Isten kapukat nyitott meg előttünk

Isten kapukat nyitott meg előttünk

Református óvodát adtak át a Csallóköz központjában

Egyházunk

A lelkészkedés kérdései

Kép: A lelkészkedés kérdései

November 7. és 9., illetve 9. és 11. között tartotta meg a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház őszi lelkésztovábbképzőjétt, hogy az adott témakörön belül körbejárják teológiai és gyakorlati szempontból a lelkipásztori hivatás jellemvonásait, és közösen választ találjanak a lelkészhiány okaira.

Az öt sola - A reformátorok és a reformáció alapvető tanítása

Vissza a gyökerekhez, vissza a forráshoz! Ez volt a reformáció közismert célja. A keresztyénség a 16. századra erősen eltorzult. Ez a torzulás a kultuszban, a keresztyéni élet mindennapos dolgaiban és magában, a tanításban is megmutatkozott. Gondoljunk csak a bűnbocsátó cédulák árusításának gyakorlatára. Az egyház tanítása eltávolodott attól, amit evangéliuminak és krisztusinak neveznek.

Motivációs kerettel bővül a közalapi törvény

Kép: Motivációs kerettel bővül a közalapi törvény

Az október 22-én, a rimaszombati Csillagházban ülésező Zsinat módosította a 2009-ben jóváhagyott Közalapról szóló törvényt, kibővítve azt a lelkészi életpályamodellt elősegítő, motivációs részkerettel. A Diakóniai Központ által beterjesztett Szeretetszolgálatot szabályozó törvénytervezet is zöld utat kapott.

Pályázat

Kép: Pályázat

A Királyhelmeci Református Egyházközség pályázatot hirdet a Református Óvoda igazgatói állásának betöltésére.

ÉlesztŐ 2022

Önkéntesség és jelenlét nem zárják ki egymást

Kép: Önkéntesség és jelenlét nem zárják ki egymást

Kis Lázár Bence idén koordinátori jobbkézként vett részt az Élesztőn, de azzal a szándékkal, hogy a programokon is megélje a találkozót. Egy mozgalmas napján vele tartottunk, hogy jobban megértsük, mennyi mindent tesznek az önkéntesek a találkozó hátterében, és azt is, honnan van ehhez elegendő motiváció. Képriport.

„Merjünk helyet adni az új generációnak!”

Kép: „Merjünk helyet adni az új generációnak!”

Harminc évvel ezelőtt, 1992 novemberében alapították a Fiatal Reformátusok Szövetségét (Firesz), majd öt évvel később megalakult a szervezet Cantate Domino kórusa. A jeles évfordulókat az Élesztő találkozó résztvevői is megünnepelték, mi pedig alapító tagokat és jelenlegi vezetőket kérdeztünk az elmúlt három évtizedről, valamint arról, hogy látják a mai fiatalokat.

A harmadik irány

Kép: A harmadik irány

Szükségünk van arra, hogy szeressük önmagunkat, amelynek forrása Isten felénk irányuló szeretete – Fóris Tamás, a Vekker Keresztény Közösség lelkipásztora az ember önmagával való kapcsolatával folytatta péntek délelőtt a főelőadások sorát.

Az orvos csak kezel, Isten gyógyít

Kép: Az orvos csak kezel, Isten gyógyít

„Korunk háborújában a legfontosabb feladat, hogy pontosan tudjuk, mit kér tőlünk Jézus, hogy megváltoztassuk a világ menetét” – vallja Csókay András idegsebész. Az idei Élesztőn „Istennel a műtőben” címmel tartott előadást, amely után saját Istenkapcsolatáról és elhívásáról kérdeztük.

Az Istennel való kapcsolatunk tulajdonjogi kérdés

Kép: Az Istennel való kapcsolatunk tulajdonjogi kérdés

„Akkor érthetjük meg a kegyelmet, ha elfogadjuk a saját tökéletlenségünket – akkor érkezik el hozzánk a menny kapuja” – Bolyki László igehirdető folytatta tegnap elkezdett gondolatait, ezen a délelőttön az ember Istennel való kapcsolatát helyezve célkeresztbe.

Oktatás

Református pedagógusok szakmai konferenciája

Kép: Református pedagógusok szakmai konferenciája

Református oktatási intézményeinek pedagógusai tizenkettedik alkalommal vettek részt az Országos Református Pedagógustalálkozón a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Közoktatási Tanácsának szervezésében.

Kalandok és álmok

Kép: Kalandok és álmok

Október 7-én és 8-án Rimaszombatban zajlott a II. Országos Református Óvópedagógus-találkozó.

Tisztújítás 2020

Az általános tisztújítás második fordulójának további eredményei

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Egyetemes Választási Bizottsága 2021. február 19-én tartott ülésén összeszámolta a Nagymihályi és Ondava-hernádi Református Egyházmegye egyházmegyei választások második fordulójának szavazatait, és a következő eredményt állapította meg:

Az általános tisztújítás második fordulójának eredményei

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Egyetemes Választási Bizottsága 2021. január 12-én tartott ülésén összeszámolta a Komáromi és Gömöri Egyházmegye egyházmegyei választások második fordulójának szavazatait, és a következő eredményt állapította meg:

Nem csak kenyérrel él az ember...

Igemagyarázat – ApCsel 17, 30

„A tudatlanság időszakait ugyan elnézte Isten, de most azt hirdeti az embereknek, hogy mindenki mindenütt térjen meg.”

Igemagyarázat – ApCsel 2,1

„... mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen.”

Igemagyarázat – Jak 5,13

„Szenved-e valaki közöttetek? Imádkozzék! Öröme van-e valakinek? Énekeljen dicséretet!”

Igemagyarázat – Mt 11,28

„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek.”

Igemagyarázat – Jn 11,21–22

„Márta ekkor így szólt Jézushoz: Uram, ha itt lettél volna, nem hal meg a testvérem. De most is tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől megadja neked az Isten.”

Gyülekezeteink

A szolgálat az életem

Kép: A szolgálat az életem

Két évvel ezelőtt fejezte be aktív lelkészi szolgálatát Szabóné Kozár Éva perbenyiki lelkipásztor, aki negyvenhét éven át hirdette Isten igéjét. Bár már túl van a hetvenen, de ha engedélyeznék a további szolgálatát, akkor ismét felvenné a palástot és tenné a dolgát.

Adventi istentisztelet a Pátria rádióban

Kép: Adventi istentisztelet a Pátria rádióban

Advent első vasárnapján, 2022. november 27-én 9.30 órakor a Pátria rádió adventi istentiszteletet közvetít a nyitrai református templomból. Igét hirdet Ficzere Tamás lelkipásztor.

Hálaadó istentisztelet

Kép: Hálaadó istentisztelet

December 4-én, vasárnap 10.00 órai kezdettel Zselízen ünnepi istentiszteleten megemlékeznek meg a református templom 60 évvel ezelőtt való felszenteléséről.

Éljünk Istennek odaszánt, igaz szolgálatban - Dél-Koreai református kapcsolatok

Kép: Éljünk Istennek odaszánt, igaz szolgálatban - Dél-Koreai református kapcsolatok

A Koreai Presbiteriánus Egyház 107. zsinati ülését tartotta 2022. szeptember 20-22. között Changwonban (Dél-Korea), melyre első alkalommal kapott hivatalos meghívást a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház. A zsinatot évente egyszer hívják össze. Egyházunkat Palcsó Attila zsinati külügyi tanácsos képviselte.

Már harangszó hívogat az ipolysági református templomba

Kép: Már harangszó hívogat az ipolysági református templomba

Ünnepi istentisztelet keretében november 13-án első alkalommal szólalt meg az ipolysági református templom előtt felállított harangláb több mint százhetven esztendős harangja. A régi-új harang ezentúl szólítja, és egyben szolgálja a templomépítő gyülekezetet az Ipoly menti kisvárosban.

Isten az elhívottakat teszi alkalmassá

Kép: Isten az elhívottakat teszi alkalmassá

Az idén ötven éve, hogy 1972. október 22-én egy templomszentelési ünnepség alkalmával Zsarnón Varga Imre püspök kibocsátotta lelkészi szolgálatba a Csicserből származó Híres Erzsébetet. Ezáltal Ő lett a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház első női lelkésze. Az évforduló kapcsán beszélgetünk a negyvennégyéves szolgálatáról a kezdetektől a nyugdíjba vonulásáig.

Sajtó

A Világosság református egyházi műsor 2022. november 20-ai ajánlata

Kép: A Világosság református egyházi műsor 2022. november 20-ai ajánlata

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor témái: Absolon bevonul Jeruzsálembe, hazajött, hogy szülőfaluja lelkipásztora legyen, 50 évvel ezelőtt bocsátották ki szolgálatba az első női lelkészt.

„Földig érő égfoszlányok”

Kép: „Földig érő égfoszlányok”

2022 őszén jelent meg Rákos Loránt egyetemes lelkészi főjegyző füveskönyve, „Földig érő égfoszlányok” címmel.

Segítség háborúság idején

2022. november 26., szombat

Dán 3,26–33 és Lk 3,1–20(ÚSZ) „A fejsze pedig már a fák gyökerén van: ezért minden fa, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágatik és tűzre vettetik" (9). Sokunk számára ítélet ez a mai ige. Vajon, ha Jézus ma meglátogatna minket, a test cselekedeteit vagy a lélek gyümölcseit találná meg életünkön (Gal 5,16–26)? És a hit gyümölcseiből bőségesen találna? Olyan gyümölcsök ezek, amelyeket Isten Lelke ültet el, és mélyen a szívünkben forgatunk, aztán elhatározások formájában bimbóznak, majd döntések által érlelnek gyümölcsöt és cselekedetek által lesznek ízletessé és finommá. Egyszerre kényelmes és rohanó világunkban nagy kísértés, hogy a jó cselekvésében megmaradjunk az elgondolásnál vagy a halogatásnál. Kérjünk az Úrtól jó gyümölcsöket, amelyek mindig azokat táplálják, akik nem tettek érte semmit. De akiknek nagyon nagy szükségük van rá.Fohász: Jóságos Uram, kérlek, bocsáss meg azért, mert terméketlen az életem. Kevés a Neked tetsző, másokat tápláló gyümölcsöm. Kérlek, Te adj nekem szeretetet, örömet, békességet, türelmet, szívességet, jóságot, hűséget, szelídséget, önmegtartóztatást. Mindegyikre szükségem volna, de mivel ezek a Te ajándékaid, bármelyiket elfogadom. Köszönöm. Ámen.

A Válságstáb hírlevele

Május 30-án ülésezett ismét a Válságstáb, amely áttekintette a menekülthelyzetet, az adományok koordinációját és a további teendők szükségességét.

Válságstáb hírlevele

Május 17-én a Válságstáb ismét áttekintette a menekültek helyzetének alakulását egyházunkban és azon kívül. Megállapította, hogy a céladományként a nevezett napig 95 050 euró folyt be.

Válságstáb hírlevele

2022. május 9-én ismét ülésezett a menekültek megsegítésére alakult Válságstáb, melynek tagjai hálás szívvel tekintették át az eddig érkezett adományokat és a segítségnyújtás különböző ágait. A jelzett napon a pénzadományok összege 80 850 euró volt.

Válságstáb hírlevele

A menekültek megsegítésére alakult Válságstáb a 2022. április 7-én tartott ülésén megállapította, hogy a jelzett napig 62 800 € felajánlás érkezett, amit ezúton is köszön minden adományozónak.

Kapcsolataink

Már lehet jelentkezni a Nyilas Misi Ösztöndíjprogramra

Kép: Már lehet jelentkezni a Nyilas Misi Ösztöndíjprogramra

„A tehetség kincs!” – ezzel a jelmondottal hirdeti meg minden évben a Magyar Református Szeretetszolgálat Nyilas Misi Ösztöndíjprogramját, mellyel tehetséges, ám nehéz anyagi körülmények között élő diákokat támogat a szervezet. Az ösztöndíjprogram idén új elemmel bővül, és a pénzügyi támogatás mellett már szakmai mentorálás is segíti az ösztöndíj nyerteseit.

Pünkösdi körlevél

A Generális Konvent Elnökségének pünkösdi körlevele a Magyar Református Egyház minden gyülekezete és intézménye számára.

Bibliaolvasó kalauz

2022. november 27., vasárnap

Dán 4,1–14 és Lk 3,21–38(ÚSZ) „Történt, hogy amikor az egész nép megkeresztelkedett, és Jézus is megkeresztelkedett és imádkozott, megnyílt az ég" (21). Amikor Jézus imádkozott, megnyílt az ég, az Atya pedig bizonyságot tett Fiáról: „Te vagy az én szeretett Fiam, benned gyönyörködöm." Én hiszem, hogy amikor imádkozunk, számunkra is megnyílik az ég. Egyrészt mert Isten meghallgatja imádságunkat, másrészt – az imádságra válaszul – megtapasztalhatjuk Isten segítségét. Mennyei erők mozdulnak meg, hogy segítségünkre siessenek, vagy éppen áldást adjanak. Azt mondja Jakab: „Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről, a világosság Atyjától száll alá" (Jak 1,17). Megnyílik az ég, hogy Isten válaszoljon imádságodra. Áldásainak tárháza kifogyhatatlan, de ennek a kulcsa az imádság. Ha a házadba szeretnél bejutni ahhoz is kulcs kell, Isten áldásainak a tárházához pedig imádság.Fohász: Uram, be kell vallanom, hogy sokszor nem is tudatosítom, hogy milyen hatalma van az imádságnak. Kérlek, add, hogy mindig legyen időm Rád, hogy beszélhessek Veled, hogy hittel és reménységgel tudjak szólni Hozzád. És adj figyelmességet, hogy embertársaim javára is közbenjárjak Nálad. Köszönöm. Ámen.

Támogatóink

Honlapunk szöveges, hang, kép és mozgókép tartalmának előállítását a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Kulturális és Közművelődési Központja támogatja. 

Fiatal Reformátusok Szövetsége

Életképek – avagy történetek, melyekből az életet tanultam

Találkozásom Istennel Bevezetésként annyit szeretnék elmondani, hogy apukám katolikus, anyukám református. Mikor megszülettem, nem kereszteltek meg, mert nem tudták eldönteni, mire kereszteljenek. […] ...

Életképek – avagy történetek, melyekből az életet tanultam

„Te azért, fiam, erősödjél meg a kegyelemben, amely Krisztus Jézusban van.” (2Tim 2,1) „Látom, a gitár felkeltette az érdeklődésedet” – mondta mosolyogva […] ...

A mennyei torta

Ki ne szeretné a tortákat? A szülinapok elengedhetetlen kellékei, de nem valószínű, hogy az év bármely más szakaszában is találkoznánk velük. Az […] ...

„Mert jó az Úr...”

„Az elmúlt évem tele volt mélységekkel és magaslatokkal. Ezekben a helyzetekben nagyon sok erőt tudtam meríteni az éves igémből, ami Jób könyvében […] ...

Séta

Zöldeskék színű volt. Aztán világos, tiszta zöld és türkiz. Már akkor mosoly ült az arcomon, mikor a forgalmas útról befordultam a platánokkal […] ...

Diakóniai Központ

PARTICIPÁCIA NA PROJEKTOCH z EŠIF a INÝCH aj mimo EŠIF

PARTICIPÁCIA NA PROJEKTOCH z EŠIF a INÝCH aj mimo EŠIF Por. číslo Operačný program a špecifický cieľ Poskytovateľ príspevku Názov/kód výzvy Názov projektu Identifikácia ... ...

Élő Reménység Konferencia

A gondozás lelki oldaláról és a veszteségek feldolgozásáról tartott konferenciát a Diakóniai Központ A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központja. november 21-23. között Élő reménység ... ...

Gondozói képzés indul!

Tisztelt Érdeklődők! Ezúton értesítjük Önöket, hogy a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központja gondozói képzést indít, elsősorban azok számára, akik november 1.-étől a Diakóniai ... ...

Diakóniai Érzékenyítő Nap Nagykeszin

Szolgálni, lehetőségeink szerint Istennek hála, megvalósult az első Diakóniai Érzékenyítő Nap, melynek a Nagykeszi Gyülekezet adott otthont. A Diakóniai Központ ezen új programjának a célja ... ...

Tanszergyűjtés 2018

A komáromi DK irodába 9:00-15:00 lehet az adományokat behozni hétköznaponként. A lelkészi hivatalokba az ottani nyitvatartási rend szerint. A gyűjtés augusztus végéig tart. ...

Legújabb képeink

Kép: 221022-4151.jpg