Megújult a garamsallói református templom tornya

2018. március 01., csütörtök

Egy évekkel ezelőtti vihar derített fényt arra, hogy a 120 éves garamsallói templom tornyának faszerkezete már eléggé elkorhadt és sürgős beavatkozásra lenne szükség. A Bethlen Gábor Alap 12 ezer eurós támogatásának köszönhetően sikerült a hibát kijavítani, sőt még a torony csillaga is megújult.

Garamsalló temploma a Barsi Református Egyházmegye egyik legnagyobb temploma, 550 ülőhellyel. 1896-ban épült, amikor parókiát és iskolát is emeltek a hívek. A templomot több ízben renoválták már, legutóbb 2009-ben, akkor a teljes belső tér újult meg.

 

Évekkel ezelőtt a templom tornyáról a viharos erejű szél felszakított egy nagyobb darab pléhet, aminek a helyreállítása közben derült ki, hogy a faszerkezete korhadt, a pléh is hiányos, több helyen beázik. Ezért döntötte a presbitérium a torony tetejének felújíttatása mellett. A Bethlen Gábor Alap 12 ezer eurós támogatása és az önrész hozzátétele elegendő volt anyagi fedezetként a munkálatok elvégzéséhez. A tervezett munkálatokhoz három kivitelezőtől kértek árajánlatot. A presbitérium annak az ajánlatát részesítette előnyben, aki állványzat nélkül, kötelekről dolgozik. A szakember a megkötött szerződés alapján szeptember–októberi hónapokban végezte el a munkát a költségvetés és munkaleírás alapján.  

A kivitelezés megvalósítása előtt meg kellett szervezni a munkaterület biztosításán kívül – ami a vállalkozó feladata volt –, hogy miként lehetne megakadályozni a más tulajdonában lévő tárgyak elidegenítését illetéktelen személyek által, illetve a toronyból lehulló részek miatt távol tartani az érdeklődőket. A felügyelői szolgálatot erre vonatkozólag a presbiterek vállalták magukra. A tervezési és az előkészítési szakasz után, amelyben megtörtént a szín kiválasztása is és az építési hivatal véleményezésének a beszerzése, a kivitelező szakember hegymászó technikával, állványzat nélkül, egy rögzített csiga segítségével vitte fel az anyagokat. Lebontotta a torony régi pléh burkolatát, deszkázatát, a hibás faszerkezeti részeket kicserélte. A megállapodásban foglalt munkaleírás alapján elvégezte a torony bedeszkázását is, új pléhet és toronydíszeket készített, amelyet föl is tett és a csillagot is lefestette.

A több mint 30 méter magas templomtorony tetőzetének megújítását szükséges volt gyakorlott, tapasztalt szakemberekkel elvégeztetni, olyanokkal, akik nem először javítanak templomtornyot és gyakorlottak a magaslati munkákban is.

Az elvégzett munkákért 2017. november első vasárnapján tartott reformációi istentiszteletükön adtak hálát, elsősorban Istennek, de az istentiszteleten jelen lévő Toma Hunornak is, valamint Kassainé Szabó Renáta polgármesternek, aki végig a gyülekezet segítségére volt a javítási munkálatoknál, Lecki Etelka gondnoknak, aki az ebédfőzés szolgálatát vállalta magára, végül a gyülekezet a lelkészének is megköszönték a pályázattal kapcsolatos szükséges engedélyek intézését.

„Abban reménykedünk, azért imádkozunk, hogy templomunk megújítása folytatódhasson. Az idén is pályázunk és gyűjtünk, a templom nyílászáróit szeretnénk kicserélni. Sok a munka, a munkás kevés, de hisszük, hogy nagy az Isten kegyelme!” – tájékoztatott Ambrus Erika a garamsallói templom tornyának a felújításáról és a gyülekezet jövőbeli terveiről.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Garamsalló a Barsi Református Egyházmegye nagy múltú, de mára számban megfogyatkozott gyülekezete, a választói névjegyzéken mindössze 48 név szerepel. Jelenleg társulásban él. Az Ipolypásztói-Garamsallói Társult Egyházközség 2013. július 1-től létezik. A négy gyülekezet, Ipolypásztó és Garamsalló, valamint a leányegyházak, Ipolybél és Zalaba társulásával jött létre. 2014. február 2-án Ambrus Erika személyében a gyülekezetek lelkipásztort választottak közös egyházközségi közgyűlésen, 2014. június 21-én pedig a négy gyülekezetből álló társult egyházközség lelkészévé iktatták be, de már 2001-től a gyülekezet lelkésze. Ez a beiktatás történelmi pillanat volt, mert előtte Garamsallón hosszú évtizedekig nem volt beiktatott lelkész, másrészt azért is, mert társult egyházközségként ez volt az első ilyen jellegű ünnepség. A történelmi jelentőségű beiktatási istentisztelet mindkét anyaegyházközségben megtörtént.

Reformata, II

események továbbiak →