%2017.%01.%23.

Egyházunk

Pályázat

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinati Tanácsa – összhangban az egyházzenei osztály szervezeti és működési szabályzatának 7. §-ában foglaltakkal – pályázatot hirdet az egyház egyházzenei osztálya igazgatói tisztének betöltésére. Jelentkezési határidő 2017. február 28.

Pályázat lelkészi állás betöltésére

A Kamocsai Református Egyházközség presbitériumának 2017. január 5-én megtartott presbiteri gyűlése 1/2017-es határozata értelmében élni kíván lelkészválasztási jogával. A megüresedett lelkészi állás betöltésére pályázatot ír ki, amelyre az érdeklődő lelkipásztorok 2017. február 28-ig jelentkezhetnek.

A Választási Bizottság közleménye

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Egyetemes Választási Bizottsága közli, hogy a Pozsonyi Egyházmegyében megvalósult rendkívüli választás ellen az arra jogosultak részéről nem lett benyújtva panasz az előírt határidőben, így a 3/2007-es számú törvény 35. §-a 3) bekezdése értelmében jogerőre emelkedett a 2016. december 13-án közzé tett választási eredmény.

Karácsonyi körlevél

Karácsonyi körlevél a Magyar Református Egyház minden gyülekezete és intézménye számára.

Oktatás

Reformáció 500 - zenei játék I. forduló

A reformáció 500. évfordulójának évében az Egyházzenei Osztály egy játékot indít azzal a céllal, hogy minél több olvasóban felkeltsék a kíváncsiságot a református énekkönyv énekei iránt. Az első forduló kérdéseinek megfejtését a casovia@gmail.com címre kell elküldeni 2017. február 10-ig.

„Legyen, Uram, a te kegyelmed rajtunk!”

2016. szeptember 18-án Nagyenyeden volt a Kárpát-medencei református oktatási intézmények tanévnyitója. Felvidék, Kárpátalja, Erdély, Partium, Vajdaság és Magyarország 36 református iskolájából érkezett tanárok, diákok és lelkészek töltötték meg a nagyenyedi vártemplomot.

Sajtó

A Világosság református egyházi műsor 2017. január 15-ei műsorának ajánlata

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor fő témája a reformáció 500 évfordulója. Erre kapcsolódik a földbe esett búzaszem példázata is. Szó lesz a Királyhelmecen nyílt reformációi emlékkiállításról, valamint az 1577-ben alakult vágfarkasdi református gyülekezetről is.

A Világosság református egyházi műsor 2017. január 1-ei műsorának ajánlata

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor fő témája az új év és az ezzel kapcsolatos váradalmak. Szó lesz a negyedi egyházközség pályázat útján kiválasztott lelkipásztorának, Csonthó Arankának a beiktatásáról, valamint a perényi református templom felújításáról is.

Bibliaolvasó kalauz 2017

A reformáció jubileumi évében is megjelenik a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház saját készítésű kiadványaként a Bibliaolvasó kalauz.

Karácsony a rácson túl

A Pátria rádióban 2016. december 26-án, 7.05-kor a Karácsony a rácson túl című műsorban Boros Lajos vall életéről, aki harminc évet töltött börtönben, itt tért meg huszonkét évvel ezelőtt és változott meg gyökeresen az élete, valamint megtapasztalhatta az igazi szabadság érzését már a börtön falain belül is.

Gyülekezeteink

Hálaadó istentisztelet az EMMI támogatásokért az abaúj-tornai egyházmegyében

Tornagörgőn adtak hálát az abaúj-tornai egyházmegye gyülekezetei az anyaországi Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásából megvalósult tizenhárom beruházásért. A 185 734 eurós keretösszegből templomok, parókiák, gyülekezeti termek újultak meg. A legnagyobb hozzájárulást az egyházmegye területén működő egyetlen egyházi iskola kapta.

Emlékkiállítás bemutatójával vette kezdetét a reformáció emlékéve a zempléni egyházmegyében

A Zempléni Református Egyházmegyében a reformáció emlékévének egyházmegyén belüli megnyitójára 2017. január 8-án Királyhelmecen került sor. A Bodrogközi Magyar Közösség Házának konferenciatermébe szervezett alkalom apropóját annak az emlékkiállításnak a bemutatása adta, amelyet a helyi egyházközség a magyarországi Reformáció Emlékbizottság támogatásával készített el.

Megújultak a pólyáni templom nyílászárói

A 2016-os év végének utolsó negyedévében közel kétezer eurós támogatásból cserélték ki a pólyáni templom nyílászáróit, amellyel kezdetét vette egy hosszú távú felújítási folyamat.

A Kulturális Minisztérium támogatásával újult meg a zsípi templom villamos hálózata

2016-ban valósulhatott meg a zsípi református templom elektromos hálózatának teljes körű felújítása.

Isten igéjére figyelve kezdődött a reformáció emlékéve Királyhelmecen

Az új esztendő első napja a királyhelmeci református gyülekezet életében is ünnepnap volt. A királyhelmeci reformátusok ezen a napon a győzedelmes Krisztusáért való hálaadás mellett az Úr Isten vezetését is kérte az új esztendőben, és egyben a reformáció jubileumi évének nyitányaként egy új úrasztali Biblia elhelyezésére és egy emléktábla bemutatására is sor került.

Gyermektábor jelentős támogatással

Ötödik alkalommal szervezte meg a Szilicei Református Egyházközség a gyermektáborát, amelyet ezúttal a Szlovák Köztársaság Kormányhivatala Kisebbségi Kultúrák 2016 elnevezésű programjának 834 eurós támogatásával valósított meg.

Kapcsolataink

Megnyitotta kapuit a Bibliamúzeum

A Biblia az a könyv, amelynek ismerete nélkül nem lennének keresztyén közösségek, sem európai és magyar kultúra – mondta Balog Zoltán, református lelkipásztor, az emberi erőforrások minisztere a Bibliamúzeum csütörtöki átadóján. A múzeum mintegy 300 négyzetméteren mutatja be a Biblia világát Budapest szívében, a Ráday utca 28. szám alatt.

Kezdetét vette a reformáció emlékéve

Kép: Kezdetét vette a reformáció emlékéve

A reformáció egyszerre hálaadás és kritikus szembenézés önmagunkkal - mondta Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere a reformáció 500. évfordulója alkalmából meghirdetett emlékév központi megnyitóján péntek este Budapesten a Művészetek Palotájában.

A reformáció 500 éve: Debrecenben elkészült a díszkötésű "vándorbiblia

A debreceni Alföldi Nyomdában elkészült az az egyedi kötésű biblia, amely 2017 január elsején vándorútra kel, és az év végéig eljut a Tiszántúli Református Egyházkerület valamennyi, összesen 414 gyülekezetébe - jelentette be a nyomdában rendezett átadási ünnepségen Fekete Károly tiszántúli református püspök.

Egyházkerületi találkozó Prágában

Kép: Egyházkerületi találkozó Prágában

Az évenként megrendezésre kerülő testvér-egyházkerületi találkozóra és kerekasztal megbeszélésre került sor Prágában 2016. december 1. és 2. között a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház és a Csehtestvér Egyház elnökségeinek részvételével.

Világtalálkozó Dél-Kóreában

Kép: Világtalálkozó Dél-Kóreában

84 ország részvételével zajlott 2016. október 23. és 27. között az Ima Világtalálkozó (World Prayer Summit, WPS), melyet az Uijeongbu-i KwangMyung Egyházközség a Dél-Koreai Presbiteriánus Egyház Közgyűlésével, valamint az Ázsia Teológiai és Missziói Központtal közösen rendezett meg. A találkozón 140 küldött, különböző protestáns egyházak képviselői és vezetői vettek részt.

események továbbiak →

Reformáció 500

Sola Rádió

Szola Rádió honlapja

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház hanganyagokat tartalmazó honlapja. Célunk az evangélium hirdetése, hitmélyítés és közéleti híradás a református keresztyének szolgálatáról a világhálón keresztül. A honlapra felkerülő hanganyagokat az egyházmegyék lelkészeiből álló önkéntes csapat készíti.

Fiatal Reformátusok Szövetsége

Vezetőségi gyűlés 2016/11

Komárom – Iroda, 2016. november 12-13., 20:00 – 02:30 Jelenlévők: Édes Zsófia, Chrén Veroni, Bugyi Ági, Édes János, Kelemen Sándor, Szabó Eszter, Gyurcsis Júlia               Egy ... ...

Közgyűlés összehívása

A Firesz-Duna Mente vezetősége hivatalosan is összehívja a szervezet tagjaiból álló közgyűlést, 2016.október 29-re, Jókára (Betlehem Missziós Központ). Ahogy az korábban is jeleztük, ez ... ...

Új vezetőségi tagok választása

Te mit tennél…? Te min változtatnál…? Te mit erősítenél meg…? … ha Téged választana vezetőségi taggá a Firesz – Duna Mente legközelebbi közgyűlése? Ha nem szeretnél sok ... ...

Átadni a gyeplőt….

  Mindennek rendelt ideje van, és ideje van az ég alatt minden akaratnak (Préd. 3:1)  Kedves és szeretett munkatársak, drága barátaim! A fenti ige nagyon ... ...

Vezetőségi gyűlés 2016/7

Legutóbbi vezetőségi gyűlésünket 2016. július 28-án tartottuk a Firesz irodában, ahol személyesen Kelemen Sándor, Gyurcsis Júlia, Szabó Eszter és Édes János voltak jelen, illetve Bugyi ... ...

Legújabb képeink

Kép: reformata-115638.jpg