Egyházunk

Ahogy lehet… Varga Imre-emlékkiállítás

Kép: Ahogy lehet… Varga Imre-emlékkiállítás

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Tudományos Gyűjteményei szervezésében 2014. október 24-én „Ahogy lehet…” címmel Varga Imre-emlékkiállítás nyílt a Hernádzsadányi Református Egyházközség gyülekezeti házában.

Szakmai értekezlet és HEKS projektlehetőség a református gyülekezetek számára

Szakmai értekezletet tartottak a komáromi régió cigánymissziójának munkatársai, amelyen értékelték az elmúlt fél éves működésüket. Szóba került a dunaszerdahelyi karcsai úti cigánytelep, a komáromi Harcsáson élők lelki gondozása, de más környező települések cigánymissziós feladatainak ellátása is.

Lelkésztovábbképző Berekfürdőn

Kép: Lelkésztovábbképző Berekfürdőn

Szép őszi napsütés várta október 20-án Berekfürdőn azt a 160 református lelkészt, akik a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház magyar egyházmegyéiből érkeztek a továbbképzésre. A képzés témája a hitvallás és nemzettudat közötti összefüggés volt.

Elhunyt A. Kis Béla lelkipásztor

2014. október 21-én rövid lefolyású, súlyos betegség után életének 51. évében hazatért megváltó Urához A. Kis Béla közgazdász, lelkipásztor, a Kálvinista Szemle szerkesztője. Búcsúztatására október 25-én, szombaton kerül sor. A gyászistentisztelet az alistáli temetőben 12.00 órakor kezdődik.

Oktatás

„Istennek és magunknak az ismerete” – Gazdag program várta a pedagógusokat

Kép: „Istennek és magunknak az ismerete” –  Gazdag program várta a pedagógusokat

2014. október 3. és 4. között Nagybörzsönyben találkoztak az évi rendszerességgel megtartott Országos Református Pedagógustalálkozón az egyházunk területén működő református iskolák pedagógusai.

Kapcsolataink

A Rajnai Evangélikus Egyház képviselőinek látogatása

Kép: A Rajnai Evangélikus Egyház képviselőinek látogatása

Manfred Rekowski a Rajnai Evangélikus Egyház (EKR) elnöke, és Barbara Rudolph az EKR ökumenikus kapcsolatokért felelős tanácsosa 2014. október 9. és 12. között egyházunk püspökével és főgondnokával folytat tárgyalásokat, amelyek tárgya többek között az egyházunk és a Rajnai Evangélikus Egyház további együttműködésének lehetőségei.

Látogatás a Királyhágómelléken

A Királyhágó-melléki Református Egyházkerülettel egyházunk 2000-ben írt alá testvérkerületi szerződést. A szerződésbe megfogalmazásra került az, hogy a két egyházkerület törekedni fog egymás kölcsönös megismerésére és segítésére. Ennek egyik hozadéka, hogy 2014. szeptember 12-14. között egyházunk küldöttségét fogadta a Királyhágó-melléki Egyházkerület vezetősége Szilágynagyfaluban.

Református rádiója lett a keleti egyházmegyéknek

Kép: Református rádiója lett a keleti egyházmegyéknek

A címben szereplő állítás csak félig igaz, mert nem a keleti egyházmegyékhez tartozik a földfelszíni sugárzású református rádió, de a sátoraljaújhelyi adóról úgy szórható az Európa Rádió műsora, hogy az a zempléni egyházmegye szinte teljes területén, s az ungi egyházmegye egy részén is befogható és így hallgatható.

Gyermekotthonok XVII. Grassroots Európa Kupa Döntője

Piros–kék mezben Szlovákiát a jókai Jó Pásztor Háza Gyermekotthon focicsapata képviselte a Kecskeméten megrendezett nemzetközi labdarúgótornán.

Közép-európai keresztyének találkoztak Wroclawban

2014. július 4–6. között Wrocławban (Borszló, Lengyelország) zajlott a Közép-Európai Keresztyén Találkozó, melynek a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház is a társszervezője volt. Az eseményen egy 15 fős küldöttség vett részt.

Gyülekezeteink

Megújult a jókai református templom

Több mint 43 ezer eurós költséggel újult meg Jókán a református templom. A kiadások jelentős részét a hívek adományai fedezték, de a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Közalapjának 8 ezer eurós támogatása is hozzájárult a munkálatok költségeihez.

Lelkészbeiktatás a Kövecses-Naprágyi Református Társult Anyaegyházközségben

2014. október 12-én a kövecsesi református templomban ünnepi istentisztelet keretében iktatták be Rákos Lórántot a Kövecses-Naprágyi Református Társult Anyaegyházközségbe és a hozzá tartozó sajórecskei és sajószentkirályi leányegyházközségekbe.

A pozsonyi egyházmegye őszi közgyűlése

2014. október 18-án tartotta meg őszi közgyűlését a pozsonyi egyházmegye Jókán. Az alkotó tagok megválasztották az egyházmegyei tisztségviselőket, valamint döntöttek arról is, hogy az Közalaphoz benyújtott kérvények milyen sorrendben kerüljenek továbbításra a Zsinati Tanácshoz.

Miből lesz a cserebogár? - Két egyházmegye fiataljai találkoztak egy közös hétvégén

Nohát, de megnőttél! Reméljük, ezt fogják mondani mindazoknak a fiataloknak, akik hazatértek a sátoraljaújhelyi Várhegy üdülőből, a Gömöri és a Zempléni Református Egyházmegye fiataljainak a találkozójáról.

Emlékező istentisztelet és koszorúzás Gömörszkároson

Emlékező istentiszteletre gyűltek egybe a gömörszkárosi és a környező gyülekezetek hívei október 5-én, az aradi vértanúk ünnepe előtti vasárnap.

Felszentelték az ipolysági gyülekezeti központot

Örömnapra ébredt 2014. szeptember 28-án az ipolysági reformátusság. Megvalósulhatott az álmuk és Isten segedelmével elkészülhetett a hat éven át épülő gyülekezeti központ.

Sajtó

Csallóközi és Mátyusföldi prédikációk

A Komáromi Református Egyházmegye kezdeményezésére Csallóközi és Mátyusföldi prédikációk címmel első alkalommal jelent meg egy olyan gyűjtemény, amely az egyházmegyében szolgáló lelkipásztorok egy-egy igehirdetését foglalja magába.

A Pátria rádió Világosság református műsorának október 26-ai ajánlata

A Pátria rádióban október 26-án a 7.05-kor kezdődő Világosság református egyházi műsor fő témája a válás. Szó lesz az új ipolysági gyülekezeti központról, valamint a Szlovákiai Magyar Református Presbiteri Szövetség regionális presbiterképzéséről.

A Pátria rádió Világosság református műsorának október 12-ei ajánlata

A Pátria rádióban október 12-én a 7.05-kor kezdődő Világosság református egyházi műsor fő témája az ízetlenné vált só. Szó lesz az abarai lelkészbeiktatásról és bemutatásra kerül a nagykeszi gyülekezet.

A Pátria rádió Világosság református műsorának szeptember 28-ai ajánlata

A Pátria rádióban szeptember 28-án a 7.05-kor kezdődő Világosság református egyházi műsor fő témája a megbotránkoztatás. Szó lesz a madari gyülekezet ünnepi istentiszteletéről, melyen beiktatták Csiba Zoltán megválasztott lelkipásztort, valamint arról, hogy Rozsnyón megemlékeztek a templomépítő Réz Lászlóról.

események továbbiak →

Műemlékvédelmi továbbképzés

Örökségvédelmi képzés

Sola Rádió

Szola Rádió honlapja

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház hanganyagokat tartalmazó honlapja. Célunk az evangélium hirdetése, hitmélyítés és közéleti híradás a református keresztyének szolgálatáról a világhálón keresztül. A honlapra felkerülő hanganyagokat az egyházmegyék lelkészeiből álló önkéntes csapat készíti.

Fiatal Reformátusok Szövetsége

23. napon

Alig vagyok látható. Alig vagyok érezhető. Alaktalan testem még parányi. Míg szerintük nem is vagyok ember, Ő már fejezeteket ír könyvébe rólam. Elöl és hátul ... ...

2014/5. vezetőségi gyűlés – Duna Mente

2014. október 10-én (pénteken) 18.00 órától gyűlésezett a Firesz – Duna Mente vezetősége a komáromi irodában. Véglegesítette a Nyilatkozatát, mely segítségül szolgál ahhoz, hogy célirányosan ... ...

Virrasztani valami másért

Virrasztani egy embertársunk felett. Virrasztani egy társunkért. Virrasztani Jézusért. És a legnehezebb dolog benne megtalálni, hogy mi adhat még nagyobb pihenést és békességet, mint az ... ...

Álom

Gyermeki világ. Világ, melynek nincsenek határai. Minden elképzelhető. Minden álom valóság. Valóság, hogy városokat építesz. Valóság, hogy gyermeket öltöztetsz. Valóság, hogy tűzoltó vagy, meg katona ... ...

2014/4. vezetőségi gyűlés – Duna Mente

2014. szeptember 12-én 17.00 órától kerül sor a következő vezetőségi gyűlésre a komáromi irodában. Amiről beszélgetni fogunk: Hol tartunk a megálmodott víziónk megvalósításában? Mi ... ...

Legújabb képeink

Kép: reformata-0333.jpg