de Ruyter admirális nevét kapta a tanyi gyülekezeti ház

2014. április 24., csütörtök

Húsvétvasárnap, április 20-án Tanyon ünnepélyes keretek között adták át rendeltetésének kilenc év munkájának eredményét, a református egyházközség gyülekezeti házát, amelyet – hálaként a holland segítségnyújtásért - de Ruyter admirálisról nevezték el. Falai között idősek napközi otthona működne, az épület hátsó része pedig a fogyatékkal élők műhelyeként szolgálna.

A gyülekezeti ház ünnepélyes megnyitója a 90. Zsoltár eléneklésével kezdődött el, majd az egyházközség lelkipásztora, Csík György köszöntötte a megjelenteket. Beszédében többek között elmondta, hogy hálát ad Istennek mindazokért a kegyelmekért, amelyeket az elmúlt években megtapasztalhatott a gyülekezeti ház építésénél. Megköszönte nemcsak a híveknek, hogy vállalták az ezzel járó teher hordozását, hanem a gondnokoknak is, valamint az Úrnak, hogy holland testvéreket állított melléjük segítségnyújtásként. Rámutatott arra, hogy a waalwijk-besoijen-i gyülekezet szlovákiai munkacsoportja - az építkezés elmúlt kilenc éve alatt - évente rendszeresen megjelent Tanyon, hogy kivegyék a részüket a projektből. De az álmuk megvalósításához nemcsak ők, hanem külföldi alapítványok, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház és a vállalkozók is hozzájárultak, akik nemcsak anyagiakkal, hanem tanácsokkal is ellátták őket. A lelkipásztor megemlékezett azokra is, akik nem érhették meg ezt a  mai napot. Elsősorban is a gyülekezet volt gondnoka, Kúr Géza iránt fejezte ki a háláját, aki épp ezen a napon született. Csík György arra is felhívta a figyelmet, hogy a munka nem ért véget, hanem még csak most kezdődik el, hiszen az épületnek be kell töltenie azt a küldetését, ami  miatt kilenc évvel ezelőtt hozzákezdtek a megépítéséhez. Végezetül reményét fejezte ki, hogy az új ház egyaránt szolgálni fogja majd a gyülekezetet, a községet és az egyetemes egyházat is.

Csík György lelkipásztor beszéde után Szabó András esperes felolvasta a 126. Zsoltárt, majd rövid imát mondott. A gyülekezeti ház megnyitóján Fazekas László püspök is köszöntötte a megjelenteket. Beszédében kifejtette, hogy örömmel fogadta el az egyetemes egyház főgondnokával, Fekete Vincével a meghívást erre az alkalomra, hiszen ezen a napon Jézus Krisztus halálából való feltámadásának is az ünnepe, melynek üzenete egyértelmű: van reménység a halál fölött is. „A gyülekezeti ház elkészült. Hosszú évek és rengeteg fáradságos munka előzte meg ezt a mostani pillanatot. Látható, hogy Isten alkotó hatalma jelen van a világban. Ebből az indulatból indult el sok fáradságos munka árán ennek a háznak a megépítése, hogy egyaránt szolgája majd a gyülekezetet, de a községben élő nyugdíjasokat, valamint a fogyatékkal élőket is. A tanyi gyülekezetben van erő és kitartás. A gyülekezet tenni akar és ez a tenni akarás össze van kapcsolva Isten kegyelmével” – mondta többek között Fazekas László püspök, aki hozzátette azt is, hogy a gyülekezeti ház annak a holland de Ruyter tengernagynak a nevét veszi fel, aki az 1600-as években kiszabadította a gályarabságra hurcolt magyar prédikátorokat.

Beszéde után került sor az ünnepélyes szalagátvágásra, majd a résztvevők belülről is megnézhették az épületet. Az alsó szinten lévő gyülekezeti teremben leleplezték Sárközi Dénes légi fafaragó de Ruyter holland admirálisról készített fatáblát, amelyen a gyülekezeti ház építésének a kezdési és végzési időpontja, valamint a Soli Deo Gloria! szöveg olvasható.

A de Ruyter admirálisról elnevezett gyülekezeti ház bejárati ajtaja melletti falon elhelyezést kapott a holland testvérgyülekezet ajándéka is, amellyel egyben a lelkipásztor régi álma is teljesült: egy mozdíthatatlan kormányrúd és egy harang. Ennek szimbolikus jelentése a lelkipásztor elmondása szerint az, hogy mindazt, ami ebben a házban történik nem ember kell, hogy irányítsa, hanem maga Isten.

Az egyházközség távlati tervei közt szerepel, hogy az új ház első része idősek napközi otthonaként, a hátsó része pedig a fogyatékkal élők műhelyeként szolgálna, de szálláslehetőséget is kialakítottak a tetőtérben. Az épületben tartaná a gyülekezet a közösségi alkalmait is, de akár községi, egyházmegyei vagy egyetemes egyházi rendezvényeknek megtartására is lehetőséget kívánnak biztosítani.

Tanyon a 2011-es népszámlálási adatok szerint 256 református él.

események továbbiak →