Réz Lászlóra és Gaál Istvánra emlékeztek Rozsnyón

2018. január 29., hétfő

Emléktáblát avatott a reformáció 500. évfordulója alkalmából és a templomépítő lelkész Réz László születésének 150. évfordulójára emlékezve a rozsnyói gyülekezet, valamint hálát adtak az ötven évvel ezelőtt elhunyt Gaál István lelkipásztor szolgálatáért, aki 1960 és 1965 között állt az egyházközség élén.

A gyülekezeti közösség a 313. dicséret szavaival kezdődött, majd az igehirdetés szolgálatát Orémus Zoltán, az Abaúj-tornai Református Egyházmegye esperes-lelkésze végezte a Mt 24,45-51 alapján. Prédikációjában kihangsúlyozta, hogy a szolgák feladata nagyon fontos és értékes. A boldog szolgát Ura munkában, aratásában találja, de a gonosz szolga szívében gondolkodik. A rozsnyói közösségnek boldog szolgái álltak az élén. Réz László nem késlekedett, Gaál István cselekedett az átkos időben is, mert mindnyájan tudták, hogy az Úrnak végzett szolgálat mindennél előbbre való.

Ezután a gyülekezet helyi lelkésze, Buza Zsolt felelevenítette Gaál István rövid élettörténetét, kiemelve a rozsnyói ötéves szolgálatát, amit hitben és tiszta szívvel végzett. A gyülekezetben fennmaradt lelkészi naplói alapján Gaál István lelkész minden reggel elvégezte igei csendességét. A lelkipásztor lelkülete missziói volt. Misszióját így jellemezte: „kimentem a gyülekezetbe.” A feljegyzések alapján a nem egész két éves szolgálati idő alatt, amit megörökített 188 családlátogatást, 62 kórházlátogatást, 57 személyes beszélgetést, 27 bibliaórát, 168 istentiszteletet és 64 kátéoktatást tartott.

A bizonyságtevő élettörténet után Havran Dániel egyházközségi alapiskolájának növendéke Túrmezei Erzsébet Eljön című adventi versével tett hitvallást Jézus Krisztus mellett.

Ezután az emléktábla leleplezése következett. Az emléktáblán megörökített alapige alapján: „Mert más alapot senki sem vethet a meglevőn kívül, amely a Jézus Krisztus” (IKor 3,11). Réz László először lelkészbeiktatása során szolgált a közösségben 1902. április 18-án, összefoglalva a reformáció alapelveit és azok megjelenését Rozsnyó városában. A 90. és a 23. zsoltár éneklése alatt az egyházközség két gondnoka Petri Sándor és Nagy András leleplezték Brutovský Miroslav kőfaragó által készített emléktáblát.

Az istentisztelet után a gyülekezet és a meghívott vendégek megtekinthették Gaál István szolgálatáról elkészített kiállítást. Az alkalom a Nemzeti imádság eléneklésével ért véget.

Reformata, BZ, ii

események továbbiak →

Reformáció 500