146 év után ismét van református oktatási intézmény Kassán – Átadták az egyházközség új óvodáját

2019. október 21., hétfő

Ünnepi istentiszteleten adott hálát Istennek a kassai magyar gyülekezet az elkészült, kétosztályos óvodájáért. A gyülekezet a 2017. júniusi egyházközségi közgyűlés döntése alapján kapcsolódott be a magyar kormány Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Programjába. Az egy évvel később az erre a célra a belvárosban vásárolt, majd átalakított épületet 2019. október 20-án szalagátvágással adták át rendeltetésének. A tervek szerint a 38 gyermek nevelésére alkalmas óvoda a következő év szeptemberében kezdi meg működését.

„Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete”. A 136. zsoltár szavaival köszöntötte a református templomban megjelenteket Orémus Zoltán, az Abúj-tornai egyházmegye esperese, a Kassai Magyar Református Egyházközség lelkipásztora. Az alkalmon tiszteletét tette Fazekas László püspök, Fekete Vince főgondnok, Géresi Róbert püspökhelyettes, Porubán Ferenc főgondnok-helyettes. Magyarország Kormánya részéről Czimbalmosné Molnár Éva, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága Felvidékért felelős főosztályvezetője, Gris Emese Diána, Magyarország Kassai Főkonzulátusának konzulja, Furik Csaba, az MKP Kassa megyei képviselője és Jakab Elemér, a Most-Híd kerületi elnöke, Édes Enikő, az Egyetemes Egyház Közoktatási Tanácsának elnöke, Ibos Henrietta, a Református Diakónia elnöke, a kassai oktatási intézmények igazgatói, valamint a parciumi érdmihályfalvi református testvérgyülekezet küldöttsége.

Az istentiszteleten Fazekas László püspök Júdás levelének 17-21 versei alapján az utolsó időkben támadó csúfolódókról, a szakadásokat támasztó, testi emberekről szólt. „Olyan jó kimondani, hogy mi győzedelmes egyház vagyunk” – jelentette ki beszéde elején, majd arra kereste a választ, hogy miből is fakad ez a megállapítás. „Hitünk ezt diktálja. Isten már a paradicsomban kijelentette azt, hogy az asszonytól született mag a kígyó fejére tapos. Ami azt jelenti, jön majd valaki, aki legyőzi a kísértőt, a gonoszt, a bomlasztót, a sátánt, a halált. Isten ezt az ígéretét Jézus Krisztusban beteljesítette: győzött a halál, a gonoszság hatalmasságai fölött. Ezért mi győzedelmes egyház vagyunk” – összegezte a püspök. Rámutatott azonban arra is, hogy vannak nehézségek és feladatok. Júdás levelének néhány sora figyelmeztetésként hangzik, amelyben próbálja megfogalmazni mindazt, ami van, amit tapasztalt, s próbálja megvédeni a gyülekezetet attól a rontástól, ami ott volt az életükben. A püspök beszélt arról is, hogy a Kárpát-medencei magyarság kimondhatatlan nagy lehetőséget kapott Istentől a magyar kormány által. „Ez egy olyan hosszan tartó lélegzetvételnyi idő a számunkra, amelyben meg tudunk erősödni és át tudjuk gondolni terveinket és céljainkat. Az óvodaprogram kapcsán új lehetőségek nyíltak meg az egyházunk előtt, s ebbe kapcsolódott be a kassai magyar református gyülekezet is” – hangsúlyozta Fazekas László, majd utalt arra, hogy a program keretében az idén ez már a hetedik bölcsőde- és óvodai átadási ünnepség. Megemlítette, hogy előző nap egy új iskolaépületet adtak át Alistálon. „Ezek kilépések a mi kis Jeruzsálemünkből. Az óvodák által a nagyobb térre - képletesen szólva Júdeába – a gyerekeken át a szülők felé, és még tovább, ha Isten lehetőséget ad rá nekünk. Tudom, nagyon sokan kételkednek abban, hogy ez-e az egyháznak az igazi útja. A válaszom: Igen. Isten most ezt adta. S nekünk ezt meg kellett ragadni. Nemcsak ezt, hanem azt is, ami lehetőség még jön. Misszió ez a javából. Tanúságtétel az élő Krisztusról, arról, aki elhív és szolgálatba állít” – summázta a feladatokat és az arra való megbízatást a püspök. Örömmel mondta el, hogy a gyülekezetében, Komáromban, ahol szintén felépült egy református óvoda és bölcsőde, szeptembertől 54 gyermek látogaja. A gyermekek az étterem előtt sorban állva Áldás, békességet kívánnak és olyan jó hallani, amikor leülve evés előtt és után imádkoznak, sőt lefekvéskor is. „Ez megédesíti az ember szívét. Kimondhatatlan boldog érzés bemenni az óvodába, s tudni, hogy ez a miénk. Az ilyen szolgálatot csak az a közösség tudja végezni, ahol szeretet van. Mert az egyház élete nem önmagáért van, hanem másokért. Azokért, akik még nem ismerték meg a Krisztust. Mindannyiunknak ez kell, hogy legyen a célja, életének mozgató ereje és reménysége. Azért vagytok itt Kassán, mert nagyon sok ember van, aki még nem hisz. S nekünk pedig világítani kell: templomainkkal, épületeinkkel, a közöttünk lévő jó renddel, az óvodáinkkal, iskoláinkkal. Olyan igét kell csöpögtetni a gyermekek és a fiatalok szívébe, amelyre építhetik az életüket, és ami meg tudja őket tartani a nagy nehézségek, a feladatok megoldása közepette is.Nekünk össze kell dolgozni a társadalmi élet azon képviselőivel, akikben megvan a jó szándék arra, hogy ezen az úton kell vezetni a reánk bízottakat. És ha ezt akarjuk, akkor azt mondja Júdás: épüljetek szentséges hitetekben, és tartsátok meg magatokat a szeretetben. Istennek ebben a szeretetében kell, hogy végbe menjenek ezek a dolgok. S ezért hálás a mi szívünk, Magyarország Kormányának, és mindazoknak, akik az iskoláink, óvodáink beindításában, felépítésében, javításokban, berendezésekben segítettek” – hangsúlyozta Fazekas László püspök.Ebből az alkalomból a parciumi érdmihályfalvi református gyülekezet küldöttsége énekben és versben köszöntötte a kassai testvérgyülekezetet. Először a Musica Sacra kamarakórus, majd a presbitérium és az Aranykapu napközis református óvoda üdvözletét Kovács Zoltán főgondnok tolmácsolta Reményik Sándor versén keresztül. Orémus Zoltán esperes, a gyülekezet lelkipásztora az óvodaprogramba való bekapcsolódásról szóló beszámolója elején a Márk evangéliuma 10 fejezete alapján arról beszélt, hogy Jézus kérte a tanítványait, engedjék hozzá jönni a gyermekeket és ne akadályozzák meg őket ebben, mert ilyeneké a mennyek országa. „Nem tudom hány édesanya hozta oda a gyermekét, de valószínűleg többen is velük együtt mentek Jézushoz, aki megáldotta őket. Örülünk, hogy ma a templomunkon, a parókiánkon, a gyülekezeti termünkön kívül van egy új hely Kassán, ahová odaengedhetjük a gyermekeket Jézushoz” – mondta az esperes, hozzátéve: szeretnénk, ha az óvoda épületén belül rájuk is tenné a kezét Jézus és megáldaná őket. Ez volt a célja az eddigi munkánknak, hogy majd ha elindul az óvodai oktatás, rátegye a kezét a gyermekekre, s megáldja őket, s rajtuk keresztül a szülőket is.Majd néhány szóval felvázolta az óvoda indulását egészen a munka elvégzéséig, a mai átadás napjáig. Elmondta, hogy a Kassai Magyar Református Egyházközség presbitériuma 2017. június 7-én megtartott gyűlésén döntött az óvodaprogram keretében a magyar református óvoda létrehozásáról. Az egyházközség az óvoda megalapítását június 25-én szavazta meg. Ezt követte a kétcsoportos óvoda számára a megfelelő épület kiválasztása, amelyet 425 ezer euróért vásároltak meg a belvárosban lévő, a református parókiától és templomtól nem messze lévő Tajovsky utcában. Több mint 16 ezer euróért készült el az átépítési terv, amelynek alapján alakították ki a korábban irodai célokat szolgáló épületet 38 gyermek számára alkalmas óvodává. A munkálatok az elmúlt év novemberében kezdődtek el, de nem tervezett probléma miatt október közepéig eltartott. Az átépítés költsége 202 ezer euróra emelkedett. „146 év után ismét van oktatói intézménye a kassai gyülekezetnek. Történelmi pillanat ez a mai. Szeretnénk, ha 2020 szeptemberében már nevető, játszó, örvendező gyermekek lennének a falai között” – mondta Orémus Zoltán esperes, kassai lelkipásztor.

Czimbalmosné Molnár Éva a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága Felvidékért felelős főosztályvezetője emlékeztetett arra, hogy a magyar kormány az elmúlt években azon dolgozott, hogy reménységet, hitet megerősítve saját erőforrásaival segítse a külhoni magyar közösségeket, köztük a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház által megálmodott tervek megvalósulását. Több nagyobb összegű támogatási csomagról döntött, melynek kiemelt kedvezményezettjei voltak a református egyház külhoni közösségei, akiknek nemzetünket megtartó, egyesítő munkája ma is legfontosabb biztosítéka a magyarság megmaradásának határon innen és túl. Hozzátette: ha megőrizzük templomainkat és iskoláinkat, akkor minden esély meglesz arra, hogy a magyar közösségek újra gyarapodjanak a Kárpát-medencében. Szlovákiában 135 önkormányzati és 30 egyházi oktatási intézménynek nyújt támogatást a Kárpát-medencei Óvoda- és Bölcsődefejlesztési program keretében a magyar kormány, amelyből 24 a református egyházé, ahol közel nyolcszáz gyermek számára biztosított az óvodai és bölcsődei hely. A továbbiak átadására a 2020-as évben kerül sor – mondta Czimbalmosné. Hangsúlyozta azt is, hogy a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház egyik kiemelt partnere a magyar kormánynak, amely Trianon óta legnagyobb rendszerszintű programját indította el a Kárpát-medencében. Orbán Viktor korábbi beszédét felidézve kiemelte: „A keresztyén ember tudja, bármilyen támogatást vagy segítséget kap, az mindig adomány. Nem azért kapja, mert kiharcolta, vagy mert megsajnálták, hanem azért és csak azért kapja, hogy szolgáljon”. A köszöntő beszédek utána gyülekezet közösen vonult át a Tajovský utcában vásárolt épülethez.Orémus Zoltán esperes, Fazekas László püspök és Czimbalmosné Molnár Éva, a Miniszterelnökség főosztályvezetője szalagátvágással átadta az óvoda épületét. Ezt követően az érdeklődők megtekintették a két osztályos, harmincnyolc gyermek számára tervezett óvodát. Szöveg: Iski   Ibolya

Kép: Szarvas László

események továbbiak →