A Világosság református egyházi műsor 2017. április 9-ei ajánlata

2017. április 07., péntek

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő virágvasárnapi műsor fő témája Jézus jeruzsálemi bevonulása. Szó lesz a Sókszelőcén megtartott lelkészbeiktatásról, de megkérdezzük Szabóné Híres Erzsébet lelkipásztort, aki negyven éves szolgálat után vonult végleges nyugalomba.

Jézus szamárháton a tömeg éljenzésével vonult be Jeruzsálembe. Egyesek pálmaágakat szórtak lába elé, mások a ruhájukat terítették le, míg mások így kiáltoztak: Hozsánna a Dávid Fiának! Áldott, aki jő az Úr nevében. Jézus tudta, ezzel elindult a szenvedésének az útján is. Virágvasárnapi gondolatait Marci Márió komáromi beosztott lelkész osztja meg a hallgatókkal.

Ünnepi istentisztelet keretében iktatták be 2017. március 19-én a sókszelőcei egyházközség megüresedett lelkészi állásába Dobai Egyeg Kamilla megválasztott lelkipásztort. Az esemény kapcsán kérdezzük őt és a gyülekezet gondnokát, Czanik Miklóst.

Negyven éves lelkipásztori szolgálat után 2016 júliusában vonult végleges nyugalomba a sókszelőcei egyházközség lelkipásztora, Szabóné Híres Erzsébet. A műsorban őt is megkérdezzük döntéséről és arról, hogy miként tekint vissza szolgálatára.

Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.

A műsor ismétlésére másnap, hétfőn 13.05 órakor kerül sor.

A Világosság egyházi műsort a közvetítést követő naptól a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Sola rádió honlapján is meghallgatható.

események továbbiak →

Reformáció 500