Újracsiszolt emlékezet - A reformáció 500. évfordulójára emlékeztek a kövecsesi reformátusok

2017. október 31., kedd

Több szálon futottak a gondolatok 2017. október 28-án, Kövecsesen azon az ünnepi istentiszteleten, amelyen a reformáció 500. évfordulójáról emlékeztek meg a helybeliek, templomon belül és kívül, egyszerre felidézve a hit és haza hőseinek emlékét.

Az istentisztelet keretében a gyülekezet újra leleplezte Huszti Mihály gályarab-prédikátornak 1932-ben készített, a sajókeszi leromlott református templomból átmentett, majd pedig újracsiszolt emléktábláját.

Rákos Loránt helyi lelkipásztor igehirdetésében elmondta, hogy a reformáció is hasonló céllal bontakozott ki, mint ez emléktáblának az újracsiszolása: „tárjuk fel, majd pedig fényezzük ki az emberi tévelygés üszke alól az egyetlen létező alapot, az igében megnyilvánuló Krisztust”.

Csízi Lilla, a Tompa Mihály Református Gimnázium diákjának szavalata után átadták a közönségnek a templombelsőben azt a pirográf emléktáblát is, amely a II. világháború végén a kövecsesiek által a felszabadítókból megszállókká váló szovjet csapatok elől a templomba bemenekített magyar zászló rejtekhelyének legendáját örökíti meg.

A templomi istentiszteletet követően a templom előtt – Fürjes László, egyházközségi gondnok avató beszédével – leleplezték a kettős irányú emlékezés emlékfáját is; majd a kopjafa szimbólumrendszerét a helyi lelkipásztor mutatta be.

A nemzeti imádság és a Szózat felhangzása után az ünnepi gyülekezet a helyi kultúrházban szervezett szeretetvendégséggel zárta alkalmát.

Reformata, Rákos Lóránt      

események továbbiak →

Reformáció 500