Tornalján hálát adtak a megújult tetőzetért

2017. április 10., hétfő

„Ím béjöttünk nagy örömben Felséges Isten, A te szentidnek gyülekezetébe, A te templomodba, Felséges Atya Isten”- hangzott fel a tornaljai templomban az Istent dicsérő ének, amikor is nagy örömmel gyűltek egybe a hívek, hogy hálát adjanak a Gondviselő Istennek a templom tetőzetének, de egyben a parókia felújításáért, amely az Emberi Erőforrások Minisztériumától kapott támogatásból újulhatott meg új nyílászárókkal, terasztetővel és a villanykazán gázkazánra való cseréjével.

A 2017. március 12-én megtartott hálaadó istentiszteleten megjelent Fazekas László püspök, Fekete Vince főgondnok és Porubán Ferenc főgondnokhelyettes, a gömöri egyházmegye lelkészi és világi tagjai, Puskás Imre, Magyarország Minisztériumának kulturális örökségvédelemért felelős helyettes államtitkára, Diószegi László, a Teleki László Alapítvány igazgatója, valamint a város részéről Szögedi Anna polgármester és Nagy László hivatalvezető.

Nagy Ákos Róbert esperes Igeolvasása és imádsága után Fazekas László püspök hirdette Istennek Igéjét Lukács evangéliuma 5, 12-26 alapján, amelyben Jézus meggyógyítja a bénát, akit a sokaság miatt csak úgy tudnak eléje vinni, hogy megbontják a cseréptetőt. A püspök elmondta, hogy bár a templomon nem bontották meg a tetőt, hanem megújították, de ma is nagyon fontos, hogy Jézushoz vigyük az embereket. Milyen jó volna, ha a szülők Jézushoz vezetnék gyermekeiket. Régi feljegyzésekben, jegyzőkönyvekben olvasható, hogy ha valaki a gyülekezetből vasárnap nem jelent meg az istentiszteleten, elmentek és bekopogtak hozzá megkérdezvén miért maradt el az istentiszteletről és legközelebbi alkalommal a hiányzó is igyekezett részt venni, nehogy újra kopogtassanak - hangzott el az igehirdetésben.

Az ünnepi alkalmon Diószegi László, a Teleki László Alapítvány igazgatója és Puskás Imre helyettes államtitkár is köszöntötte a gyülekezetet, aki kiemelte beszédében, hogy itt nemcsak tetőjavításról van szó, hanem arról is, hogy ebben a templomban van gyülekezet és az magyar nyelvű.

Az istentiszteleten szavalatokkal és énekekkel szolgáltak a hittanra járó gyermekek, konfirmandusok és a gyülekezet énekkara.

Fazekas Ágnes, a gyülekezet lelkipásztora köszönetet mondott a támogatásért Magyarország Kormányának, valamint a Teleki László Alapítványnak, akiken keresztül, nemcsak anyagi támogatást kapott a gyülekezet, de gondoskodtak megfelelő kivitelezőről, felügyelték a munkálatokat, amelyek 2016. szeptember második felében kezdődtek el és egy hónap múlva fejeződtek be.

„Bár csak a tetőzet újult meg, de a templom külső falai foltosak és valamely részen még a vakolat is hullik, de a presbitérium úgy gondolta, amit kaptunk Istentől, annak tudjunk örülni és hálát adni, nem feledvén el az apostol szavait: „Mindenkor örüljetek, szüntelen imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra /I.Thessz 5, 16-18/“ - hangsúlyozta Fazekas Ágnes helyi lelkipásztor.

Ezt követően a gyülekezet gondnokával a szolgálatot, a támogatást és segítséget megköszönve egy-egy virágcsokrot, a templomról egy képet és Igével, valamint palóc mintával gravírozott vázát /amit Dávid László a gyülekezet gondnoka készített/ nyújtottak át emlékként, ajándékként a vendégeknek.

Az istentisztelet a Himnusz és a Mindig velem Uram ... kezdetű ének eléneklésével ért véget. Az alkalom szeretetvendégséggel folytatódott.

A tetőzet cseréjéről szóló cikk itt olvasható.

FA,II

események továbbiak →

Reformáció 500