Hű ha… – Felvidéken került bemutatásra a Vakációs Bibliahét program

2017. április 24., hétfő

A Keresztyén Oktatásért és Erkölcsi Nevelésért Alapítvány (KOEN) 2017-es Vakációs Bibliahét programját a felvidéki munkacsoport készítette, így a tábori program központi bemutatójára, a regionális munkacsoportok előtt történő előadására is Felvidéken, a deregnyői Református Tanulmányi Központban került sor.

A tábori program központi bemutatóját komoly előkészítő munka előzte meg, hiszen a keleti és a nyugati KOEN munkacsoportok közösen dolgozták ki azt a programot, amely által idén hatszázötven településen, zömében református gyülekezetekben közel harmincezer gyermekhez jut el az evangélium.

A regionális munkacsoportok – tudva, hogy az önkéntes munkájukkal sok-sok gyerek felé szolgálhatnak – örömmel érkeztek meg 2017. április 20-án Deregnyőbe, ahol Molnár Éva lelkésznőnek, a felvidéki munkacsoport koordinátorának köszöntése után Czinke Tímea lelkésznő, a KOEN nyugat-felvidéki munkacsoportjának a vezetője a Zsolt 127, 3-5 alapján szólt a jelenlévőkhöz, kiemelve a gyermekek felé történő misszió fontosságát.

Incze Hajnalka, a KOEN alapítvány elnöke és Bocz Rita, az alapítvány titkára képes beszámolójában a közelmúlt eseményeire tekintett vissza, s mindarra a munkára, amit az alapítvány a Kárpát-medencében végzett. Megköszönték Aly Jurjens Eikenaarnak és Erika Stoffernek, hogy a rendszerváltás után elindították ezt a gyermekevangelizációs munkát Kelet-Közép-Európában, s ugyancsak megköszönték Demeter Irénkének, az alapítvány korábbi elnökének áldásos tevékenységét. A visszatekintés azért is volt fontos, mivel egy új munkacsoport is érkezett Magyarországról, amelynek tagjai a Dunamelléki Református Egyházkerületbe viszik majd a KOEN tábori programot. Az est hátralevő részében a közös csapatépítő játékon, majd a beszélgetésen volt a hangsúly, hiszen régi ismerősök, távoli barátok találkoztak újra, de az új munkatársak köszöntésére is sor kerülhetett.

A tábori program tényleges bemutatójára másnap került sor, amikor a regionális gyerekmunkások egy kis időre maguk is újra gyerekekké lettek, s kicsikhez illő lelkesedéssel foglaltak helyet a nyári program paravánjai és díszítő elemei előtt. A program bemutatása előtt Fazekas László, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspöke is köszöntötte a jelenlévőket, s az ApCsel 2,14-28 alapján megtartott áhítatában bíztatta a Kárpát-medence különböző területéről érkező elkötelezett gyerekmissziós önkénteseket.

Az igemagyarázatot követően Molnár Éva röviden beszámolt a témaválasztásról, s elmondta, hogy a reformáció jubileumi évében a hűség fontosságára szeretnék tanítani a gyerekeket, hiszen a reformátorok is minden nehézség és próbatétel ellenére is hűek maradtak Istenükhöz. A Szentírásból sok mindenkinek az életén keresztül lett volna lehetőség az Istenhez való hűségről bizonyságot tenni, de Dániel könyve csaknem teljes egészében az Úrhoz való hűségről szól, ezért Dánielnek és barátainak a történetén keresztül mutatnak rá a tábor öt napja során az Istenhez való hűség fontosságára – fogalmazott a lelkésznő.

A program a „Hű ha…” címet kapta, s a napok feldolgozásánál is utalva van a címre, illetve a napi üzenetekben is megjelenik. A tábori program tényleges bemutatója során gyakorlatilag a tábor öt napjának témafeldolgozása került bemutatásra, beleértve a felvezető kerettörténet eljátszását, a bibliai történetek gyerekközpontú feldolgozását, vagy az aranymondások tanításának módszerét, de a bibliai történetekhez és napi üzenetekhez kapcsolódó különböző kézműves foglalkozások elkészítéséről is hallhattak a jelenlévők.

A Vakációs Bibliahét programjának mindenkor fontos része az éneklés, így a programhoz írt főének mellett az ajánlott énekeket is volt lehetőség hallani, illetve megtanulni. A keresztyén identitás mellett a magyar identitás erősítését szerette volna a felvidéki munkacsoport erősíteni a program grafikájának és kerettörténetének magyaros motívumaival, a népdalzsoltárokkal, vagy a népi játékgyűjteménnyel, amely ugyancsak része a programnak.

A KOEN Vakációs Bibliahét programjának történetfeldolgozását segíti a bibliai történetekhez kapcsolódó két társasjáték, valamint az a színes munkafüzet, ami minden táborozó gyermekhez el fog jutni.

Molnár Éva a programcsomagba kerülő eszközök és kiadványok bemutatásakor örömmel számolt be arról, hogy a felvidéki református egyház támogatásának köszönhetően készülhetett el az a kiadvány, amelynek ötlete a tábori program kapcsán merült fel, de attól függetlenül is használható. A „Légy hű mindhalálig” címet viselő könyv a reformációhoz és a református egyházhoz kötődő felvidéki személyek élettörténetét mutatja be élménypedagógiai foglalkozások és különböző játékos feldolgozások által. A több szerző munkája nyomán készült kiadvány Szenczi Molnár Albert életét, a gályarab prédikátorok viszontagságait, valamint Ráday Pál életét dolgozza fel, de a könyv mellékletében egy-egy jelenet is megtalálható Kálvin János és Luther Márton reformátorok életéről. A könyvbemutató során elhangzott, hogy a kiadvány megjelenésével nem csupán a reformáció neves személyiségei előtt szerettek volna tisztelegni, hanem a felvidéki gyökerekkel bíró, az összmagyarság és reformátusság szempontjából is sokat munkálkodó személyeket szerették volna a Vakációs Bibliahét táborokban lévő gyerekekkel megismertetni.

A 2017-es KOEN Vakációs Bibliahét központi bemutatóját egy kis kirándulás is követte, hiszen a távolról érkező munkacsoportok mindig szívesen ismerkednek meg a bemutató helyszínével, a helyi ízekkel és szokásokkal, így a közel hatvan fős csoport Kisgéresbe látogatott, ahonnan némelyek már haza, mások még a bemutató helyszínére tértek vissza, hogy csak másnap induljanak otthonaikba.

A csoportok az idei programot megismerve a saját régiójukban mutatják majd be azt, s adják át a táborvezetőknek, munkatársaknak, hogy a nyári vakáció hetei alatt megrendezésre kerülő több száz táborban, sok-sok ezer gyermek hallja, hogy jó hűnek lenni a mindenkor hű Istenhez.

Reformata, MI                 


események továbbiak →