Kassán is lesz magyar református óvoda

2018. július 31., kedd

A Kassai Magyar Református Egyházközség is bekapcsolódott a Kárpát-medencei bölcsőde- és óvodafejlesztési programba, amelynek keretében a közeljövőben egy két tantermes, magyar nevelési nyelvű óvodát terveznek nyitni a belvárosban.

„Amikor megtudtuk, hogy a magyar kormány a Felvidéken is támogatja a magyar református bölcsődék és óvodák alapítását, akkor a presbitérium tagjaival áttárgyaltuk ezt a lehetőséget, de személyesen is találkoztunk az Egyetemes Egyház vezetésének néhány tagjával, hogy közösen gondolkodjunk el erről a projektről” – mondta Orémus Zoltán esperes, a kassai gyülekezet lelkipásztora az óvodaalapítás kezdeteiről.

Miután az egyházközség presbitériuma jóváhagyta az óvodaalapítási szándékot, keresni kezdték Kassa belvárosában az intézmény számára a megfelelő épületet. Felmérést ugyan nem végeztek arra vonatkozólag, hogy milyen érdeklődés mutatkozna a magyar nevelési nyelvű református óvoda iránt, de az akkor információik szerint úgy látták, szükséges a bővítés, mivel az önkormányzati fenntartású magyar nevelési nyelvű óvodában kevés a férőhely, s emiatt több gyermek felvételét is el kellett utasítaniuk. /Helyszűke miatt többen szlovák nyelvű óvodába kerültek/. Az óvodai projektjük elindításának folyamatában szereztek tudomást arról, hogy az önkormányzat is tervezi bővíteni a magyar osztályok számát, de az esperes a presbitérium tagjaival együtt bízik abban, hogy lesz érdeklődés a református óvoda iránt is, hiszen a Kassán és a környékén élő szülők, akik naponta bejárnak a városba dolgozni, biztosítani tudják majd a gyermekük számára a magyar nevelési nyelvű óvodát egy református alapítású intézményben. Reménységgel néznek a jövőbe, s úgy gondolják, hogy mint a református óvoda, mint pedig a bővítés előtt álló önkormányzati magyar óvoda életképes lesz.

A református óvoda számára az egyházközség egy udvarral ellátott egyszintes épületet az idén vásárolta meg Kassa belvárosában, a Tajovský utcában a magyar kormánynak az erre a célra biztosított keretéből. Az ingatlan kiválasztása tudatos volt, hiszen közel van hozzá a magyar tannyelvű Márai Sándor Alapiskola, a református templom és a parókia is. Parkoló is van előtte, így nem okoz gondot a gyermekek szállítása sem.

„Az épület kiválasztásánál csak a belváros jöhetett szóba, hogy közel legyen hozzá a református parókia és a templom, de fontos szempont volt a játék számára megfelelő udvar  és a parkolási lehetőség is. Zöld beruházásban nem gondolkodtunk, mert akkor Kassa külvárosában kellett volna építkezni. Messze a templomból és a közösségtől is. Így a presbitérium eleve elvetette ezt a lehetőséget. Az ingatlan és a hozzá tartozó udvar határozza meg az óvoda befogadóképességét is” – mondta az esperes, hozzátéve, az épületet azonban át kell alakítani az óvoda céljára. A tervezése már folyamatban van. Két osztályt terveznek nyitni, 38 gyermek számára. „A kassai gyülekezetnek jelenleg nincs oktatási intézménye,  a XIX. században volt ugyan, de azokat államosították. Azóta államiba, vagyis önkormányzati fenntartásúba járnak a református gyermekek óvodába és alapiskolába is. Viszont a gyülekezet nagyobb része örömmel fogadta, hogy lehet egy óvodája” – mondta Orémus Zoltán hozzátéves, hogy ezért is szavazták meg jó reménységgel ennek az intézménynek a megalapítását. „Maga az a tény, hogy mit jelent majd a fenntartása, az bizonyos tapasztalatot is igényel. El kell telni ehhez egy kis időnek. Akkor fogjuk tudni igazán felmérni ennek a kihívásait. De készülünk arra, - s ezt a presbitériumban is megtárgyaltuk, - hogy lesznek ezzel összefüggésben komoly anyagi terheink is. Másrészt viszont reméljük, hogy ha egy gyermek vagy család kapcsolatba kerül az intézményükkel, akkor megismerkedik magával a református gyülekezettel és annak küldetésével is:az evangéliummal és a magyar nyelvvel. Mindkettő fontos a számunkra, hiszen ez feltételezi a magyar nyelvű igehirdetés megmaradását Kassán. Ennek egyik eszköze lehet a magyar református óvoda, egy olyan magvetési hely, amely a szárba szökkenésre  és a gyümölcsözésre is jó reménységre adhat okot” – mondta bizakodóan Orémus Zoltán esperes, a kassai gyülekezet lelkipásztora.

Jelenleg  folyamatban van az építkezési engedély beszerzése, s amint kézhez kapják, kiválasztják a kivitelezőt,  aki a terveknek megfelelően alakítja majd át az épületet, amelyet az év végéig szeretnék felújíttatni, 2019 szeptemberében pedig már működtetni is a magyar református óvodát. Ez azonban függ az átalakítási munkálatok időben befejezésétől, valamint az illetékes, szlovák oktatásügyi minisztérium jóváhagyásától is, hogy külön engedéllyel, rövidített időben, már a következő év szeptemberétől fogadni tudják az óvodásokat.

Amennyiben minden a terveknek megfelelően zajlik, akkor 2019 májusában az érdeklődő szülők már beírathatják gyermeküket a református óvodába. Ellenkező esetben meg kell várniuk az engedélyeztetéshez szükséges 14 hónapot, ami miatt csak a következő év, 2020 szeptemberében indulhatna el a gyermekek nevelése az óvodában.

Reformata, Iski Ibolya

események továbbiak →