Rimaszombatban is elindult az óvoda építése

2018. augusztus 08., szerda

Július utolsó napjaiban a tervezetnél egy kicsit hosszabb előkészítési fázist követően Magyarország kormányának támogatásával Rimaszombatban is elindult az új református óvoda építése.

Az óvodaindítás gondolatát egyik presbiterünk még a 2015. decemberi ülésen vetette fel. Sokakat meglepett ez a felvetés, éppen ezért a kérdés részletes megtárgyalását a következő év januárjára halasztottuk. Januárban a presbitérium egy új református óvoda indítása mellett döntött, és megbízott néhány személyt, kezdjenek foglalakozni a kérdéssel. Nem tudtuk van-e rá igény, nem tudtuk hol kapna helyet ez az intézmény, illetve miből tudjuk majd fedezni egy új intézmény beindításának költségeit.

Amikor a kezdeti lelkesedés alábbhagyott, fiatal magyar szülők keresték meg egyházközségünket, gondolkozzunk közösen, hogyan tudnánk megfelelő mennyiségű óvodai helyet biztosítani magyar gyermekek számára.

Év végégére kiderült, hogy nem csak mi Rimaszombatban álmodtunk és terveztünk, hanem voltak és vannak olyan személyek, akiket arra hívott az Úr, hogy nem egy-egy település határain belül álmodjanak, és tervezzenek, hanem határokon átívelve, egy teljes Kárpát-medencei óvodafejlesztési programot indítsanak el. A meghirdetett program kiemelt partnereként a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Nagykapostól Pozsonyig 20 településen tervez egyházi óvodát- illetve bölcsődét indítani, és köztük van Rimaszombat is.

Az egyházközség az óvoda kialakítása kapcsán két alternatívával számolt: a gimnázium udvarának hátsó részében egy új épület felépítése és új intézmény bejegyeztetése, valamint a jelenlegi Daxner utcai óvoda megvásárlása, felújítása és az intézmény átvétele.

A két alternatíva költségvonzatát megvizsgálva, figyelembe véve a Daxner utcai óvoda vezetőségének és szlovák csoportok szüleinek ellenállását, a Rimaszombati Református Egyházközség Presbitériuma 2017. november 8-án tartott ülésén döntött arról, hogy az óvoda számára egy új óvodaépületet szeretne építeni a Tompa Mihály Gimnázium iskolakertjében.

Fotó: rirek.sk - az óvoda látványterve

A 2018-as év elején Rimaszombat várostól megvásároltuk az egykor egyházközségünktől kártérítés nélkül államosított telek azon részét, amely a gimnázium iskolakertjéhez volt hozzákerítve, majd az Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyházközséggel közös tulajdonban levő iskolakert egy részénél – közös megegyezéssel – megszüntettük a közös tulajdonjogot. Az iskolakertben kialakításra került két egyforma 2430 négyzetméter nagyságú telek, melyből az egyik az evangélikus egyházközség tulajdona lett, míg a másik a református egyházközségé. A várostól megvásárolt és a megosztott telek együtt már alkalmasnak bizonyult a háromcsoportos óvodaépület felépítésére.

A megfelelő telek kialakítása mellett már az elmúlt éven elkezdődött az új óvodaépület tervezése. Az egyházközségünk a tervezői és engedélyeztetési munkálatokkal Máté Barnabás mérnököt bízta meg, aki fiaival közösen – folyamatosan egyeztetve az óvópedagógusokkal, illetékes hivatalokkal, figyelembe véve a szülők és gyülekezetünk igényeit – a tél folyamán elkészítették a tanulmánytervet majd a végleges terveket.

Fotó: rirek.sk - elindult az építkezés

A végleges tervdokumentáció elkészültét követően párhuzamosan elindult a kétlépcsős engedélyeztetési folyamat, valamint a presbitérium határozata értelmében öt építkezési vállalkozó megszólításával a kivitelező kiválasztása.

Ezt követően felgyorsultak az események. A kivitelezők árajánlatait megvizsgálva a presbitérium által megbízott bizottság 2018. július 17-én döntött arról, hogy a legkedvezőbb árajánlatot nyújtott Molnár András nagybalogi vállalkozóval fog tárgyalni a kivitelezői szerződésről. Miután az árajánlatot úgy az egyházközség megbízottja, mint az egyetemes egyház által szerződött szaktekintélyek is megvizsgálták és jóváhagyták, minden akadály elhárult a kivitelezői szerződés aláírása elől.

Az építkezési engedély 2018. július 24-én emelkedett jogerőre. Szinte azonnal ki lett tűzve az épület alaprajza és két napon belül megkezdődtek az építkezés munkák. Jelenleg a sávalapok ásása folyik, szeptemberben szeretnénk falazni, és még a tél beállta előtt tető alá hozni az épületet és azt nyílászárókkal lezárni.

A három óvodacsoport (60 gyermek) befogadására alkalmas földszintes épület alapterülete 882 négyzetméter. A külön hálórésszel ellátott csoportszobák mellett, közös étkező, közösségi tér, a bejárat felett a toronyban található „felház”, egy fedett terasz valamint a kornak megfelelő infrastruktúra szolgálja majd a gyermekek és óvópedagógusok igényeit.

Az óvodaépületnek 2019. március végéig kell elkészülnie. A tavaszi hónapokra a területrendezési, parkosítási munkák elvégzését tervezik, valamint az épület bebútorozását. Reménységük szerint – amennyiben a Szlovák Köztársaság Iskolaügyi Minisztériuma a besorolást jóváhagyja – 2019. szeptember 1-től  az egyházközség fenntartása alatt egy háromcsoportos óvodával is rendelkező magyar tannyelvű iskolaközpont kezdené meg működését Rimaszombatban.

Reformata, rirek.sk

események továbbiak →