Egyházunk

Szeretet, szolgálat, szeretetszolgálat - Interjú Ibos Henriettel, a Diakóniai Központ igazgatójával

Egyházunkban a Diakóniai Központ munkatársai nap mint nap a szeretetszolgálat jegyében fáradoznak. A házi gondozói szolgálat beindításával 2016 óta az általuk alkalmazott hetvennégy szakképzett ápoló több mint nyolcvan rászoruló ember mindennapjáról gondoskodik harmincnégy helyen az ország több pontján. Ibos Henriettet, a Diakóniai Központ igazgatóját kérdeztük.

Választ kell adni a kihívásokra

Erdélyi Géza nyugalmazott református püspök április 2-án töltötte be a 81. életévét. Előző beszélgetésünk a Pálóczi-Czinke István-díj apropóján készült, amelyet pár hónappal korábban vett át az Egyetemes Egyház vezetésétől Rimaszombatban. Az idén megkapta a Magyar Örökség-díjat is, amellyel mintegy húszra bővült eddigi kitüntetéseinek és elismeréseinek a száma.

Ne semmittevéssel teljenek a kegyelemből kapott évek

Sokoldalú közösségépítő szolgálatáért Magyar Örökség-díjban részesült Erdélyi Géza nyugalmazott református püspök. Pár hónappal korábban, pedig megkapta a Szlovákiai Református Keresztyén Egyháztól vehette át a Pálóczi Czinke István-díjat. Annak ellenére, hogy április másodikán már a nyolcvanegyedik életévét is betöltötte, de szellemileg még mindig friss, jelenleg is két könyvön dolgozik.

Mindig úton – Emlékezés Uwe Martin Schmidt német missziós lelkipásztorra

Uwe Martin Schmidt német missziós lelkipásztor halálának 10. évfordulója alkalmából emlék-szimpóziumra került sor március 27-én a Selye János Egyetem Református Teológiai Kara, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Pozsonyi Egyházmegyéje és a Calvin János Teológiai Akadémia közös szervezésében Jókán, a Betlehem Missziós Központban.

Családok éve

Gyermekeinket Isten ajándékaként fogadtuk el

A Család évében szeretnénk különféle családokat is bemutatni, akik valamilyen módon példaértékűek lehetnek mások számára vállalásaikkal, az Istenbe vetett bizalmukkal és a rá való hagyatkozásukkal. Sorozatunkban először a Diósförgepatonyban szolgáló Tompa Veronika lelkipásztor családját mutatjuk be, aki férjével, Attilával együtt Isten áldásaként és ajándékaként fogadták mind a négy gyermeküket.

A család, mint a generációs konfliktusok színtere a posztmodern nyugati társadalmakban

A Rózsahegyi Katolikus Egyetem Pedagógiai Karán 2018. február 15-én nemzetközi szakmai előadásra került sor, amelyen Dr. Gasparecz Tihamér lelkigondozó, szociálpedagógus, a gyámügyi és gyermekvédelmi szakmunkát garantáló személy, a jókai Jó Pásztor Háza gyermekotthon munkatársa „A család, mint a generációs konfliktusok színtere a posztmodern nyugati társadalmakban“ címmel tartott előadást.

A családok védelmében cselekedni - Interjú Fazekas László püspökkel

A múlt tanulságait alapul véve kíván jövőt tervezni Fazekas László. Egyházunk püspökét a családok éve kapcsán kérdeztük a fiatalok és a családok misszionálásával kapcsolatos kihívásokról és az induló óvodaprogramról.

Családban marad: házasságkötés

Kép: Családban marad: házasságkötés

Családban marad, ez a sorozatunk mindenképpen. Ugyanis 2018-ban, minden hónapban megjelentetünk egy újabb írást, amely a házasság, a család, a gyerekek, az otthon, a családi konfliktusok és azok megoldásának témájával foglalkozik. A második rész témája a házasságkötés, amely egyszerre jelent elszakadást és kapcsolódást…

Családban marad: Jézus családja

Kép: Családban marad: Jézus családja

Családban marad, ez a sorozatunk mindenképpen. Ugyanis 2018-ban, minden hónapban megjelentetünk egy újabb írást, amely a házasság, a család, a gyerekek, az otthon, a családi konfliktusok és azok megoldásának témájával foglalkozik. Nyitásként azzal az örömhírrel kezdünk, hogy keresztyénként saját családunkon túl, bizony Isten családjának is tagjai vagyunk. Hát nem remek…?

Oktatás

Szép és gyümölcsöző kapcsolat

Így lehetne jellemezni a Református Teológiai Kar és a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház együttműködését. De hogyan mutatkozik meg ez egy állam által létrehozott egyetem esetében, ahol adottak a működési alapelvek? Mennyire szólhat bele a kar életébe az Egyetemes Egyház? Lévai Attila PhD. dékánnal beszélgetünk.

Doktorokat is képeznek a Református Teológiai Karon

A komáromi Selye János Egyetem Református Teológiai Kara a református teológusok képzése mellett a missziológiai, diakónia és szociális gondoskodás területen szolgálatot vállalók felkészítésén túl doktori képzést is nyújt a kritériumnak megfelelő érdeklődők számára. Lévai Attila dékánnal beszélgetünk.

Sajtó

A Világosság református egyházi műsor 2018. április 8-ai ajánlata

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor fő témája: Kornéliusz és Péter látomása. Magyar Örökség-Díjas lett Erdélyi Géza nyugalmazott református püspök, 10 évvel ezelőtt halt meg Uwe Martin Schmidt német missziós lelkipásztor.

Régiek

2017-ben, a reformáció 500. évfordulójára jelent meg Dr. Koczó József: A Helvét Hitvallás Palócföldön. Fejezetek a Drégelypalánki Református Egyházmegye történetéből 1617-1952 című könyv, a Ráday Gyűjtemény Tanulmányai sorozatban. Az író Ipolypásztón és Ipolybélen is bemutatta könyvét az istentiszteletek után a templomban.

A Világosság református egyházi műsor 2018. március 25-ei ajánlata

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor fő témája: Jézus jeruzsálemi bevonulása. De szó lesz Jézus csodáiról, amely témája volt a Jókán megtartott bibliai versenynek és arról is, hogy a Magyar Érdemrend Tisztikeresztjében részesült Géresi Róbert, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspökhelyettese.

Megjelent a Kálvinista Szemle márciusi száma

Kép: Megjelent a Kálvinista Szemle márciusi száma

Szathmáry Zsuzsanna nagykálnai lelkipásztor vezércikkével indul a lap, melyben a keresztyén közösségek megtartó erejéről, Jézus Krisztus-központúságának fontosságáról ír.

Gyülekezeteink

Fiatalok és felnőttek mérték össze Bibliaismereti tudásukat

A jókai Emmaus polgári társulás április 13. és 14.-én bibliaismereti versenyt szervezett a fiatalok és felnőttek számára a Bethlehem missziós központban. A megmérettetésre Márk evangéliumának első nyolc fejezetéből kellett felkészülni.

Jókedvű kútba esett emberek vetélkedtek József történetéből

„Akármennyire is kútba ejtettnek tűnik az életünk, Isten a mi gondviselőnk és szeretne minket felemelni” – ezekkel a gondolatokkal nyitotta meg Szarvas László lelkipásztor a Gömöri Református Egyházmegye hetedik bibliaismereti vetélkedőjét, melynek elején a dicsőítő zenekar szolgált.

Emlékműavatás Ipolybélen

Ipolybélen, az Ipoly partján található lévai járásbeli kicsi faluban az emberek vigyáznak arra, ami az övék. Akár a falu főterén található kis házikó, amit minden ünnepre, vagy évszaknak megfelelően alakítanak bábokkal, eszközökkel, de ugyanúgy hőseik emlékét is őrzik és vigyázzák.

Megújult a toronysüveg és új csillag került a garamlöki templom tornyára

Húsz évig tervezték, de az anyagiak miatt és a jelentős támogatás miatt csak az idei évben sikerült felújítani a garamlöki református templom tornyának süvegét, de új csillag is került a régi helyére.

Elkezdődött a komáromi Csillag református óvoda és bölcsőde építése

Az elmúlt év decemberében tették le a Komárom-benei városrészben felépítendő Csillag nevű óvoda és bölcsőde alapkövét. Az idei év első negyedévében a református egyházközség kiválasztotta a kivitelező céget, amely a szerződés aláírása után a márciusi hónapban már el is kezdte az építkezési munkálatokat. A tervek szerint az öt osztályos oktatási intézményt novemberben adnák át rendeltetésének.

Szeretethíd 2018

2018-ban is megrendezésre kerül a Szeretethíd. Ez Magyarországon a jubileumi 10. alkalom, míg a Felvidéken a kilencedik, amelybe a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központja is bekapcsolódik.

Kapcsolataink

Közösség a migráció és üldöztetés mérlegén

Tisztújítást tartott a Református Egyházak Világközösségének (REV) európai régiója április 12–13-i budapesti tanácskozásán, amelyen részt vett az Egyetemes Egyház külügyi tanácsosa, Palcsó Attila is. Az ülésen arról is döntöttek, hogy tovább folytatódik a migráció és menekültügy kérdéseinek két éve tartó kutatása. A témában a REV libanoni elnöke, Najla Kassab is felszólalt.

A Generális Konvent elnöksége köszöni az aláírásokat!

Köszönetét fejezte ki a Nemzeti Kisebbségvédelmi Kezdeményezésben résztvevők támogatásáért a Generális Konvent elnöksége, a Kárpát-medencei református püspökök és főgondnokok testülete.

Húsvéti körlevél

A Generális Konvent Elnökségének húsvéti körlevele a Magyar Református Egyház minden gyülekezete és intézménye számára.

Berekfürdőn ülésezett a Generális Konvent

2018. február 22-én és 23-án Berekfürdőn tartotta ülését a Generális Konvent elnöksége. A Kárpát-medencei református egyházak hivatalban lévő püspökeit és főgondnokait tömörítő testület tanácskozásának a Megbékélés Háza református konferenciaközpont adott otthont.

Gyakornoki program

Az Egyházak Világtanácsa 18 hónapig tartó gyakornoki programot hirdet a tagegyházak 20-30 év közötti, elsősorban angolul beszélő fiataljai részére, de ajánlott a német, francia, spanyol nyelv ismerete is. Helyszíne 2018 júliusától 2019 júliusig Genf, majd a fennmaradó hat hónap a jelentkező saját országában zajlik.

események továbbiak →

Sola Rádió

Szola Rádió honlapja

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház hanganyagokat tartalmazó honlapja. Célunk az evangélium hirdetése, hitmélyítés és közéleti híradás a református keresztyének szolgálatáról a világhálón keresztül. A honlapra felkerülő hanganyagokat az egyházmegyék lelkészeiből álló önkéntes csapat készíti.

Fiatal Reformátusok Szövetsége

Gyümölcsöt teremni – a fiatalok életében, 2. rész

2018. február 16-17-én zajlott a tanítványképző akadémia második képzése a kassai Magyar Református Központban, amelyen tizennégyen vettünk részt a Zempléni-, az Abaúj-tornai- és a Gömöri ... ...

Javában dolgozik az új vezetőség a Duna Mente élén

Volt már pár vezetőségi ülésünk az új felállással, csak még nem igazán adtunk róla jelet, úgyhogy elnézést kérünk! Októberben a munkatársin olyan döntés született, hogy ... ...

Izgalmas és reményteljes jövő előtt állunk Munkatársi nap volt Kassán

december 2-án tartotta munkatársi napját a Firesz Abaúj-Zempléni Területi Egysége, most először a Firesz Magyar Református Központjában, Kassán. Öröm volt, hogy újra találkozhattak a régi ... ...

Némán

Vannak érzések, gondolatok, amelyek valamiért nem válnak hallható szavakká, kimondatlanok maradnak. Ezek a szavak a szívünkre nyomtatódnak, s az arcunkon csorognak le könnyek alakjában.       Jel ... ...

Gyümölcsöt teremni – a fiatalok életében

A Firesz szervezésében az Exodus csoport vezetője tartott Tanítványképző akadémiát Kassán   Jézus kijelentése szerint az egyház missziója a tanítványok személyes képzése, az evangélium továbbadása mindenkinek ... ...

Legújabb képeink

Kép: reformata-174063.jpg