Több mint 500 ezer eurós beruházás valósult meg a komáromi egyházmegyében

2018. július 09., hétfő

A 2017-es évben a magyar kormány támogatásából a Komáromi Református Egyházmegye számára 287 100 eurót határoztak meg az egyházközségek megerősítésére szánt keretből és 80 ezer eurót a regionális beruházásokra. Az egyházmegye harminckét gyülekezetéből huszonöt anya- és négy leányegyházközségben valósultak meg a lelkészlakok és gyülekezeti életet szolgáló épületek javításai és fejlesztései.

Dr. Szénási Szilárd esperes tájékoztatása szerint az egyházmegyei tanács  számára az elsődleges cél az volt, hogy olyan támogatási összeget határozzon meg a pályázó egyházközségek számára, amely az épületek racionalizálását, energetikai gazdálkodását segítik elő. Így több helyen került sor tető- és ablakcserére, vagy az épületek szigetelésére, de nagyon sok templom is megújult úgy nyílászáróiban, mint belsőleg és külsőleg is. A legnagyobb, két 18 ezer eurós összeget a kisújfalui és a marcelházai egyházközségek számára határozták meg az illetékesek. Az előbbiek a templomuk felújítására, az utóbbiak pedig az egyházi épületeik rendbetételére kaptak támogatást. Tizenötezer ezer euróból vagy attól nagyobb pályázati pénzből végezte el tervezett felújítását a hetényi, izsai és a sókszelőcei gyülekezet.

A hetényi református templom

A 29 egyházközségben a következő beruházások valósultak meg az elmúlt év folyamán: Búcson a templom mennyezetét újították fel, Csallóközaranyoson a templomtetőtő teljes körű renoválására és átépítésére került sor, Csúzon a templom belső terét újították fel, Deákin a gyülekezeti ház tetőzetét cserélték le, Dunamocson hőszigetelték és felújították az Immánuel gyülekezeti házat, Dunaradványom a templomtető és ablakok cseréjét valósították meg, valamint kifestették a belső teret. Ekelen az egykori parókia épülete újult meg és alakították át gyülekezeti házzá, Érsekújvárott a gyülekezeti házat modernizálták, Gútán folytatódott a parókia felújítása, Hetényen a templom külsőleg és belsőleg újult meg, Ímelyen sor került a parókia tetőterének részleges cseréjére és modernizálták a fűtésrendszert, Izsán a templom teljes körű javítására fordították a kapott támogatási összeget, Kamocsán tovább folytatódott az energiatakarékossági projekt, Kisújfalun a templom egy részét újították meg, Madaron a lelkészlak, Martoson pedig a gyülekezeti ház külső és padlásterének a teljes hőszigetelésére került sor. Megyercsen a templom felújítására, Nagykeszin a lelkészlak külső falainak hőszigetelésére, Negyeden pedig a templom ablakainak a cseréjére költötték el a meghatározott összeget.

Nagykeszi parókia

Ógyallán a gyülekezeti ház tetőterében levéltárat alakítottak ki, Párkányban kicserélték az imaház nyílászáróit és külsőleg szigetelték, Perbetén a templom tetőzetét cserélték le, Sókszelőcén és Szentpéteren pedig a lelkészlak fűtésrendszerét korszerűsítették és hőszigetelték. Udvardon a templom ablakait cserélték le újakra és festették ki a belső teret, Vágfarkasdon a lelkészlak és gyülekezeti terem szigetelését és külső vakolását valósították meg, Zsigárdon pedig a felújították a lelkészlak fűtésrendszerét és hőszigetelték a tetőteret.

A bátorkeszi Fireszke Gyermek- és Ifjúsági Konferencia-központ

A 80 ezer eurós regionális keretből pedig az elmúlt évben is a Bátorkeszi Református Egyházközség részesült, aki az önerőből felújított régi iskolaépületből kialakított Fireszke Gyermek- és Ifjúsági Konferencia-központot egy új konyhai résszel bővítették. A tervek szerint az idén egy konferenciateremmel szeretnék kiegészíteni az épületet.

A komáromi egyházmegyében a 2017-es évben a 287 100 eurós egyházközségi és 80 ezer eurós regionális keretből, valamint a gyülekezetek 140 ezer eurós önrészével a beruházások összköltsége 507 100 eurót tett ki.

Reformata, Iski Ibolya

események továbbiak →