Egyházmegyei majális Zselízen

2017. május 08., hétfő

A reformációi jubileumi év kiemelkedő egyházmegyei eseménye volt a Zselízen megrendezésre került Egyházmegyei Majális, melyen mintegy nyolcszázan vettek részt. A nap címe, az ünnephez igazítva: Egyedül Istené a dicsőség!

A majális helyszíne a magyar alapiskola területe, tornacsarnoka volt. Az ünnepnap istentisztelettel kezdődött. A helyi lelkész Révész Tibor üdvözlő szavai, Kassai Gyula, a barsi egyházmegye esperese köszöntése, Dr. Nagy Géza, zselízi alpolgármestere üdvözlő szavai, helyi gyermekek énekszolgálata, Gyurgyanovics Kinga szavalata (Sándor Károly:Jerémiással mondva), a Double Twins zenés szolgálata (Kormányos Sándor: A mi csendünk), az egyházmegye összkórusa, Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke igehirdetése az 1Sám7,12 alapján Bellai Zoltán, a Dunántúli Református Egyházkerület főtanácsosának imája, a Reménység fájának átadása, Himnusz és az áldás követték egymást. Ezalatt a gyermekeknek gyermek-, az ifjúságnak pedig rendhagyó ifi-istentisztelet tartatottt a sportcsarnok más helységeiben.

Ebéd után több helyszínen zajlottak a szolgálatok. A nagyszínpadon az 1982-ben alakult zselízi Franz Schubert vegyes kar lépett színre elsőként Horváth Géza pedagógus vezetésével. Számos fellépés itthon és külföldön, a Kodály-napok sokszoros aranykoszorúsai, lemez felvételeiket a zselízi kultúrházban és a garamsallói református templomban készítették. Ezzel egyidőben az iskola egyik tantermében Reformáció evangélikus szemmel cimmel előadással egybekötött fotókiállítást tartott Szeverényi János.

A nagyszínpadon a KOR-ZÁR együttes következett. Az 1989-ben alakult együttes megzenésített versekkel, versénekléssel járja a színpadokat. A majálisra a zenekar három tagja érkezett: Zsapka Attila, Zsapka Zsolt és Sipos Dávid. Amíg Böszörményi Gergely, a Periferic Records Kiadó igazgatója mutatta be a 2002-ben indult Református Énekek Hangversenyét, majd az először 2004-ben szervezett Református Zenei Fesztivált, melynek kezdetektől az igazgatója, rendezője, az iskola egyik tantermében a Hazajárók tartottak vetítéssel egybekötött élménybeszámolót a Kárpát-medence református vidékeiről.

A nagyszínpadon két iskola, a 2001-ben alapított Czeglédi Péter Református Gimnázium diákjai tisztelegtek a reformáció jubileuma előtt műsorukkal, és az 1999 óta működő, óvodát is fenntartó Érsekkétyi Magyar Tanítási Nyelvű Egyházi Alapiskola és Óvoda diákjai mutatkoztak be.

Míg a 20 éves, Juhász házaspár által vezetett Kincső Ifjúsági Néptáncegyüttes apró és nagyobb táncosai ropták a nagyszínpadon, a tanteremben Fodor Gusztáv és Fodor-Csipes Anikó tartottak beszámolót gyülekezetük életéről a Tiszántúlról, s a Levendulafesztiválról.

A csatai székhelyű Romane Jíle polgári társulás Babindák István vezetésével, a cigány kultúra megőrzéséért fáradozik. Megértették, hogy Isten áldása, szeretete jelen kell legyen életükben, ezért a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Cigánymissziójának és Bohák Ildikó diakónusnak a segítségével közelebb kerültek Istenhez. Saját zenéjükre írt Istent dícsőítő szövegű énekeikkel és szavaikkal tettek bizonyságot hitükről.

Az utolsó szolgálattévő a 2000-ben alakult, reneszánsz, középkori zenét játszó Tabulatúra régizene-együttes volt Budapestről, akik gyakori vendégek a Felvidéken is. Hat lemezükből a 2009-ben kiadott Uraknak ura, nagy Isten című állít emléket a reformációnak. Lemezük Fazekas László püspök ajánlásával jelent meg. Főleg ebből a zenei anyagból válogattak fellépésükön.

Ezen kívül volt sok finom étel és sütemény, Sacher-torta verseny, ki voltak állítva azok a művek, amelyek az Az Isten kegyelméből református c. pályázat témájára készültek, voltak népi gyermekjátékok, kézműves foglalkozások és vásár, könyvvásár, imasátor, – ez utóbbi a zselízi gimnazisták kezdeményezése volt - íjászat, lovagi bemutató.

Ez a csodálatos nap zenés áhítattal és kiállítás-megnyitóval fejeződött be a református templomban, igehirdetéssel Kalicz Gizella szigethalmi lelkipásztor szolgált, Dr. Milisits Máté művészettörténész reformációi kiállítása, Fekete Vincze főgondnok hegedűjátéka, Juhász Balázs marimba-művész szolgálata, Tóth Árpád bibliai növénykertje tették föl a koronát erre a napra.

A nap címe bizonyíttatott: Egyedül Istené a dicsőség!

Reformata, Ambrus Erika

események továbbiak →