Kitüntették Géresi Róbert püspökhelyettest

2018. március 14., szerda

A március 15-i nemzeti ünnep alkalmából a magyar kormány az idén is állami kitüntetéseket adott át. A haza érdekeinek előmozdításában és az egyetemes emberi értékek gyarapításában végzett tevékenysége elismeréseként Magyar Érdemrend Tisztikereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült Géresi Róbert, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspökhelyettese.

Géresi Róbert 1967-ben született Királyhelmecen, Kisgéresben nevelkedett. A gimnázium elvégzése után egy évig a Pozsonyi Műszaki Egyetem Informatikai Karának hallgatója, majd a Prágai Károly Egyetem Protestáns Teológiai Karára nyer felvételt és ott is szerez diplomát 1994-ben. Közben tanulmányai során egy évre ösztöndíjasként Genfbe is eljut. 1995-től lelkipásztor Abaújszinán. Alapító tagja és első elnöke a Fiatal Reformátusok Szövetségének (FIRESZ). 1996-tól a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház (SZRKE) Zsinatának és Zsinati Tanácsának tagja, 2009-től püspökhelyettes.

események továbbiak →