Kézműves-napközis gyermektábort szerveztek Dunaszerdahelyen

2018. augusztus 08., szerda

Tizenhatodik alkalommal szervezte meg július 30. és augusztus 2. között a dunaszerdahelyi gyülekezet a gyermekek kézműves-bibliai napközis táborát közel száz résztvevővel.

A református templom ajtaja minden reggel nyolc órakor kinyitott, s délután négy óráig, vagy amíg az utolsó gyermek és segítő haza nem ment, nyitva is maradt, így bárki bármikor bekukkanthatott, hogy meglesse mi is zajlik a falak mögött, illetve a parókia tágas udvarán. A biztonság érdekében azonban Egyházi István Csaba, a gyülekezet gondnoka és az egyik szolgálatot vállaló egyháztag őrző szemekkel figyelte a bejáratot, hogy a más szándékkal érkezőket, illetlen vendégeket szépen kitessékeljék.

Minden nap kézművesfoglalkozással kezdődött

A tábor szervezői és a felnőtt segítők már nyolckor készenlétben várták különböző kézműves-foglalkozásokkal a gyermekeket, hogy az irányításuk mellett vagy a segítségükkel az adott alapanyagokból kedvük szerint valamit megalkossanak. Erre a célra két óra állt a rendelkezésükre, így még a később érkezők is be tudtak kapcsolódni ebbe, s valamit elkészíteni a következő program kezdéséig.

„A foglalkozásokba elsősorban olyan ügyes kezű anyukák, szülők, vagy gyülekezeti tagok kapcsolódtak be, akik szívesen vállalnak ilyen szolgálatot a gyerekek között és feláldozzák erre a szabadidejüket. Reggel nyolctól tízig kézműveskedünk. Vannak segítők, akik délutánra is maradnak és a szabad foglalkozás idején is tudnak foglalkozni azokkal a gyerekekkel, akiknek erre van igényük – mondta Görözdi Judit, a kézműves-foglalkozások szervezője.  Naponta öt-hat foglalkozást készítettek a gyermekek számára, s igyekeztek odafigyelni arra, hogy a különböző életkorúaknak is legyen valamilyen érdekesség. Elárulja, hogy a kézműves-foglalkozásokra a lányok jobban voltak kaphatók, mint a fiúk, de azért mindig kitaláltak olyat, ami az ő figyelmüket is felkelthette.

Elkészült alkotások

A tábor négy napja alatt a kézműves-foglalkozások keretében sógyurmáztak, gyertyát öntöttek, a fiúk különböző galacsinlövő és körhintás szerkezeteket készítettek, de a gyöngyfűzést és az origamizás is kipróbálhatták. Az egyik foglalkozás idején a mákfej és a szára kapott csinos öltözéket, de készültek díszített képeslapok is. Az előző táborokban még üvegre is festettek, batikoltak és nemezeltek is.

A gyerekek énekekkel hangolódnak a bibliai történetre

A két órás kézműveskedés után a templomban folytatódott a tábor programja, ahol először Görözdi Zsolt lelkipásztor gitárkíséretével ifjúsági- és gyermekénekekkel hangolódtak rá a résztvevők az aznapi üzenetre. Majd az imádság után került sor az adott bibliai történet átadására. Csütörtöki látogatásunkkor a tékozló fiú példázatát Virág Szilvia beosztott lelkipásztor tolmácsolta, amelynek a végén megtanította a gyerekekkel a történethez kapcsolódó aranymondást. Az apjától a jussát kikérő, az otthonát elhagyó, a vagyonát elköltő fiú és a visszatérésének megünneplése miatt zúgolódó testvér, valamint a mindig szerető apa üzenetének feldolgozása és átbeszélése már kisebb csoportokban folytatódott. /Az első három nap alatt a gyerekek a bibliai történet előtt három fiatal lány tolmácsolásában megismerkedhettek egy kerettörténettel, amely egy majom és egy állatgondozó között zajlott./

Csoportos beszélgetés a bibliai történetről Görözdi Judittal és Vojtek Mártával 

Az idei tábor résztvevőit – korosztály szerint - hét csoportra osztották. Az óvodások voltak a legfiatalabbak, az alapiskola hatodik évfolyamát befejezők pedig a legidősebbek. „Az idén 78 gyermek jelentkezését fogadtuk el, bár jöttek volna többen is” – mondja Görözdi Zsolt, a gyülekezet lelkipásztora hozzátéve, hogy ezen kívül még 15-20 között volt a gyerekekre vigyázók száma, akik a konfirmandus korosztályt, vagy a már konfirmáltakat képviselték.  Számukra egy külön csoportot alakítottak ki. Mivel az idén – a korábbi táborokhoz képest - rekordszámú volt a részvétel, így a csoportok vezetésére több önkéntest kellett mozgósítani.  Egy-egy csoportot a két lelkipásztor vállalt el, a többieket pedig azokra a gyülekezeti tagokra bízták, akiknek már korábban is volt ilyen szolgálatuk, de segítőként újabbakat is bevontak ebbe a szolgálatba. De a tábor segítői közé tartoztak azok is, akik kézműves-foglalkozásokat vezettek a délelőtt folyamán, de ott maradtak délutánra is, „mert érezték a tábornak a jó hangulatát és szerettek volna még itt lenni” – teszi hozzá a lelkipásztor.

Csoportos beszélgetés Görözdi Zsolt lelkipásztorral

„Dunaszerdahelyen nagy szükség van ilyen napközis táborra. Egyrészt azért, mert egyre nagyobb az érdeklődés, s emiatt többeket vissza is kellett utasítanunk, másrészt úgy látjuk, hogy a legtöbbjük egyáltalán nem jár templomba. A gyülekezeti közösségben pedig nincs meg az a fórum, vagy alkalom – kivéve a gyermek-istentiszteletet, - ahová rendszeresen jöhetnének. A gyermekek szüleinél még rosszabb a helyzet. Sok esetben ez a tábor az egyetlen kapcsolódási pont a szülők és a gyülekezet, illetve a gyerekek és a gyülekezet között” – monda a tábor céljával kapcsolatban Görözdi Zsolt. 

Csoportos beszélgetés Simon Anikó hitoktatóval

A tábor résztvevőinek egy részét az alapiskolai hitoktatást látogatók adják ki, valamint a megkereszteltek, akiket az egyházközségben számon tartanak, hogy amikor játszóházakat szerveznek, vagy nyári tábort, fel tudják velük venni a kapcsolatot és hívogassák őket az alkalmakra. De mindig jelennek meg új arcok is, akik a városba költözve felkeresik a templomot és beépülnek a közösségbe. A reformátusokon kívül a táborban mindig részt vesznek katolikus gyermekek is, akik maguk kérik, hogy jöhessenek, illetve olyanok, akiknek a szüleik felekezetileg sehová sem tartoznak, de a lelkipásztorok úgy gondolják, hogy egy ilyen tábor hasznos lehetne a gyermekük számára. Voltak olyan szülők, akik éppen emiatt kérték, hogy jöhessenek, mert a négy nap alatt nemcsak jó helyen töltik el gyermekük az idejüket, vagy vigyáznak rájuk, amíg ők dolgoznak, hanem érzik, hogy lelkileg-szellemileg fejlődhetnek a foglalkozások révén. A lelkipásztor sajnálattal elmondja azt is, hogy amikor szükségét látták ennek a lehetőségnek a felajánlását egyes gyermekeknél, találkoztak olyan szülői alapállással is, hogy ők egyáltalán nem akarnak élni ezzel az ajánlattal vagy nem látják szükségét az ilyen jellegű táboroknak.

Délután a játékoké volt a főszerep 

Görözdi Zsolt lelkipásztor fontosnak tartja a napközis táborban megteremteni a hangsúlyt, hogy a játékosság és a kézművesség ne menjem a bibliai történetek rovására, mivel a cél az, hogy az adott üzenet elérjen hozzájuk. Példaként megemlítette, hogy a nyugat-európai keresztyén egyházaknál sok táborban csak minimális szerep jut a gyerekekkel való foglalkozáskor az evangéliumnak, mivel programok szervezésével próbálják lekötni a gyermekeket és új impulzusokat adni a számukra. „Ennek mi nem vagyunk a hívei, ugyanis azt gondoljuk, hogy a szó, az Ige, a bibliai üzenet az, ami mozgat, aminek a legfontosabbnak kell lenni. A tábor ideje alatt időben is ez teszi ki a legtöbbet. A kézműveskedés, a népi játékok, a sport mellékes, ugyanakkor igény szerint a délutáni sportoláskor és játékok idején is folynak beszélgetések, akár lelkigondozói jellegűek is a gyermekekkel” – közölte a lelkipásztor.

Virág Szilvia beosztott lelkipásztor a tékozló fiú történetével ismertette meg a gyermekeket

A tábor az idei KOEN programra épült, de kicsit módosítottak rajta, vagy nem minden elemét vették át. Az adott bibliai történeteken viszont nem változtattak. Így hétfőn Izsák és Rebeka találkozásának történetéről hallhattak, ahol a tevék játszottak szerepet, kedden a Mózes vezetésével Egyiptomból szabadult izraeliták zúgolódásának eredményeként az éhséget csillapító fürjekkel és az Isten elleni lázadás következményét boncolgatták, szerdán Bálámmal és szamarával ismerkedtek meg, akinek Bálák kérése meg kellett volna átkoznia az izraelitákat, de helyette – mivel álmában is ezt a parancsot kapta - megáldotta az izraelitákat, csütörtökön pedig a tékozló fiú és az atyai házban maradt testvér példázatát hozták közelebb a gyermekek számára.

Csoportos beszélgetés a történet üzenetéről

A történeteket a csoportokban a vezetőik segítségével a gyerekek még egyszer átvették, majd ebédidőig megbeszélték azok üzenetét a saját életükre nézve is. Az ebéd elfogyasztására a templommal szomszédos nagy közösségi teremben került sor. A levest az egyik étteremből hozta el a gyülekezet gondnoka, a második fogást pedig a főzésre vállalkozó asszonyok készítették el. Volt, aki már reggel fél hatra megérkezett, hogy az aznapra tervezett étel időben elkészüljön. A konyhában pedig felváltva több önkéntes is szorgoskodott, akik nemcsak a tálalásnál segédkeztek, hanem a tízórai és az uzsonna elkészítésénél is.

Ebéd után a tábor csoportfoglalkozással és szabad programmal folytatódott, amelynek keretében különféle – népi- és sportjátékokba lehetett bekapcsolódni, vagy tovább lehetett folytatni a kézműveskedést egészen a tábor zárásáig. Az egyik nap a gyerekek kincset is kerestek (egy aranymondást), de megnézhettek egy-egy előadást is a Cédrus Társulás jóvoltából. A legkisebbek az igaz szeretet és a hit fontosságáról a Herceg három próbája, a nagyok pedig Protestálók címmel láthatták Luther Márton és a protestáns egyház küzdelmes kezdeti éveit bemutató előadást a wittenbergi 95 tétel kitűzésétől a reformáció győzelméig.

A Cédrus Társulás a Protestálók cimű előadása közben

„A bibliai történeteket a keresztyénség központi üzenetére hegyeztük ki, rámutatva arra, hogyan segít Isten az embernek, mit tesz meg érte, de szóltunk annak emberi vonatkozásáról is, hogy nekünk is segíteni kell egymásnak. Az az örömünk, hogy az imádság, az éneklés, a bibliai történetek, azok elmélyítése a beszélgetések révén, és főleg a közösség és az Istennel való találkozás, ez az, ami a gyerekeket megfogja és mozgatja, nem pedig valamilyen attrakció vagy szenzáció” – mondta reménységteljesen Görözdi Zsolt lelkipásztor.

A szülőknek és nagyszülőknak készitett kis műsorral zárult a tábor 

A tábor az idén is egy kis műsorral zárult, amelyre meghívást kaptak a szülők és nagyszülők is. Jól begyakorolt énekek csendültek fel, elhangzott egy-egy vers és a bibliai történetek üzenetét összegző aranymondásokkal is megismertették a gyermekek a hallgatóságot. Az aznapi megmaradt sok finomság kiosztásával és még egy kis beszélgetéssel, élménybeszámolóval zárult az idei tizenhatodik bibliai-kézműves napközis tábor.

A tábort anyagilag Dunaszerdahely város önkormányzata is támogatta.

Reformata

Kép és szöveg: Iski Ibolya

események továbbiak →