Egyházunk

A történeti bibliakutatás és a születéstörténet

Jézus földi létét, tehát azt, hogy Jézus valóban itt élt a Földön, manapság szinte senki sem vonja kétségbe. Világtörténelemre való hatását mi sem bizonyítja jobban, mintsem az a tény, hogy néhány esettől eltekintve mindenhol a keresztyén időszámítást veszik alapul. Felmerül azonban a kérdés, hogy milyen kronológiai keretbe helyezhető el Jézus tevékenysége? - erről értekezk írásában Ficzere Tamás.

Méltó szállás

A december huszonnegyedikének gyerekkoromtól fogva megvan a menete. A karácsonyi liturgia gyakorlatilag már a fa feldíszítésével elkezdődik, folytatódik a templomba való készülődéssel, az istentisztelettel, utána a vacsorával, majd az esti csendességgel. Amikor ezeket a sorokat írom, még nem tudom, hogy idén ez a családi hagyomány követhető lesz-e. El tudunk-e menni a templomba? Ott lesz-e mindenk

Testté lett

Kép: Testté lett

December vége felé járva önkéntelenül visszatekintünk, számadást tartunk. Egy biztos. A világ hét és félmilliárd lakosát most összeköti a koronavírus járványának rémisztő, halálos tapasztalata.

Megjelent az üdvözítő kegyelem - Karácsonyi körlevél

Kép: Megjelent az üdvözítő kegyelem - Karácsonyi körlevél

„A karácsony üzenete pedig egy jó hír. Úgy is lehetne fogalmazni, hogy a legjobb, ami az emberhez eljuthat: Isten üdvözítő kegyelme jelent meg a karácsonyi csodában. Az ember megkapja a szabadulás és megváltás lehetőségét Istentől. A sötétségbe beleragyog Isten világossága” - fogalmazza meg karácsonyi körlevelében az ünnep jelentőségét Géresi Róbert püspök.

Oktatás

A bábozással fejlesztik a gyermekek személyiségét

Kép: A bábozással fejlesztik a gyermekek személyiségét

A Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program az idén is meghirdette a Bábozzunk együtt! című pályázatát a külhoni magyar óvodák és óvodai csoportok részére. Az értékelők a mintegy harmincegy pályázó közül a somorjai Kiskakas óvoda Piros csoportjának „A kelekótya kiskakas“ című bábelőadását tartották a legjobbnak. Ennek apropója kapcsán beszélgetünk Komzsík Diana igazgatónővel.

Ébredés, lelki megújulás és társadalmi reformok

A Selye János Egyetem Református Teológiai Kara, és a Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiuma Vallástudományi Szekciója közös szervezésében 2021. november 18-án nemzetközi konferenciát tartott: Revival, Social Reform and Spiritual Reform in Central and Eastern Europe (Ébredés, lelki megújulás és társadalmi reformok) címmel.

Sajtó

Református istentisztelet

Kép: Református istentisztelet

A közszolgálati rádió magyar adása, a Pátria Rádió 2022. január 9-én 8.05 órakor református istentiszteletet közvetít. Igét hirdet Tompa Veronika diósförgepatonyi lelkipásztor.

A Világosság református egyházi műsor 2022. január 2-ai ajánlata

Kép: A Világosság református egyházi műsor 2022. január 2-ai ajánlata

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor témái: újévig gondolatok, Marcelházán a már egy éve működik az Éden református bölcsőde, a Kárpát-medecencei Óvodafejlesztési Program keretében újult meg a kiskövesdi óvoda.

ÉlesztŐ 2021

Én voltam, én vagyok

Kép: Én voltam, én vagyok

Csak személyesen, önmagunk felől indulva hirdethetjük az evangéliumot – vallja Hozák Viktor. A szőlőskei lelkipásztor az idei ÉlesztŐ esti áhítatain is ennek jegyében szolgált, a találkozó után pedig tapasztalatairól és a témáról kérdeztük.

„Isten visszahódította szívemet”

Kép: „Isten visszahódította szívemet”

Kérdésre válaszok, mosolyra mosolyok, közeledésre közeledés, bűnre kegyelem – ezek voltak az idei ÉlesztŐ legfontosabb, megerősítő tapasztalatai. Alig öt nap alatt is nagyon hosszú utat jártak be a találkozó résztvevői, hogy aztán mindezt továbbadhassák saját közösségeikben. Így válhat valósággá a záróistentisztelet üzenete: eljött a szavak nélküli igehirdetés ideje.

Nincs más választás

Kép: Nincs más választás

„Vigyázzunk, ne legyünk olyanok, mint azok, akik ettek a kenyérből, hallották az igét és mégsem tudták megragadni a lehetőséget” – figyelmeztetett az idei ÉlesztŐ utolsó főelőadásán Szanyi György lelkipásztor.

Tekints a tükörbe!

Kép: Tekints a tükörbe!

„Ha csak önmagunkig jutunk az nem megoldás, megérthetünk dolgokat múltunkból és jelenünkből, de egyedül nem ismerjük meg önmagunk valóságát” – a csütörtök délelőtti főelőadással folytatódott az ÉlesztŐ Várhosszúréten.

Kinek mondod őt?

Kép: Kinek mondod őt?

Miért kérdez rá Jézus arra, amire ismeri a választ? Mit mond ma a világ róla? Mihez kötik, hogyan általánosítják? És mi a saját válaszunk? Ilyen és ezekhez hasonló kérdéseket vetett fel Szanyi György hajdúsámsoni lelkipásztor az idei ÉlesztŐ első főelőadásán.

A legmeghatározóbb távolság

Kép: A legmeghatározóbb távolság

A viszontlátás örömével, a megtett út emlékeivel és a megpihenésre hívással vette kezdetét augusztus 10-én a 2020-as ÉlesztŐ, amit a futball Európa-bajnoksághoz és az olimpiához hasonlóan idén nyáron tartanak meg.

Tisztújítás 2020

Az általános tisztújítás második fordulójának további eredményei

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Egyetemes Választási Bizottsága 2021. február 19-én tartott ülésén összeszámolta a Nagymihályi és Ondava-hernádi Református Egyházmegye egyházmegyei választások második fordulójának szavazatait, és a következő eredményt állapította meg:

Az általános tisztújítás második fordulójának eredményei

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Egyetemes Választási Bizottsága 2021. január 12-én tartott ülésén összeszámolta a Komáromi és Gömöri Egyházmegye egyházmegyei választások második fordulójának szavazatait, és a következő eredményt állapította meg:

Gyülekezeteink

A Világosság református egyházi műsor 2022. január 16-ai ajánlata

Kép: A Világosság református egyházi műsor 2022. január 16-ai ajánlata

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor témái: Saul az éndóri halottidézőnél tudakolja a jövőt, két éve működik Zselízen a református egyházközség Mózeskosár bölcsődéje, a gitár, mint hobbi és szolgálati eszköz.

Pályázat

Kép: Pályázat

A Tornaljai Református Egyházközség pályázatot hirdet a Református Óvoda igazgatói állásának betöltésére 2022. március 1-jétől.

Református istentisztelet

Kép: Református istentisztelet

A közszolgálati rádió magyar adása, a Pátria Rádió 2022. január 16-án, vasárnap 8.05 órakor református istentiszteletet közvetít. Igét hirdet Pospíšil Miklós kaposkelecsényi helyettes lelkész.

A Kálvinista Szemle januári számának tartalmából

Kép: A Kálvinista Szemle januári számának tartalmából

Az ember születése pillanatától egészen a haláláig úton van. Lelkileg és fizikailag is. Tervezünk, döntünk, továbblépünk, akadályokat küzdünk le. Sokféleképpen járhatjuk be földi utunkat, viszont egy keresztyén ember számára a legfontosabb, hogy zarándoklatának célja a mennyei boldogság legyen.

Imahét

Jövő héten hétfőn, január 17-én kezdődik az Ökumenikus Imahét a Krisztus-hívők egységéért. A hét mottója a Máté evangéliumából vett idézet: „Láttuk az ő csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt.”(Mt 2,2)

A számok mögött mindig az embert kell látnunk

Kép: A számok mögött mindig az embert kell látnunk

„...nekem itt a helyem. Ide tett az Isten, ezt bízta rám. Ezeket az embereket bízta rám. Kevesen vannak? Igen. De vannak!” – mondta Ambrus Erika lelkipásztor, amikor az ipolypásztói gyülekezet és temploma történetéről beszélgettünk.

Kapcsolataink

A Magyar Református Egyház karácsonyi körlevele

„Simeon akkor karjába vette a gyermeket, áldotta az Istent, és ezt mondta: Most bocsátod el, Uram, szolgádat beszéded szerint békességgel, mert meglátta szemem üdvösségedet, amelyet elkészítettél minden nép szeme láttára.” (Lk 2,28–31)

Konferencia

Egy év kényszerű szünet után, 2021. október 15-16-án (illetve a záró istentisztelettel 17-én) immár az ötödik Református kegyesség konferenciára kerül sor Sárospatakon, a Református Teológiai Akadémián, "Egyház mint kommunikáció" címmel.

Nem csak kenyérrel él az ember...

Igemagyarázat – ApCsel 17, 30

„A tudatlanság időszakait ugyan elnézte Isten, de most azt hirdeti az embereknek, hogy mindenki mindenütt térjen meg.”

Igemagyarázat – ApCsel 2,1

„... mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen.”

Igemagyarázat – Jak 5,13

„Szenved-e valaki közöttetek? Imádkozzék! Öröme van-e valakinek? Énekeljen dicséretet!”

Igemagyarázat – Mt 11,28

„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek.”

Igemagyarázat – Jn 11,21–22

„Márta ekkor így szólt Jézushoz: Uram, ha itt lettél volna, nem hal meg a testvérem. De most is tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől megadja neked az Isten.”

Népszámlálás 2021

Láncszemek

Reformátusságunk érték. Értékességének egyik láncszeme a megújulás. Talán sokak számára ismerős a Karl Barth által népszerűvé vált gondolat, elv az állandóan megújuló egyházról: „Ecclesia semper reformanda”.   

Reformátusságunk maradandó érték

Más felekezetű testvéreink, és talán néhányan a saját berkeinkből is, félreértelmezve az eleve elrendelés tanát, a református embert felelőtlennek és fennhéjázónak gondolják, mondván, ha Isten mindent előre eldöntött, akkor nekem semmit sem kell tennem. Az isteni elhívás és kiválasztás, valamint a Tőle kapott küldetés valóban fontos fogalmak a református bibliaértelmezésben.

IGEN a jövőre

2021 tavasza a számbavétel ideje Szlovákiában, hiszen népszámlálásra kerül sor (előbb az online térben, majd igénybe lehet venni az asszisztált szolgáltatást is).

Miért éppen magyar református?

Kép: Miért éppen magyar református?

Sokféle szemszögből tevődhet fel bennünk a címben szereplő kérdés.

Reformátusságunk érték!

Kép: Reformátusságunk érték!

2021 a népszámlálás éve Szlovákiában, amikor a digitális kérdőív kitöltésével számot adunk önmagunkról, helyzetünkről, társadalomban betöltött szerepünkről. A megválaszolandó kérdések sorában vannak azonban olyanok, amelyek mind múltunk, mind jövőnk tekintetében messzebbre mutatnak, amely kérdések között ott van a vallási hovatartozásunk, a nemzetiségünk és az anyanyelvünk vállalásának, megvallásának lehetősége.

Bibliaolvasó kalauz

2022. január 19., szerda

5Móz 25 és Mt 9,1–8 (ÓSZ) „Ha a bűnös verést érdemel...” (2). A mai napig fel tudom idézni azt, hogy gyerekkoromban egy-egy magyar népmese hallgatása, vagy olvasása közben milyen mély izgatottsággal vártam, hogy a jó elnyerje méltó jutalmát, a gonosz pedig méltó büntetését. Mindnyájan szeretnénk egy igazságos, jogszerű, becsületes és tisztességes világban élni. Azonban felnőve, ha merünk őszinték lenni önmagunkkal, akkor egyre inkább látjuk, hogy a mi igazságunk valahogy mindig fontosabb, mint a másiké. A magunk számára nagyobb engedményeket is méltányosnak tartunk, mint a másiknak. Ha nekünk nagyobb mértékkel adnak a jóból, az nem annyira igazságtalan, mint amikor mással teszik ezt. De vajon a méltó büntetést óhajtó vágyaink mellett eljutunk-e annak őszinte megválaszolásáig, hogy ha az Úr Isten velünk is érdemeink szerint bánna, akkor mi mit kapnánk tőle? Fohász: Uram, add, hogy mindig fontos legyen számomra az, ami jó, ami becsületes, ami tiszta, ami igaz, ami tisztességes. Segíts ezeket az erényeket és értékeket védeni és megélni. De add meg, kérlek, azt is, hogy soha meg ne feledkezzem arról, hogy egyedül a Te kegyelmed tart meg, mert Te bűnbocsátó Úr vagy. Ámen.

Népszámlálás 2021

Támogatóink

Honlapunk szöveges, hang, kép és mozgókép tartalmának előállítását a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Kulturális és Közművelődési Központja támogatja. 

Fiatal Reformátusok Szövetsége

„Itt vagyok, engem küldj!”

Cserkészből lett ifjúsági szolgáló, aki nagyon szeret énekelni, táncolni, emberek között lenni és pörögni. Új helyeket felfedezni, új dolgokat kipróbálni. Mindeközben szereti a csendet, a ... ...

Fuss neki újra, de ezúttal ülj le

„Amikor továbbhaladtak, betért egy faluba, ahol egy Márta nevű asszony a házába fogadta. Volt ennek egy Mária nevű testvére, aki leült az Úr lábához, és ... ...

Vezetőségi hírek 2021/III.-IV.

Az év vége felé közeledve dupla számmal itt a Vezetőségi hírek rovatunk dupla számmal! 😀 Nézzük, mi minden történt nyár óta velünk. Júliusban megrendeztük a Tinitábort ... ...

Hétköznapi szeretet (II. rész)

„Ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást.” (János 13,34b) Néhány éve valaki megkérdezte tőlem, mit kívánnék, ha biztos lennék benne, hogy teljesül ... ...

Isten szeretete (I. rész)

„Ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást.” (János 13,34b) Hányszor találkoztatok már azzal a gondolattal, hogy Isten a szeretet és Ő mindenkit ... ...

Diakóniai Központ

PARTICIPÁCIA NA PROJEKTOCH z EŠIF a INÝCH aj mimo EŠIF

PARTICIPÁCIA NA PROJEKTOCH z EŠIF a INÝCH aj mimo EŠIF Por. číslo Operačný program a špecifický cieľ Poskytovateľ príspevku Názov/kód výzvy Názov projektu Identifikácia ... ...

Élő Reménység Konferencia

A gondozás lelki oldaláról és a veszteségek feldolgozásáról tartott konferenciát a Diakóniai Központ A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központja. november 21-23. között Élő reménység ... ...

Gondozói képzés indul!

Tisztelt Érdeklődők! Ezúton értesítjük Önöket, hogy a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központja gondozói képzést indít, elsősorban azok számára, akik november 1.-étől a Diakóniai ... ...

Diakóniai Érzékenyítő Nap Nagykeszin

Szolgálni, lehetőségeink szerint Istennek hála, megvalósult az első Diakóniai Érzékenyítő Nap, melynek a Nagykeszi Gyülekezet adott otthont. A Diakóniai Központ ezen új programjának a célja ... ...

Tanszergyűjtés 2018

A komáromi DK irodába 9:00-15:00 lehet az adományokat behozni hétköznaponként. A lelkészi hivatalokba az ottani nyitvatartási rend szerint. A gyűjtés augusztus végéig tart. ...

Legújabb képeink

Kép: 210710-1962.jpg