Egyházunk

Bernáth Sándor lelkipásztor 1928–2016

Életének 88 évében 2016. április 9-én adta vissza lelkét Teremtőjének Bernáth Sándor nyugalmazott lelkipásztor, aki 38 éven át szoglált a szádelői és az áji gyülekezetekben.

Új feladatok előtt áll az egyházi média

Kép: Új feladatok előtt áll az egyházi média

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinati Irodájának szervezésében Mályiban, a Mécses Központban, 2016. április 4. és 6. között Médiamunkatárs-műhely címmel szakmai továbbképzésre és munkamegbeszélésre került sor. Az egyházmegyék sajtósai mellett Géresi Róbert püspökhelyettes és Molnár Sándor zsinati főtanácsos is résztvevője volt a rendezvénynek.

Egy év alatt több mint százezer euró adomány gyűlt össze a kárpátaljaiak támogatására

Kép: Egy év alatt több mint százezer euró adomány gyűlt össze a kárpátaljaiak támogatására

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház gyülekezeti tagjai egy éven belül 100 933 euró pénzadományt gyűjtöttek össze a Zsinat 2015 februárjában a Kárpátalján élő testvérek megsegítésére hirdetett felhívására. A Zsinat a komáromi székhelyű Diakóniai Központot bízta meg a gyűjtés megszervezésével és lebonyolításával, amely a kárpátaljaiak több programját és kérelmét is támogatta.

Elhunyt Bernáth Sándor lelkipásztor

Életének 88. évében teremtő Urához költözött Bernáth Sándor nyugalmazott lelkipásztor. A gyászistentiszteletre április 13-án, szerdán 12 órakor kerül sor a kassai Rozália temető ravatalozójában.

Oktatás

Pályázat

Az Ungi Református Egyházmegye pályázatot ír ki a Vajáni Református Egyházi Alapiskola igazgatói tisztének betöltésére. A pályázatokat az esperesi hivatalba kell benyújtani nyomtatott formában 2016. március 28-ig.

Erős vár a nyelv – Jakab István-díj

Jakab István-díj elnevezéssel Jakabné Lelkes Ilona (a Selye János Egyetem Református Teológiai Kara valamint a Sárospataki Református Teológiai Akadémia hallgatói számára) 2015-ben alapítványt hozott létre Jakab István nyelvész emlékére.

Sajtó

A Pátria rádió Világosság református műsorának 2016. május 1-ei ajánlata

A Pátria rádióban 2016. május 1-én, a 7.05-kor kezdődő műsorban szó lesz az élő vízről, a pozsonyi egyházmegye konfirmandus találkozójáról és a tornagörgői gyülekezetről.

A Kálvinista Szemle áprilisi számában olvasható

Kép: A Kálvinista Szemle áprilisi számában olvasható

A plus ultráról, a "van tovább"-ról ír Parti Tibor szesztai lelkipásztor a vezércikkben.

A Pátria rádió Világosság református műsorának 2016. április 17-ei ajánlata

A műsorban szó lesz a látszat szerinti ítélkezésről, a zselízi templom- és parókia épületegyüttesének a kibővítéséről, valamint a vádlottak padjára került első nőről.

A Pátria rádió Világosság református egyházi műsorának április 3-ai ajánlata

A témák között szerepel Jézus és a házasságtörő asszony, a Felsővályban épülő gyülekezeti ház és a havi rendszerességgel megtartott egyházmegyei bibliaórák a pozsonyi egyházmegyében.

Gyülekezeteink

Konfirmandus nap igei üzenettel és hegyi túrával

1942. június 1-jén a Rozsnyó környéki ifjakat csendes napra hívogatták a lelkipásztorok. Több gyülekezet fiatalja vállalkozott a lelki napra és hitvalló jelleggel gyűltek össze az Ökörhegyen egy közös istentiszteleten. Hetvennégy évvel később, 2016. április 30-án szintén hitvalló jelleggel gyűlt össze az abaúj-tornai egyházmegye 44 konfirmandusa, 7 lelkipásztora, valamint szülők és segítők.

Amikor mindenki győztes

Az Abaúj-Tornai Református Egyházmegye 2016. április 16-án tartotta meg a bibliaismereti vetélkedőjét, amelyre az egyházmegye 10 gyülekezetéből 13 gyermekcsapat érkezett az alsólánci kastélyba, hogy bibliás ismeretükről számot adjon.

Örös adott otthont a zempléni egyházmegye tavaszi közgyűlésének

2016. április 24-én az örösi református templomban tartotta meg a tavaszi egyházmegyei közgyűlését a Zempléni Református Egyházmegye. A közgyűlésen fő témaként szerepelt az elmúlt év eseményeire való visszatekintés.

Haranglábat szenteltek Ógyalla-Bagotán

Ünnepi istentiszteleten adtak hálát Ógyallán a Bagota városrészben kibővült és megújult harangtoronyért. A költségek fedezéséhez a gyülekezet adakozásán kívül hozzájárult Magyarország kormánya, a helyi önkormányzat és egy részvénytársaság is.

Bortermelők barátságos megmérettetése a Komáromi Református Egyházmegyében

A vágfarkasdi presbitérium összefogta a Komáromi Református Egyházmegye bortermelőit és 2016. április 22-én az esti órákban megkezdődött a Komáromi Református Egyházmegye Bortermelőinek I. Borversenye. A rendezvényen százharmincan vettek részt.

Az emlékezés koszorúja

Április 17-én emlékeztek meg a garamsallói református templomban a kitelepítés áldozataira. A móri gyülekezet tagjai – ahol a helyiek egy része otthonra talált - együtt emlékeztek a garamsallói hívekkel. Isten üzenetét Veres Péter lelkipásztor hirdette. A megemlékezés végén elhelyezte az emlékezés koszorúját a templomban található emléktáblánál.

Kapcsolataink

A cseh diakónia képviselőinek látogatása

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központjának munkatársai 2015 áprilisában látogatást tettek Csehországban, ahol a Cseh Testvérek Evangélikus Egyház diakóniájának (Diakonie ČCE) képviselőivel találkoztak. Ezen kapcsolat fenntartásának jegyében 2016. április 13. és 15. között a cseh diakónia képviselői látogattak el a Szlovákiai Református Keresztyén Egyházba.

Berekfürdőn tanácskoztak a missziói és diakóniai vezetők

2016. április 3-án és 4-én került sor a Kárpát-medencei Missziói és Diakóniai Vezetők Konferenciájára, melynek témája a „vezetett vezető” volt. Megtartotta éves ülését a Kárpát-medencei Református Diakóniai Koordinációs Tanácsa is.

BORUM 2016

A Magyar Református Szeretetszolgálat március első hétvégéjén szervezte meg a Kárpát-medencei református borászok és szőlészek fórumát, a BORUM–ot, amelyen a perbetei borászok is részt vettek.

Húsvéti körlevél

"Keresztyén hitünk egyik megrendíthetetlen és mozdíthatatlan nagy alapköve az Úr Jézus Krisztus feltámadásának bizonyított volta. Tagadni lehet, de megcáfolni nem. Húsvét üzenete arra tanít, hogy a kereszt nem elhordozhatatlan" - olvasható a Magyar Református Egyház Generális Konventjének 2016-os évi húsvéti körlevelében.

Svájcban találkoztak az európai reformátusok

Az egyházvezetők éves rendes ülésére a Zürichhez közeli kappeli kolostorban került sor. A tanácskozás kiemelt témái a megigazulásról szóló katolikus-evangélikus közös nyilatkozathoz való csatlakozás és a menekültügy voltak. A Szlovákiai Református Keresztyén Egyházat Palcsó Attlia külügyi tanácsos képviselte.

események továbbiak →

Sola Rádió

Szola Rádió honlapja

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház hanganyagokat tartalmazó honlapja. Célunk az evangélium hirdetése, hitmélyítés és közéleti híradás a református keresztyének szolgálatáról a világhálón keresztül. A honlapra felkerülő hanganyagokat az egyházmegyék lelkészeiből álló önkéntes csapat készíti.

Fiatal Reformátusok Szövetsége

Vezetőségi gyűlés 2016/3

Egy újabb izgalmas péntek estét tölthettünk el együtt a vezetőségi csapat üdítő társaságában! 0. Ráhangolódás A gyűlést egy rövid dicsőítéssel és imaközösséggel kezdtünk, egyrészt, hogy ... ...

Ha

„Uram, akit szeretsz, beteg…” Az elsők között értesíted. Jönnie kell. Tudod jól, ha Ő itt lesz, nem történhet baj. Múlnak az órák, s nem jön ... ...

Gekibeztünk

Alig ocsúdtam fel a Téli táborból, már Berekfürdőre vettem az irányt, ugyanis március 15-től 17-ig ott tartották a Kárpát-medencei Református Ifjúsági Egyeztető Fórumot, ismertebb nevén ... ...

Elég

Későre jár. Száraz, puszta földön lépdelsz. Körülötted éhes emberek keresik a gyógyulást, reménységet. Hallani, érinteni szeretnék Őt. Nem hagyják Őt elmenni, fáradhatatlanul követik. Nem is ... ...

Vezetőségi gyűlés 2016/2

A Firesz- Duna Mente vezetősége múlt pénteken, február 19-én Komáromban tartotta vezetőségi gyűlését.   A gyűlés menete eképpen zajlott:   0. Dicsőítéssel és imaközösséggel kezdődött a gyűlés ... ...

Legújabb képeink

Kép: DSC_7329.jpg