%2017.%10.%21.

Egyházunk

Nyilatkozat

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinati Elnöksége a Nemeshodosi Református Egyházközségben 2017. október 29-re tervezett Horthy Miklós szoborállításával kapcsolatosan az alábbi nyilatkozatot teszi közzé:

Gyászhír

ThDr. Nagy Lajos PhD. nyugalmazott református esperes-lelkipásztor, tanszékvezető egyetemi tanár, Kocs község díszpolgára életének 75. esztendejében hosszú, súlyos, türelemmel viselt betegségének terhét lerakva 2017. szeptember 29-én visszaadta lelkét Teremtőjének.

Átadták a Magyar Református Központot

Kép: Átadták a Magyar Református Központot

A szeptember 17-én került sor a kassai Magyar Református Központ épületének átadására, amely nemcsak az idén fennállásának 25. évfordulóját ünneplő Fiatal Reformátusok Szövetségének, a Firesz-nek lesz a helyi központja, hanem református hitéleti, közösségi és kulturális célokra is tervezik helyiségei felhasználását.

Feelingek a Csillagpontról

Kép: Feelingek a Csillagpontról

Szombaton úrvacsorás istentisztelettel zárult a 8. Csillagpont. Majd 5000 fiatalhoz szólt Bella Violetta igehirdetéséből a bátorítás: „Neked is feladatod van. Vannak olyanok, akik csak általad találkozhatnak Istennel, csak úgy tudják megérteni az üzenetet, ahogy te adod át nekik.” RE:formálj!

Oktatás

Benyomások egy pedagógustalálkozó kapcsán

Kép: Benyomások egy pedagógustalálkozó kapcsán

2017. október 13–14. között nyolcadik alkalommal került sor a felvidéki református iskolák tanárainak országos pedagógustalálkozójára Nagybörzsönyben. A 2010 óta évi szinten megrendezésre kerülő konferencia jó lehetőséget biztosít egymás megismerésére és a szakmai fejlődésre. 

Erős vár a nyelv – Jakab István-díj

Jakab István Alapítvány kuratóriuma pályázatot hirdet a 2017/2018-as tanévre a komáromi Selye János Egyetem Református Teológia Karának teológus szakos, illetve a Sárospataki Református Teológiai Akadémia teológus és lelkész szakos hallgatói számára. A pályázat leadási határideje: 2018. április 30.

Sajtó

Megjelent a Kálvinista Szemle októberi száma

Kép: Megjelent a Kálvinista Szemle októberi száma

A reformációs hónap vezércikkét Bucsuházy István, a somorjai gyülekezet főgondnoka írta. Sorai arra biztatnak, hogy legyen ki-ki reformátor a mindennapi életben azáltal, hogy az Isten kínálta lehetőségeket komolyan veszi és beteljesíti.

A Világosság református egyházi műsor 2017. október 15-ei ajánlata

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsorban szó lesz Gamáliél tanácsáról, a zétényi templom felszenteléséről és a nagyölvedi templom felújításáról, valamint visszaemlékezünk Dr. Nagy Lajos néhai lelkipásztorra, egyetemi tanárra.

A Világosság református egyházi műsor 2017. október 1-ei ajánlata

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsorban szó lesz az apostolok fogságáról és börtönből való szabadulásáról, a Reformáció emlékezete vándorkiállításról, valamint a nemrég átadott Magyar Református Központról.

A Világosság református egyházi műsor 2017. szeptember 17-ei ajánlata

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsorban Anániás és Szafira megrázó, de tanulságos történetét ismerhetjük meg, majd beszámolunk az „500 év 1 nap“ mottó jegyében zajlott az első alkalommal megszervezett komáromi egyházmegyei napról.

Gyülekezeteink

Reform500 - Fogadj örökbe egy követ!

Budapesten, a Kálvin téren szerteszét a nagy reformátorok, a sok száz éves és mai magyar írók, költők kőbevésett mondatait olvashatjuk, miközben rohanunk a munkába, könyvtárba vagy állunk villamosra várva. Az sms-nyi idézeteket, a fővárosi "aha-élményt", a reformáció 500. jubileumának emléket állító köztéri installációnak köszönhetjük.

Tanítványképző Akadémia

A Firesz Abaúj-Zempléni Területi Egysége 2017. november 4–5. között az észak-írországi Exodus szervezettel együttműködve Tanítványképző Akadémiát indít 15 évnél idősebb fiatalok, valamint hitoktatók, lelkészek, és minden érdeklődő számára.

Kettős örömünnep Újlóton

2017. október 15-én kettős örömünnepre hívogatott az újlóti harangszó. Megünneplésre került a reformáció 500., valamint Isten hajlékának 135. évfordulója.

Bemutatták a Gróf Bethlen Miklósról, a református államférfiről szóló könyvet

A magyar reformáció 500 évének jubileuma alkalmából szervezett előadássorozat első állomásaként a Dunaszerdahelyi Református Egyházközség közösségi termében mutatta be 2017. október 13-án Gróf Bethlen Miklós, a református államférfi (1642-1716) című kötetét Albert András tápszentmiklósi lelkipásztor.

Hit és a közösség szolgálatában - nemzetközi tudományos szeminárium

Nemzetközi tudományos szemináriumot szervezett Hit és a közösség szolgálatában – Életutak a Szlovákiai Református Keresztyén Egyházban címmel 2017. október 12-én Komáromban a Selye János Egyetem Református Teológiai Kara Történeti Tudományok Tanszéke és a Tanárképző Kar Történelmi Tanszéke.

Templomot szenteltek Zétényben

Régi álma vált valóra a Zétényi Református Gyülekezet tagjainak 2017. október 1-én, amikor is felszentelték a gyülekezet templomát. Hosszú évtizedeken át tervezgette a gyülekezet és imádkozott azért, hogy saját temploma lehessen.

Kapcsolataink

Komáromban méltatták a Theologiai Szemle Reformáció 500 ünnepi számát

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának folyóiratát, a Theologiai Szemlének a reformáció 500. évfordulója alkalmából összeállított tematikus lapszámát mutatták be 2017. október 17-én, először Komáromban, a Selye János Egyetem Református Teológiai Karán, majd Pozsonyban.

Közzétették a Nemzeti Megemlékezés részletes programját

Közzétették a reformáció 500. évfordulója alkalmából az emlékév kiemelt eseményét, az október 31-i Nemzeti Megemlékezés programját. A Papp László Sportarénában délelőtt 10-től 15 óráig tartó események részletes leírása az alábbiakban olvasható:

Testvéregyházmegyei kapcsolat jött létre a Pozsonyi és a Kolozsvári Református Egyházmegye között

Szeptember 29-én délután ülésezett Kolozsváron a Generális Konvent Elnöksége. Az ülés végén az elnökség előtt írták alá az esperesek a Kolozsvári és a Pozsonyi Református Egyházmegye által kötött testvéregyházmegyei kapcsolatról szóló dokumentumot.

Biztos pont a bizonytalanságban

2017. június 20. és 22. között rendezte meg az Eurodiaconia az éves nagygyűlését a norvég fővárosban. Az idei nagygyűlés helyszínét a Diakonhjemmet (jelentése: a diakónia háza) és az oslói városi misszió biztosította. A rendezvényen Haris Szilárd diakóniai lelkész és Deminger Orsolya diakónus vettek részt.

Változásra buzdít a Csillagpont

Július 25. és 29. között már nyolcadik alkalommal nyitja meg kapuit az először 2003-ban megrendezett református ifjúsági találkozó. 2005 után ismét Debrecen fogadja be a rendezvényt, ezúttal a Debreceni Egyetem böszörményi úti campusát töltik meg a Kárpát-medencei református fiatalok.

események továbbiak →

Reformáció 500

Sola Rádió

Szola Rádió honlapja

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház hanganyagokat tartalmazó honlapja. Célunk az evangélium hirdetése, hitmélyítés és közéleti híradás a református keresztyének szolgálatáról a világhálón keresztül. A honlapra felkerülő hanganyagokat az egyházmegyék lelkészeiből álló önkéntes csapat készíti.

Fiatal Reformátusok Szövetsége

Vezetőségi gyűlés 2017/11

Egy szép nyaralóban, Marcelházán tartottuk meg az idei 11. vezetőségi ülést 2017. augusztus 13-án. Erre a kiváló helyre Tünde és János hívott meg minket. Egy ... ...

ÜditŐ gyerektábor 2017, Pácin

Lelki ÜdítŐ a nyári forróságban         július 17-e és 21-e között újra a pácini Tóparti nyaralóban tartottuk a Firesz ÜdítŐ-nek nevezett gyerektáborát. A mindennapi tevékenységet szoros ... ...

Vezetőségi gyűlés 2017/9-10.

Az előző hónapokhoz hasonlóan a júniusi vezetőségi gyűlés is “két felvonásban” zajlott. Múlt héten két alkalommal is skype konferenciát tartottunk, hogy minél több pontot át ... ...

Ifjúsági találkozó – Ipolyság

  A Firesz szervezésében Süll Tamás párkapcsolati tanácsadó érkezett Ipolyságra 2017. május 13-án Ki lesz a nagy Ő? (Ismerkedés, szerelem, házasság a Biblia tükrében) című előadással ... ...

Vezetőségi gyűlés 2017/7-8.

Helyszín: Alistál, 2017. május 16. Jelenlévők : Kelemen Sanyi, Édes Zsófi, Gyurcsis Júlia, Chrén Veroni, Kis Lukács Skype-on : Édes János, Bugyi Ági   Eltelt egy újabb hónap ... ...

Legújabb képeink

Kép: reformata-065528.jpg