A Theologiai Szemle bemutatója

2017. október 17., kedd, Pozsony

2017. október 17-én, kedden, 17.00 órakor Pozsonyban, a református parókián mutatják be a reformáció 500. évfordulója alkalmából készült Theologiai Szemle ünnepi számát.

Az 1925-ben, református és evangélikus teológusok által alapított tudományos folyóirat, a Theologiai Szemle a 16. századi reformáció 500. évfordulóját egy háromnyelvű tematikus lapszámmal ünnepeli. A szerkesztőbizottság e lapszámot – számos magyarországi helyszín mellett – Révkomáromban, Pozsonyban, Prágában, Wittenbergben és Bécsben is bemutatja akadémikus, gyülekezeti, társadalmi és külképviseleti körökben. 

Házigazdai megnyitó, köszöntő: dr. Peres Imre református lelkész, egyetemi tanár

Köszönetmondás, bemutatkozás: dr. Fischl Vilmos evangélikus lelkész, főtitkár

A Theologiai Szemlét bemutatja: dr. Kádár Zsolt ny. esperes, a szerkesztő bizottság elnöke

Az ünnepi lapszámot bemutatja: dr. Bóna Zoltán református lelkész, főszerkesztő

A lap ökumenikus célcsoportját bemutatja: Szuhánszky Gábor, metodista lelkész

A találkozót, beszélgetést moderálja: Jakab László református lelkész, olvasószerkesztő

események továbbiak →

Reformáció 500