Egyházunk

Múlt, jelen, jövő hitvallói

Kép: Múlt, jelen, jövő hitvallói

A reformáció 500. évfordulója alkalmából szervezett emléknap az ünnepi istentisztelet után a hitvallók emlékművének a leleplezésével és a Csillagház átadásával folytatódott, valamint egyháztörténeti előadással.

Reformációi emléknap Rimaszombatban - Ünnepi zsinat a reformáció 500. évfordulója alkalmából

Kép: Reformációi emléknap Rimaszombatban - Ünnepi zsinat a reformáció 500. évfordulója alkalmából

A reformáció 500. évfordulója alkalmából 2017. november 17-én emléknapot tartott Rimaszombatban a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház. Az ünnepi zsinat keretében lelkészeket szenteltek fel, átadták a Pálóczi Czinke István-díjat, köszöntötték a nyugdíjba vonult lelkipásztorokat, valamint átadták a gályarab-hitvallók emlékművét és a Csillagházat.

Reformáció 500 Emléknap – Csillagház átadása

A Csillagházat Molnár Sándor zsinati főtanácsos, rimaszombati lelkipásztor mutatta be. Beszéde itt hallgatható meg.

Reformáció 500 Emléknap – gályarab-emlékmű leleplezése

A gályarab-emlékmű leleplezése előtt Dr. Hafenscher Károly miniszteri biztos mondott ünnepi beszédet. Itt hallgatható meg.

Oktatás

Reformációi emléknap a Református Teológiai Karon

A Szlovák Oktatásügyi Minisztérium és a Tudományos és Műszaki Információs Központ közös rendezésében 2017. november 8-án szervezte meg a Selye János Egyetem Református Teológiai Kara a Tudomány és Technika Hete keretében a reformációi emléknapot.

Benyomások egy pedagógustalálkozó kapcsán

Kép: Benyomások egy pedagógustalálkozó kapcsán

2017. október 13–14. között nyolcadik alkalommal került sor a felvidéki református iskolák tanárainak országos pedagógustalálkozójára Nagybörzsönyben. A 2010 óta évi szinten megrendezésre kerülő konferencia jó lehetőséget biztosít egymás megismerésére és a szakmai fejlődésre. 

Sajtó

A Világosság református egyházi műsor 2017. november 12-ei ajánlata

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsorban szó lesz az elfogott és megvádolt István diakónusról, Pogányné Géczi Krisztina kamocsai lelkipásztor beiktatásáról és a kistárkányi gyülekezetről.

A Világosság református egyházi műsor 2017. október 29-ei ajánlata

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsorban szó lesz a reformációról, a negyven éves diósförgepatonyi református templomról és tornyának a felújításáról, valamint a 450 éves II. Helvét Hitvallás időszerűségéről.

Megjelent a Kálvinista Szemle októberi száma

Kép: Megjelent a Kálvinista Szemle októberi száma

A reformációs hónap vezércikkét Bucsuházy István, a somorjai gyülekezet főgondnoka írta. Sorai arra biztatnak, hogy legyen ki-ki reformátor a mindennapi életben azáltal, hogy az Isten kínálta lehetőségeket komolyan veszi és beteljesíti.

A Világosság református egyházi műsor 2017. október 15-ei ajánlata

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsorban szó lesz Gamáliél tanácsáról, a zétényi templom felszenteléséről és a nagyölvedi templom felújításáról, valamint visszaemlékezünk Dr. Nagy Lajos néhai lelkipásztorra, egyetemi tanárra.

Gyülekezeteink

Időközi választás a komáromi egyházmegyei közgyűlésen és presbiteri konferencia

Kép: Időközi választás a komáromi egyházmegyei közgyűlésen és presbiteri konferencia

Dunamocson tartotta meg 2017. november 5-én presbiteri konferenciával egybekötött őszi egyházmegyei közgyűlését a Komáromi Református Egyházmegye, amelyen 59 alkotó tag és az egyházközségek presbiterei vettek részt. valamint több mint 200 presbiter.

Felújították a templom tornyát Bódvavendégin - A fogyatkozó, de nagy múltú egyházközségre még mindig a tenniakarás a jellemző

Az Abaúj-Tornai Református Egyházmegyében található gyülekezet Isten kegyelméből a templomtorony deszkázatának és bádogfödémének teljes cseréjét végezte el a 2017-es esztendőben, köszönhetően a Bethlen Gábor Alap támogatásának, a hívek adakozásának és az önkormányzati hozzájárulásnak.

Szepsiben is terveznek egyházi bölcsődét

A Szepsi Református Egyházközség is csatlakozik a magyar kormány által meghirdetett óvodai és bölcsődei programhoz. A presbitérium döntése alapján bölcsődét működtetnének, amely legkésőbb 2019-ben nyitná meg kapuját.

„A Te világosságod által látunk világosságot!” – A hálaadások sorozatai voltak átélhetőek Sáróban

Kép: „A Te világosságod által látunk világosságot!” – A hálaadások sorozatai voltak átélhetőek Sáróban

2017. október 30-án Sáróban tartotta meg a barsi egyházmegye jubileumi reformációi istentiszteletét. A felemelő alkalmat gazdagította, hogy a helyi gyülekezet hálát adott a megújult épületeiért, és két emléktábla leleplezésére is sor került, valamint bemutatták az egyházmegyei prédikációs könyvet.

Isten szeretete nélkül elveszünk – Új lelkipásztort iktattak be Kamocsára

Kép: Isten szeretete nélkül elveszünk – Új lelkipásztort iktattak be Kamocsára

Ünnepi istentisztelet keretében iktatták be 2017. október 29-én a kamocsai egyházközség lelkészi állásába Pogányné Géczi Krisztinát, aki szószékfoglaló igehirdetésében Isten szeretetét hangsúlyozta. Igét hirdetett Fazekas László püspök, a beiktatási szolgálatot Dr. Szénási Szilárd esperes végezte.

Újracsiszolt emlékezet - A reformáció 500. évfordulójára emlékeztek a kövecsesi reformátusok

Több szálon futottak a gondolatok 2017. október 28-án, Kövecsesen azon az ünnepi istentiszteleten, amelyen a reformáció 500. évfordulójáról emlékeztek meg a helybeliek, templomon belül és kívül, egyszerre felidézve a hit és haza hőseinek emlékét.

Kapcsolataink

Együtt képviselni az igazságot

„Lehet a reformációt úgy ünnepelni, mint ami nem néhány felekezet, egy részközösség ügye, hanem részt vállalás a közös hivatásból, amely ránk bízatott" – fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök a reformációi emlékév központi rendezvényén, a protestáns egyházak ünnepi istentiszteletét követően. A megemlékezésen a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház több gyülekezete is képviseltette magát.

Gömör gyöngyszemei – Felvidéki szolgálat és ismerkedés az egyházi, történelmi, irodalmi és kulturális kincsekkel

A Reformáció 500. évében különös figyelmet szenteltek egymásnak azok a magyar református közösségek, akiket a trianoni döntés Magyarország határain kívülre taszított. Két református egyházmegye testvéri kapcsolatára került sor 2017 október 13-15 között. Ez alkalommal a Felvidéki Gömöri Református Egyházmegye látta vendégül a Szatmári Református Egyházmegye küldöttségét.

Komáromban méltatták a Theologiai Szemle Reformáció 500 ünnepi számát

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának folyóiratát, a Theologiai Szemlének a reformáció 500. évfordulója alkalmából összeállított tematikus lapszámát mutatták be 2017. október 17-én, először Komáromban, a Selye János Egyetem Református Teológiai Karán, majd Pozsonyban.

Közzétették a Nemzeti Megemlékezés részletes programját

Közzétették a reformáció 500. évfordulója alkalmából az emlékév kiemelt eseményét, az október 31-i Nemzeti Megemlékezés programját. A Papp László Sportarénában délelőtt 10-től 15 óráig tartó események részletes leírása az alábbiakban olvasható:

Testvéregyházmegyei kapcsolat jött létre a Pozsonyi és a Kolozsvári Református Egyházmegye között

Szeptember 29-én délután ülésezett Kolozsváron a Generális Konvent Elnöksége. Az ülés végén az elnökség előtt írták alá az esperesek a Kolozsvári és a Pozsonyi Református Egyházmegye által kötött testvéregyházmegyei kapcsolatról szóló dokumentumot.

események továbbiak →

Reformáció 500

Sola Rádió

Szola Rádió honlapja

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház hanganyagokat tartalmazó honlapja. Célunk az evangélium hirdetése, hitmélyítés és közéleti híradás a református keresztyének szolgálatáról a világhálón keresztül. A honlapra felkerülő hanganyagokat az egyházmegyék lelkészeiből álló önkéntes csapat készíti.

Fiatal Reformátusok Szövetsége

Némán

Vannak érzések, gondolatok, amelyek valamiért nem vállnak hallható szavakká, kimondatlanok maradnak. Ezek a szavak a szívünkre nyomtatódnak, s az arcunkon csorognak le könnyek alakjában.       Jel ... ...

Gyümölcsöt teremni – a fiatalok életében

A Firesz szervezésében az Exodus csoport vezetője tartott Tanítványképző akadémiát Kassán   Jézus kijelentése szerint az egyház missziója a tanítványok személyes képzése, az evangélium továbbadása mindenkinek ... ...

Vezetőségi gyűlés 2017/11

Egy szép nyaralóban, Marcelházán tartottuk meg az idei 11. vezetőségi ülést 2017. augusztus 13-án. Erre a kiváló helyre Tünde és János hívott meg minket. Egy ... ...

ÜditŐ gyerektábor 2017, Pácin

Lelki ÜdítŐ a nyári forróságban         július 17-e és 21-e között újra a pácini Tóparti nyaralóban tartottuk a Firesz ÜdítŐ-nek nevezett gyerektáborát. A mindennapi tevékenységet szoros ... ...

Vezetőségi gyűlés 2017/9-10.

Az előző hónapokhoz hasonlóan a júniusi vezetőségi gyűlés is “két felvonásban” zajlott. Múlt héten két alkalommal is skype konferenciát tartottunk, hogy minél több pontot át ... ...

Legújabb képeink

Kép: reformata-085568.jpg