Felnőttképző estek a reformáció jegyében Hanván

2017. június 28., szerda

A Gömöri Református Egyházmegyében idén is megszervezik a felnőttképző esteket. A reformáció 500. évfordulója alkalmából az előreformátorokról, a reformáció kezdetéről és a magyarországi terjedéséről szóltak az első félév előadásai.

Az előadókat és a mindig szép számban megjelent hallgatóságot Nagy Ákos Róbert, a Gömöri Református Egyházmegye esperese köszöntötte a hanvai Diakóniai Központ nagytermében.

Nagy Ákos Róbert a Reformatának elmondta: a már rendszeresnek mondható programjaikat is igyekszenek rendben megtartani a reformáció 500. évfordulójának témakörére hangolódva, különösen is a felnőttképző-esteket. „Minden közösségi programunkat igyekszünk a reformáció kerek évfordulójához csatolni, már így volt ez a bibliai-ismereti versennyel, s így lesz az egyházmegyei családi napon is. S ebben az évben a felnőttképző-estek is a reformációhoz kötődnek” - mondta.

Az első előadó február 1-jén Buza Zsolt, rozsnyói református lelkipásztor volt. Az alkalmat a 238. dicsérettel kezdték meg. Az előadás témája az előreformáció volt. Résztelesen szólt Husz Jánosról, életéről, kifejtette a szeretet által formált hit három szintjét: hinni Istent, hinni Istennek, hinni Istenben. Azt vallotta, hogy Istent nem helyettesíti a pápa, Mária, az egyház, de még a császár sem. 

A második előadó május 24-én Sándor Frigyes, miskolci evangélikus lelkész-esperes volt. A kezdő éneknek tudatosan Luther Márton énekét választotta, a 234. dicsértet. Imádsággal kezdte. Elmondta, hogy  nemrég érkezett meg egy ötnapos Luther úrtól. Előadásában Luther életét és munkásságát vázolta. Kitért Luther névválasztására is, származására, aki bár teológia professzor lett, de büszkén vállalta, hogy paraszt család gyermeke. Részletesen bemutatta az életének az állomásait, kolostorba vonulásának körülményeit és tanítómestereit. 

A harmadik előadó június 14-én Somogyi Alfréd, a Pozsonyi Református Egyházmegye esperese, apácaszakállasi református lelkipásztor, aki füleki származású, így szinte hazalátogatott Gömör-Nógrádba. Az összejövetelt a 23. zsoltár első versének eléneklésével kezdték. Először kifejette Luther Márton 95 tételét, majd szólt a reformáció Magyarországra terjedéséről. Rövid idő alatt, 1521-ben Magyarországon már tudnak Lutherről. Szólt a reformáció eszméinek gömöri hordozóiról is. 

A felnőttképző előadások a második félévben is folytatódnak. A tervek szerint ősztől külön foglalkoznak Kálvin Jánossal, a gömöri reformátorokkal és a gályarab prédikátorokkal. Ezt megelőzően azonban még június 28-án is várják az érdeklődőket. Ezúttal a vendég Menyhárt József, a Magyar Közösség Pártja országos elnöke lesz. Előadásának címe: A szlovákiai magyarság helyzete, lehetőségei.

Reformata, Pósa Homoly Erzsébet

Népszámlálás 2021

események továbbiak →