Egyházunk

Pünkösdi körlevél

A Generális Konvent elnökségének pünkösdi körlevele a Magyar Református Egyház minden gyülekezete és intézménye számára.

Zárónyilatkozat a Kárpát-medencei Diakóniai Koordinációs Tanács 2018. évi értekezletéről

A Kárpát-medencei Diakóniai Koordinációs Tanács eredeti küldetéséhez híven áttekintést kíván nyújtani tevékenységéről és a közös együttműködést kívánja elősegíteni a Kárpát-medencében tevékenykedő (elsősorban magyar ajkú református egyházak) szeretetszolgálati szervezetek között.

Rimaszombatban ülésezett a Kárpát-medencei Diakónia Koordinációs Tanács

Kép: Rimaszombatban ülésezett a Kárpát-medencei Diakónia Koordinációs Tanács

2018. május 7-9. között találkoztak a kárpát-medencei református egyházak szeretetszolgálati szervezeteinek legfelsőbb vezetői Rimaszombatban, a Csillagház Konferencia-központban.

Jelentések folytatása és törvényértelmzések

Kép: Jelentések folytatása és törvényértelmzések

A zsinati ülésen az elmúlt évi tevékenységéről jelentést tett a Missio Reformata nonprofit szervezet, a Kulturális és Közművelődési Központ, a RE-MI-DIA is, de szó esett a Reformáció 500. évfordulójának a megünnepléséről és annak pénzügyi vetületéről, valamint sor került két törvény értelmezésének jóváhagyására.

Családok éve

Gyermekeinket Isten ajándékaként fogadtuk el

Kép: Gyermekeinket Isten ajándékaként fogadtuk el

A Család évében szeretnénk különféle családokat is bemutatni, akik valamilyen módon példaértékűek lehetnek mások számára vállalásaikkal, az Istenbe vetett bizalmukkal és a rá való hagyatkozásukkal. Sorozatunkban először a Diósförgepatonyban szolgáló Tompa Veronika lelkipásztor családját mutatjuk be, aki férjével, Attilával együtt Isten áldásaként és ajándékaként fogadták mind a négy gyermeküket.

A család, mint a generációs konfliktusok színtere a posztmodern nyugati társadalmakban

A Rózsahegyi Katolikus Egyetem Pedagógiai Karán 2018. február 15-én nemzetközi szakmai előadásra került sor, amelyen Dr. Gasparecz Tihamér lelkigondozó, szociálpedagógus, a gyámügyi és gyermekvédelmi szakmunkát garantáló személy, a jókai Jó Pásztor Háza gyermekotthon munkatársa „A család, mint a generációs konfliktusok színtere a posztmodern nyugati társadalmakban“ címmel tartott előadást.

A családok védelmében cselekedni - Interjú Fazekas László püspökkel

A múlt tanulságait alapul véve kíván jövőt tervezni Fazekas László. Egyházunk püspökét a családok éve kapcsán kérdeztük a fiatalok és a családok misszionálásával kapcsolatos kihívásokról és az induló óvodaprogramról.

Családban marad: házasságkötés

Kép: Családban marad: házasságkötés

Családban marad, ez a sorozatunk mindenképpen. Ugyanis 2018-ban, minden hónapban megjelentetünk egy újabb írást, amely a házasság, a család, a gyerekek, az otthon, a családi konfliktusok és azok megoldásának témájával foglalkozik. A második rész témája a házasságkötés, amely egyszerre jelent elszakadást és kapcsolódást…

Családban marad: Jézus családja

Kép: Családban marad: Jézus családja

Családban marad, ez a sorozatunk mindenképpen. Ugyanis 2018-ban, minden hónapban megjelentetünk egy újabb írást, amely a házasság, a család, a gyerekek, az otthon, a családi konfliktusok és azok megoldásának témájával foglalkozik. Nyitásként azzal az örömhírrel kezdünk, hogy keresztyénként saját családunkon túl, bizony Isten családjának is tagjai vagyunk. Hát nem remek…?

Oktatás

Játssz, tanulj, taníts! - Bibliai alapú élménypedagógiai képzés

Egyházunk háromnapos továbbképzést szervez iskolákban és óvodákban oktató pedagógusok, katechéták és lelkészek részére. A Kalandok és Álmok Szakmai Műhely trénerei bibliai alapú élménypedagógiai képzést tartanak, mely eszközeinek használatával a gyermekek képesek lesznek arra, hogy az elméleti tudást gyakorlati cselekvéssé alakítsák.

Szép és gyümölcsöző kapcsolat

Így lehetne jellemezni a Református Teológiai Kar és a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház együttműködését. De hogyan mutatkozik meg ez egy állam által létrehozott egyetem esetében, ahol adottak a működési alapelvek? Mennyire szólhat bele a kar életébe az Egyetemes Egyház? Lévai Attila PhD. dékánnal beszélgetünk.

Sajtó

A Világosság református egyházi műsorának 2018. május 20-ai adásának ajánlata

A Pátria rádió pünkösdvasárnap 11.00 órakor élő istentiszteletet közvetít a kistárkányi református templomból. Igét hirdet Tarr Ferdinánd lelkipásztor. Az ige- és a liturgia szolgálatát Tarrné Bial Ivett beosztott lelkipásztor végzi. Közreműködik a Calix kórus. A műsor szerkesztője Iski Ibolya.

A Világosság református egyházi műsor 2018. május 13-ai ajánlata

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor fő témája: Péter csodálatos módon megmenekül a börtönből, Léván átadták a Czeglédi Péter Református Gimnázium kollégiumát, valamint letették a Forrás református bölcsőde alapkövét. Lénártfalván hálát adtak a 110 éves templom belső és külső felújításáért.

A Világosság református egyházi műsor 2018. április 29-ei ajánlata

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor fő témája: Péter látogatása a pogány százados, Kornéliusz házában, majd beszámolunk a nagysallói lelkészbeiktatásról és szó lesz a gyülekezeti életről és a tervekről is.

A Világosság református egyházi műsor 2018. április 8-ai ajánlata

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor fő témája: Kornéliusz és Péter látomása. Magyar Örökség-Díjas lett Erdélyi Géza nyugalmazott református püspök, 10 évvel ezelőtt halt meg Uwe Martin Schmidt német missziós lelkipásztor.

Gyülekezeteink

Az idén Somorja ad otthont a Szeretethíd felvidéki megnyitójának

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központja és a Somorjai Református Egyházközség közös szervezésében 2018. május 25-én, pénteken 18.30 órakor kerül sor a Szeretethíd felvidéki megnyitójára a református templomban. Nyitó áhítatot tart Dr. Somogyi Alfréd, a Pozsonyi Református Egyházmegye esperese.

Rozsnyón is lesz református bölcsőde és óvoda

Kép: Rozsnyón is lesz református bölcsőde és óvoda

A Rozsnyói Református Egyházközség az elmúlt év elején kapcsolódott be a Kárpát-medencei óvoda és bölcsődei programba, azzal a céllal, hogy bővüljön a városban lévő férőhelyek száma, ugyanakkor biztosítva legyen a folytonossága  a magyar oktatási nyelvű református egyházi intézménynek.

Készülőben az újabb Kassa-ÉRT!

Kép: Készülőben az újabb Kassa-ÉRT!

Munkamegbeszélésen találkoztak ma délelőtt, május 9-én a négy keleti magyar ajkú egyházmegye képviselői (a gömöri, abaúj-tornai, zempléni és ungi), valamint a Zsinati Tanács megbízottai Géresi Róbert püspökhelyettes vezetésével Kassán a Magyar Református Központban, hogy részleteiben is továbbgondolják az idei Északkeleti Reformátusok Találkozóját.

Bibliaismereti verseny Alsóláncon

Kép: Bibliaismereti verseny Alsóláncon

Idén is összevetették bibliai ismereteiket az Abaúj-Tornai Egyházmegye gyülekezeteiből érkezett hittanosok (és néhány konfirmált is).

Martoson is letették az épülő óvoda alapkövét

Kép: Martoson is letették az épülő óvoda alapkövét

Komárom után Martoson is elhelyezték a Református Alapiskola és a templom szomszédságában felépülő hatszáz négyzetméter alapterületű egyházi óvoda alapkövét. A magyar kormány Kárpát-medencei bölcsőde és óvodai programjának köszönhetően a következő év márciusára elkészülhet az egyházközség új oktatási intézménye.

Családi délután Komáromban - Történelmi családmodellek maradandó és változó sajátosságai

A Komáromi Napok keretében került sor április 29-én, vasárnap kora este a református templom hűvös csendjében arra az előadásra, amit a Családok Éve 2018 keretében rendezett meg a Komáromi Protestáns Nőegylet. Az alkalmon vetített képes referátumot tartott dr. Békefy Lajos lelkipásztor-szociáletikus, Történelmi családmodellek maradandó és változó elemei címmel.

Kapcsolataink

Isten és a kommunikáció – Ökumenikus képzésen Bajorországban

Kép: Isten és a kommunikáció – Ökumenikus képzésen Bajorországban

Josefstal – Gott ist Kommunikation, azaz Isten (maga a) kommunikáció címmel tartott április 16–25. között európai ökumenikus képzést a Bajor Evangélikus Egyház Josefstalban. A Szlovákiai Református Keresztyén Egyházat ebben az évben már hetedik alkalommal Bodnár Noémi kassai beosztott lelkész képviselte, aki jelenleg hatodik éve zenei felelősként a szervező stáb tagja is.

Az ifjúság helyzetéről Rozsnyón

2018. április 16. és 19. között tizenkettedik alkalommal Rozsnyón szervezték meg az ifjúsággal foglalkozó Kárpát-medencei ökumenikus lelkésztalálkozót. Budapest V. kerület testvérvárosai közül Énlaka, Torockó, Gyergyószentmiklós, valamint a pozsonyi lelki képviselők fogadták el a helyiek meghívását.

Digitalizáció, a munka és a társadalmi kapcsolatok jövője

Az Európai Egyházak Konferenciája CALL munkacsoportja 2018. április 23. és 26. között konferenciát tartott Berlinben a digitalizáció és a jövő témájában. Az alkalmon a Szlovákiai Református Keresztyén Egyházat Antala Éva nagyölvedi lelkipásztor képviselte.

Nyílt levél

A keresztyén egyházak és a zsidó hitközségek legfelsőbb képviselőinek nyílt levele a Szlovák Köztársaság kormányfőjéhez

Közösség a migráció és üldöztetés mérlegén

Kép: Közösség a migráció és üldöztetés mérlegén

Tisztújítást tartott a Református Egyházak Világközösségének (REV) európai régiója április 12–13-i budapesti tanácskozásán, amelyen részt vett az Egyetemes Egyház külügyi tanácsosa, Palcsó Attila is. Az ülésen arról is döntöttek, hogy tovább folytatódik a migráció és menekültügy kérdéseinek két éve tartó kutatása. A témában a REV libanoni elnöke, Najla Kassab is felszólalt.

események továbbiak →

Sola Rádió

Szola Rádió honlapja

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház hanganyagokat tartalmazó honlapja. Célunk az evangélium hirdetése, hitmélyítés és közéleti híradás a református keresztyének szolgálatáról a világhálón keresztül. A honlapra felkerülő hanganyagokat az egyházmegyék lelkészeiből álló önkéntes csapat készíti.

Fiatal Reformátusok Szövetsége

Január 26-28., Vál

48 óra. Nemhogy ennyi, de már 48 nap is bőven eltelt azóta, hogy elindultunk Válról, ahol csapatépítő, szervezetfejlesztő hétvégén vettünk részt néhányan a Firesz – Duna ... ...

Gyümölcsöt teremni – a fiatalok életében, 2. rész

2018. február 16-17-én zajlott a tanítványképző akadémia második képzése a kassai Magyar Református Központban, amelyen tizennégyen vettünk részt a Zempléni-, az Abaúj-tornai- és a Gömöri ... ...

Javában dolgozik az új vezetőség a Duna Mente élén

Volt már pár vezetőségi ülésünk az új felállással, csak még nem igazán adtunk róla jelet, úgyhogy elnézést kérünk! Októberben a munkatársin olyan döntés született, hogy ... ...

Izgalmas és reményteljes jövő előtt állunk Munkatársi nap volt Kassán

december 2-án tartotta munkatársi napját a Firesz Abaúj-Zempléni Területi Egysége, most először a Firesz Magyar Református Központjában, Kassán. Öröm volt, hogy újra találkozhattak a régi ... ...

Némán

Vannak érzések, gondolatok, amelyek valamiért nem válnak hallható szavakká, kimondatlanok maradnak. Ezek a szavak a szívünkre nyomtatódnak, s az arcunkon csorognak le könnyek alakjában.       Jel ... ...

Legújabb képeink

Kép: reformata-194103.jpg