Nem tudunk az élő ige nélkül élni

Nem tudunk az élő ige nélkül élni

Anyaországi és felvidéki lelkésztalálkozó Budapesten

Egyházunk

Lelkésztovábbképzés az Ige fényében

Kép: Lelkésztovábbképzés az Ige fényében

Az Ige fényében címmel szervezte meg egyetemes egyházi lelkésztovábbképzőjét június 3. és 6. között a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Berekfürdőn, a Megbékélés Házában. A hét magyar és két szlovák egyházmegyéből százötvenöt lelkész vett részt.

A Generális Konvent pünkösdi körlevele

„Azok pedig elmentek, hirdették az Igét mindenütt, az Úr pedig együtt munkálkodott velük, megerősítette az igehirdetést a nyomában járó jelekkel.” (Mk 16,20)

Nyilatkozat

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház vezetősége és tagjai megdöbbenve fogadták a hírt, miszerint Robert Fico miniszterelnököt fegyveres támadás érte. Egyházunk elfogadhatatlannak tartja a történteket. Az erőszak minden formája ellen fellépünk, a békesség és a párbeszéd mellett vagyunk. Elítéljük ezt a támadást, mely az egész társadalmunk ellen történt. A miniszterelnök úr gyógyulásáért imádkozunk, és bízunk abban, hogy Isten meghallgatja imánkat. Rimaszombat, 2024. május 15. Géresi Róbert püspök és Porubán Ferenc főgondnok

Pozitív eredmények, egyházfinanszírozási kérdések – Ülésezett a Zsinat

Kép: Pozitív eredmények, egyházfinanszírozási kérdések – Ülésezett a Zsinat

Egyházunk püspöke és főgondnoka, illetve egyes szolgálati területek vezetői számoltak be az elmúlt év munkájáról április 13-án Rimaszombatban, a Csillagházban ülésező Egyetemes Egyházunk Zsinata X. ülésszakának 7. ülésén. A zsinati képviselők jóváhagyták, hogy idén a Pálóczi Czinke István-díjat Bogárdi Szabó István, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának volt lelkészi elnöke kapja meg.

Oktatás

A bolyongó ember rendkívüli életpályája

Kép: A bolyongó ember rendkívüli életpályája

A Selye János Egyetem Református Teológiai Kara 2024. április 25-én emlékkonferenciát tartott Szenczi Molnár Albert születésének 450. és halálának 390. évfordulója alkalmából, megemlékezve a magyar református lelkész, nyelvtudós, filozófus, zsoltárköltő, műfordító, egyházi író rendkívüli életpályájáról.

„Bábel utáni önazonosságunk”

Kép: „Bábel utáni önazonosságunk”

A komáromi egyetemi napok megrendezése idén április 21-26 közötti napokra esett. A hét során számos programon, rendezvényen, különböző előadásokon vehetnek részt a hallgatók, amely által által csodás értékekkel, tudással, tapasztalattal lehetnek gazdagabbak.

Kapcsolataink

Ingyenes programokkal hívogat a XIX. Református Zenei Fesztivál

Kép: Ingyenes programokkal hívogat a XIX. Református Zenei Fesztivál

Három nap alatt hat helyszínen, negyven ingyenes programmal érkezik pünkösd hétvégéjén Budapest egyik legnagyobb zenei eseménye. Ezúttal is több ezer résztvevőre számítanak a szervezők, akik nemcsak szórakoztatni szeretnének, hanem azt is, hogy minél többen megismerjék a páratlanul gazdag református zenei hagyományokat.

Elhunyt Huszár Pál

Kép: Elhunyt Huszár Pál

Huszár Pál, a Dunántúli Református Egyházkerület két cikluson át szolgáló főgondnoka és a Magyarországi Református Egyház ugyancsak két cikluson át szolgáló zsinati presbiteri elnöke, a Veszprémi Református Egyházmegye korábbi főgondnoka, a Várpalotai Református Egyházközség presbitere, gimnáziumi és egyetemi tanár 2024. április 28-án hazatért megváltó Urához.

ÉlesztŐ 2022

Önkéntesség és jelenlét nem zárják ki egymást

Kép: Önkéntesség és jelenlét nem zárják ki egymást

Kis Lázár Bence idén koordinátori jobbkézként vett részt az Élesztőn, de azzal a szándékkal, hogy a programokon is megélje a találkozót. Egy mozgalmas napján vele tartottunk, hogy jobban megértsük, mennyi mindent tesznek az önkéntesek a találkozó hátterében, és azt is, honnan van ehhez elegendő motiváció. Képriport.

„Merjünk helyet adni az új generációnak!”

Kép: „Merjünk helyet adni az új generációnak!”

Harminc évvel ezelőtt, 1992 novemberében alapították a Fiatal Reformátusok Szövetségét (Firesz), majd öt évvel később megalakult a szervezet Cantate Domino kórusa. A jeles évfordulókat az Élesztő találkozó résztvevői is megünnepelték, mi pedig alapító tagokat és jelenlegi vezetőket kérdeztünk az elmúlt három évtizedről, valamint arról, hogy látják a mai fiatalokat.

A harmadik irány

Kép: A harmadik irány

Szükségünk van arra, hogy szeressük önmagunkat, amelynek forrása Isten felénk irányuló szeretete – Fóris Tamás, a Vekker Keresztény Közösség lelkipásztora az ember önmagával való kapcsolatával folytatta péntek délelőtt a főelőadások sorát.

Az orvos csak kezel, Isten gyógyít

Kép: Az orvos csak kezel, Isten gyógyít

„Korunk háborújában a legfontosabb feladat, hogy pontosan tudjuk, mit kér tőlünk Jézus, hogy megváltoztassuk a világ menetét” – vallja Csókay András idegsebész. Az idei Élesztőn „Istennel a műtőben” címmel tartott előadást, amely után saját Istenkapcsolatáról és elhívásáról kérdeztük.

Az Istennel való kapcsolatunk tulajdonjogi kérdés

Kép: Az Istennel való kapcsolatunk tulajdonjogi kérdés

„Akkor érthetjük meg a kegyelmet, ha elfogadjuk a saját tökéletlenségünket – akkor érkezik el hozzánk a menny kapuja” – Bolyki László igehirdető folytatta tegnap elkezdett gondolatait, ezen a délelőttön az ember Istennel való kapcsolatát helyezve célkeresztbe.

Gyülekezeteink

Az Egyben van minden

Kép: Az Egyben van minden

Az Ondava-hernádi egyházmegye idén Hernádcsányban rendezte meg az egyházmegyei napot. A templomon kívül a parókián a helyi moziteremben és az általános iskolában került sort a szemináriumokra. Mialatt a felnőttek egyéni ízlésük szerint válogathattak az egyes előadások témái közül, a gyerekekkel ifjúsági munkások foglalkoztak az iskola sportpályáján, ahol a különféle foglalkozások a teremtés témájá

Sedivy László a zsidómentő hitvalló lelkész - 80 évvel ezelőtt deportálták koncentrációs táborba a zsidókat

Kép: Sedivy László a zsidómentő hitvalló lelkész - 80 évvel ezelőtt deportálták koncentrációs táborba a zsidókat

Sedivy László nyitrai lelkész a zsidóüldözések közepette több száz zsidót keresztelt meg, bújtatta őket, időt vagy életet is nyerve ezáltal sokak számára. A csehszlovák állam ezen tettéért az illavai börtönbe zárja. Megpróbáltatásairól Fritz Beke Évával beszélgetünk, aki „A Hitvalló egyház magyar mártirjai” című nemzetközi konferenciára készülve foglalkozott Sedivy László nyitrai lelkész életével.

Pályázat lelkészi állás betöltésére

A Serkei Református Egyházközség a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház 3/2012-es számú, a lelkészek választásáról szóló törvénye 6. § (2) bekezdésével összhangban pályázatot hirdet a megüresedett lelkészi állás betöltésére.

Kutatásaik eredményeit adták közre az egykori doktoranduszok

Kép: Kutatásaik eredményeit adták közre az egykori doktoranduszok

2024. június 12-én került sor Komáromban a Selye János Egyetem Református Teológiai Karon doktori fokozatot szerzett egykori hallgatóknak III. tudományos konferenciájára.

A Kálvinista Szemle júniusi számából

Kép: A Kálvinista Szemle júniusi számából

Krisztus ma élő tanítványai számára nagy kérdés: hogyan tekintsünk a pénzre, a vagyonra? Célt, eszközt, lehetőséget lássunk benne, vagy pedig a kárhozatra vezető mammont, életünk és üdvösségünk nagy ellenségét? – teszi fel a kérdést magazinunk egyik szerzője. A pénz, vagyon, anyagi jólét témáját vettük górcső alá legfrissebb számunkban.

Jónás próféta Gömörben

Kép: Jónás próféta Gömörben

E cím alapján azt is gondolhatná az olvasó, hogy maga Jónás próféta tett látogatást Gömörben. Igazából az idei Egyházmegyei Bibliaismereti Versenynek volt a témája Jónás próféta könyve, melyet 2024. május 25-én, szombaton 9,00 órai kezdettel tartottunk a rimaszombati Református Gimnázium épületében.

Sajtó

A Világosság református egyházi műsor 2024. június 16-ai ajánlata

Kép: A Világosság református egyházi műsor 2024. június 16-ai ajánlata

A Pátria rádióban vasárnap a 7.05-kor kezdődő műsor témái: kik a hamis próféták, miről lehet őket felismerni, látogatóban a királyhelmeci Édenkert református bölcsődében és óvodában, mitől válik sikeressé egy oktatási-nevelési intézmény.

A Világosság református egyházi műsor 2024. június 2-ai ajánlata

Kép: A Világosság református egyházi műsor 2024. június 2-ai ajánlata

A Pátria rádióban vasárnap a 7.05-kor kezdődő műsor témái: hová vezet a szoros kapu és keskeny út, 300 harcos győzelme a túlerővel szemben, Az edzőért és a csapatkapitányért! című bábos előadásáért gyémánt sávos minősítést kapott a kisgéresi Mustármag bábcsoport az idei Duna Menti Tavaszon.

Bibliaolvasó kalauz

2024. június 25., kedd

Ezsd 8 és Mt 3,13–17(ÚSZ) „És íme, hang hallatszott a mennyből: Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm" (17). Keresztelő János vonakodik megkeresztelni Jézust, mert tudja, hogy nincs szüksége bűnbocsánatra, hiszen bűntelen. De Jézus figyelmezteti, hogy ennek meg kell történnie, mert Isten akaratának teljesülnie kell. Érezzük a helyzet ünnepélyességét, jelentősége és sűrűsége felett azonban érdemes elgondolkodnunk, hiszen kegyelmi pillanat ez a számunkra. Amikor a bűntelen Jézus a vízkeresztség által magára veszi bűneinket, az Atya éppen akkor nyilvánítja ki hozzá való viszonyát és elkötelezettségét. Ezzel tulajdonképpen a bűnös embert fogadja magához. És Jézusban utat nyit, amely hozzá vezet. Engedjük, hogy megérintsen minket Istennek irántunk tanúsított, bűneinkre nem tekintő szeretete! Hiszen a szívünk mélyén éppen ilyen szeretetre vágyunk.Fohász: Szentháromság Isten! Íme, látjuk Jézus földi megkeresztelésében, hogy Te mi mindent megtettél azért, hogy megments minket a bűntől. Köszönjük, Neked, Urunk, hogy ő nemcsak elkezdte, de végig is vitte szent tervedet, egészen a feltámadásig. Kérünk, ne zárkózz el azoktól sem, akiknek most még kemény a szívük! Ámen.

Legújabb képeink

Kép: 230617-3485.jpg

Támogatóink

Honlapunk szöveges, hang, kép és mozgókép tartalmának előállítását a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Kulturális és Közművelődési Központja támogatja.