Egyházunk

Kárpát-medencei Imanap

Kilencedik alkalommal szervezik meg december első vasárnapján a Kárpát-medencei imanapot. A háttéranyagot az idén a Szlovákiai Református Keresztyén Nők Egyesülete készítette elő, amelyben bemutatásra kerül az Egyetemes Egyházunk élete és története .

Ahogy lehet… Varga Imre-emlékkiállítás

Kép: Ahogy lehet… Varga Imre-emlékkiállítás

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Tudományos Gyűjteményei szervezésében 2014. október 24-én „Ahogy lehet…” címmel Varga Imre-emlékkiállítás nyílt a Hernádzsadányi Református Egyházközség gyülekezeti házában.

Szakmai értekezlet és HEKS projektlehetőség a református gyülekezetek számára

Szakmai értekezletet tartottak a komáromi régió cigánymissziójának munkatársai, amelyen értékelték az elmúlt fél éves működésüket. Szóba került a dunaszerdahelyi karcsai úti cigánytelep, a komáromi Harcsáson élők lelki gondozása, de más környező települések cigánymissziós feladatainak ellátása is.

Lelkésztovábbképző Berekfürdőn

Kép: Lelkésztovábbképző Berekfürdőn

Szép őszi napsütés várta október 20-án Berekfürdőn azt a 160 református lelkészt, akik a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház magyar egyházmegyéiből érkeztek a továbbképzésre. A képzés témája a hitvallás és nemzettudat közötti összefüggés volt.

Oktatás

„Istennek és magunknak az ismerete” – Gazdag program várta a pedagógusokat

Kép: „Istennek és magunknak az ismerete” –  Gazdag program várta a pedagógusokat

2014. október 3. és 4. között Nagybörzsönyben találkoztak az évi rendszerességgel megtartott Országos Református Pedagógustalálkozón az egyházunk területén működő református iskolák pedagógusai.

Sajtó

A Pátria rádió Világosság református műsorának november 23-ai ajánlata

A Pátria rádióban november 23-án a 7.05-kor kezdődő Világosság református egyházi műsor fő témája a gazdag ifjú példázata. Szó lesz a tornai gyülekezet harangszenteléséről és a Kövecses-Naprágyi Társult Anyaegyházközségekbe való beiktatásról is.

A Pátria rádió Világosság református műsorának november 9-ei ajánlata

A Pátria rádióban november 9-én a 7.05-kor kezdődő Világosság református egyházi műsor fő témája a gyermekek megáldása. Szó lesz az alistáli egyházi alapiskola bővítéséről, bemutatásra kerül a kamocsai gyülekezet Laudate kórusa, valamint megemlékezünk az 51. életében elhunyt A.Kis Béla missziói lelkipásztorról, a Kálvinista Szemle szerkesztőjéről.

Csallóközi és Mátyusföldi prédikációk

A Komáromi Református Egyházmegye kezdeményezésére Csallóközi és Mátyusföldi prédikációk címmel első alkalommal jelent meg egy olyan gyűjtemény, amely az egyházmegyében szolgáló lelkipásztorok egy-egy igehirdetését foglalja magába.

A Pátria rádió Világosság református műsorának október 26-ai ajánlata

A Pátria rádióban október 26-án a 7.05-kor kezdődő Világosság református egyházi műsor fő témája a válás. Szó lesz az új ipolysági gyülekezeti központról, valamint a Szlovákiai Magyar Református Presbiteri Szövetség regionális presbiterképzéséről.

Gyülekezeteink

Megújították a harangok villamosítását Lakszakállason

Ismét nem kell kézzel meghúzni a lakszakállasi református templom harangjait. A huszonöt évvel ezelőtt villamosított harangok ismét működnek. A felújítás költségét teljes mértékben a hívek adományaiból fedezték.

Történelmi szimpózium Királyhelmecen

A bodrogközi települések egy része idén ünnepelte első ismert írásos említésének 800 éves jubileumát. A Királyhelmeci Református Egyházközség ebből az alkalomból 2014. november 9-én történelmi szimpóziumot szervezett a Városi Művelődési Központban.

Megújult a szentpéteri templom tetőzete

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Közalapjának hathatós támogatása révén új cserepezést és lecezést kapott a szentpéteri templom tetőzete. A munkálatok 12 695 euróba kerültek.

100 éve született Horváth Zsigmond püspök

Kép: 100 éve született Horváth Zsigmond püspök

A Komáromi Református Egyházközség elnöksége – Fazekas Zsuzsanna lelkipásztor, Oláh Ilona, Farkas Gáspár és Fekete Vince gondnokok – 2014. november 12-én születésének, 100. évfordulója alkalmából megkoszorúzták Horváth Zsigmond püspök, komáromi lelkipásztor sírját Nemesboriban.

Harangot szenteltek Tornán

Az abaúj-tornai egyházmegyéhez tartozó Tornán újra harang hívogatja a híveket istentiszteletre. Az ellenreformáció óta a reformátusok a településen csak szórványban éltek és csak pár éve váltak újra gyülekezetté. Először megfelelő helyiséget találtak az istentiszteletek számára, majd haranglábat állítottak a híveket hívogató harang számára. Az ünnepi eseményre 2014. október 5-én került sor.

Bátorkeszin találkoztak a komáromi egyházmegye konfirmandusai

Kép: Bátorkeszin találkoztak a komáromi egyházmegye konfirmandusai

Október 30–án került sor Bátorkeszin a komáromi egyházmegye konfirmandusainak találkozójára. Az alkalmon tizennégy gyülekezetből mintegy 90 fiatal vett részt.

Kapcsolataink

Missziói nap és harangszentelés Őrszentmiklóson

Marcelháza, Kisújfalu és Őrszentmiklós gyülekezeteinek áldott lehetősége hosszú évek óta, hogy időről időre közös missziós napot tartsanak. E közös alkalmak apropója, hogy a múlt század huszas éveitől ezeken a településeken szolgált gyülekezeti lelkészként Nehézy Károly. Idén, halálának 50. évfordulójára emlékeztek Őrszentmiklóson.

Börtönmissziós konferencia Budapesten

A Magyar Testvéri Börtöntársaság és a Börtönlelkészek Magyarországi Szervezete 2014. november 6-án egy napos konferenciát tartott a Magyarországi Református Egyház Zsinati Székházában Budapesten. A konferenciára a Szlovák Testvéri Börtöntársaság képviselői Ján Kerekréti elnök és Antala Éva ügyvezető igazgató is meghívást kapott, ezen kívül Kuczy Lajos vett részt az alkalmon.

A Rajnai Evangélikus Egyház képviselőinek látogatása

Kép: A Rajnai Evangélikus Egyház képviselőinek látogatása

Manfred Rekowski a Rajnai Evangélikus Egyház (EKR) elnöke, és Barbara Rudolph az EKR ökumenikus kapcsolatokért felelős tanácsosa 2014. október 9. és 12. között egyházunk püspökével és főgondnokával folytat tárgyalásokat, amelyek tárgya többek között az egyházunk és a Rajnai Evangélikus Egyház további együttműködésének lehetőségei.

Látogatás a Királyhágómelléken

A Királyhágó-melléki Református Egyházkerülettel egyházunk 2000-ben írt alá testvérkerületi szerződést. A szerződésbe megfogalmazásra került az, hogy a két egyházkerület törekedni fog egymás kölcsönös megismerésére és segítésére. Ennek egyik hozadéka, hogy 2014. szeptember 12-14. között egyházunk küldöttségét fogadta a Királyhágó-melléki Egyházkerület vezetősége Szilágynagyfaluban.

Református rádiója lett a keleti egyházmegyéknek

Kép: Református rádiója lett a keleti egyházmegyéknek

A címben szereplő állítás csak félig igaz, mert nem a keleti egyházmegyékhez tartozik a földfelszíni sugárzású református rádió, de a sátoraljaújhelyi adóról úgy szórható az Európa Rádió műsora, hogy az a zempléni egyházmegye szinte teljes területén, s az ungi egyházmegye egy részén is befogható és így hallgatható.

események továbbiak →

Médiamisszió

Sola Rádió

Szola Rádió honlapja

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház hanganyagokat tartalmazó honlapja. Célunk az evangélium hirdetése, hitmélyítés és közéleti híradás a református keresztyének szolgálatáról a világhálón keresztül. A honlapra felkerülő hanganyagokat az egyházmegyék lelkészeiből álló önkéntes csapat készíti.

Fiatal Reformátusok Szövetsége

Morzsák

A kiértékelő hétvége apró szómorzsákban, amelyek mögött lehet több is van egy szónál… hétvége… spontán… köszönet… hála… értékel… ÉlesztŐ… zene… Manna… görnyedt… egyenes… felfelé… találkozás ... ...

23. napon

Alig vagyok látható. Alig vagyok érezhető. Alaktalan testem még parányi. Míg szerintük nem is vagyok ember, Ő már fejezeteket ír könyvébe rólam. Elöl és hátul ... ...

2014/5. vezetőségi gyűlés – Duna Mente

2014. október 10-én (pénteken) 18.00 órától gyűlésezett a Firesz – Duna Mente vezetősége a komáromi irodában. Véglegesítette a Nyilatkozatát, mely segítségül szolgál ahhoz, hogy célirányosan ... ...

Virrasztani valami másért

Virrasztani egy embertársunk felett. Virrasztani egy társunkért. Virrasztani Jézusért. És a legnehezebb dolog benne megtalálni, hogy mi adhat még nagyobb pihenést és békességet, mint az ... ...

Álom

Gyermeki világ. Világ, melynek nincsenek határai. Minden elképzelhető. Minden álom valóság. Valóság, hogy városokat építesz. Valóság, hogy gyermeket öltöztetsz. Valóság, hogy tűzoltó vagy, meg katona ... ...

Legújabb képeink

Kép: reformata-020875.jpg