Karácsonyi körlevél

2017. december 21., csütörtök

Fazekas László püspök és Fekete Vince főgondnok karácsonyi körlevele a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház gyülekezeteinek.

Názáret városában, álmában isteni kijelentést kap egy angyaltól egy egyszerű ácsmester, József: „Íme, a szűz fogan méhében, és fiat szül, akinek a neve Immánuel, amely azt jelenti: Velünk az Isten.” (Mt 1,23)

Ez az angyali üzenet azt bizonyította, hogy Isten nem feledkezett meg ígéretéről, hanem beteljesíti azt abban a kisgyermekben, aki Máriától születik. Ez egyben azt is jelentette, hogy nem feledkezett el népéről, hanem jól tudja azt, hogy az ember milyen nyomorúságba került a bűneset által. Kiesett a kegyelemből, de az Isten féltőn szeretete által magához akarja vonni az embert. Ezért küldte el Jézust erre a világra, aki azóta az Isten legnagyobb ajándéka számunkra. Ezért mondhatjuk, hogy: Velünk az Isten.

A hit reagálása erre az, hogy életünket az Isten jelenlétében éljük. Ebben az esztendőben a Reformáció 500. évfordulójára emlékeztünk, s ezt is hálás szívvel tettük azért, mert 500 évvel ezelőtt is ráirányította az elhívottak figyelmét arra, hogy a mi emberi életünk középpontjában Jézus Krisztusnak kell állnia.

A karácsony ünnepe minden esztendőben egy újabb és újabb felhívás arra, hogy rendezzük életünk irányvonalát. Ebben az esztendőben is sokat fáradoztunk, építettünk, szolgáltunk, hirdettük az evangéliumot. Sokszor éreztük, hogy mennyire kicsik és erőtlenek vagyunk a feladatokhoz, de sokszor tapasztaltuk azt, hogy gyarló szolgálatunk által mégis sokan erőre kapnak. Mindez csak azért lehet így, mert velünk az Isten.

Sok feladat van előttünk és talán félelemmel tekintünk a jövőbe, még a közeli, reánk következő esztendőre is, mert a világ forrong, egyre kiszámíthatatlanabb és egyre zavarosabb minden. Az Istent és az ő örömüzenetét háttérbe szorítani akaró nézetek, a sok istentelen elgondolás, Isten nélküli döntések mind-mind elbizonytalanítanak bennünket.

Nekünk azonban egy feladatunk van: hűségesnek lenni a reánk bízottakon és nem félni, mivel velünk az Isten! Végezzük bátran a szolgálatunkat, tegyünk meg mindent azért, hogy az evangélium minden lélekhez eljusson. Imádkozzunk főleg a családokért, amelyeknek nagy próbákat kell kiállniuk a megmaradásért, az egyben maradásért, a belső békességért. Ezért is nyilvánította egyházunk Zsinati Tanácsa a 2018-as évet a családok évévé.

Ezekkel a gondolatokkal kívánunk a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinatának elnökeiként mindenkinek áldott karácsonyt és boldog újesztendőt.

Atyafiságos köszöntéssel                                                 

Fekete Vince                                                    Fazekas László

főgondnok                                                        püspök    


                                                                                          

események továbbiak →