Egyházunk

A Választási Bizottsága közleménye

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Egyetemes Választási Bizottsága közli, hogy a választás ellen az arra jogosultak részéről nem lett benyújtva panasz az előírt határidőben, így a 3/2007-es számú törvény 35. §-a 3) bekezdése értelmében jogerőre emelkedett a 2015. március 20-án közzé tett választási eredmény.

Az első küldemény célba ért

Kép: Az első küldemény célba ért

Kedden, 2015. március 24-én, megérkezett Kárpátaljára az első szállítmány abból az adománygyűjtésből, melyet egyházunk Zsinata hirdetett meg a ZS-13/2015 számú határozata alapján. A pénzadományokból 400 élelmiszercsomagot lehetett megvásárolni Ukrajna területén.

Tiltakozás

Az alábbiakban a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinati Elnökségének az érsekkétyi Egyházi Alapiskola és Óvoda körül kialakult helyzettel kapcsolatos tiltakozását tesszük közzé.  

Ima Kárpátaljáért

Kép: Ima Kárpátaljáért

A meghirdetett kárpátaljai gyűjtésből most kedden kerül sor az első átadásra. Kérünk mindenkit, hordozzuk imáinkban az utat és testvéreinket Kárpátalján!

Oktatás

A Barsi Református Egyházmegye Tanácsának nyilatkozata és felhívása

Az alábbiakban a Barsi Református Egyházmegye Tanácsának 2015. március 27-én az Érsekkétyi Református Alapiskola és Óvoda körül kialakult helyzettel kapcsolatos nyilatkozatát és felhívását tesszük közzé.

Sajtó

A Pátria rádió Világosság református egyházi műsorának április 12-ei ajánlata

A Pátria rádióban április 12-én, a 7.05-kor kezdődő Világosság református egyházi műsorban szó lesz a szőlőmunkások példázatáról, a szeptemberben induló mentálhigiénés képzésről és a csilizpatasi gyülekezetről.

A Pátria rádió Világosság egyházi műsorának április 5-ei műsorának ajánlata

A Pátria rádió április 5-én húsvétvasárnap, 9.00 órai kezdettel úrvacsorás ünnepi istentiszteletet közvetít a dunaszerdahelyi református templomból. Igét hirdet Dr. Görözdi Zsolt lelkipásztor. Imádsággal és igeolvasással Virág Szilvia és Tok Tünde beosztott lelkészek szolgálnak.

A Pátria rádió Világosság egyházi műsorának április 3-ai nagypénteki ajánlata

Április 3-án, Nagypénteken 8.05 órakor a Kiteljesedett élet című műsorral jelentkezik a Pátria rádió, amely a száztíz évvel ezelőtt született Tóth Kálmán missziói lelkipásztornak állít emléket. .

A Pátria rádió Világosság református egyházi műsorának március 15-ei ajánlata

A Pátria rádióban március 15-én, a 7.05-kor kezdődő műsor fő témája Jézus harmadszor szól haláláról és feltámadásáról tanítványainak. Szó lesz a keresztyén ember lelki depressziójáról, az állam és az egyház szétválásáról, valamint bemutatásra kerül a gicei gyülekezet.

Gyülekezeteink

A Cantate Domino Kórus tavaszi összpontosítást tartott

Kép: A Cantate Domino Kórus tavaszi összpontosítást tartott

A Cantate Domino Kórus 2015. március 27–29. között a Komáromi Református Egyházmegye területén tartotta tavaszi összpontosítását.

Megemlékezések Ipolypásztón és Zalabán

A két községben hagyományosan az idei március 15-én is megemlékeztek az 1848–49-es forradalom- és  szabadságharc évfordulóján a neves és névtelen hősökről, múltunk máig élő és bátorító, összefogásra serkentő pillanatairól.

Megemlékezés Vámosladányban

Hagyományainkhoz híven Vámosladányban idén is megemlékeztünk március 15-én az 1848/49-es forradalomról és szabadságharcról, Magyarország újkori történetének egyik meghatározó eseményéről, amely a nemzeti identitás egyik alapköve.

Reménység, lehetőség, jövő Léván

A Lévai Református Gyülekezet és az általa alapított és fenntartott Czeglédi Péter Református Gimnázium számára hatalmas lehetőség nyílott meg azzal, hogy a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kara Léván indít szeptembertől felnőtt mentálhigiénés képzést.

Tavaszi Egyházmegyei Nőszövetségi Konferencia

„Ki Istenének átad mindent, Bizalmát csak belé veti, Azt csudaképen őrzi itt lent, Inség, baj közt is élteti. Ki mindent szent kezébe tett, Az nem fövényre épített.” 2015. március 1 – én, délután 15:00 órakor, a csodálatosan szép 274. dicséretünk éneklésével kezdetét vette Hetényen a tavaszi Egyházmegyei Nőszövetségi Konferencia.

Egyházmegyei alakuló közgyűlést tartottak Mokcsakerészen

Február 9-én a mokcsakerészi református templomban került sor az Ungi Református Egyházmegye ünnepi közgyűlésére, amelyen beiktatták az egyházmegye újonnan megválasztott esperesét, Kraus Viktort és Papp László egyházmegyei gondnokot.

Kapcsolataink

Új lelkészi elnöke van a Magyarországi Református Egyház Zsinatának

2015. február 25-én tartotta alakuló ülését a Magyarországi Református Egyház XIV. Zsinata. Az első tanácskozáson megválasztották a testület vezetőit: a következő hat éves ciklusban Bogárdi Szabó István dunamelléki püspök a Zsinat lelkészi elnöke, Huszár Pál dunántúli főgondnok pedig a Zsinat világi elnöke lesz. A Zsinat lelkészi alelnöke Fekete Károly tiszántúli püspök, világi alelnöke Ábrám Tibor tiszáninneni főgondnok lett.

Ökumenikus istentisztelet a zselízi börtönben

2015. január 11-én délután a zselízi büntetés-végrehajtási intézet kápolnájában ökumenikus istentiszteletre került sor, ahol fogvatartottak és lelkigondozóik együtt imádkoztak a keresztyének egységéért.

VIII. Református Jótékonysági Bál

Idén nyolcadik alkalommal rendezi meg a Református Jótékonysági Bált a Tiszántúli Református Egyházkerület, amelyet február 6-án tartanak meg Debrecenben, a Kölcsey Központban.

Magyarok Karácsonya Ópusztaszeren

December 19-én az Ópusztaszeren megtartott karácsonyi ünnepségen vett részt Fazekas László püspök a Nemzeti Történelmi Emlékpark ügyvezető igazgatójának, Kertész Péternek meghívására. Az emlékpark évek óta megszervezi ezt az alkalmat, amelyen mindig egy-egy határon túl élő magyar közösséget látnak vendégül. Idén a felvidékiekre esett a választás.

Szlovákiai Egyházak Ökumenikus Tanácsának gyűlése

A Szlovákiai Egyházak Ökumenikus Tanácsa november 3-án tartotta meg gyűlését Ján Hradilnak, a Cseh-szlovák Huszita Egyház püspökének meghívására a csehországi Újezd u Brna kisváros polgármesteri hivatal termében, mivel a püspök egyben a kisváros polgármestere is. Az alkalmon részt vett Fazekas László, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspöke is.

események továbbiak →

Sola Rádió

Szola Rádió honlapja

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház hanganyagokat tartalmazó honlapja. Célunk az evangélium hirdetése, hitmélyítés és közéleti híradás a református keresztyének szolgálatáról a világhálón keresztül. A honlapra felkerülő hanganyagokat az egyházmegyék lelkészeiből álló önkéntes csapat készíti.

Fiatal Reformátusok Szövetsége

ALAPOZÓ I. apropóján

ALAPOZÓ I. apropóján Amikor nekikezdtünk családi házunk építésének, többször is megrajzoltuk – sőt egy kis makettet is készítettünk – a terveket, hogy hogyan fog majd kinézni. Az ... ...

Ülésezett az országos vezetőség

2015. március 24-én megtartotta idei első ülését az országos vezetőség (OV). A gyűlést Kassán, a református gyülekezet területén tartottuk, hogy a nap végén mindannyian megnézhessük ... ...

A Gekib nevű állat hátán

Tudom, Kedves Olvasó, hogy ez a Gekib-állat poén már lerágott csont, én is csak azért bátorkodtam ezeket a szavakat idézni, mert az egyik (új) résztvevő ... ...

Folytatódik és elkezdődik…

Folytatódik, mert a korábbiakban református egyházunk vezetése és a Firesz elnöksége már kereste a találkozás és a közös gondolkozás és imádság lehetőségét. Elkezdődik, mert a ... ...

2015/2. vezetőségi gyűlés – Duna Mente

Az év második Firesz – Duna Mente vezetőségi gyűlésére 2015. február 20-án, pénteken este 19.00 órai kezdettel kerül sor az alistáli gyülekezeti házban. A tervezett ... ...

Legújabb képeink

Kép: reformata-232827.jpg