Egyházunk

Rendkívüli választás eredménye

A Pozsonyi Református Egyházmegye rendkívüli választásával kapcsolatban a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Egyetemes Választási Bizottsága közleményét tesszük közzé.

Csendesen élve tette a dolgát – Emlékkonferencia Csémy Lajos professzor tiszteletére

Kép: Csendesen élve tette a dolgát – Emlékkonferencia Csémy Lajos professzor tiszteletére

„Csendes ember volt. Csendesen élt és csendesen tette a maga dolgát. Azt az isteni szeretetet hirdette, amelyet megélt és megtapasztalt a saját életében. Egy egész generációnyi felvidéki református lelkész számára adott útmutatást teológiai tanárként“ – összegezte áhítatában Csémy Lajos professzor életét és szolgálatát Géresi Róbert püspök a Prágában június 27-én megtartott emlékkonferencián.

Elszakítottság után talpra állás – Száz évnyi élni akarás

Kép: Elszakítottság után talpra állás – Száz évnyi élni akarás

„Ahogyan az életben gyakran megtörténik, a nem kívánt gyermek szeretett gyermekké válik. Így vagyunk ezzel mi is. A felvidéki református egyházunkat megszerettük. Bánata mindannyiunk bánata. Sikere mindannyiunk öröme. Jó szándékkal építjük, aggódva kísérjük” – mondta Géresi Róbert püspök a lévai református templomban június 17-én megtartott emlékzsinaton.

Százéves az egyházunk 3. rész

Kép: Százéves az egyházunk 3. rész

Befejeződött a lévai alkotmányozó zsinat. A három egyházkerület képviselői azzal a meggyőződéssel tértek haza Léváról, hogy elvégezték a vállalt feladatukat, a református egyház immár elfogadott egyház lesz Csehszlovákiában. Rendbe kellett tenni a zsinat jegyzőkönyvét és letisztázni magát a törvénytárat.

Oktatás

Tanévzáró istentisztelet a Református Oktatási Központban

Kép: Tanévzáró istentisztelet a Református Oktatási Központban

A rimaszombati Református Oktatási Központ ünnepi istentisztelettel zárta a 2022/2023-as tanévet, melyen dr. Rákos Loránt magyar egyetemes lelkészi főjegyző hirdette Isten igéjét. Az alábbiakban az elhangzott igehirdetést tesszük közzé.

Készüljetek fel a hivatásotokra, és utána gyertek haza!

Kép: Készüljetek fel a hivatásotokra, és utána gyertek haza!

A rimaszombati Református Oktatási Központ közössége 2023. május 19-én istentiszteleten búcsúzott a Tompa Mihály Református Gimnázium huszonnyolc ballagó diákjától. Az alábbiakban az igazgató ünnepi beszédét tesszük közzé.

ÉlesztŐ 2022

Önkéntesség és jelenlét nem zárják ki egymást

Kép: Önkéntesség és jelenlét nem zárják ki egymást

Kis Lázár Bence idén koordinátori jobbkézként vett részt az Élesztőn, de azzal a szándékkal, hogy a programokon is megélje a találkozót. Egy mozgalmas napján vele tartottunk, hogy jobban megértsük, mennyi mindent tesznek az önkéntesek a találkozó hátterében, és azt is, honnan van ehhez elegendő motiváció. Képriport.

„Merjünk helyet adni az új generációnak!”

Kép: „Merjünk helyet adni az új generációnak!”

Harminc évvel ezelőtt, 1992 novemberében alapították a Fiatal Reformátusok Szövetségét (Firesz), majd öt évvel később megalakult a szervezet Cantate Domino kórusa. A jeles évfordulókat az Élesztő találkozó résztvevői is megünnepelték, mi pedig alapító tagokat és jelenlegi vezetőket kérdeztünk az elmúlt három évtizedről, valamint arról, hogy látják a mai fiatalokat.

A harmadik irány

Kép: A harmadik irány

Szükségünk van arra, hogy szeressük önmagunkat, amelynek forrása Isten felénk irányuló szeretete – Fóris Tamás, a Vekker Keresztény Közösség lelkipásztora az ember önmagával való kapcsolatával folytatta péntek délelőtt a főelőadások sorát.

Az orvos csak kezel, Isten gyógyít

Kép: Az orvos csak kezel, Isten gyógyít

„Korunk háborújában a legfontosabb feladat, hogy pontosan tudjuk, mit kér tőlünk Jézus, hogy megváltoztassuk a világ menetét” – vallja Csókay András idegsebész. Az idei Élesztőn „Istennel a műtőben” címmel tartott előadást, amely után saját Istenkapcsolatáról és elhívásáról kérdeztük.

Az Istennel való kapcsolatunk tulajdonjogi kérdés

Kép: Az Istennel való kapcsolatunk tulajdonjogi kérdés

„Akkor érthetjük meg a kegyelmet, ha elfogadjuk a saját tökéletlenségünket – akkor érkezik el hozzánk a menny kapuja” – Bolyki László igehirdető folytatta tegnap elkezdett gondolatait, ezen a délelőttön az ember Istennel való kapcsolatát helyezve célkeresztbe.

Tisztújítás 2020

Az általános tisztújítás második fordulójának további eredményei

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Egyetemes Választási Bizottsága 2021. február 19-én tartott ülésén összeszámolta a Nagymihályi és Ondava-hernádi Református Egyházmegye egyházmegyei választások második fordulójának szavazatait, és a következő eredményt állapította meg:

Az általános tisztújítás második fordulójának eredményei

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Egyetemes Választási Bizottsága 2021. január 12-én tartott ülésén összeszámolta a Komáromi és Gömöri Egyházmegye egyházmegyei választások második fordulójának szavazatait, és a következő eredményt állapította meg:

Nem csak kenyérrel él az ember...

Igemagyarázat – ApCsel 17, 30

„A tudatlanság időszakait ugyan elnézte Isten, de most azt hirdeti az embereknek, hogy mindenki mindenütt térjen meg.”

Igemagyarázat – ApCsel 2,1

„... mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen.”

Igemagyarázat – Jak 5,13

„Szenved-e valaki közöttetek? Imádkozzék! Öröme van-e valakinek? Énekeljen dicséretet!”

Igemagyarázat – Mt 11,28

„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek.”

Igemagyarázat – Jn 11,21–22

„Márta ekkor így szólt Jézushoz: Uram, ha itt lettél volna, nem hal meg a testvérem. De most is tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől megadja neked az Isten.”

Gyülekezeteink

A Forrás bölcsőde várja a gyerekeket

Kép: A Forrás bölcsőde várja a gyerekeket

Október 2-án megnyitja kapuját a Lévai Református Egyházközség két csoportszobás, huszonnégy férőhelyes Forrás református bölcsődéje – tájékoztatta lapunkat Kassai Gyula lelkipásztor.

Őrhelyemre állok! – Diplomaosztó ünnepség és segédlelkészek kibocsátása Komáromban

Kép: Őrhelyemre állok! – Diplomaosztó ünnepség és segédlelkészek kibocsátása Komáromban

A korábbi évektől eltérően az idén nem június végén, hanem szeptember 24-én tartotta meg a Református Teológiai Kar a 2022/23-as akadémiai évének zárását. A komáromi református templomban tizennégyen vették át a tanulmányuk befejezését igazoló diplomájukat, valamint letették esküjüket a tanulmányaikat kezdő elsőéves hallgatók. Két végzős teológust segédlelkészi szolgálatra bocsátottak ki.

Több, mint szép volt a Zempléni Református Egyházmegye családi délutánja

Kép: Több, mint szép volt a Zempléni Református Egyházmegye családi délutánja

„Bár azt mondják, az a szép, akinek a szeme kék, de mondd csak, hogy mit ér vele, ha a szíve meg fekete” – énekelte Pintér Béla szeptember 17-én, vasárnap, a Zempléni Egyházmegyei Napon Borsiban, az esti koncerten.

„A múltból építkező jelen a teológiában”

Kép: „A múltból építkező jelen a teológiában”

2023. szeptember 13-kán és 14-kén került sor Komáromban a Selye János Egyetem XV. Nemzetközi Tudományos Konferenciájára. A teológiai szekció előadói az „A múltból építkező jelen a teológiában” című témakörhöz kapcsolódó kutatásaik eredményeit mutatták be. Az alábbiakban az elhangzott előadásokról a teljesség igénye nélkül számolunk be.

Egyházmegyei Családi Nap Deákin

Kép: Egyházmegyei Családi Nap Deákin

Miután a Reformáció 500. évfordulója alkalmából legelőször 2017-ben Komáromban, majd Negyeden és Ekelen került sor a Komáromi Református Egyházmegye családi napjára, a negyediknek a házigazdája 2023. szeptember 9-én a Deáki Református Egyházközség volt.

Bibliai keretű élménypedagógiai képzésnek adott otthont Somorja

Kép:  Bibliai keretű élménypedagógiai képzésnek adott otthont Somorja

Augusztus utolsó napjaiban bibliai-élménypedagógiai képzést tartottak a somorjai Kiskakas református óvodában. Az első alkalommal megtartott három napos szakmai rendezvényen a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház területén működő óvodák közül heten képviselték magukat huszonhét résztvevővel.

Sajtó

A Világosság református egyházi műsor 2023. szeptember 24-ei ajánlata

Kép: A Világosság református egyházi műsor 2023. szeptember 24-ei ajánlata

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor témái: A hamis esküvés, az igen legyen igen, a nem pedig nem, házasságkötés református rendtartás szerint, emlékezés a teológiai professzor édesapára, Csémy Lajosra.

Szenvedéseken át az isteni szeretetig

Kép: Szenvedéseken át az isteni szeretetig

Szeptember 15-én, pénteken, 8.05 órai kezdettel Szenvedéseken át az isteni szeretetig címmel különműsort sugároz a Pátria rádió, amelyben Györky Szilvia alsómihalyi lelkipásztor vall a rákkal való küzdelmeiről, az élet apró örömeiről és az emberek által közvetített isteni csodákról, valamint a betegségéhez kapcsolódó emberi hozzáállásról.

Segítség háborúság idején

A Válságstáb hírlevele

Május 30-án ülésezett ismét a Válságstáb, amely áttekintette a menekülthelyzetet, az adományok koordinációját és a további teendők szükségességét.

Válságstáb hírlevele

Május 17-én a Válságstáb ismét áttekintette a menekültek helyzetének alakulását egyházunkban és azon kívül. Megállapította, hogy a céladományként a nevezett napig 95 050 euró folyt be.

Válságstáb hírlevele

2022. május 9-én ismét ülésezett a menekültek megsegítésére alakult Válságstáb, melynek tagjai hálás szívvel tekintették át az eddig érkezett adományokat és a segítségnyújtás különböző ágait. A jelzett napon a pénzadományok összege 80 850 euró volt.

Válságstáb hírlevele

A menekültek megsegítésére alakult Válságstáb a 2022. április 7-én tartott ülésén megállapította, hogy a jelzett napig 62 800 € felajánlás érkezett, amit ezúton is köszön minden adományozónak.

Amint lehet, hazamegyünk

Kép: Amint lehet, hazamegyünk

Palcsó Attila hetényi lelkipásztor, aki a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház nemzetközi kapcsolatokért felelős zsinati tanácsosa is, de tagja az egyházunk által létrehozott válságstábnak is, felvállalta, hogy ellátogat a felsőnémeti szlovák-ukrán határhoz. Személyesen is szeretett volna meggyőződni arról, miként zajlik a menekültek fogadása és ellátása. De nem ment üres kézzel.

Kapcsolataink

Konzultáció Ukrajna jövőjéről

Kép: Konzultáció Ukrajna jövőjéről

Július 14. és 15. között Budapesten találkoztak a partneregyházak és -szervezetek képviselői a világ minden tájáról, hogy részt vegyenek az Ukrajna jövőjéről szóló konzultáción (Ukraine Future Conference). Az eseményre a Magyarországi Református Egyház kezdeményezésére került sor a Kárpátaljai Református Egyházzal való együttműködés keretében. Egyházunkat Palcsó Attila külügyi tanácsos képviselte.

Két nyugat-európai szervezet csatlakozott a Magyar Református Egyházhoz

Kép: Két nyugat-európai szervezet csatlakozott a Magyar Református Egyházhoz

A Ráday Házban július 13-án és 14-én ülésezett a Magyar Református Egyház Közös Zsinata. Megszavazták az alkotmány módosítását, amely alapján a Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetsége és a Nyugat-Európai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat csatlakozhatott a Magyar Református Egyházhoz. Az alkotótagság bővítése mellett elfogadták a Kárpát-medencei református nemzetstratégiát,

Bibliaolvasó kalauz

2023. szeptember 29., péntek

4Móz 10,11–36 és ApCsel 12,1–5(ÓSZ) „Kelj föl, URam! Szóródjanak szét ellenségeid, gyűlölőid meneküljenek előled! (...) Térj vissza, URam, Izráel ezreinek sokaságához" (35.36). Mózes a sivatagban nagyon jól tudta, ha elveszítik Istent, minden odavész. Ha nem lesz velük Isten, mindannyian elvesznek. Ezért ahányszor elindult a szövetség ládája, Mózes mindig kérte az Urat, hogy keljen fel, és menjen velük. Amikor pedig megálltak, azt kérte, az Úr is telepedjen le közöttük. Testvérem, bármerre indulsz ma, legyen az iskola, munkahely, intézkedés, vagy ha éppen nincs dolgod, kérdd az Urat, hogy tartson Veled. Ha pedig valahova megérkezel, kérdd, hogy telepedjen le, és maradjon melletted. „Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk" (Róm 8,31)? Ahol az Úr jelen van, onnan még a gonosz lelkek is menekülnek. „Vezess, Jézusunk, s véled indulunk. Küzdelemre hív az élet, hadd kövessünk benne téged; fogjad a kezünk, míg megérkezünk" (RÉ 434.).Fohász: Vonj magadhoz Uram, mert csak Veled van biztonságban az életem. Vonj magadhoz, hogy örökre Veled maradhassak! Vezess utadon, oltalmazz minden gonosz és rossz ellen! Hogy nevedre dicsőség szálljon, én pedig békességre találjak melletted! Ámen.

Legújabb képeink

Kép: 230617-3485.jpg

Támogatóink

Honlapunk szöveges, hang, kép és mozgókép tartalmának előállítását a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Kulturális és Közművelődési Központja támogatja. 

Fiatal Reformátusok Szövetsége

Koppanások

Kimentem sétálni. Jólesett, hogy szemergett az eső. Tapasztalt kísérő módjára nagyon tapintatosan, nagyon diszkréten tette ezt. Érezhető volt, nem akarja, hogy miatta […] ...

Hétköznap

Rámsötétedett. Újra. Már üresek a termek. Körülöttem papírlapokon betűk, számok, …életek. Esetté zsugorított hideg ismeret. Hirtelen én is fázni kezdek. Aztán, ahogy […] ...

Életképek – avagy történetek, melyekből az életet tanultam

Találkozásom Istennel Bevezetésként annyit szeretnék elmondani, hogy apukám katolikus, anyukám református. Mikor megszülettem, nem kereszteltek meg, mert nem tudták eldönteni, mire kereszteljenek. […] ...

Életképek – avagy történetek, melyekből az életet tanultam

„Te azért, fiam, erősödjél meg a kegyelemben, amely Krisztus Jézusban van.” (2Tim 2,1) „Látom, a gitár felkeltette az érdeklődésedet” – mondta mosolyogva […] ...

A mennyei torta

Ki ne szeretné a tortákat? A szülinapok elengedhetetlen kellékei, de nem valószínű, hogy az év bármely más szakaszában is találkoznánk velük. Az […] ...