Cipőüzletből lett templom

Cipőüzletből lett templom

Gyülekezet nélkül a templom mindössze csak falak pusztasága. A gyülekezet formálja templommá az épületet.

Egyházunk

Pályázat

A Vágfarkasdi Református Egyházközség pályázatot ír ki az Életke Református Óvoda igazgatói állásának betöltésére.

A reménység üzenetét hirdetni a ránk bízott közösségekben

Kép: A reménység üzenetét hirdetni a ránk bízott közösségekben

„Ravasz László fogalmazta meg nagyon találóan, hogy a keresztyén embernek mindig szent kötelessége reménységet hirdetni akkor is, ha reménytelen a helyzet. Ezzel a reménységgel szeretnénk szolgálni továbbra is a ránk bízott közösségekben" – foglalta össze Kendi Csaba esperes-lelkipásztor küldetésüket. A szintén lelkész feleségével, Henriettával együtt tizenhárom éve szolgálnak a keleti végeken.

Terítéken a misszió

Kép: Terítéken a misszió

A hollandiai Református Missziói Szövetség (GZB) kezdeményezésére tanácskozásra került sor 2021. szeptember 24-én és 25-én a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinati Elnökségével.

Új élet sarjadt a romokon - Átadták az Éden református bölcsődét

Kép: Új élet sarjadt a romokon - Átadták az Éden református bölcsődét

Marcelházán a templommal és a parókiával szembeni telken, a volt egyházi iskola szomszédságában épült fel az egyházközség Éden református bölcsődéje. Az intézmény a múlt év novemberében kezdte meg működését. A koronavírus-járvány miatt az ünnepélyes átadására csak most, szeptember 27-én kerülhetett sor. A 343 ezer eurós költséggel felépült zöldmezős beruházást a magyar kormány támogatta.

ÉlesztŐ 2021

Én voltam, én vagyok

Kép: Én voltam, én vagyok

Csak személyesen, önmagunk felől indulva hirdethetjük az evangéliumot – vallja Hozák Viktor. A szőlőskei lelkipásztor az idei ÉlesztŐ esti áhítatain is ennek jegyében szolgált, a találkozó után pedig tapasztalatairól és a témáról kérdeztük.

„Isten visszahódította szívemet”

Kép: „Isten visszahódította szívemet”

Kérdésre válaszok, mosolyra mosolyok, közeledésre közeledés, bűnre kegyelem – ezek voltak az idei ÉlesztŐ legfontosabb, megerősítő tapasztalatai. Alig öt nap alatt is nagyon hosszú utat jártak be a találkozó résztvevői, hogy aztán mindezt továbbadhassák saját közösségeikben. Így válhat valósággá a záróistentisztelet üzenete: eljött a szavak nélküli igehirdetés ideje.

Nincs más választás

Kép: Nincs más választás

„Vigyázzunk, ne legyünk olyanok, mint azok, akik ettek a kenyérből, hallották az igét és mégsem tudták megragadni a lehetőséget” – figyelmeztetett az idei ÉlesztŐ utolsó főelőadásán Szanyi György lelkipásztor.

Tekints a tükörbe!

Kép: Tekints a tükörbe!

„Ha csak önmagunkig jutunk az nem megoldás, megérthetünk dolgokat múltunkból és jelenünkből, de egyedül nem ismerjük meg önmagunk valóságát” – a csütörtök délelőtti főelőadással folytatódott az ÉlesztŐ Várhosszúréten.

Kinek mondod őt?

Kép: Kinek mondod őt?

Miért kérdez rá Jézus arra, amire ismeri a választ? Mit mond ma a világ róla? Mihez kötik, hogyan általánosítják? És mi a saját válaszunk? Ilyen és ezekhez hasonló kérdéseket vetett fel Szanyi György hajdúsámsoni lelkipásztor az idei ÉlesztŐ első főelőadásán.

A legmeghatározóbb távolság

Kép: A legmeghatározóbb távolság

A viszontlátás örömével, a megtett út emlékeivel és a megpihenésre hívással vette kezdetét augusztus 10-én a 2020-as ÉlesztŐ, amit a futball Európa-bajnoksághoz és az olimpiához hasonlóan idén nyáron tartanak meg.

Oktatás

A tudást tovább kell gyarapítani

Kép: A tudást tovább kell gyarapítani

A Református Teológiai Kar diplomaátadó ünnepségén, 2021. június 20-án vehették át oklevelüket a doktori fokozatot szerzett hallgatók is a komáromi református templomban. A hat doktorrá avatott között többen még 2019-ben védték meg sikeresen a munkájukat, de mivel az elmúlt évben a koronavírus-járvány miatt nem lehetett ünnepséget tartani, így megvárták, amíg méltó körülmények között erre sor kerü

Megerősített hivatástudat

Kép: Megerősített hivatástudat

A Református Teológiai Kar ötéves teológiai szakán az elmúlt akadémiai évben heten, az idén hárman végeztek. A komáromi református templomban a végzősök hozzátartozóinak a részvételével megtartott diplomaosztó ünnepi lezárása a tanulmányi éveknek, de egyben magába foglalja egy új úton való elindulásnak a lehetőségét is. Ezekről vall Bódi Krisztina és Hornyák Enikő.

Sajtó

A Világosság református egyházi műsor 2021. október 3-ai ajánlata

Kép: A Világosság református egyházi műsor 2021. október 3-ai ajánlata

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor témái: Egy különös helyzetben találkozik Dávid az őt üldöző Saullal, Bátorkeszein átadták az egyházközség két csoportszobás, 30 férőhelyes Méhecske bölcsődéjét. Senki nem értette meg a döntését, hiába mondta: neki az Úr azt mutatta meg, hogy oda kell mennie – emlékszik vissza a kezdetekre a magyarországi Szentesről származó Sebők János madi lelkipásztor.

Kálvinista Szemle szeptemberi számának tartalmából

Kép: Kálvinista Szemle szeptemberi számának tartalmából

A Kálvinista Szemle szeptemberi számának tartalmát Fritz Beke Éva szerkesztő ajánlja.

Tisztújítás 2020

Az általános tisztújítás második fordulójának további eredményei

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Egyetemes Választási Bizottsága 2021. február 19-én tartott ülésén összeszámolta a Nagymihályi és Ondava-hernádi Református Egyházmegye egyházmegyei választások második fordulójának szavazatait, és a következő eredményt állapította meg:

Az általános tisztújítás második fordulójának eredményei

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Egyetemes Választási Bizottsága 2021. január 12-én tartott ülésén összeszámolta a Komáromi és Gömöri Egyházmegye egyházmegyei választások második fordulójának szavazatait, és a következő eredményt állapította meg:

Videó

Beiktatták egyházunk elnökségét

 

Élő közvetítésünk a X. Zsinat nyitó istentiszteletéről.

Iskolánk, iskoláink...

 

Gyülekezeteink

Emlékező istentisztelet

A Kövecses-Naprágyi Társult Anyaegyházközség szervezésében 2021. október 31-én, 14.00 órakor a „gyászévtized“ kezdetének 350. és végének 340. évfordulója alkalmából emlékező istentiszteletet tartanak a naprágyi református templomban.

Követségben, hűséggel

Kép: Követségben, hűséggel

„Mindig van jövő!” De meg kell keresni a lehetőségeket a jelentéktelennek látszó dolgokban. Kicsik a lehetőségeink, de emellett nagy csodákat is megtapasztalhattunk már a múltban. Kis gyülekezet lévén viszont jobban oda tudunk figyelni a családokra, az egyéni lélek ápolására” – mondja Csatlós Péter, a kisráskai és hegyi gyülekezetekben több, mint húsz éve szolgáló lelkipásztor.

A Világosság református egyházi műsor 2021. október 17-ei ajánlata

Kép: A Világosság református egyházi műsor 2021. október 17-ei ajánlata

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor témái: Nábál és Abigail, Tornán átadták a cipőüzletből lett református templomot, Apácaszakállason a Bethlen Gábor Alap támogatásának köszönhetően a közelmúltban lakhatóvá tették a parókia tetőterének egy részét és megújult a volt református iskola tetőzete.

A helyünkön vagyunk

Kép: A helyünkön vagyunk

„Egyfajta missziós közegként tekintünk erre a térségre, hiszen a deáki reformátusok mellett beszolgáljuk a galántai és a vágsellyei leányegyházközségeket is. Ezen kívül még a további 19 településen szórványban élő reformátusok is hozzánk tartoznak“ – magyarázza Édes Ákos lelkipásztor, aki lelkész feleségével, Rékával 2010-ben kezdte meg szolgálatát a jelentős történelmi múlttal rendelkező Deákin.

Az alkotás öröme

Kép: Az alkotás öröme

Kiss Miklós örösi lelkipásztor, a Firesz elnöke gyülekezeti teendői mellett igyekszik időt szakítani más, de mégis az evangéliumi üzenetet közvetítő tevékenységekre is. Az egyik ilyen az elmúlt évben indult Papírszínházban való aktív jelenlét, a másik egy önálló beszélgetős műsor Elég nekem címmel. Ezeknek a hozadékáról, illetve az új területen való megmérettetésről beszélgetünk.

Az Úr azonban másként gondolta

Kép: Az Úr azonban másként gondolta

„Az ige azt üzente nekem: Ne te hozz el onnan egy magyar reformátust, hanem te menj oda. Senki nem értette meg a döntésemet. Hiába mondtam, nekem az Úr azt mutatta meg, hogy oda kell mennem” – emlékszik vissza a kezdetekre a Magyarországról /Szentesről/ származó Sebők János madi lelkipásztor, aki nem hagyta, hogy bárki is megkérdőjelezze döntését. Harmacon elindította a szenvedélybetegek megmentés

Kapcsolataink

Konferencia

Egy év kényszerű szünet után, 2021. október 15-16-án (illetve a záró istentisztelettel 17-én) immár az ötödik Református kegyesség konferenciára kerül sor Sárospatakon, a Református Teológiai Akadémián, "Egyház mint kommunikáció" címmel.

Átfogó missziói stratégia kidolgozásáról döntött a Generális Konvent elnöksége

Kép: Átfogó missziói stratégia kidolgozásáról döntött a Generális Konvent elnöksége

A Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház meghívására Kopácson ült össze a Generális Konvent elnöksége. A szokásos beszámolók mellett a testület elfogadta a Kárpát-medencei Református Oktatási Alap idei támogatásainak felosztásáról szóló javaslatot és döntést hozott egy átfogó Kárpát-medencei missziói stratégia kidolgozásáról.

Nem csak kenyérrel él az ember...

Igemagyarázat – ApCsel 17, 30

„A tudatlanság időszakait ugyan elnézte Isten, de most azt hirdeti az embereknek, hogy mindenki mindenütt térjen meg.”

Igemagyarázat – ApCsel 2,1

„... mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen.”

Igemagyarázat – Jak 5,13

„Szenved-e valaki közöttetek? Imádkozzék! Öröme van-e valakinek? Énekeljen dicséretet!”

Igemagyarázat – Mt 11,28

„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek.”

Igemagyarázat – Jn 11,21–22

„Márta ekkor így szólt Jézushoz: Uram, ha itt lettél volna, nem hal meg a testvérem. De most is tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől megadja neked az Isten.”

Népszámlálás 2021

Láncszemek

Reformátusságunk érték. Értékességének egyik láncszeme a megújulás. Talán sokak számára ismerős a Karl Barth által népszerűvé vált gondolat, elv az állandóan megújuló egyházról: „Ecclesia semper reformanda”.   

Reformátusságunk maradandó érték

Más felekezetű testvéreink, és talán néhányan a saját berkeinkből is, félreértelmezve az eleve elrendelés tanát, a református embert felelőtlennek és fennhéjázónak gondolják, mondván, ha Isten mindent előre eldöntött, akkor nekem semmit sem kell tennem. Az isteni elhívás és kiválasztás, valamint a Tőle kapott küldetés valóban fontos fogalmak a református bibliaértelmezésben.

IGEN a jövőre

2021 tavasza a számbavétel ideje Szlovákiában, hiszen népszámlálásra kerül sor (előbb az online térben, majd igénybe lehet venni az asszisztált szolgáltatást is).

Miért éppen magyar református?

Kép: Miért éppen magyar református?

Sokféle szemszögből tevődhet fel bennünk a címben szereplő kérdés.

Reformátusságunk érték!

Kép: Reformátusságunk érték!

2021 a népszámlálás éve Szlovákiában, amikor a digitális kérdőív kitöltésével számot adunk önmagunkról, helyzetünkről, társadalomban betöltött szerepünkről. A megválaszolandó kérdések sorában vannak azonban olyanok, amelyek mind múltunk, mind jövőnk tekintetében messzebbre mutatnak, amely kérdések között ott van a vallási hovatartozásunk, a nemzetiségünk és az anyanyelvünk vállalásának, megvallásának lehetősége.

Nem csak kenyérrel él az ember...

Igemagyarázat – ApCsel 17, 30

„A tudatlanság időszakait ugyan elnézte Isten, de most azt hirdeti az embereknek, hogy mindenki mindenütt térjen meg.”

Az Úr harcol értetek

Egyházunk a kialakult helyzetben is szeretné Isten Igéjét közvetíteni. Ezért Az Úr harcol értetek című sorozatunkban minden vasárnap új videóval jelentkezünk.

 

Népszámlálás 2021

Támogatóink

Honlapunk szöveges, hang, kép és mozgókép tartalmának előállítását a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Kulturális és Közművelődési Központja támogatja. 

Fiatal Reformátusok Szövetsége

Huszonnégy órás keresztény

Miközben azon gondolkodtam, mit is jelent huszonnégy órás kereszténynek lenni, Lukács evangéliuma jött velem szembe. Keresni sem kell, annyi sok helyen áll előttünk példaként, ahogy ... ...

Az állandó változásról (III. rész)

„Akkor ezt mondta Jonatán Dávidnak: Menj el békével!” (1Sám 20,42)    Saul eleinte kedvelte Dávidot, annyira, hogy a hadsereg vezérévé is tette. Majd egy hirtelen ... ...

A szeretet összefog (II. rész)

„És szövetséget kötött Jonatán Dáviddal, mert úgy szerette őt, mint önmagát.” (1Sám 18,3) Ha figyelmesen elolvastad a 18. rész első versét, azt vehetted benne ... ...

Úgy szeretni, mint önmagad (I.rész)

Mielőtt belevágunk, kérlek nyisd ki a Bibliádat Sámuel első könyvének a 18. részénél, és kérlek olvasd el az első öt igeverset! Talán még emlékszel arra ... ...

A csend

…avagy egy belső szoba, külső kerttel… (részlet) A minap megengedtem magamnak egy kis tétlenséget. Ültem, és csak hallgattam a csendet. Az elmúlóban lévő levelek felemelkedtek ... ...

Diakóniai Központ

PARTICIPÁCIA NA PROJEKTOCH z EŠIF a INÝCH aj mimo EŠIF

PARTICIPÁCIA NA PROJEKTOCH z EŠIF a INÝCH aj mimo EŠIF Por. číslo Operačný program a špecifický cieľ Poskytovateľ príspevku Názov/kód výzvy Názov projektu Identifikácia ... ...

Élő Reménység Konferencia

A gondozás lelki oldaláról és a veszteségek feldolgozásáról tartott konferenciát a Diakóniai Központ A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központja. november 21-23. között Élő reménység ... ...

Gondozói képzés indul!

Tisztelt Érdeklődők! Ezúton értesítjük Önöket, hogy a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központja gondozói képzést indít, elsősorban azok számára, akik november 1.-étől a Diakóniai ... ...

Diakóniai Érzékenyítő Nap Nagykeszin

Szolgálni, lehetőségeink szerint Istennek hála, megvalósult az első Diakóniai Érzékenyítő Nap, melynek a Nagykeszi Gyülekezet adott otthont. A Diakóniai Központ ezen új programjának a célja ... ...

Tanszergyűjtés 2018

A komáromi DK irodába 9:00-15:00 lehet az adományokat behozni hétköznaponként. A lelkészi hivatalokba az ottani nyitvatartási rend szerint. A gyűjtés augusztus végéig tart. ...

Legújabb képeink

Kép: 210710-1962.jpg