapcsolataink

Egyházkerületi találkozó Prágában

Kép: Egyházkerületi találkozó Prágában

Az évenként megrendezésre kerülő testvér-egyházkerületi találkozóra és kerekasztal megbeszélésre került sor Prágában 2016. december 1. és 2. között a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház és a Csehtestvér Egyház elnökségeinek részvételével.

Világtalálkozó Dél-Kóreában

Kép: Világtalálkozó Dél-Kóreában

84 ország részvételével zajlott 2016. október 23. és 27. között az Ima Világtalálkozó (World Prayer Summit, WPS), melyet az Uijeongbu-i KwangMyung Egyházközség a Dél-Koreai Presbiteriánus Egyház Közgyűlésével, valamint az Ázsia Teológiai és Missziói Központtal közösen rendezett meg. A találkozón 140 küldött, különböző protestáns egyházak képviselői és vezetői vettek részt.

Pályázat a reformáció 500 éves jubileumára

A reformáció 500 éves jubileumára készülve a Reformáció Emlékbizottság nevében az Emberi Erőforrások Minisztériuma nyílt programtámogatásra kiírt pályázatot hirdet a magyarországi és a külhoni egyházi és civil szervezetek számára.

Országos Cigánymissziós Konferencia Berekfürdőn

Kép: Országos Cigánymissziós Konferencia Berekfürdőn

2016. szeptember 30. és október 2. között rendezte meg Berekfürdőn az Országos Cigánymissziós Konferenciát a Magyarországi Református Egyház Missziói Irodája. A találkozón részt vettek a szlovákiai református cigánymisszió munkatársai is, amelyre a Kárpát-medence különböző országaiból jöttek mindazok, akiknek szívügye, hogy Isten Igéjét a cigány nép gyermekei közé is elvigyék.

Kárpát-medencei Református Ifjúsági Imaéjjel

A Magyarországi Református Egyház Zsinati Ifjúsági Irodája 2016. október 7-én hatodik alkalommal hirdeti meg a Kárpát-medencei Református Ifjúsági Imaéjjelt. Az esemény célja, hogy mindenki a saját ifjúsági közösségén belül élhesse meg az egységet azzal, hogy a gyülekezetükben maradva egy éjszakán át imádkozzanak.

események továbbiak →

Reformáció 500

Sola Rádió

Szola Rádió honlapja

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház hanganyagokat tartalmazó honlapja. Célunk az evangélium hirdetése, hitmélyítés és közéleti híradás a református keresztyének szolgálatáról a világhálón keresztül. A honlapra felkerülő hanganyagokat az egyházmegyék lelkészeiből álló önkéntes csapat készíti.

Fiatal Reformátusok Szövetsége

Vezetőségi gyűlés 2016/11

Komárom – Iroda, 2016. november 12-13., 20:00 – 02:30 Jelenlévők: Édes Zsófia, Chrén Veroni, Bugyi Ági, Édes János, Kelemen Sándor, Szabó Eszter, Gyurcsis Júlia               Egy ... ...

Közgyűlés összehívása

A Firesz-Duna Mente vezetősége hivatalosan is összehívja a szervezet tagjaiból álló közgyűlést, 2016.október 29-re, Jókára (Betlehem Missziós Központ). Ahogy az korábban is jeleztük, ez ... ...

Új vezetőségi tagok választása

Te mit tennél…? Te min változtatnál…? Te mit erősítenél meg…? … ha Téged választana vezetőségi taggá a Firesz – Duna Mente legközelebbi közgyűlése? Ha nem szeretnél sok ... ...

Átadni a gyeplőt….

  Mindennek rendelt ideje van, és ideje van az ég alatt minden akaratnak (Préd. 3:1)  Kedves és szeretett munkatársak, drága barátaim! A fenti ige nagyon ... ...

Vezetőségi gyűlés 2016/7

Legutóbbi vezetőségi gyűlésünket 2016. július 28-án tartottuk a Firesz irodában, ahol személyesen Kelemen Sándor, Gyurcsis Júlia, Szabó Eszter és Édes János voltak jelen, illetve Bugyi ... ...

Legújabb képeink

Kép: reformata-105612.jpg