Egyházunk

2014-es évi diakóniai és missziós munka felmérésének kiértékelése

Kép: 2014-es évi diakóniai és missziós munka felmérésének kiértékelése

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központja által megszervezett gyülekezeti és egyházmegyei szintű 2014-es évi diakóniai és missziós munkát érintő kérdőívek kiértékelése megtörtént.

A segély következő része is eljutott Kárpátaljára

Kép: A segély következő része is eljutott Kárpátaljára

Református egyházunk tagjai meghallották a segélykérést, és az elmúlt hónapokban jelentős támogatást gyűjtöttek össze a Kárpátalján élő testvéreink megsegítésére. A lehetőségeket és szükségeket egyeztetve a támogatást több részletben juttatjuk el Kárpátaljára. A korábbi támogatásokból élelmiszercsomagokat osztottak ki, a nyári gyermektáborok étkezését és ingyenkonyhák működését biztosítják. 2015. augusztus 11-én a tűzifaprogram támogatása jutott el az érintettekhez.

Ott vagyunk a Csillagponton

Kép: Ott vagyunk a Csillagponton

A hét kiemelt eseménye a Csillagpont ifjúsági találkozó. Nem csak egyszerűen tábor, vagy fesztivál, hanem egyben lelki alkalom is. Az idei Csillagpont fő témája a bizalom, amely nem csak kapcsolataink, hanem életünk alapja is.

Házelnöki látogatás

Kép: Házelnöki látogatás

Egyházunk életére nézve kiemelkedő fontosságú találkozásra került sor 2015. július 8-án Komáromban. Magyarország Országgyűlésének elnöke, dr. Kövér László látogatott el hozzánk, Czimbalmosné Molnár Éva pozsonyi nagykövetasszony, dr. Veress László kabinetfőnök és Szilágyi Zoltán sajtófőnök kíséretében.

Oktatás

Valóság ez, vagy tényleg elkezdődött?

Kép: Valóság ez, vagy tényleg elkezdődött?

Professzor Úr, ez itt a valóság, vagy mindez csak a fejemben történik? Ezt a kérdést Mikos Annamária lelkésznőn kívül talán mások is feltették magukban a Tompa Mihály Református Gimnázium tanévnyitóján.

Sajtó

A Világosság református egyházi műsor október 4-ei ajánlata

A Pátria rádióban október 4-én, a 7.05-kor kezdődő műsor fő témája Jézus és a samáriai asszony találkozása. Szó lesz a kisgéresi gyermektáborokról és egy jogteológiai értekezésről is.

A Pátria rádió Világosság református egyházi műsorának szeptember 20-ai ajánlata

Szeptember 20-án a 7.05-kor kezdődő Világosság egyházi műsor fő témája Keresztelő János öröme. Beszélgetés hangzik el a sikerről, valamint a hetényi bábosokat kérdezzük Dávid és Góliát történetének üzenetéről.

A Pátria rádió Világosság református egyházi műsorának szeptember 6-ai ajánlata

Szeptember 6-án a 7.05-kor kezdődő Világosság egyházi műsor fő témája Jézus és Nikodémus találkozása. Beszélgetés hangzik el a 110. évvel ezelőtt épült rozsnyói református templomból, valamint beszámolunk a perbetei napközis táborról.

A Pátria rádió Világosság református műsorának augusztus 23-ai adásának ajánlata

Augusztus 23-án a 7.05-kor kezdődő Világosság egyházi műsor fő témája Jézus első csodatétele. Összeállításban számolunk be a dunaszerdahelyi kézműves-napközi hittantáborról, valamint szó lesz a Cigánymisszió nehézségeiről és lehetőségeiről is.

Gyülekezeteink

Újra megpályázhatóak a HEKS által hátrányos helyzetű gyermekek számára felkínált programok

A Református Cigánymisszió, a Magyarországi Missziói Irodán keresztül került kapcsolatba, két évvel ezelőtt a Svájci Protestáns Egyházak Segélyszervezetével, a HEKS-el. Matthias Herren, az egyházakkal való együttműködésért felelős megbízott ez után meghívást kapott feltérképezni a helyzetet és lehetőségeket, két körút során, Fazekas László püspök és Tóth Zsuzsanna, a cigánymisszió igazgatója kíséretében. Ez után kínáltak egyházunk számára pályázati lehetőséget.

Cigánymissziós munkatársi hétvége

Kép: Cigánymissziós munkatársi hétvége

A nyár utolsó hétvégéjén, augusztus 29–30-án megvalósult a Református Cigánymisszió munkatársképző és toborzó hétvégéje.

Hangos szóval magasztalom az Urat, és dicsérem Őt a sokaság előtt

Kép: Hangos szóval magasztalom az Urat, és dicsérem Őt a sokaság előtt

Gondolatok egy díj kapcsán – Beszélgetés Kovácsné Palcsó Edittel, a Kassai Magyar Református Gyülekezet Laudate Dominum kórusának karnagyával.

Nyár a Vály-völgyön

Kép: Nyár a Vály-völgyön

A felsővályi és az alsókálosai egyházközség ezen a nyáron is összefogott, hogy két nagyszabású eseményt megszervezzen. Július 10–12. között vendégül láttuk koltói testvéreinket, augusztus 10–14. között pedig napközis táborban foglalkoztunk a gyerekekkel.

Ifialap – a jó alap érdekében

Kép: Ifialap – a jó alap érdekében

Elkészült a Firesz – Duna Mente önkéntesei által készített egész évre szóló segédanyaga ifialkalmak vezetői számára.

Cigánymissziós Evangéliumi Tábor

Kép: Cigánymissziós Evangéliumi Tábor

A szentpéteri cigánygyerekek között is ragyogott a csillag.

Kapcsolataink

Újabb segély Kárpátaljára

Felvidéki református egyházunk tagjai az elmúlt hónapokban meghallották a segélykérést, és az adománygyűjtés során több mint 70.000 eurót gyűjtöttek össze. Az adomány első részletét a Generális Konvent tavaszi ülésén Fazekas László püspök és Fekete Vince főgondnok juttatta el a kárpátaljai református egyház segítségével a rászorulókhoz.

Kirchentag 2015. – „avagy jó-e, ha a keresztyének fesztiváloznak?”

Kép: Kirchentag 2015. – „avagy jó-e, ha a keresztyének fesztiváloznak?”

Az immáron 35. alkalommal megrendezett német egyházi napoknak 2015. június 3-tól 7-ig Stuttgart városa adott otthont, s a több száz helyszínen az 5 nap alatt több ezernyi program várta az ide zarándoklókat.

A Generális Konvent zárónyilatkozata

A Kárpát-medencei református egyházak közös képviseleti testülete, a Generális Konvent 2015. június 24–25-én Budapesten tartotta évi rendes ülését, melynek zárásakor az alábbi nyilatkozatot teszi közzé:

Budapesten ülésezett a Generális Konvent

Az egymás ügyeinek közös képviselete és a kölcsönös segítésnyújtás, valamint a reformáció 500 éves jubileumának közös ünneplése voltak a Generális Konvent (GK) június 24-25-i plenáris ülésének fő témái. Az évenkénti tanácskozásnak idén a Dunamelléki Református Egyházkerület budapesti székháza adott otthont.

Josefstal 2015

Kép: Josefstal 2015

Ez év májusában került megrendezésre Josefstalban a tíznapos európai-ökumenikus tanulmányi képzésre, melyen Európa evangélikus, református és ortodox egyházai képviseltették magukat: többnyire lelkészek, de laikus egyházi munkatársak is.

események továbbiak →

Sola Rádió

Szola Rádió honlapja

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház hanganyagokat tartalmazó honlapja. Célunk az evangélium hirdetése, hitmélyítés és közéleti híradás a református keresztyének szolgálatáról a világhálón keresztül. A honlapra felkerülő hanganyagokat az egyházmegyék lelkészeiből álló önkéntes csapat készíti.

Fiatal Reformátusok Szövetsége

Köszönjük az együttműködést!

  …hiszen adója két százalékával Ön is hozzájárult, hogy a fiataloknak értékeket, tartást és eligazodást adjunk ebben a fejre állt világban. Az év elején a következő ... ...

Ifialap – egy hónap elteltével

    Pont egy hónapja (augusztus 23-án) tettük közzé az Ifialap weboldalát, mely ifjúsági bibliaórák segédanyagát tartalmazza. Azóta 137-en regisztráltak Kárpát-medence-szerte (69 magyarországi,  29 erdélyi, 4 kárpátaljai ... ...

Utazzunk együtt a Refitre!

„A Refit abból táplálkozik, hogy van egy Isten, aki mindenkit szeret, még a fiatalokat is! Ez az Isten nem akar minket templomokba bekényszeríteni, jó neki ... ...

Gyűléseztünk szeptember 11-én

Istennek hála a sűrű és élménydús nyár után a Firesz – Duna Mente vezetősége teljes létszámban vett részt hetedik gyűlésén, Komáromban. ...

2015/7. vezetőségi gyűlés – Duna Mente

Szeptember 11-én, pénteken a Komáromi ifjúsági irodában tartja a soron következő megbeszélését a Duna Menete vezetősége. Megbeszélni valók: Szervezeti működésünk fejlesztése – átlátható stratégia kidolgozása Adatbázis ... ...

Legújabb képeink

Kép: _I2A1550.JPG