Egyházunk

Kitüntették Géresi Róbert püspökhelyettest

Kép: Kitüntették Géresi Róbert püspökhelyettest

A március 15-i nemzeti ünnep alkalmából a magyar kormány az idén is állami kitüntetéseket adott át. A haza érdekeinek előmozdításában és az egyetemes emberi értékek gyarapításában végzett tevékenysége elismeréseként Magyar Érdemrend Tisztikereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült Géresi Róbert, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspökhelyettese.

Gyászjelentés

Molnár István volt zsinati tag életének 87. évében, 36 esztendő gondnoki szolgálat után hazaköltözött Teremtőjéhez. Temetése március 1-jén, csütörtök 13.00 órától lesz a garammikolai református temetőben.

Nyilatkozat az Isztambuli Egyezményről

2018. február 13-án Erdőbádonyban (Badín) a találkoztak a szlovákiai keresztyén egyházak képviselői (püspökök, egyházi vezetők, egyházelnökök), aki a romboló hatású liberális eszmék ellen nyilatkozatot fogadtak el, amelyben elsősorban kérik Szlovákia Kormányát, hogy vonja vissza az Isztambuli egyezmény aláírását, másodsorban éberségre és odafigyelésre szólítanak fel minden öntudatos keresztyént.

Ismét lesz ÉlesztŐ Országos Ifjúsági Találkozó

Kép: Ismét lesz ÉlesztŐ Országos Ifjúsági Találkozó

A Firesz már elkezdte felkészülését az ÉlesztŐ Országos Ifjúsági Találkozóra. Az idén hetedik alkalommal megrendezésre kerülő találkozóra Bacsófalván /Počúvadlon/ 2018. augusztus 15. és 18. között kerül sor. Az első előkészítő hétvégéjét február második hétvégéjén tartották meg Bátorkeszin. Édes Erzsébettel, a Firesz országos vezetőségi tagjával, az idei Élesztő főkoordinátorával beszélgetünk.

Családok éve

Gyermekeinket Isten ajándékaként fogadtuk el

A Család évében szeretnénk különféle családokat is bemutatni, akik valamilyen módon példaértékűek lehetnek mások számára vállalásaikkal, az Istenbe vetett bizalmukkal és a rá való hagyatkozásukkal. Sorozatunkban először a Diósförgepatonyban szolgáló Tompa Veronika lelkipásztor családját mutatjuk be, aki férjével, Attilával együtt Isten áldásaként és ajándékaként fogadták mind a négy gyermeküket.

A család, mint a generációs konfliktusok színtere a posztmodern nyugati társadalmakban

A Rózsahegyi Katolikus Egyetem Pedagógiai Karán 2018. február 15-én nemzetközi szakmai előadásra került sor, amelyen Dr. Gasparecz Tihamér lelkigondozó, szociálpedagógus, a gyámügyi és gyermekvédelmi szakmunkát garantáló személy, a jókai Jó Pásztor Háza gyermekotthon munkatársa „A család, mint a generációs konfliktusok színtere a posztmodern nyugati társadalmakban“ címmel tartott előadást.

A családok védelmében cselekedni - Interjú Fazekas László püspökkel

A múlt tanulságait alapul véve kíván jövőt tervezni Fazekas László. Egyházunk püspökét a családok éve kapcsán kérdeztük a fiatalok és a családok misszionálásával kapcsolatos kihívásokról és az induló óvodaprogramról.

Családban marad: házasságkötés

Kép: Családban marad: házasságkötés

Családban marad, ez a sorozatunk mindenképpen. Ugyanis 2018-ban, minden hónapban megjelentetünk egy újabb írást, amely a házasság, a család, a gyerekek, az otthon, a családi konfliktusok és azok megoldásának témájával foglalkozik. A második rész témája a házasságkötés, amely egyszerre jelent elszakadást és kapcsolódást…

Családban marad: Jézus családja

Kép: Családban marad: Jézus családja

Családban marad, ez a sorozatunk mindenképpen. Ugyanis 2018-ban, minden hónapban megjelentetünk egy újabb írást, amely a házasság, a család, a gyerekek, az otthon, a családi konfliktusok és azok megoldásának témájával foglalkozik. Nyitásként azzal az örömhírrel kezdünk, hogy keresztyénként saját családunkon túl, bizony Isten családjának is tagjai vagyunk. Hát nem remek…?

Oktatás

Doktorokat is képeznek a Református Teológiai Karon

A komáromi Selye János Egyetem Református Teológiai Kara a református teológusok képzése mellett a missziológiai, diakónia és szociális gondoskodás területen szolgálatot vállalók felkészítésén túl doktori képzést is nyújt a kritériumnak megfelelő érdeklődők számára. Lévai Attila dékánnal beszélgetünk.

Felvétel ThDr. cím megszerzésére

A Selye János Egyetem Református Teológiai Kara felvételt hirdet ThDr. cím megszerzésére. Jelentkezési határidő 2018. június 30.

Sajtó

Megjelent a Kálvinista Szemle márciusi száma

Kép: Megjelent a Kálvinista Szemle márciusi száma

Szathmáry Zsuzsanna nagykálnai lelkipásztor vezércikkével indul a lap, melyben a keresztyén közösségek megtartó erejéről, Jézus Krisztus-központúságának fontosságáról ír.

A Világosság református egyházi műsor 2018. március 11-ei ajánlata

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor témái: Péter csodát tesz Lippában és Joppéban, letették a bősi református templom alapkövét, új épületszárnnyal bővül az alistáli egyházi alapiskola.

A Világosság református egyházi műsor 2018. február 25-ei ajánlata

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor témái: böjt, Tanítványképző Akadémia, Ágcsernyő és Tiszacsernyő református gyülekezetei.

Megjelent a Kálvinista Szemle februári száma

Kép: Megjelent a Kálvinista Szemle februári száma

Bognár Judit csicsói beosztott lelkésznek a gondolataival indul a februári szám. Szerzőnk a kezdődő böjttel foglalkozik, ahogy lapunk több írása is.

Gyülekezeteink

Huszonnyolc csoport mérte össze tudását a jókai bibliai versenyen

A jókai székhelyű Emmaus polgári társulás az idén is megszervezte az alapiskolások bibliaismereti versenyét, amelynek a Betlehem missziós központ adott otthont. A megmérettetésre a pozsonyi és a komáromi egyházmegye gyülekezeteiből érkeztek résztvevők, de a versenybe két egyházi alapiskola tanulói is bekapcsolódtak.

Jézus példázataiban mélyültek el a bibliaismereti vetélkedőre készülők

A Zempléni Református Egyházmegyében 2018. március 10-én és 11-én Királyhelmecen került sor a gyermekek és a felnőttek egyházmegyei bibliaismereti vetélkedőjére.

Tanítványképző Akadémia - Ahol tanítványokat képeznek

A Fiatal Reformátusok Szövetségének Abaúj-Zempléni Területi Egysége Tanítványképző Akadémiát szervezett Kassán, a Magyar Református Központban. A februári volt a második képzés, az elsőre még az elmúlt év novemberében került sor. A Tanítványképző Akadémia céljáról, a képzés fontosságáról Kiss Miklóssal, a Fiatal Reformátusok Szövetségének elnökével beszélgetünk.

Luther Márton után Martin Luther járt Kisgéresben

Az elmúlt éven a reformáció 500 éves jubileuma alkalmából a kisgéresi ifjak a két neves reformátor, Kálvin János és Luther Márton életével és munkásságával ismertették meg mindazokat, akik ellátogattak a 3in1 elnevezésű alkalomra. Az idén – a reformáció 501. évében – egy újabb hitvalló személyiséggel, az időben hozzánk közelebb álló amerikai prédikátorral, Martin Luther Kinggel ismerkedhettek meg.

Megújult a garamsallói református templom tornya

Kép: Megújult a garamsallói református templom tornya

Egy évekkel ezelőtti vihar derített fényt arra, hogy a 120 éves garamsallói templom tornyának faszerkezete már eléggé elkorhadt és sürgős beavatkozásra lenne szükség. A Bethlen Gábor Alap 12 ezer eurós támogatásának köszönhetően sikerült a hibát kijavítani, sőt még a torony csillaga is megújult.

Rendelt ideje volt a házassági délutánnak Örösben

Kép: Rendelt ideje volt a házassági délutánnak Örösben

Az Örösi Református Egyházközség negyedik alkalommal szervezte meg 2018. február 18-án a helyi kultúrházban a Házastársi délutánt Só és világosság a családban – só és világosság a család címmel. A témával kapcsolatban Beňadik Adrián abarai lelkipásztor tartott előadást, amely Pintér Béla dicsőítő koncertjével zárult.

Kapcsolataink

Húsvéti körlevél

A Generális Konvent Elnökségének húsvéti körlevele a Magyar Református Egyház minden gyülekezete és intézménye számára.

Berekfürdőn ülésezett a Generális Konvent

2018. február 22-én és 23-án Berekfürdőn tartotta ülését a Generális Konvent elnöksége. A Kárpát-medencei református egyházak hivatalban lévő püspökeit és főgondnokait tömörítő testület tanácskozásának a Megbékélés Háza református konferenciaközpont adott otthont.

Gyakornoki program

Az Egyházak Világtanácsa 18 hónapig tartó gyakornoki programot hirdet a tagegyházak 20-30 év közötti, elsősorban angolul beszélő fiataljai részére, de ajánlott a német, francia, spanyol nyelv ismerete is. Helyszíne 2018 júliusától 2019 júliusig Genf, majd a fennmaradó hat hónap a jelentkező saját országában zajlik.

Nők Nemzetközi Világimanapja

A Nők Nemzetközi Imanapi programját, amelyre március 2-án, pénteken kerül sor az idén a Suriname-i asszonyok készítették elő, akik a „Mindaz, amit Isten alkotott, nagyon jó!” mottóval ellátott liturgiában az Isten által ránk bízott, teremtett világ iránti felelősségünkre, a környezetvédelem fontosságára hívják fel a világ figyelmét a Teremtés könyvének 1-31.igeversei alapján.

Keresztyén egyházak képviselőinek rendkívüli találkozója

Az Egyházak Ökumenikus Tanácsa és a Szlovák Püspöki Konferencia szervezésében 2018. február 13-án Erdőbádonyban (Badín - Besztercebánya mellett) a Xavéri Szent Ferenc Papi Szemináriumban rendkívüli találkozóra került sor az európai jogrend és az emberi jogok alakulásával kapcsolatban.

események továbbiak →

Sola Rádió

Szola Rádió honlapja

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház hanganyagokat tartalmazó honlapja. Célunk az evangélium hirdetése, hitmélyítés és közéleti híradás a református keresztyének szolgálatáról a világhálón keresztül. A honlapra felkerülő hanganyagokat az egyházmegyék lelkészeiből álló önkéntes csapat készíti.

Fiatal Reformátusok Szövetsége

Gyümölcsöt teremni – a fiatalok életében, 2. rész

2018. február 16-17-én zajlott a tanítványképző akadémia második képzése a kassai Magyar Református Központban, amelyen tizennégyen vettünk részt a Zempléni-, az Abaúj-tornai- és a Gömöri ... ...

Javában dolgozik az új vezetőség a Duna Mente élén

Volt már pár vezetőségi ülésünk az új felállással, csak még nem igazán adtunk róla jelet, úgyhogy elnézést kérünk! Októberben a munkatársin olyan döntés született, hogy ... ...

Izgalmas és reményteljes jövő előtt állunk Munkatársi nap volt Kassán

december 2-án tartotta munkatársi napját a Firesz Abaúj-Zempléni Területi Egysége, most először a Firesz Magyar Református Központjában, Kassán. Öröm volt, hogy újra találkozhattak a régi ... ...

Némán

Vannak érzések, gondolatok, amelyek valamiért nem válnak hallható szavakká, kimondatlanok maradnak. Ezek a szavak a szívünkre nyomtatódnak, s az arcunkon csorognak le könnyek alakjában.       Jel ... ...

Gyümölcsöt teremni – a fiatalok életében

A Firesz szervezésében az Exodus csoport vezetője tartott Tanítványképző akadémiát Kassán   Jézus kijelentése szerint az egyház missziója a tanítványok személyes képzése, az evangélium továbbadása mindenkinek ... ...

Legújabb képeink

Kép: reformata-174063.jpg