Alsópokorágyon tartotta meg őszi közgyűlését a gömöri egyházmegye

2018. december 12., szerda

A Gömöri Református Egyházmegye Alsópokorágyon tartotta őszi egyházmegyei közgyűlését, melyen 47 alkotótagból 32 jelent meg. A közgyűlésnek három fő tárgypontja volt. Egyházmegyei tanácstag választása, a közalapi támogatás jóváhagyása és és esperesi tájékoztatás.

A 2018. évi őszi egyházmegyei közgyűlés helyszíne nem véletlenül esett Alsópokorágyra, mely település egyike a Rimaszombat hét kataszteri területének. Református temploma 1891-ben épült neoklasszicista stílusban, a korábbi templom alapjain. A gyülekezet egykor Zehérjéhez tartozott, napjainkban már a Rimaszombati Református Egyházközség leányegyháza. Mindössze 16 lelkes egyháztagot számlálnak, s abból általában kilencen templomlátogatók is. Havonta egyszer tart itt alkalmat Kovács Tímár Ildikó beszolgáló lelkész, aki a gyülekezet gondnokával, Szabó Krisztiánnal nagy örömmel fogadta a vendégeket december 9-én, advent második vasárnapján, mely egyben a hálaadásé is volt.

„Istennek legyen hála, immáron megújult templombelső fogadja az istentisztelet és a templom látogatóit” – mondta Szabó Krisztián gondnok.Hozzátette: nagy megtiszteltetés, hogy bár leányegyház az Alsópokrágyi Református Egyházközség, ennek ellenére úgy döntött a Gömöri Református Egyházmegye, hogy itt tartja meg az idei őszi közgyűlését.

A közgyűlést egy hálaadó istentisztelet előzte meg, amelyen Boros István bátkai lelkipásztor szolgált Máté evangéliumának 25. része alapján.  Az igehirdetésben a lelkipásztor rávilágított az adventi időszak legfőbb kérdésére: Várakozás van bennünk, vagy elvárásaink vannak? A karácsonyi ünneppel kapcsolatban kifejtette, hogy ki-kinek el kell döntenie, arra készül-e, hogy saját és környezete elvárásainak megfeleljen, vagy kész lesz az ajtónyitásra. „Sok ember saját magát is kizárja az ünnepből, nemcsak Jézust” – mondta. Rávilágított arra, hogy a karácsony várni tanít bennünket, nem elvárni. S azt kérte imájában, hogy készülődőkből felkészültekké formálódjunk.

Az ünnepi istentiszteleten hálát adtak az alsópokorágyi templombelső felújításáért

Köszönetet mondtak azokért az anyagi forrásokért, amelyeket sikerült a magyar kormány jóvoltából elnyerniük az egyházmegye hathatós támogatásával. „Ezentúl méltó és tiszta környezet fogadja a mindenkori idelátogatót” – örvendezett az egyházgondnok. Mint megtudtuk, a templomot nagybalogi vállalkozók segítségével szakszerűen körbeszigetelték. Az értékes nyolcszögletű kő járólapokat szerették volna megmenteni az utókornak, így azt egyesével tisztították meg és helyezték vissza. Sikerült az ablakokat is kicserélni – tájékoztatta a megjelenteket Szabó Krisztián.

Az egyházmegyei közgyűlést Nagy Ákos Róbert esperes vezette. A lelkészekből és világiakból álló közgyűlés egyhangúlag megszavazta a következő évi közalapi támogatást. Ennek alapján Nagybalog parókiája, Martonfala és Jéne temploma kapott anyagi hozzájárulást a tervezett felújítási munkálatokhoz. Mivel Samu András rimajánosi gondnok lemondott tisztségeiről, új egyházmegyei tanácstagot is kellett választani. Helyére Dávid László tornaljai gondnokot jelölték, akit meg is választott a közgyűlés.

Az esperes tájékoztatta a résztvevőket, hogy a tavasszal a Bethelen Gábor Alaphoz beadott meghívásos pályázatokról hozott döntések az egyházközségek számára továbbra is érvényesek, így jövőre majd újra be lehet szerezni az árajánlatokat a szükséges felújításokhoz. Elmondta továbbá, hogy a gömöri egyházmegye is csatlakozik a Pető Intézet által szervezett szűrővizsgálatok hirdetéséhez.

A Pető Intézet (Semmelweis Egyetem Pető András Kar) munkatársai, a Magyar Kormány, a Magyar Kormány Nemzetpolitikai Államtitkársága és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. közreműködésével szervezi a Kárpát-medencében a mozgássérült gyermekek és felnőttek konduktív fejlesztését, rehabilitációját, habilitációját. A tanácsadást Kassán, a Magyar Református Központban szervezik majd 2019. január 9-én és 10-én. Ennek eredményeként három hetes intenzív konduktív pedagógiai fejlesztő, re/habilitációs programokat tartanának majd, melyre Gömörből is várják az érdeklődőket.

Bán Zoltán, a Gömöri Református Egyházmegye főgondnoka felszólalásában kifejtette, hogy szeretnék, ha a Presbiteri Szövetség megkezdené a munkáját. Mint elmondta, ennek érdekében gyűlést hirdettek december 17-re 17 órára Rimaszécsre az új parókia épületébe.

A templomi alkalmat a Gazdaudvar melletti kultúrházban egy valóságos szeretetfogadás követte, jó meleg gulyással és házi túrós és mákos kaláccsal, és figyelmes felszolgáló egyháztagokkal. „Sikerült vendégül látni a közgyűlés résztvevőit. Hálás köszönet, hogy a hideg ellenére a gyülekezet tagjai szinte egy emberként kivették részüket a fogadás előkészítésében ill. annak levezetésében. Jó volt megtapasztalni, hogy egy maroknyi közösség mire képes. Köszönet illeti még Kovács Tímár Ildikó lelkipásztort, aki a közösség motorja” – nyilatkozta Szabó Krisztián egyházközségi gondnok.

Reformata, Homoly Erzsébet

Kép: Szarvas László

események továbbiak →