Egyházunk

Az Országos énekverseny énekei a 2016-os évben

Az alább olvashatóak az Országos énekverseny énekei kategóriák szerint.

Reformacio.ma – honlap a reformáció emlékére

2016. augusztus 22-én indult el a Kárpát-medence református egyházainak közös jubileumi honlapja, a reformacio.ma, mely a reformációi emlékévre készülve hírekkel, interjúkkal, riportokkal, Kárpát-medencei eseménynaptárral, történelmi időkerékkel, kvízekkel és interaktív térképpel várja a látogatókat.

Pályázat

A Sókszelőcei Református Egyházközség pályázatot hirdet a megüresedett első lelkészi állás betöltésére. Jelentkezési határidő: 2016. augusztus 31.

Gyászhír

Özv. Varga Gyuláné, született Galgóczy Erzsébet 2016. július 27-én, életének 92. évében visszaadta lelkét Teremtőjének. A temetési istentisztelet augusztus 1-én, hétfőn 14:00 órakor lesz a kassai köztemetőben.

Oktatás

„Legyen, Uram, a te kegyelmed rajtunk!”

2016. szeptember 18-án Nagyenyeden volt a Kárpát-medencei református oktatási intézmények tanévnyitója. Felvidék, Kárpátalja, Erdély, Partium, Vajdaság és Magyarország 36 református iskolájából érkezett tanárok, diákok és lelkészek töltötték meg a nagyenyedi vártemplomot.

Erős vár a nyelv – kiosztották a Jakab István-díjat

A komáromi Selye János Egyetem Református Teológiai Karának a diplomaosztó és tanévzáró istentisztelettel egybekötött ünnepi alkalmán adták át a Jakab István-díjat. Az év elején meghirdetett pályázatra öten jelentkeztek prédikációval. Az első helyezett Takács Klaudia doktorandusz hallgató, komáromi segédlelkész lett.

Sajtó

A Világosság református egyházi műsor 2016. október 2-ai ajánlata

A Pátria rádióban a 7.05 órakor jelentkező műsor fő témája az Isten felé irányuló fohász a nyomorúság vagy a nehéz élethelyzet idején, illetve a „Miért hagytál el engem?” kérdésnek a boncolgatása. Majd összeállításban számolunk be a pozsonyi egyházmegye első alkalommal megszervezett missziói napjáról.

A Világosság református egyházi műsor 2016. szeptember 18-ai ajánlata

A Pátria rádióban a 7.05 órakor jelentkező műsor fő témája Lázár feltámasztása. Beszámolunk a feledi református templom teljes körű felújításáról, de szó lesz a gömörhorkai gyülekezetről is.

A Világosság református egyházi műsor 2016. szeptember 4-ei ajánlata

A Pátria rádióban a 7.05 órakor jelentkező műsor fő témája, hogy a zsidók meg akarják kövezni Jézust Istenkáromlásért. Beszámolunk a nagymegyeri bibliai napközis táborról és szó lesz a 230 évvel ezelőtt született Tudós Hetényi János református lelkipásztorról.

A Világosság református egyházi műsor 2016. augusztus 21-ei ajánlata

A Pátria rádióban a 7.05 órakor jelentkező műsor fő témája a jó pásztor, aki életét adja az övéiért. De szó lesz a dunaszerdahelyi gyülekezet kézműves-bibliai napközis táboráról és egy doktori munka kapcsán a németországi ifjúsági munkáról.

Gyülekezeteink

Megújúlt Kisráska templomának egyik ékessége, az orgona

Kisráska református templomának egyik felbecsülhetetlen ékessége a múlt század első évtizedeiben Kerékgyártó István, a neves debreceni orgonamester által készített négy regiszteres manuálos kúpszelepes mechanikus orgona felújítására került sor a 2016-os év szeptemberében.

Egy hónapig látható Királyhelmecen a Teleki Alapítvány kiállítása

A Teleki László Alapítvány munkájának a bemutatását is célul tűzve született meg az a kiállítás, amelyet a budapesti Magyarság Házával közösen hoztak létre három évvel ezelőtt. Az elvégzett munkákból összeállított, immár huszadik kiállítás prezentálására Királyhelmecen került sor 2016. szeptember 16-án.

„Hívj segítségül engem a nyomorúság idején” – Missziói nap volt Alistálon

Első alkalommal szervezett missziói napot a Pozsonyi Református Egyházmegye, amelynek az alistáli gyülekezet adott otthont. A rendezvényen kétszázötvenen vettek részt. Az evangelizáció, a bizonyságtétel és zenés szolgálatok is arról tettek bizonyságot, hogy Isten választ ad a nyomorúságban lévők segélykiáltására.

Száz egyházközség kapott támogatást az egymilliárd forintos keretösszegből

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház hét magyar egyházmegyéjének száz egyházközsége részesült abból az egymilliárd forintos keretösszegből, amelyet a magyar kormány még az elmúlt év végén hagyott jóvá. A sikeresen pályázott egyházközségek fokozatosan valósítják meg a támogatott projektjüket, amelyhez tíz százalékos önrésszel kellett hozzájárulniuk.

Tíz éve szerveznek napközis tábort Nagymegyeren

Kép: Tíz éve szerveznek napközis tábort Nagymegyeren

Nagymegyeren tíz éve hívogatja a gyermekeket a nyár folyamán a gyülekezeti napközis tábor, hogy egy kis játékossággal fűszerezve, de minél több bibliai történettel és azok üzeneteivel megismerkedhessenek, valamint eljusson hozzájuk a megváltás örömhíre. Az idén a Keresztyén Oktatásért és Erkölcsi Nevelésért Alapítvány által kidolgozott program alapján zajlott az öt napos tábor.

Dióhéj - avagy dióhéjban a barsi egyházmegye nyári alkalmairól

A barsi egyházmegye gyülekezeteiben a nyár folyamán is zajlott az élet. Volt kórustalálkozó, koncert, egyházmegyei és nemzetközi szintű táborok a gyermek és tinik számára, de nem egyházi rendezvények szervezéséből is kivették a részüket a gyülekezeti tagok. Hogy milyen események voltak a nyár folyamán a barsi egyházmegyében, arról az alábbi írás számol be.

Kapcsolataink

A Hallei Református Egyházkerület küldöttségének látogatása

Kép: A Hallei Református Egyházkerület küldöttségének látogatása

A Hallei Református Egyházkerület tizenkét tagú delegációja Dr. Jutta Noetzl hallei lelkész-esperesnő vezetésével 2016. szeptember 15-18. között tett hivatalos, testvér-egyházkerületi látogatást a Szlovákiai Református Keresztyén Egyházban.

Testvér-egyházkerületi látogatás

Kép: Testvér-egyházkerületi látogatás

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház küldöttsége az évente megrendezésre kerülő, testvér-egyházkerületi látogatáson vett részt 2016. szeptember 2. és 4. között a Királyhágómelléki Református Egyházkerületben. A felvidéki delegáció Fazekas László püspök vezetésével a szatmári és nagykárolyi egyházmegye egyes gyülekezeteit és nevezetességeit tekintette meg.

A Diakóniai Központ munkatársai az Európai Parlamentben

Kép: A Diakóniai Központ munkatársai az Európai Parlamentben

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központjának és az Augsburgi Hitvallású Evangélikus Egyház diakóniájának munkatársai Brüsszelben találkoztak Szlovákia európai parlamenti képviselőivel.

Pályázat bibliai rigmusok írására

A Reformáció 500. évfordulójára készülve a Sárospataki Református Teológiai Akadémia, a Sárospataki Református Egyházközség és a Petőfi Irodalmi Múzeum – A Magyar Nyelv Múzeuma pályázatot hirdet „Bibliai rigmusok óvodásoknak” – bibliai szereplők, történetek, aranymondások megismertetése versbe szedett formában címmel.

Egyházak képviselőinek találkozója a külügyi államtitkárral

2016. július 2-án, kedden délelőtt az Európai Egyházak Konferenciájának (CEC) és a római-katolikus Európai Közösség Püspöki Konferenciája Bizottságának képviselői találkoztak Ivan Korčokkal, Szlovákia Külügyminisztériumának államtitkárával, aki a kormány megbízottja Szlovákia EU Tanácsa elnökségének idejére.

események továbbiak →

Reformáció 500

Sola Rádió

Szola Rádió honlapja

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház hanganyagokat tartalmazó honlapja. Célunk az evangélium hirdetése, hitmélyítés és közéleti híradás a református keresztyének szolgálatáról a világhálón keresztül. A honlapra felkerülő hanganyagokat az egyházmegyék lelkészeiből álló önkéntes csapat készíti.

Fiatal Reformátusok Szövetsége

Új vezetőségi tagok választása

Te mit tennél…? Te min változtatnál…? Te mit erősítenél meg…? … ha Téged választana vezetőségi taggá a Firesz – Duna Mente legközelebbi közgyűlése? Ha nem szeretnél sok ... ...

Átadni a gyeplőt….

  Mindennek rendelt ideje van, és ideje van az ég alatt minden akaratnak (Préd. 3:1)  Kedves és szeretett munkatársak, drága barátaim! A fenti ige nagyon ... ...

Vezetőségi gyűlés 2016/7

Legutóbbi vezetőségi gyűlésünket 2016. július 28-án tartottuk a Firesz irodában, ahol személyesen Kelemen Sándor, Gyurcsis Júlia, Szabó Eszter és Édes János voltak jelen, illetve Bugyi ... ...

Az első 100 nap…

…kevesebbre volt elég, mint gondoltam. Április 1-től 100 nap telt el, ekkor választottak meg a Firesz – Duna Mente elnökévé. Röviden négy témában volna mondanivalóm. Kaotikus ... ...

Vezetőségi gyűlés 2016/6

Ebben a hónapban rendhagyóan egy csütörtöki napon találkoztak a vezetőségi tagok június 23-án, Komáromban. Személyesen részt vett: Szabó Eszter, Édes János, Gyurcsis Júlia, Kelemen Sándor ... ...

Legújabb képeink

Kép: reformata-113153.jpg