Egyházunk

Pályázat

TIMOTEUS n.o. pályázatot hirdet a komáromi Idősek Otthona és az egész évi bentlakásos Specializált Intézmény igazgatói posztjának betöltésére. A pályázati feltételnek eleget tévő érdeklődők 2016. november 15-ig jelentkezhetnek.

X. Országos énekverseny 2016 - Felhívás

Az Egyházzenei Osztály idén is megrendezi az Országos énekversenyt valamennyi korosztály, szólisták és éneklőcsoportok számára. A nyertesek értékes zenei ajándékot kapnak. A döntőre Rimaszombatban 2016. november 26-án kerül sor.

Reformacio.ma – honlap a reformáció emlékére

2016. augusztus 22-én indult el a Kárpát-medence református egyházainak közös jubileumi honlapja, a reformacio.ma, mely a reformációi emlékévre készülve hírekkel, interjúkkal, riportokkal, Kárpát-medencei eseménynaptárral, történelmi időkerékkel, kvízekkel és interaktív térképpel várja a látogatókat.

Pályázat

A Sókszelőcei Református Egyházközség pályázatot hirdet a megüresedett első lelkészi állás betöltésére. Jelentkezési határidő: 2016. augusztus 31.

Oktatás

„Legyen, Uram, a te kegyelmed rajtunk!”

2016. szeptember 18-án Nagyenyeden volt a Kárpát-medencei református oktatási intézmények tanévnyitója. Felvidék, Kárpátalja, Erdély, Partium, Vajdaság és Magyarország 36 református iskolájából érkezett tanárok, diákok és lelkészek töltötték meg a nagyenyedi vártemplomot.

Erős vár a nyelv – kiosztották a Jakab István-díjat

A komáromi Selye János Egyetem Református Teológiai Karának a diplomaosztó és tanévzáró istentisztelettel egybekötött ünnepi alkalmán adták át a Jakab István-díjat. Az év elején meghirdetett pályázatra öten jelentkeztek prédikációval. Az első helyezett Takács Klaudia doktorandusz hallgató, komáromi segédlelkész lett.

Sajtó

A Világosság református egyházi műsor 2016. október 16-ai ajánlata

A Pátria rádióban a 7.05 órakor jelentkező műsor fő témája a világosságban való járás. Megemlékezünk Martsa Dániel néhai tanyi lelkipásztorról, aki az idén lenne száz éves. Összeállításban számolunk be a szentpéteri gyülekezet ünnepi istentiszteletéről, amelyen hálát adtak a megújult templomukért, de a hatvan évvel ezelőtt konfirmáltak találkozóját is megszervezték.

A Világosság református egyházi műsor 2016. október 2-ai ajánlata

A Pátria rádióban a 7.05 órakor jelentkező műsor fő témája az Isten felé irányuló fohász a nyomorúság vagy a nehéz élethelyzet idején, illetve a „Miért hagytál el engem?” kérdésnek a boncolgatása. Majd összeállításban számolunk be a pozsonyi egyházmegye első alkalommal megszervezett missziói napjáról.

A Világosság református egyházi műsor 2016. szeptember 18-ai ajánlata

A Pátria rádióban a 7.05 órakor jelentkező műsor fő témája Lázár feltámasztása. Beszámolunk a feledi református templom teljes körű felújításáról, de szó lesz a gömörhorkai gyülekezetről is.

A Világosság református egyházi műsor 2016. szeptember 4-ei ajánlata

A Pátria rádióban a 7.05 órakor jelentkező műsor fő témája, hogy a zsidók meg akarják kövezni Jézust Istenkáromlásért. Beszámolunk a nagymegyeri bibliai napközis táborról és szó lesz a 230 évvel ezelőtt született Tudós Hetényi János református lelkipásztorról.

Gyülekezeteink

Befejeződött a királyhelmeci református templom külső felújítása

Kép: Befejeződött a királyhelmeci református templom külső felújítása

Ember tervez, Isten végez – tartja a mondás, amit leginkább valamilyen sikertelen kimenetelű esemény kapcsán szoktunk említeni. A közmondás a királyhelmeci református templom külső felújítása kapcsán is igaznak bizonyult, hiszen azt a gyülekezet későbbre tervezte, azonban a magyarországi Emberi Erőforrások Minisztériumából kapott támogatásnak köszönhetően erre már idén sor kerülhetett.

Nemesócsán elfogadták a REF500 egyházmegyei programját

A nemesócsai református templom adott otthont 2016. október 22-én a Pozsonyi Református Egyházmegye őszi közgyűlésének. Jóváhagyták a közalapi segélykérelmek besorolását és az egyházmegye 2017. évi REF500 teljes programját.

Lelesz adott otthont az Egyházmegyei Közgyűlésnek

A közelmúltban megújult leleszi református templomban került sor 2016. október 16-án a Zempléni Református Egyházmegye őszi Egyházmegyei Közgyűlésére.

Hálaadó istentiszteletet tartottak Udvardon a magyar kormány támogatásából elvégzett munkákért

Kép: Hálaadó istentiszteletet tartottak Udvardon a magyar kormány támogatásából elvégzett munkákért

A Komáromi Református Egyházmegye 144 200 euró keretösszeget kapott az Emberi Erőforrások Minisztériumától a 2015-ös évben az Egyetemes Egyház számára juttatott egymilliárd forintos támogatásából. A felújítási és építkezési munkálatokért ünnepélyes keretek között 2016. október 16-án az udvardi református templomban adtak hálát.

Megújult a templom belső berendezése Bacskában

Kicserélték a régi szószéket és a padozatot a bacskai református templomba. A költségek fedezésére az Emberi Erőforrások Minisztériuma által a Szlovákiai Református Keresztyén Egyháznak nyújtott támogatásból a zempléni egyházmegye tanácsa 13 ezer eurós támogatást hagyott jóvá.

Presbiterek találkoztak Kiskövesden

A kiskövesdi presbiterek még 2015-ben elhatározták, hogy találkozót szerveznek az egyházmegye presbitereinek. Erre az alkalomra október 1-jén került sor.

Kapcsolataink

Országos Cigánymissziós Konferencia Berekfürdőn

Kép: Országos Cigánymissziós Konferencia Berekfürdőn

2016. szeptember 30. és október 2. között rendezte meg Berekfürdőn az Országos Cigánymissziós Konferenciát a Magyarországi Református Egyház Missziói Irodája. A találkozón részt vettek a szlovákiai református cigánymisszió munkatársai is, amelyre a Kárpát-medence különböző országaiból jöttek mindazok, akiknek szívügye, hogy Isten Igéjét a cigány nép gyermekei közé is elvigyék.

Kárpát-medencei Református Ifjúsági Imaéjjel

A Magyarországi Református Egyház Zsinati Ifjúsági Irodája 2016. október 7-én hatodik alkalommal hirdeti meg a Kárpát-medencei Református Ifjúsági Imaéjjelt. Az esemény célja, hogy mindenki a saját ifjúsági közösségén belül élhesse meg az egységet azzal, hogy a gyülekezetükben maradva egy éjszakán át imádkozzanak.

A Hallei Református Egyházkerület küldöttségének látogatása

Kép: A Hallei Református Egyházkerület küldöttségének látogatása

A Hallei Református Egyházkerület tizenkét tagú delegációja Dr. Jutta Noetzl hallei lelkész-esperesnő vezetésével 2016. szeptember 15-18. között tett hivatalos, testvér-egyházkerületi látogatást a Szlovákiai Református Keresztyén Egyházban.

Testvér-egyházkerületi látogatás

Kép: Testvér-egyházkerületi látogatás

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház küldöttsége az évente megrendezésre kerülő, testvér-egyházkerületi látogatáson vett részt 2016. szeptember 2. és 4. között a Királyhágómelléki Református Egyházkerületben. A felvidéki delegáció Fazekas László püspök vezetésével a szatmári és nagykárolyi egyházmegye egyes gyülekezeteit és nevezetességeit tekintette meg.

A Diakóniai Központ munkatársai az Európai Parlamentben

Kép: A Diakóniai Központ munkatársai az Európai Parlamentben

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központjának és az Augsburgi Hitvallású Evangélikus Egyház diakóniájának munkatársai Brüsszelben találkoztak Szlovákia európai parlamenti képviselőivel.

események továbbiak →

Reformáció 500

Sola Rádió

Szola Rádió honlapja

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház hanganyagokat tartalmazó honlapja. Célunk az evangélium hirdetése, hitmélyítés és közéleti híradás a református keresztyének szolgálatáról a világhálón keresztül. A honlapra felkerülő hanganyagokat az egyházmegyék lelkészeiből álló önkéntes csapat készíti.

Legújabb képeink

Kép: reformata-113153.jpg