A zene, ami megújít Nemesradnóton

2017. szeptember 11., hétfő

Minden közösség, gyülekezet életében vannak sorsdöntő találkozások, események, amelyek évek múltával is szép emlékeket hagynak az emberi szívekben. Ilyen szép emlékkel, élménnyel gazdagodhatott mindazok szíve, akik részt vettek augusztus 25-én, péntek este Gömörország egyik legszebb templomában, a nemesradnóti református templomban megtartott Pál István Szalonna és Bandája zenekar népzenei koncertjén.

A Nemesradnóti Református Egyházközség szívében, lelkében hordozza a reformáció 500. évfordulóját, fontos számára a hagyományőrzés, az ősök tisztelete, a kultúra, a népzene, és a közösségformáló alkalmak által ébredő lelki megújulás. Ezek által megnyílnak az emberi szívek az Isten előtt. A nemesradnóti gyülekezet szívügye az elődeiktől kapott értékek ápolása és továbbadása, mely hitükben megerősíti őket, kifejezi hovatartozásukat és mindazt, amit értük tett a Mindenható Isten. Pál István koncertje lehetőséget adott a nemesradnótiak számára, hogy a népzenének, a hagyományőrzésnek a kultúráját, szeretetét másokkal is megismertessék. Erre a lélekmelengető koncertre a Gömöri Református Egyházmegye különböző gyülekezeteiből érkeztek vendégek.

A koncert elején Agócsné Galgóczy Tíme a gyülekezet lelkipásztora az apostol szavaival köszöntötte az egybegyűlteket. Majd Nagy Ákos Róbert, a Gömöri Református Egyházmegye esperese mondta el gondolatait a rendezvénnyel kapcsolatban. Az est folyamán a Kárpát-medence legszebb zenéi csendültek fel. Elhangzott többek között a 42. zsoltár és a Mindig velem Uram kezdetű ének is. Megemlékeztek a falu nagy szülöttéről, Pósa Lajosról is, aki Dankó Pistával több száz magyar dalt szerzett a közösségünknek. A gyönyörű koncert után záró gondolatait Bitay Levente, Magyarország Kassai Főkonzulátusának konzulja, a koncert fővédnöke osztotta meg a jelenlévőkkel. A megható közösségépítő koncertet, mely nemzeti imánk, a Himnusz eléneklésével zárult, Pósa Dénes, a gyülekezet gondnoka köszönte meg a zenekarnak.

Jó volt megtapasztalni, hogy a több mint 250 résztvevőnek a lelkét összeköti a zenének, a kultúrának az őrzése és szeretete. Az összetartozás tudata, a közös cél, a hitnek, a reménységnek az ereje betöltötte az emberi szíveket. Mint ahogyan Babits Mihály is vall a zenéről: „Minden ember lelkében dal van és saját lelkét hallja minden dalban.”

Erre az örömteli eseményre emlékezve azt mondhatjuk, Istenünknek legyen hála ezért az alkalomért.  Soli Deo Gloria!

„Adjatok hálát az Úrnak citeraszóval, tízhúrú lanttal zengjetek neki! Énekeljetek neki új éneket, szépen zengjenek hangszereitek!” (Zsolt 33, 2-3)

Reformata, Agócs Tímea

események továbbiak →

Reformáció 500