Egyházunk

Több mint 33 ezer eurót osztottak szét a Közalap egyházépítői keretéből

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Közalapjának egyházépítői keretéhez az idén is harminchét program támogatására érkezett kérelem. Ezek többségét a gyermek- és ifjúsági táborok és alkalmak, bibliaismereti vetélkedők és zenei rendezvények tették ki. Több mint 33 ezer euró került szétosztásra, ami 4 ezer euróval több, mint az elmúlt évben.

Az idén 56 300 euró került szétosztásra a Közalap építkezési keretéből

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Közalap építkezési keretének kuratóriumi tagjai az idén 56 300 eurót osztottal szét az egyházmegyék közgyűlései által jóváhagyott és támogatásra továbbított tizenhét program pénzügyi hozzájárulásához. Az egyes projektekre meghatározott támogatási összeget a Zsinati Tanács a Rimaszombatban megtartott ülésén hagyta jóvá.

Cigánymissziós munkatársi hétvége

Július 5-6-án tartotta meg csendes hétvégéjét Hetényen a cigánymissziós munkacsoport.

Sikeresen szerepeltek a Magyar Kátéismereti Vetélkedőn a felvidéki résztvevők

Kép: Sikeresen szerepeltek a Magyar Kátéismereti Vetélkedőn a felvidéki résztvevők

2014. május 24-én a magyar református egységet ünnepeltük Debrecenben. Jó volt ott lenni, és találkozni olyan testvérekkel, akiktől több száz kilométer és több országhatár választ el minket. A sok kulturális program és egyházi témájú beszélgetés mellett megszervezték a Magyar Református Kátéismereti Vetélkedőt is. A kamocsai Szaniszló Rebeka komoly előnnyel nyerte meg a nagy konfisok versenyét.

Oktatás

Diplomaosztó és doktoravató ünnepi istentisztelet

A Református Teológiai Kar június 23-án tartotta meg az ünnepélyes diplomaosztó és doktoravató közgyűlését a komáromi református templomban. A 2013/14-es akadémiai évben nyolcan a missziológia, diakónia és szociális munka alapképzésen, négyen az öt éves református teológia tanulmányi szakon szereztek diplomát.Kisdoktorin egy hallgató végzett, a teológiai tudományok doktora címet.

Sajtó

Élő istentisztelet Abaújszináról

Július 27-én, vasárnap 10.00 órakor élő istentiszteletet közvetít a Kossuth rádió az abaújszinai református templomból. Igét hirdet Géresi Róbert püspökhelyettes, a gyülekezet lelkipásztora. Liturgiai szolgálatot Pándy-Kovács Tímea segédlelkész végez. Az alkalmat Berta Fanni és a szinai Rozmaring hagyományőrző csoport éneke gazdagítja. Az istentisztelet során Korán Mária játszik orgonán.

A Pátria rádió Világosság református műsorának július 20-ai ajánlata

A Pátria rádióban július 20-án a 7.05-kor kezdődő Világosság református egyházi műsor fő témája Jézus követése. Beszámolunk az ipolypásztó is a garamsallói kettő beiktatásról, szólunk a legenyei templomon végzett felújítási munkálatokról, valamint megemlékezünk a napokban elhunyt Batta István lelkipásztorról.

A Pátria rádió Világosság református műsorának július 6-ai ajánlata

A Pátria rádióban július 6-án a 7.05-kor kezdődő Világosság református egyházi műsor fő témája Péter vallástétele. Beszámoló hangzik el a Debrecenben megtartott Református Egység Fesztiválról és a Magyar Református Kátéismereti Vetélkedőről, valamint bemutatásra kerül a bátorkeszi gyülekezet kórusa.

Élő istentisztelet Jenkéről

A Szlovák rádió élő istentiszteletet közvetít július 6-án, 9.05 órai kezdettel a jenkei református templomból. Igét hirdet Miroslav Kovaľ lelkipásztor.

Gyülekezeteink

Bibliai üzenetek és sok játék - Gyülekezeti napközis tábor volt Dunamocson

Nyolcadik alkalommal szerveztek gyülekezeti napközis tábort a szünidő első hetében az óvodás és alapiskolás korú gyermekek számára Dunamocson. A hitbeli elmélyülés alapjául ezúttal is a KOEN Alapítvány programja szolgált „Válaszút“ címmel. A június 30. és július 4. között megvalósult ötnapos programban közel hatvan gyermek és 15 fiatal segítő vett részt.

Közel 25 ezer euróból újult meg a legenyei református templom

Ünnepélyes keretek között június 29-én szentelték fel a 25 lelkes legenyei egyházközség megújult templomát. A költségek fedezéséhez Magyarországról érkezett hathatós támogatás. Az ünnepségen az Emberi Erőforrás Minisztériuma is képviseltette magát, de a kassai magyar főkonzul is megjelent.

Gyülekezeti napot tartottak Rimaszombatban

Nagy lelkesedéssel készültek első gyülekezeti napunkra a rimaszombatiak, amelynek céljául a közösség tagjainak egymáshoz való közeledését, illetve a közös kikapcsolódás örömét tűzték ki.

Gyermeknap és gyülekezeti találkozó Ipolyságon

A nyár elején több érdekes programra is sor került az Ipolysági Református Egyházközségben. Először gyermeknapot tartottak, majd gyülekezeti találkozót sok énekkel és játékkal a közösség erősítése céljából.

Válaszút – Vakációs Bibliahét Rimaszombatban

2014. június 30. és július 4. között szervezte meg a Vakációs Bibliahetet, az 5 és 14 éves korú gyermekek számára a rimaszombati egyházközség közösen a rimajánosi gyülekezettel. Az öt napos program a holland KOEN Alapítvány programja alapján, amelyet az idén a vajdasági munkacsoport készített elő. A gyülekezeti napközis táborban 39 gyermek vett részt.

Gyülekezeti családi nap Kamocsán

2014. június 15-én Kamocsán szokatlan időpontban, már jóval a vasárnapi istentisztelet előtt kezdtek gyülekezni az egyháztagok. Ezúttal nem csak a harangszó, de a szélesre tárt nagykapu, és a parókiaudvaron felállított sátrak alatt megterített asztalok is hívogatták a gyülekezetet.

Kapcsolataink

Közép-európai keresztyének találkoztak Wroclawban

2014. július 4–6. között Wrocławban (Borszló, Lengyelország) zajlott a Közép-Európai Keresztyén Találkozó, melynek a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház is a társszervezője volt. Az eseményen egy 15 fős küldöttség vett részt.

Sepsiszentgyörgyön folytatódik a VII. Református Világtalálkozó

2014. július 10-én Sepsiszentgyörgyön rendezik meg a a VII. Református Világtalálkozó határon túli eseményét, amelyen többek között szobrot állítanak Kálvin Jánosnak. Az ünnepségen részt vesz mind a 10 egyházkerület püspöke, főgondnoka, valamint a 64 egyházmegye esperesei és főgondnokai. A rendezvények a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház is képviselteti magát.

Sorsok találkozása

Svájci magyar lelkésznők IV. konferenciájára került sor Sorsok találkozása címmel 2014. május 12. és 15. között Berekfürdőn a Megbékélés házában. Az alkalmon Szlovákiából Antala Éva nagyölvedi lelkipásztor is részt vett.

Református magyar istentisztelet egy bécsi börtönben

A bécsi Józsefvárosi Büntetés-végrehajtási Intézetben 2014. június 12-én különleges alkalmon vehettek részt a magyar és a szlovák fogvatartottak. Matthias Geist evangélikus börtönlelkész meghívására Antala Éva, a Szlovák Testvéri Börtöntársaság ügyvezető igazgatója, nagyölvedi református lelkipásztor és az apostoli egyházból Ján Šefčík hivatásos börtönlelkész tett náluk látogatást.

Koszorúzás és megemlékezés a „Magyar Holokauszt Emlékév” jegyében

A „Magyar Holokauszt Emlékév” jegyében a Debreceni Református Hittudományi Egyetem „Dr. Varga Zsigmond mártír teológus nyomában – teológiatörténeti adalékok felkutatása a nácizmus és a holokauszt idejéből” című programmal kívánt rámutatni a náci diktatúra és a holokauszt okozta tragédiákra. Ennek a programnak a keretében utazott Debrecenből Bécsbe május 8-án három egyetemi professzor tizenhárom t

események továbbiak →

Sola Rádió

Szola Rádió honlapja

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház hanganyagokat tartalmazó honlapja. Célunk az evangélium hirdetése, hitmélyítés és közéleti híradás a református keresztyének szolgálatáról a világhálón keresztül. A honlapra felkerülő hanganyagokat az egyházmegyék lelkészeiből álló önkéntes csapat készíti.

Legújabb képeink

Kép: DSC_0194.jpg