Egyházunk

„A méltatlanul elfelejtett lelkipásztor“ – 110 évvel ezelőtt született Tóth Kálmán

Kép: „A méltatlanul elfelejtett lelkipásztor“  – 110 évvel ezelőtt született Tóth Kálmán

Születésének 110. évfordulója alkalmából szervezett megemlékezést Komáromban Tóth Kálmán missziói lelkipásztorról a Diakonia Reformata közösen a helyi egyházközséggel a komáromi református templomban. A „Felvidéki Ébredési Mozgalom” meghatározó személyiségének, a Timóteus-palota építőjének, a szlovákiai református belmisszió legkiválóbb képviselője életének számos fejezete sokak előtt ismeretlen.

Törvénymódosításokat is elfogadtak a VIII. Zsinat az utolsó ülésén

2014. december 6-án, Rimaszombatban az ünnepi istentisztelet után délután folytatódott a Zsinat VIII. ciklusának 12. ülése. Fazekas László püspök jelentést tett az elmúlt hat évről. Sor került az egyháztagság törvényértelmezésére, módosították a Közalapról és az egyházközségek jogállásáról és társulásáról szóló törvényt is.

Véget ért a Zsinat VIII. ciklusa – Átadták a Pálóczi Czinke István-díjat

Kép: Véget ért a Zsinat VIII.  ciklusa – Átadták a Pálóczi Czinke István-díjat

2014. december 6-án Rimaszombatban tartotta meg cikluszáró ülését a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinata. Az ünnepi istentiszteleten szimbolikusan átadták a Pálóczi Czinke István-díjat Csémy Lajos nyugalmazott professzornak. Fazekas László püspök az elmúlt hat év értékelése után megköszönte az egyházmegyék elnökségeinek a szolgálatát. Elismerésben részesült Antala Éva nagyölvedi lelkipásztor, a börtönmisszió vezetője is.

Egyházunk Zsinata szolidaritását fejezte ki az erdélyi reformátusokkal

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház 2014. december 6-án Rimaszombatban ülésező Zsinata VIII. ciklusának 12. ülésén Géresi Róbert püspökhelyettes beadványa alapján az alábbi határozatot fogadták el a zsinati képviselők a Székely Mikó Kollégium ügyében.

Oktatás

„Istennek és magunknak az ismerete” – Gazdag program várta a pedagógusokat

Kép: „Istennek és magunknak az ismerete” –  Gazdag program várta a pedagógusokat

2014. október 3. és 4. között Nagybörzsönyben találkoztak az évi rendszerességgel megtartott Országos Református Pedagógustalálkozón az egyházunk területén működő református iskolák pedagógusai.

Sajtó

A Pátria rádió Világosság református műsorának december 14-ei ajánlata

A Pátria rádióban december 14-én a 7.05-kor kezdődő Világosság református egyházi műsor fő témája az advent. Szó lesz a II. világháborúban találat ért, de 70 év elteltével megújult református templomról, valamint bemutatjuk a madari gyülekezet kórusát.

A Pátria rádió Világosság református műsorának november 30-ai ajánlata

November 30-án, advent első vasárnapján 10.30 órai kezdettel istentiszteletet közvetítésére kerül sor a perbetei református templomból. Igét hirdet Erdélyi Zoltán lelkipásztor. Az istentiszteleten az ima- és a liturgia szolgálatát Erdélyiné Szuh Adél lelkipásztor végzi.

A Pátria rádió Világosság református műsorának november 23-ai ajánlata

A Pátria rádióban november 23-án a 7.05-kor kezdődő Világosság református egyházi műsor fő témája a gazdag ifjú példázata. Szó lesz a tornai gyülekezet harangszenteléséről és a Kövecses-Naprágyi Társult Anyaegyházközségekbe való beiktatásról is.

A Pátria rádió Világosság református műsorának november 9-ei ajánlata

A Pátria rádióban november 9-én a 7.05-kor kezdődő Világosság református egyházi műsor fő témája a gyermekek megáldása. Szó lesz az alistáli egyházi alapiskola bővítéséről, bemutatásra kerül a kamocsai gyülekezet Laudate kórusa, valamint megemlékezünk az 51. életében elhunyt A.Kis Béla missziói lelkipásztorról, a Kálvinista Szemle szerkesztőjéről.

Gyülekezeteink

Megújult a bélyi református templom

6600 euróból újult meg a bélyi református templom homlokzata. A kiadások nagy részét a hívek adakozásaiból fedezték, de a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Közalapja is hozzájárult a költségek térítéséhez.

A kisgéresi kultúrházat az idén is megtöltötték a szavalók

A kisgéresi egyházközség kilencedik alkalommal szervezte meg a zempléni egyházmegye szavalóversenyét. 2014. december 7-én, advent második vasárnapjának délutánján lelkes szavalókkal és hozzátartozóikkal, valamint a verseket szerető gyülekezeti tagokkal telt meg a helyi kultúrház.

Eszközfejlesztés a lelkészi hivatalokban

A Zempléni Református Egyházmegyében 19 anyaegyházközség részesült 250 eurós támogatásban, amelyet a lelkészi hivatalok eszközbeszerzéseire lehetett felhasználni. A költségeket a 2010-ben létrehozott Egyházmegyei Alapból fedezték.

Istennel győzedelmet nyerünk! - Biblaismereti verseny volt Martoson

Tizenkettedik alkalommal szervezte meg 2014. november 29-én Martoson a komáromi egyházmegye bibliaismereti versenyét az alapiskolás korosztályúak számára. A megmérettetésbe 130 gyermek kapcsolódott be. A legeredményesebbek a bátorkeszi gyülekezet versenyzői voltak.

Szeszta adott otthont az őszi egyházmegyei közgyűlésnek

Az Abaúj-tornai Református Egyházmegye 2014. november 30-án Szesztán tartotta az idei rendes őszi közgyűlését, melynek keretében jóváhagyták, hogy mely kérvények kerülnek továbbításra közalapi támogatás céljából.

Megújult a körtvélyesi parókia tetőzete

Mintegy nyolcezer eurós költséggel újult meg a 18. század végén épült parókia Körtvélyesen. A kiadások fedezéséhez három ezer euróval járult hozzá a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Közalapjának építkezési kerete, a fennmaradó összeget a hívek adakozásából fedezték, de a helyi önkormányzat is támogatta a felújítást.

Kapcsolataink

Szlovákiai Egyházak Ökumenikus Tanácsának gyűlése

A Szlovákiai Egyházak Ökumenikus Tanácsa november 3-án tartotta meg gyűlését Ján Hradilnak, a Cseh-szlovák Huszita Egyház püspökének meghívására a csehországi Újezd u Brna kisváros polgármesteri hivatal termében, mivel a püspök egyben a kisváros polgármestere is. Az alkalmon részt vett Fazekas László, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspöke is.

Keresztyén egyházak legfelsőbb képviselőinek találkozója

A szlovákiai keresztyén egyházak legfelsőbb képviselői ismét Pozsonyban találkoztak. A 2014. november 26-án megtartott ülésnek a Szlovákiai Evangélikus Egyház központja adott otthont. A tanácskozáson a Szlovákiai Zsidó Hitközségek képviselői is részt vettek.

Ülésezett a Generális Konvent Elnöksége

Fazekas László püspök Fekete Vince főgondnokkal részt vett a Generális Konvent Elnökségeinek Mályiban, a Mécses Központban megtartott ülésén.

Látogatás Koreában

Fazekas László püspök november 10. és 22. között Koreában tett látogatást, amelynek célja a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház és a Koreai Presbiteriánus Egyház közötti kapcsolat erősítése.

Államtitkári látogatás Komáromban

Komáromban fogadta 2014. december 2-án Soltész Miklóst, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős államtitkárát Fazekas László püspök és Fekete Vince főgondnok.

események továbbiak →

Meghívó

Sola Rádió

Szola Rádió honlapja

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház hanganyagokat tartalmazó honlapja. Célunk az evangélium hirdetése, hitmélyítés és közéleti híradás a református keresztyének szolgálatáról a világhálón keresztül. A honlapra felkerülő hanganyagokat az egyházmegyék lelkészeiből álló önkéntes csapat készíti.

Fiatal Reformátusok Szövetsége

Hála

Jézus ránk hagyta, hogy Isten országát építsük. Ez pedig azt jelenti, hogy mindenki azzal szolgáljon, amije van: idejével, ötletességével, tudásával, erejével, tanítással, imádsággal, anyagiakkal… A ... ...

Morzsák

A kiértékelő hétvége apró szómorzsákban, amelyek mögött lehet több is van egy szónál… hétvége… spontán… köszönet… hála… értékel… ÉlesztŐ… zene… Manna… görnyedt… egyenes… felfelé… találkozás ... ...

23. napon

Alig vagyok látható. Alig vagyok érezhető. Alaktalan testem még parányi. Míg szerintük nem is vagyok ember, Ő már fejezeteket ír könyvébe rólam. Elöl és hátul ... ...

2014/5. vezetőségi gyűlés – Duna Mente

2014. október 10-én (pénteken) 18.00 órától gyűlésezett a Firesz – Duna Mente vezetősége a komáromi irodában. Véglegesítette a Nyilatkozatát, mely segítségül szolgál ahhoz, hogy célirányosan ... ...

Virrasztani valami másért

Virrasztani egy embertársunk felett. Virrasztani egy társunkért. Virrasztani Jézusért. És a legnehezebb dolog benne megtalálni, hogy mi adhat még nagyobb pihenést és békességet, mint az ... ...

Legújabb képeink

Kép: reformata-080909.jpg