Ráday emlékünnepség Losoncon

2017. július 10., hétfő

2017. július 8-án megtelt a losonci református templom. A helyieken kívül fülekiek, salgótarjániak, péceliek, budapestiek, százhalombattaiak és a Gömöri Református Egyházmegye több lelkésze és tagja is eljött, hogy részt vegyenek a Ráday Pál születése 340. és a reformáció 500. évfordulója alkalmából rendezett ünnepi református-evangélikus istentiszteleten.

Miklós István helyi református lelkipásztor fohásza és üdvözlő szavai után a Serly kamarakórus magyar, az evangélikus énekkar pedig szlovák nyelven énekelt dícséreteket. Fazekas László, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspöke köszöntője után gyülekezeti énekként Ráday Pál Óh áldandó Szentháromság kezdetű dícsérete hangzott fel.

A szószéki szolgálatot Bogárdi Szabó István, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke, a Magyar Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke végezte. Prédikációjában megemlékezett az aktuális 500., illetve 340. évfordulóról, ugyanakkor figyelmeztette a gyülekezetet arra, hogy mindeneken megvan, vagy meg kellene, hogy legyen a maga saját évfordulója, annak időpontja, amikor az ember „nemcsk majdnem, hanem nagyon is” keresztyénné lesz (Apostolok cselekedetei 26:29), amikor az ember megtér és tudatosítja magában, hogy „Krisztus a megoldás mindenre.” Ezzel kapcsolatban idézte Ráday Pált is: „Sem nyelv azt meg nem mondhatja, sem betű fel nem írhatja. Csak ki próbálta, tudhatja, Hogy milyen a Jézus lángja.” (Ref. énekeskönyv, 452/4)

Miután az evangélikus énekkar előadásában szlovákul elhangzott Luther Márton Erős vár a mi Istenünk kezdetű éneke, Milan Krivda, az Augsburgi Hitvallású Evangélikus Egyház Nyugati Egyházkerületének püspöke lépett a szószékre. Szlovák nyelvű prédikációjának alapigéje a vámszedő Zákeus története volt Lukács evangéliumából (19:1.-10.): „Mert azért jött az embernek fia, hogy megkeresse  és megtartsa a mi elveszett.”

Az evangélikus énekkar és a Serly kamarakórus éneket követően Miklós István református lelkipásztor mondott zárszót. A gyülekezeti záróének után Fazekas László református és Milan Krivda evangélikus püspök áldásával fejeződött be az ünnepi istentisztelet, melyet követően sor került az egykori református, ma már városi temetőben a felújított Ráday-kripta ünnepélyes átadására.

Az emlékünnepséget Magyarország Pozsonyi Nagykövetsége, Losonc Önkormányzata és a Losonci Református Egyházközség rendezte.

Andrea Moravčíková műsorvezető Losonc Város nevében köszöntötte a megjelenteket, bemutatta a vendégeket. A szlovák és magyar himnusz elhangzása után ünnepi beszédet mondott Íjgyártó István, a Külgazdasági és Külügyminisztérium kulturális diplomáciáért felelős államtitkára és Alexandra Pivková, Losonc polgármestere, aki köszönetet mondott Magyarország Kormányának és a Dunamelléki Református Egyházkerületnek, jelesül Bogárdi Szabó István püspöknek az anyagi támogatásért, amelynek köszönhetően megvalósulhatott a Ráday-kripta és benne lévő monumentális sírkő felújítása.

Ráday Pál alakját, történelmi, irodalmi, egyházi jelentőségét e sorok írója, Böszörményi István helytörténész méltatta. A Serly kamarakórus éneke kísérte a kripta kitárt kapujában kifeszített szalag átvágását, majd a koszorúzást. Ráday Pál sírköve alá koszorút helyezett el Magyarország Nagykövetsége, Losonc Város, a Református Keresztyén Egyház, a Csemadok Losonci Alapszervezete, a Gömöri Református Egyházmegye, a Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Levéltára és a péceli Ráday Klub.

A losonci Ráday emlékünnepség záróakkordja a pozsonyi nagykövetség fogadása volt meghívott vendégek részvételével. Erre a Kármán József Magyar Tanítási Nyelvű Iskola és Óvoda felújított – Ráday Pálról elnevezett – nagytermében került sor, ahol  Ráday Pál életét, munkásságát és losonci emlékeit bemutató kiállítást tekinthettek meg a megjelentek, valamint átvehették a Losonc szülötte Ráday Pál  című magyar-szlovák nyelvű kiadványt, melyet Böszörményi István írt, és  Losonc Város anyagi támogatásával a 340. évfordulóra jelent meg.

Reformata, Böszörményi István

események továbbiak →